0

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Huế

89 3 0
  • Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Huế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:55

Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – chi nhánh Huế và từ đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng trong thời gian tới. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HUẾ TRẦN THỊ LAN NIÊN KHÓA: 2017-2021 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HUẾ Sinh viên thực Trần Thị Lan Giáo viên hướng dẫn TS Hoàng La Phương Hiền Lớp: K51B QTKD Mã SV: 17K4021117 Niên khóa: 2017 - 2021 Huế tháng 1/2021 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô giáo trường Đại học kinh tế Huế, đặc biệt quý thầy cô khoa Quản trị kinh doanh, cảm ơn thầy cô hết lòng truyền đạt kiến thức cần thiết bổ ích cho em suốt trình học tập trường Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo ngân hàng anh chị chuyên viên ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội – chi nhánh Huế, đặc biệt với anh chị phòng Dịch vụ Khách hàng dành thời gian hướng dẫn, tạo điều kiện cho em quan sát thực hành kĩ mà học được, hội để cọ sát với thực tế Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Hoàng La Phương Hiền quan tâm, giúp đỡ hướng dẫn tận tình cho em suốt thời gian báo cáo thực tập Tuy nhiên, cịn nhiều hạn chế kiến thức kinh nghiệm kỹ nên tránh khỏi thiếu sót định q trình thực tập Vì vậy, em mong nhận góp ý anh chị q thầy để khóa luận em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 01 năm 2020 Sinh viên thực Trần Thị Lan MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC BIỂU ĐỒ iii DANH MỤC SƠ ĐỒ iv DANH MỤC HÌNH ẢNH iv PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu 4.2 Phương pháp phân tích xử lý liệu Kết cấu khóa luận PHẦN 2: NỘI DUNG CHÍNH Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại 1.1.1 Sự đời phát triển ngân hàng thương mại 1.1.2 Ngân hàng thương mại gì? 1.1.3 Các hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 1.1.3.2 Hoạt động sử dụng vốn 1.1.3.3 Hoạt động khác .8 1.1.4 Chức ngân hàng thương mại 1.1.4.1 Chức trung gian .9 1.1.4.2 Chức trung gian toán 1.1.4.3 Chức tạo tiền 10 1.2 Tổng quan hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 10 1.2.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân 10 1.2.2 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 11 1.2.3 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân 13 1.2.4 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 14 1.2.5 Vai trò hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 17 1.3 Hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 17 1.3.1 Sự cần thiết việc thúc đẩy hiệu cho vay khách hàng cá nhân 18 1.3.2 Các tiêu phản ánh hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân .18 1.3.2.1 Các tiêu định tính 18 1.3.2.2 Các tiêu định lượng 19 1.3.2.2.1 Nhóm tiêu quy mô 19 1.3.2.2.2 Nhóm tiêu tăng trưởng .21 1.3.2.2.3 Nhóm tiêu rủi ro 22 1.4.2.2.4 Nhóm tiêu sinh lợi .25 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 26 1.3.3.1 Các nhân tố thuộc ngân hàng 26 1.3.3.2 Các nhân tố bên 28 Chương 2: THỰC TRẠNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HUẾ31 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Huế .31 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ phòng ban 32 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức 32 2.1.