0

Thực vật bậc cao tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy

19 0 0
  • Thực vật bậc cao tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 20:58

Thực vật bậc cao là những loài thực vật đa bào và hầu hết đã thoát ly khỏi mặt nước và sống ở trên cạn. Sở dĩ gọi là thực vật bậc cao bởi chúng có một số ưu điểm và tiến hóa hơn so với thực vật bậc thấp. Trước hết, thực vật bậc cao hầu hết sống ở môi trường cạn nên cơ thể đã có những biến đổi để phù hợp với môi trường sống. Đa số thực vật bậc cao đều có mạch và có thể tự dưỡng. Đồng thời chúng có vách tế bào rõ rệt, sinh sản bằng noãn giao và hầu hết đã được chia thành các bộ phận rễ, thân, lá cụ thể.Thực vật bậc cao hay thực vật có mạch là các nhóm thực vật có các mô hóa gỗ để truyền dẫn nước, khoáng chất và các sản phẩm quang hợp trong cơ thể. Thực vật có mạch bao gôm ngành dương xỉ, thông đất, mộc tặc, thực vật có hạt, thực vật lá kim và các thực vật hạt trần khác. Tên gọi khoa học cho nhóm thực vật này là tracheophyta và tracheobionta, nhưng cả hai tên gọi đều không được sử dụng rộng rãi.Thực vật bậc cao có mạch: Tại Vườn quốc gia Xuân Thủy có 192 loài thuộc 145 chi của 60 họ, trong đó có gần 20 loài thích nghi với điều kiện ngập nước để cấu thành lên hệ thống rừng ngập mặn rộng hàng ngàn ha. Rừng ở đây góp phần cố định phù sa để tạo nên các bãi bồi mới, làm vườn ươm và cung cấp thức ăn cho các loài thủy sinh đồng thời đóng vai trò cân bằng sinh thái của khu vực. 2. Tổng quan khu vực nghiên cứu.Vườn Quốc gia Xuân Thủy hình thành từ tháng 1 năm 1989, là vùng đất ngập nước đầu tiên của Đông Nam Á tham gia Công ước quốc tế RAMSAR 23( Công ước bảo tồn các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt như là nơi cư trú của những loài chim nước – RAMSAR, Iran, 1971) Vị trí địa lý: Vườn Quốc gia Xuân Thủy nằm ở phía Đông Nam huyệnGiao Thủy, tỉnh Nam Định, tại cửa Ba Lạt của sông Hồng, cách Hà Nội khoảng 150 km về hướng Đông Nam, có toạ độ từ 20°10’ đến 20°15’ vĩ độ Bắc và từ 106°20’ đến 106°32’ kinh độ Đông. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ NĂM HỌC 2020 - 2021 Đề tài tập lớn: Bằng kiến thức học, xây dựng quy trình chi tiết điều tra, đánh giá đa dạng Thực vật bậc cao Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Tỉnh Nam Định Họ tên sinh viên: PHẠM TIẾN ĐỨC Mã học viên: 1911100608 Lớp: ĐH9QM1 Tên học phần: Điều tra, Đánh giá đa dạng sinh học Mã học phần: MTQT2303 Giảng viên hướng dẫn: TS Phạm Hồng Tính Hà Nội, Ngày 25 tháng 9, năm 2021 MỤC LỤC Đặt vấn đề I II Tổng quan hệ thực vật bậc cao khu vực nghiên cứu Tổng quan hệ thực vật bậc vao 2 Tổng quan khu vực nghiên cứu III Địa điểm đề xuất phương pháp nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu thời gian nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Nội dung điều tra Đề xuất dụng cụ thiết bị điều tra, dụng cụ phân tích mẫu a Dụng cụ, thiết bị, phương tiện phục vụ thu mẫu, thu thập liệu thực địa b Dụng cụ, thiết bị, phương tiện phục vụ xử lý mẫu, phân tích mẫu Đề xuất phương pháp điêu tra thực địa a Ghi toạ độ vị trí thu mẫu b Phương pháp lập tuyến điêu tra, ô tiêu chuẩn để khảo sát, thu mẫu …………………………………………………………………….7 c d Đề xuất phương pháp kỹ thuật thu mẫu bảo quản mẫu Cách chụp hình 10 e Đề xuất phương pháp xử lý 11 Đề xuất phương pháp phân tích mẫu 12 Đề xuất phương pháp đánh giá 13 Đề xuất phương pháp xử lý số liệu 14 Đề xuất phương pháp tính toán đa dạng sinh học 14 10 Xây