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 34 2.1.3 Tình hình lao động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Huế 35 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế từ năm 2017 đến 2019 .38 2.1.4.1 Tình hình biến động tài sản, nguồn vốn .38 2.1.4.2 Tình hình biến động kết kinh doanh 43 2.2 Thực trạng cho vay tín dụng ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Huế giai đoạn 2017 – 2019 .48 2.2.1 Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Huế 48 2.2.2 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân ngân hàngTMCP Quân đội 49 2.2.3 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng nhân Ngân hàng Quân đội – chi nhánh Huế 52 2.2.3.1 Tình hình doanh số cho vay khách hàng cá nhân 52 2.2.3.2.Tình hình dư nợ cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế56 2.2.3.3 Tình hình doanh số thu nợ khách hàng cá nhân giai đoạn 2017 – 2019 .59 2.2.3.4 Tỉ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân giai đoạn 2017 – 2019 62 2.2.3.5 Thời gian thu nợ bình quân 64 2.2.3.6.Vịng quay vốn tín dụng 65 2.3.Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Huế 65 2.3.1 Kết đạt .65 2.2.2 Những hạn chế nguyên nhân 67 Những hạn chế 67 Nguyên nhân gây hạn chế .67 Chương 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 70 3.1 Định hướng phát triển cho vay khách hàng cá nhân 70 3.2 Một số giải pháp thúc đẩy hiệu tín dụng .71 3.2.1 Nâng cao chất lượng thu thập thông tin 71 3.2.2 Nâng cao trình độ cán tín dụng 71 3.2.3 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát 72 3.2.4 Nâng cao hiệu sử dụng vốn 72 3.2.5 Xử lý nợ xấu phòng ngừa rủi ro 72 3.2.6 Tăng cường hoạt động marketing 73 Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 3.1 Kết luận .75 3.1.1 Kết đạt đề tài .75 3.1.2 Hạn chế đề tài 75 3.1.3 Hướng phát triển đề tài .75 3.2 Kiến nghị 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CVTD : Cho vay tiêu dùng DN : Doanh nghiệp DSCV : Doanh số cho vay DSTN : Doanh số thu nợ DNCV : Dư nợ cho vay KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân MB : Ngân hàng Quân Đội MBBank Huế : Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Huế NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại SXKD : Sản xuất kinh doanh TMCP : Thương mại cổ phần TCTD : Tổ chức tín dụng CBTD : Cán tín dụng i DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình lao động Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế 36 Bảng 2.2: Tình hình tài sản, nguồn vốn Ngân hàng TMCP Quân đội –Chi nhánh Huế năm 2017 - 2019 .40 Bảng 2.3: Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế năm 2017 – 2019 47 Bảng 2.4: Tình hình doanh số cho vay ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Huế giai đoạn 2017 – 2019 .55 Bảng 2.5: Tình hình dư nợ cho vay Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Huế giai đoạn 2017 – 2019 .58 Bảng 2.6: Tình hình thu nợ KHCN Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế giai đoạn 2017 - 2019 60 Bảng 2.7: Tỉ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế giai đoạn 2017 – 2019 .62 Bảng 2.8: Thời gian thu nợ bình quân Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế giai đoạn 2017 – 2019 .64 Bảng 2.9: Thời gian thu hồi vốn Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế giai đoạn 2017- 2019 .65 ii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tình hình lao động phân theo giới tính Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Huế giai đoạn 2017 - 2019 .37 Biểu đồ 2: Doanh số cho vay KHCN phân theo thời hạn vay Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Huế năm 2017 - 2019 54 Biểu đồ 3: Tình hình dư nợ cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Huế năm 2017 - 2019 .57 Biểu đồ 4: Tỉ lệ nợ xấu Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Huế năm 2017-2019 63 Biểu đồ 5: Vòng quay vốn Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2017 – 2019 64 Biểu đồ 6: tăng trưởng DSCV KHCN, doanh số thu nợ, tổng dư nợ cho vay ngân hàng TMCP Quân đội năm 2017 - 2019 66 iii 2.2.3.5 Thời gian thu nợ bình quân Bảng 2.8: Thời gian thu nợ bình quân Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế giai đoạn 2017 – 2019 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Doanh số thu nợ Dư nợ bình quân Thời gian thu nợ (ngày) Năm Năm Năm 2018/2017 2019/2018 2017 2018 2019 61.843,8 104.043,3 140.035,5 42.199,5 35.992,2 131.182,7 154.946,8 219.867,5 23.764,1 64.920,7 774,2 543,6 573,1 -230,7 29,5 (Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế) Thời gian thu nợ bình quân Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế có xu hướng giảm số cao Năm 2017 thời gian thu nợ bình quân phải đến 774,2 ngày; năm 2018 giảm 543,6 ngày, tức giảm 230,7 ngày so với năm trước Sự suy giảm đột ngột là chênh lệch năm 2018 2017, hệ số dư nợ bình quân nhỏ doanh số thu nợ Năm 2019 lại tăng lên 573,1 ngày tức tăng 29,5 ngày nguyên nhân khách hàng vay vốn trung dài hạn tăng, đẫn đến thời gian thu hồi vốn dài Tuy nhiên, thời gian thu hồi vốn dài dễ xảy rủi ro khoản, địi hỏi ngân hàng phải có nguồn vốn lớn thường xuyên phải huy động vốn (Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế) Biểu đồ 4: Thời gian thu nợ bình qn nhóm KHCN Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2017 – 2019 64 2.2.3.6 Vịng quay vốn tín dụng Vịng quay vốn tín dụng phản ánh tốc độ luân chuyển khoản vay Đây tiêu quan trọng ngân hàng tính tốn năm để đánh giá khả tổ chức, quản lý vốn tín dụng việc đáp ứng nhu cầu khách hàng Vòng quay vốn cao chứng tỏ nguồn vốn vay ngân hàng luân chuyển nhanh, tham gia vàonhiều chu kỳ sản xuất, lưu thông, tiết kiệm chi phí, tạo lợi nhuận lớn cho ngân hàng Bảng 2.9: Thời gian thu hồi vốn Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế giai đoạn 2017- 2019 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 2018/2017 2019/2018 Doanh số thu nợ 61.843,8 104.043,3 140.035,5 42.199,5 35.992,2 Dư nợ bình quân 131.182,7 154.946,8 219.867,5 23.764,1 64.920,7 0,47 0,67 0,64 0,20 -0,03 Vòng quay vốn (vòng) (Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế) Qua số liệu bảng 9, cho thấy vòng quay vốn tín dụng có giao động qua năm Vịng quay vốn tín dụng từ năm 2017 – 2019 0,47; 0,67; 0,64 Vịng quay vốn có xu hướng tăng chứng tỏ đồng vốn chi nhánh sử dụng hiệu hơn, đến tay khách hàng để đáp ứng kịp thời nhu cầu họ Trong năm năm 2018, việc sử dụng nguồn vốn diễn tốt nhất, kết việc thu hồi vốn cải thiện theo chiều hướng tốt 2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Huế 2.3.1 Kết đạt Sự phát triển kinh tế ngày làm cho thị trường ngành cạnh tranh gay gắt ngành ngân hàng không tránh khỏi cố gắng nỗ lực ban lãnh đạo cán nhân viên MBBank Huế đạt nhiều bước tiến hoạt động 65 cho vay khách hàng cá nhân chiếm vai trò chủ đạo tạo lợi nhuận cho ngân hàng Hoạt động cho vay KHCN ngày mở rộng Hiệu hoạt động cho vay KHCN ngày có khởi sắc tốt Một là, tiêu doanh số cho vay, dư nợ cho vay doanh số thu nợ KHCN tăng qua năm MBBank đề sách tín dụng đảm bảo định hướng “tăng trưởng tín dụng hợp lý, có chọn lọc an toàn hiệu quả” Ngoài ra, toàn ban lãnh đạo tồn thề cán nhân viên khơng ngừng nỗ lực mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng dịch vụ chủ động phối hợp với khách hàng xây dựng cấu nợ hợp lý Điều thể qua tăng trưởng doanh số, dư nợ cho vay doanh số thu nợ Biểu đồ 5: tăng trưởng DSCV KHCN, doanh số thu nợ, tổng dư nợ cho vay ngân hàng TMCP Quân đội năm 2017 - 2019 Hai uy tín ngân hàng ngày nâng cao thể DSCV KHCN nhân có xu hướng ngày tăng, chứng tỏ khách hàng biết đến sử dụng dịch vụ tín dụng ngày tăng Ba là, công tác thẩm định hồ sơ khách hàng thực theo quy trình