dựng mẫu báo cáo kết điều tra đa dạng thực vật bậc cao Vườn Quốc gia Xuân Thủy 14 IV Kết luận 15 V TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Vườn Quốc gia Xuân Thủy Hình 2: GPS cầm tay Hình 3: Tuyến điều tra Vườn Quốc gia Xuân Thủy Hình 4: Máy ảnh 11 Hình 5: Ép mẫu 12 I Đặt vấn đề Đa dạng sinh học có vai trị to lớn người Từ xa xưa, người sử dụng nguồn tài nguyên cho nhiều mục đích khác để phục vụ đời sống như: lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nơi hoạt động tinh thần phong tục tập quán, nghệ thuật - thi ca, hội hoạ xuất phát từ mối liên hệ người sinh vật xung quanh Việt Nam nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, với khu hệ động vật, thực vật, nấm, vi sinh vật đa dạng phong phú nên xem trung tâm Đa dạng sinh học cao giới Đến nay, Việt Nam biết khoảng 12.000 lồi thực vật bậc cao có mạch thuộc 2.256 chi, 305 họ (chiếm 4% tổng số loài, 15% tổng số chi, 75% tổng số họ thực vật toàn giới) Hàng năm, số tăng lên có nhiều lồi phát bổ sung thêm Vườn Quốc gia Xuân Thủy khu rừng ngập mặn thuộc khu dự trữ sinh châu thổ sông Hồng Đây rừng ngập mặn Việt Nam Quốc tế công nhận theo công ước Ramsar, rừng ngập mặn thứ 50 giới Ngồi vai trị rừng ngập mặn, cịn mơi trường sinh thái lồi thực vật bậc cao Vườn quốc gia Xuân Thủy nằm phía Đơng Nam huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Khu vực vùng lõi vườn diện tích đất ngập mặn ba cồn cát cửa sông cồn Ngạn, cồn Lu cồn Xanh thuộc xã Giao Thiện Toàn vùng đệm vùng lõi vườn nằm địa phận xã Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xn Giao Hải Diện tích tồn vườn khoảng 7.100 ha, gồm: 3.100 diện tích đất có rừng 4.000 đất rừng ngập mặn Do nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt ảnh hưởng biến đổi khí hậu, diện tích rừng ngập mặn bị suy giảm thay đổi Những quần thể thực vật thường dễ bị tổn thương có khả thích nghi mơi trường sống bị thay đổi Việc suy giảm đa dạng thực vật kéo theo suy giảm nguồn tài nguyên khác, phá vỡ môi trường sống nguyên nhân gây suy giảm nhiều lồi động vật có giá trị khu vực Từ sở thực tế trên, nên em chọn đề tài “Điều tra, đánh giá đa dạng hệ thực vật bậc cao Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Tỉnh Nam Định” Đây vấn đề mang tính cấp thiết có tính khoa học thực tiễn cao II.Tổng quan hệ thực vật bậc cao khu vực nghiên cứu Tổng quan hệ thực vật bậc vao Thực vật bậc cao loài thực vật đa bào hầu hết thoát ly khỏi mặt nước sống cạn Sở dĩ gọi thực vật bậc cao chúng có số ưu điểm tiến hóa so với thực vật bậc thấp Trước hết, thực vật bậc cao hầu hết sống môi trường cạn nên thể có biến đổi để phù hợp với môi trường sống Đa số thực vật bậc cao có mạch tự dưỡng Đồng thời chúng có vách tế bào rõ rệt, sinh sản noãn giao hầu hết chia thành phận rễ, thân, cụ thể Thực vật bậc cao hay thực vật có mạch nhóm thực vật có mơ hóa gỗ để truyền dẫn nước, khoáng chất sản phẩm quang hợp thể Thực vật có mạch bao gơm ngành dương xỉ, thơng đất, mộc tặc, thực vật có hạt, thực vật kim thực vật hạt trần khác Tên gọi khoa học cho nhóm thực vật tracheophyta tracheobionta, hai tên gọi không sử dụng rộng rãi Thực vật bậc cao có mạch: Tại Vườn quốc gia Xn Thủy có 192 lồi thuộc 145 chi 60 họ, có gần 20 lồi thích nghi với điều kiện ngập nước để cấu thành lên hệ thống rừng ngập mặn rộng hàng ngàn Rừng góp phần cố định phù sa để tạo nên bãi bồi mới, làm vườn ươm cung cấp thức ăn cho loài thủy sinh đồng thời đóng vai trị cân sinh thái khu