chuẩn, kiểm tra chặt chẽ trước định cho vay, nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, rủi ro khoản hay tiết kiệm chi phí giải rủi ro xảy Cán nhân viên phân công hợp lý quy định rõ trách nhiệm nâng cao trách nhiệm tungwfcans nhân viên tới khoản vay 66 Bốn là, tỷ lệ nợ xấu nằm vùng an tồn, 2% tỷ lệ có xu hướng giảm Với nỗ lực công tác thẩm định, giám sát khoản nợ đôn đốc việc thu hồi nợ nguyên nhân làm giảm tỷ lệ nợ xấu Năm là, hoạt động cho vay KHCN tăng kéo theo lợi nhuận chung ngân hàng tăng Khi lượng khách hàng tăng mà lãi suất cho KHCN lại cao nên hoạt động mang lại nguồn lợ lớn Sáu là, ngân hàng không ngừngđổi không ngừng chất lượng quản lý phục vụ khách hàng theo hướng thuận tiện, văn minh, đại nên tạo dựng khối lượng lớn quan hệ tín dụng tốt đẹp Gia tăng khách hàng thường xuyên khách hàng quay lại 2.2.2.Những hạn chế nguyên nhân Những hạn chế Bên cạnh kết đạt có số hạn chế sau: Về quy trình cho vay: MBBank CBTD người tìm kiếm khách hàng, phân tích đánh giá khách hàng, kiểm tra sau cho vay Trong ngân hàng tiên tiến có nhiều người thực khâu tác nghiệp cho vay.do đó, CBTD MBBank thực nhiều công việc nên khơng tránh khỏi sai sót Về cơng tác bảo đảm tiền vay: đơi có sai sót xảy ký kết hợp đông chấp, chưa hoàn thiện thủ tục chấp dẫn đến hợp đồng chấp khơng đảm bảo lợi ích MBBank chưa mua bảo hiểm, chuyển nhượng quyền thụ hưởng cho MBBank… Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay lớn doanh số thu nợ KHCN, cho thấy lượng cho vay lớn thu tạo gánh nặng huy động vốn cho ngân hàng Nguyên nhân gây hạn chế  Nguyên nhân từ phía ngân hàng - Do thơng tin tín dụng khơng đầy đủ: ngân hàng có nhìn khơng tồn diện thân khách hàng tình hình tài họ làm đánh giá sai lệch hiệu khoản vay cho vay khả chi trả khách hàng 67 - Cơng tác kiểm tra kiểm sốt chi nhánh chưa triệt để, nhiều mang tính chiếu lệ hình thức văn chưa sâu vào thực tế - Về đội ngũ cán bộ: cán tín dụng làmviệc lâu năm hầu hết đào tạo nâng cao trình độ Tuy nhiên cịn số nhân viên trẻ, chưa có kinh nghiệm nên đơi xảy sai sót - Cơng tác thẩm định chưa tốt nên cịn tình trạng nợ xấu  Ngun nhân từ phía khách hàng - Khách hàng có ý định chiếm dụng vốn ngân hàng sử dụng vào mục đích riêng nên chưa có khả trả nợ họ xin gia hạn nợ - Khách hàng luân chuyển công việc dẫn đến taifchinhs giảm sút khó có đủ khả trả nợ ngân hàng - Trong q trình lao động, khơng may khách hàng bị tai nạn lao động bị giảm, khả lao động ngân hàng khó khăn việc thu hồi nợ  Nguyên nhân khách quan - Thiên tai, hạn hán, lũ lụt… nguyên nhân khiến khách hàng khó có khả trả nợ, đặc biệt khách hàng nơng dân hạn hán, lũ lụt họ bị mùa đãn đến thu nhập giảm khó có khả trả nợ - Chính sách kinh tế: nước ta đangtrong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, mở nhieeufcow hội kinh doanh xảy rủi ro làm ăn thua lỗ,dẫn đến khó trả nợ ngân hàng, làm cho nợ hạn tăng 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương giới thiệu sơ qua lịch sử hình thành phát triển, cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế Ngồi ra, cịn nêu thêm thơng tin, số liệu tình hình hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động cho vay KHCN nói riêng huy động vốn, kết kinh doanh ba năm 2017, 2018, 2019 Từ có góc nhìn khái quát cho vay KHCN ngân hàng qua phân tích ta thấy rõ phần thực trạng cho vay KHCN MBBank Huế tìm số hạn chế nguyên nhân gây hạn chế Đây sở để chương đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế nâng cao hiệu hoạt động cho vay KHCN 69 Chương 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 3.1 Định hướng phát triển cho vay khách hàng cá nhân Cùng với kết kinh doanh đạt thời gian qua biến động thị trường tài ngân hàng, MBBank tiếp tục đổi hoạt động kinh doanh, tập trung hoạt động có tiềm cao hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Hiện nay, kinh tế nước ta thời kỳ hội nhập, tạo điều kiện cho mở rộng sản xuất kinh doanh đời sống tinh thần ngày cao Do đó, nhu cầu khách hàng cá nhân vay vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh phục vụ đời sống hàng ngày cao, MBBank nắm bắt điều hoạt động cho vay KHCN trở mối quan tâm hàng đầu chiến lược kinh doanh chi nhánh Bám sát địa bàn hoạt động, theo dõi đánh giá khách hàng KHCN dịa bàn theo lĩnh vực, ngành nghề để tìm đối tượng mục tiêu định hướng phát triển cho vay tín dụng, tập trung tiếp thị chăm sóc Phấn đấu trì tỉ lệ nợ xấu 1%, hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng mức tiêu chuẩn chất lượng Chú trọng công tác nghiên cứu giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tác động thị trường nước Phát triển hoạt động tín dụng KHCN với mục tiêu tăng 25%/năm mục tiêu doanh số Tiếp tục thực chương trình ưu đãi, khuyến để thu hút khách hàng, đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm trọng tâm cho vay SXKD sản phẩm mạnh ngân hàng cho vay tiêu dùng (mua ô tơ, xây dựng nhà cửa, du học/ du lịch…) Tích cực mở rộng, nâng cao chất lượng mạng lưới chi nhánh, xây dựng mở thêm phòng giao dịch nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng Ngoài ra, MBBank 70 trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cán nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu công việc ngày khó khăn 3.2 Một số giải pháp thúc đẩy hiệu tín dụng 3.2.1.Nâng cao chất lượng thu thập thông tin Việc thu thập thông tin quan trọng, góp phần hạn chế rủi ro rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro nợ xấu… cho ngân hàng Hơn nữa, thông tín xác góp phần cho cơng tác thẩm định diễn tốt Các thông tin khách hàng đa phần khách hàng cung cấp khơng phải thơng tin lúc xác Do CBTD phải thu thập thêm thơng tin như: - Phỏng vấn trực tiếp khách hàng vay: làm rõ thơng tin mục đích vay, khả tài hay khả trả nợ Khi vấn trực tiếp đòi hỏi CBTD phải nhanh nhạy, giỏi nghiệp vụ hiểu biết nhiều lĩnh vực, đặc biệt khả phân tích tâm lý khách hàng - Thu thập thơng tin bên ngồi: thu thập từ khách hàng khác có quen biết khách hàng vay 3.2.2.Nâng cao trình độ cán tín dụng CBTD có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tín dụng, trình độ hay khả làm việc CBTD giỏi suất cơng việc hay hiệu hoạt động tín dụng nói chung tín dụng KHCN nói riêng tăng theo Xây dựng danh mục đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu, đặc biệt mảng quản trị rủi ro (nhận dạng, đo lường, phân loại rủi ro…) giúp cán MBBank có cách tiếp cận rủi ro chuẩn mực Tổ chức khóa tự đào tạo, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ ngân hàng Đào tạo kỹ năng: Ngân hàng cần đào tạo cán tín dụng với kỹ kỹ giao tiếp, kĩ quan sát, kĩ phân tích, kĩ viết, kĩ đàm phán 71 Xây dựng tiêu, yêu cầu quy trình tuyển dụng nhằm tuyển dụng nhân viên có lực từ ban đầugiúp cho ngân hàng tiết kiệm thời gian chi phí đào tạo Ngồi ra, cần đề sách khen thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc xử phạt ngiêm minh nhân viên làm việc thiếu trách nhiệm, làm thất nguồn vốn… làm ảnh hưởng đến lợi ích ngân hàng 3.2.3 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát Tăng cường cán phịng kiểm sốt, cán phải người có thâm niên, có lực tốt có tinh thần trách nhiệm, đạo đức Các cán phịng kiểm sốt góp phần làm hạn chế rủi ro Ngân hàng phải thường xuyên đánh giá uy tín, mức độ tín nhiệm khách hàng, phát khách hàng cung cấp thơng tin sai tiến hành xử lý theo quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật Vì qua trình sử dụng vốn vay