vực Tổng quan khu vực nghiên cứu Vườn Quốc gia Xuân Thủy hình thành từ tháng năm 1989, vùng đất ngập nước Đông Nam Á tham gia Công ước quốc tế RAMSAR ( Công ước bảo tồn vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt nơi cư trú loài chim nước – RAMSAR, Iran, 1971) Vị trí địa lý: Vườn Quốc gia Xn Thủy nằm phía Đơng Nam huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, cửa Ba Lạt sông Hồng, cách Hà Nội khoảng 150 km hướng Đông Nam, có toạ độ từ 20°10’ đến 20°15’ vĩ độ Bắc từ 106°20’ đến 106°32’ kinh độ Đông Hình 1: Vườn Quốc gia Xuân Thủy Hình Khí hậu: Khu vực Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa Mùa đơng lạnh từ tháng 11 đến tháng năm sau, đầu mùa đơng khơng khí lạnh khơ, cuối mùa đơng khơng khí lạnh ẩm Mùa hạ nóng ẩm từ tháng đến tháng 9, thường xuyên xuất dông bão áp thấp nhiệt đới Tổng lượng xạ lớn, từ 95 - 105 kcal/cm2/năm, tổng nhiệt năm từ (8.000 - 8.500 0c) Nhiệt độ trung bình năm khoảng 240C, biên độ nhiệt năm lớn (thấp 6,80C cao 40,10C) Lượng mưa trung bình năm đạt 1.175 mm, tổng số ngày mưa năm 133 ngày, năm có lượng mưa cao 2.754mm thấp 978mm Hai hướng gió năm khu vực hướng Đông Bắc từ tháng 10 đến tháng năm sau, hướng gió Đơng Nam từ tháng đến tháng Độ ẩm khơng khí cao, dao động khoảng từ 70 - 90% Các tháng 10, 11, 12 có độ ẩm thấp, thường nhỏ 75% Các tháng 2, 3, có độ ẩm cao, thường kềm với mưa phùn  Khí hậu thuận lợi tạo điều kiện cho phát triển Thực vật bậc cao đây, đến mùa ẩm thấp điều tra gặp khó khăn việc di chuyển Chính khí hậu thuận lợi tiền đề để em xây dựng quy trình chi tiết điều tra đánh giá đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Xuân Thủy, làm cho Thực vật bậc cao phát triển, bảo tồn theo hướng phát triển bền vững đắn, có khoa học Địa điểm đề xuất phương pháp nghiên cứu III Địa điểm nghiên cứu thời gian nghiên cứu – Địa điểm : Giao Thiên, Giao Thủy, Nam Định – Phạm vi : Vườn Quốc gia Xuân Thủy – Đối tượng : Các loài thực vật bậc cao ( Tracheophyta ) – Thời gian điều tra : tháng – Tần suất điều tra : năm /lần Mục tiêu nghiên cứu Điều tra thông tin loài thực vật bậc cao ( tracheophyta ) Vườn Quốc gia Xuân Thủy Xác định độ tuổi tốc độ sinh trưởng loài thực vật bậc cao Xác định độ ảnh hưởng loài thưc vật bậc cao đến nên kinh tế , xã hội ,… Bảo tồn đa dạng sinh học, cải tạo điều kiện môi trường, bảo vệ cảnh quan rừng ngập mặn hệ sinh thái ven biển Đề xuất số biện pháp quản lý, khai thác loài thực vật bậc cao khu vực Nội dung điều tra − Thu thập tìm hiểu thơng tin liên quan đến khu vực nghiên cứu − Tiến hành điều tra thu thập mẫu − Xác định tên khoa học, xây dựng danh lục − Đánh giá đặc trưng đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao có mạch Vườn Quốc gia Xuân Thủy, xác định loài nguy cấp cần bảo tồn − Phân tích giá trị tài nguyên đặc trưng hệ thực vật bậc cao có mạch thuộc Vuồn Quốc gia Xuân Thủy − Đề xuất số giải pháp bảo tồn phát triển bền vững tài nguyên hệ thực vật Vườn Quốc gia Xuân Thủy Đề xuất dụng cụ thiết bị điều tra, dụng cụ phân tích mẫu a Dụng cụ, thiết bị, phương tiện phục vụ thu mẫu, thu thập liệu thực địa + GPS để ghi lại tọa độ nơi thu mẫu + La bàn + Xe máy + Ủng rừng + Bộ sơ cứu, giấy bạc, bật lửa + Máy, ống nhòm; + Gậy cao từ – 4m, + Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000; + Sổ ghi chép để ghi thông tin cần thiết + Máy ảnh, thước, vải đen để chụp hình mẫu vật thực địa + Kéo cắt cành để thu mẫu + Túi polyetylen để đựng mẫu + Bút