khách hàng, qua nhiều thời gian khách hàng bộc lộ khuyết điểm Do q trình kiểm tra, kiểm sốt quan trọng 3.2.4 Nâng cao hiệu sử dụng vốn Việc đảm bảo hiệu sử dụng vốn giúp ngân hàng gia tăng lợi nhuận, ngân hàng cần trì tỉ lệ doanh số cho vay vốn mức trung bình cách mở rộng quy mơ tín dụng, khơng ngừng nổ lực để phát triển Khi hiệu tín dụng nói chung hiệu tín dụng cá nhân nói riêng cải thiện Ngược lại tỉ lệ hiệu sử dụng vốn giảm làm giảm khả gia tăng lợi nhuận 3.2.5 Xử lý nợ xấu phòng ngừa rủi ro Để phòng ngừa rủi ro nợ xấu, phải theo dõi, giám sát kiểm tra nợ vay nhằm phát sớm khoản vay có nguy rủi ro Tiến hành trích lập dự phịng rủi ro để bù đắp rủi ro xảy Phải thực theo quy định, tránh tình trạng chạy theo tiêu kết kinh doanh mà không tuân thủ quy định phân loại nợ vào nhóm cao có dấu hiệu nợ xấu 72 Thành lập tổ chức xử lý nợ xấu nhằm giải khoản nợ tồn đọng từ năm trước mặt khác ngân hàng phải có biện pháp thu nợ phù hợp với khoản vay hạn, thực cấu lại nợ, điều chỉnh kỳ hạn vay… khoản nợ phát sinh vấn đề, cần phải đánh giá khả khôi phục sản xuất kinh doanh, khả trả nợ… khách hàng để có biện pháp xử lý kịp thời 3.2.6 Tăng cường hoạt động marketing Hoạt động marketing góp phần thu hút khách hàng, làm cho khách hang hiểu biết ngân hàng lợi ích ngân hàng mang lại cho họ Tuyên truyền, quảng cáo ngân hàng cách bố trí hình ảnh thể dịch vụ ngân hàng đặt vị trí dễ quan sát Thực quảng cáo mạng xã hội FB, Zalo, Istagram… ngồi ra, ta thực chương trình khách hàng trải nghiệm làm nhân viên cách khách hàng mời khách hàng khác tải app cài đặt app khách hàng mời khách hàng mời phần quà nhỏ tiền, voucher giảm giá… chương trình mang lại hiệu ứng tốt khách hàng mời cảm thấy tin tưởng ngân hàng Hằng năm, tổ chức hội nghị, hội thảo khách hàng, qua tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng giúp ngân hàng giải khó khăn, giải đáp thắc mắc khách hàng, nắm bắt đánh giá nhu cầu nảy sinh khách hàng, từ đựa cách thức cung ứng sản phẩm, cải tiến sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu khách hàng Tích cực tham gia hoạt động xã hội hoạt động văn nghệ, hoạt động thiện nguyện,… phương thức tốt để giới thiệu hình ảnh MBBank Ngồi ra, thực chương trình cho vay ưu đãi vào dịp lễ, tết hay ngày khách hàng vay ngày sinh nhật họ Tất chương trình tạo hiệu ứng tốt, nâng cao uy tín ngân hàng, tạo lan tỏa nhiều người biết đến ngân hàng 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG Hoạt động cho vay KHCN ngân hàng thương mại hoạt động chủ đạo ngày đóng vai trị quan trọng hệ thống sản phẩm cho vay ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế Chính thế, chương đẽ nêu lên định hướng phát triển đề xuất số giải pháp nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu hoạt động cho vay KHCN Đồng thời, chương đưa số kiến nghị Ngân hàng mong muốn góp phần nâng cao chất lượng cho vay chi nhánh 74 Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 3.1.1 Kết đạt đề tài Trong hoạt động cho vay, cho vay KHCN dần chiếm vị có vai trị quan trọng, hoạt động thúc đẩy kinh tế phát triển Qua trình phân tích tổng hợp chương khóa luận hệ thống sở lý luận hoạt động KHCN đồng thời phân tích thực trạng cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế Từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng 3.1.2 Hạn chế đề tài Do kiến thức chuyên môn kinh nghiệm thực tế nhiều hạn chế, đồng thời hạn chế thời gian, tài liệu nghiên cứu nên khó tránh khỏi sai sót, nhiều vấn đề chưa phân tích hay phân tích chưa sâu, tiêu phân tích rủi ro chưa rõ ràng, cụ thể Vì vậy, tơi mong nhận góp ý nhận xét quý thầy cô anh chị ngân hàng giúp tơi hồn thiện đề tài khóa luận hoàn thiện kiến thức hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 3.1.3 Hướng phát triển đề tài Thay nghiên cứu số liệu năm khóa luận này, phân tích thời gian năm, năm… Nếu thực khảo sát khách hàng, mở rộng đối tượng khách hàng điều tra phân chia theo nhóm hay phân khúc để đánh giá nhu cầu khách hàng Đồng thời phát triển theo hướng phân tích quản trị rủi ro hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 3.2 Kiến nghị Hoạt động quản lý kinh doanh MBBank tốt cần lưu ý số vấn đề sau: 75 - MBBank cần xem xét lại quy trình, quy định cho vay nhằm đảm bảo tính phù hợp tính khả thi, gộp số nghiệp vụ tín dụng dùng chung để giảm bớt khối lượng văn tránh nhầm lẫn - Cần ban hành quy định cụ thể, chặt chẽ lưu trữ, bảo quản hồ sơ cho vay khách hàng hồ sơ tài sản quan trọng ngân hàng - Chi nhánh cần đẩy mạnh hoạt động thu hút tìm kiếm khách hàng, có biện pháp thu hút phù hợp với nhóm khách hàng Việc xây dựng chế sách tiếp thị ưu đãi khách hàng vừa mang tính hệ thống, vừa mang tính cạnh tranh cao, vừa tạo chủ động cho nhân viên - Chi nhánh nên học hỏi kinh nghiệm từ chi nhánh khác hệ thống ngân hàng MBBank, đồng thời tham khảo kinh nghiệm từ ngân hàng thương mại khác, chọn lọc kinh nghiệm, sách phù hợp với chi nhánh 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Thu Hà, 2013, Giáo trình ngân hàng thương mại, NXB Đại học kinh tế Quốc dân Nguyễn Thị Mùi, 2008, Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Tài Lê Thị Hải Yến, 2018, Tăng cường hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển – chi nhánh Hạ Long, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Đặng Quang Huy, 2018, Giải pháp nâng cao hiệu cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Huế, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Kinh tế Huế Nguyễn Minh Kiều, 2009, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê Hà Thị Thuận, 2018, Thực trạng cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Đơng Á – Chi nhánh Huế, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Kinh tế Huế Trần Thị Thu Kiều, 2016, Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Huế, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Kinh tế Huế Huỳnh Châu Ngân, 2016, Hiệu hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Huế, Khóa luận tốt nghiệp, đại học Kinh tế Huế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật tổ chức tín dụng 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn hợp Số 22/VBHN-NHNN 11 Các trang web tham khảo khác: - Website Ngân hàng TMCP Quân Đội: https://mbbank.com.vn/ 77 - Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế: https://thuathienhue.gov.vn/ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: https://www.sbv.gov.vn/ - Website tư vấn tài trực truyến The bank: https://thebank.vn/ - Kênh tin tức kinh tế, tài CafeF: https://cafef.vn/ - Tạp chí tài chính: http://tapchitaichinh.vn/ - Thời báo ngân hàng: https://thoibaonganhang.vn/ - Ủy ban giám sát tài quốc gia: http://nfsc.gov.vn/vi/ - Wikipedia Tiếng Việt: https://vi.wikipedia.org - Thư viện Học liệu mở Việt Nam: https://voer.edu.vn 78 ... cho vay khách hàng cá nhân - Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – chi nhánh Huế - Đề xuất số giải pháp thúc đẩy hoạt động cho vay khách. .. chọn đề tài ? ?Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Huế? ?? làm khóa luận tốt nghiệp nhằm đánh giá thực trạng hoạt động cho vay đề xuất... Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Huế 48 2.2.2 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân ngân hàngTMCP Quân đội 49 2.2.3 Thực trạng hoạt động cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Huế, Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Huế