chì (2b) + Cồn, bao ni-lơng để cố định mẫu + Nhãn ghi thông tin mẫu (ngày thu, người thu, kí hiệu mẫu) + Nẹp gỗ, bìa carton, giấy báo, dây dù để ép mẫu + Máy sấy + Kính lúp, kìm, nhíp, dao lam để phân tích mẫu + Keo dính, kim, chỉ, bìa cứng khổ A3 để làm mẫu tiêu + Tài liệu để xác định tên khoa học loài thực vật thu (xem tài liệu tham khảo) + Dây nylon có màu đề lập ô tiêu chuẩn… b Dụng cụ, thiết bị, phương tiện phục vụ xử lý mẫu, phân tích mẫu + Thiết bị quang phổ huỳnh quang tia X tán xạ lượng XRF Thermo Scienific Ứng dụng: Quang phổ huỳnh quang tia X (XRF) sử dụng nguồn tia X để xác định nguyên tố (định tính định lượng) từ natri đến urani theo số nguyên tử phân tích nồng độ thấp tới phần triệu (ppm) + Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC/MS) Thermo Scientific Ứng dụng; – Phân tích phẩm màu: malachite green, leucomalachite green, crystal violet, brilliant green, leucocrystal violet,Sudan (I, II, III, IV),… – Phân tích chất bảo quản thực phẩm: BHA, BHT, TBHQ, Ethoxyquin, Benzoat Na, Cyclamate,… – Phân tích methane, ethane, ethylene, and propane – Phân tích Nitrobenzenes nước uống: o-Nitrobenzene, mNitrobenzene, MNitrochlorobenzene, + Hệ thống máy SURFER đo diện tích bề mặt thể tích lỗ xốp,Thermo Scientific Ứng dụng: – Phục vụ công tác đào tạo sau đại học Viện lĩnh vực hóa học, vật lý, khoa học vật liệu, kỹ thuật nhiệt đới, môi trường… – Các dịch vụ khoa học – kỹ thuật – Xác định hình thái cấu trúc, tổ chức tế vi, kích thước hạt, chiều dày lớp phủ, lớp mạ, thành phần hóa học vật liệu; – Xác định tính chất nhiệt, tính chất lý, q trình chuyển pha, ứng suất vật liệu, compozit, cao su, vật liệu tổ hợp … – Phân tích vi lượng kim loại nặng mẫu mơi trường, hố học, đất, nước, dược phẩm, thực phẩm, sinh phẩm – Xác định diện tích bề mặt vật liệu thể tích lỗ xốp, dự đốn hình dạng lỗ xốp vật liệu hấp phụ + Hệ thống phân tích thành phần nguyên tố C, H, O, N, S Thermo Scientific Ứng dụng: Định lượng xác thành phần phần trăm mẫu + Hệ thống quang phổ hồng ngoại biến đổi FOURIER (FTIR) Thermo Scientific Ứng dụng: Xác định, định tính nhóm chức, cấu trúc phân tử phân tích tính đối xứng phân tử Đề xuất phương pháp điêu tra thực địa a Ghi toạ độ vị trí thu mẫu Sử dụng máy định vị cầm tay (GPS) ghi nhận lại tọa độ vị trí thu mẫu để làm chứng phục vụ cho nghiên cứu sau Hình 2: GPS cầm tay b Phương pháp lập tuyến điêu tra, ô tiêu chuẩn để khảo sát, thu mẫu Để thu mẫu cách đầy đủ đại diện cho khu nghiên cứu, hết điểm khu nghiên cứu, việc chọn tuyến địa điểm thu mẫu cần thiết Dựa vào đồ trạng đặc điểm địa hình, thiết lập tuyến thu mẫu cho tuyến đường phải xuyên qua môi trường sống khu nghiên cứu, nghĩa tuyến cắt ngang vùng đại diện cho khu nghiên cứu Trung bình km chiều dài, tuyến, tiến hành điều tra tất lồi thực vật bậc cao có mạch nằm phạm vi 10m Trên tuyến thu mẫu nói trên, chọn điểm chốt, tức điểm đặc trưng để đặt ô tiêu chuẩn Sau xác định vị trí tiêu chuẩn, dùng dây nylon có màu để định vị Trong tiêu chuẩn có kích thước 10m x 20m, tiến hành điều tra tất loài thực vật bậc cao có mạch nằm phạm vi Vạch tuyến điều tra: – Điểm 1: Có tọa độ 20015’25.83’ Bắc 106034’12.82’ Đơng – Điểm 2: Có tọa độ 20014’54.49’ Bắc 106034’17.73’ Đơng – Điểm 3: Có tọa độ 20014’23.66’ Bắc 106034’10.66’ Đơng – Điểm 4: Có tọa độ 20013’99.26’ Bắc 106033’48.08’ Đơng – Điểm 5: Có tọa độ 20013’38.28’ Bắc 106033’21.57’ Đơng – Điểm 6: Có tọa độ 20013’15.00’ Bắc 106032’57.77’ Đơng – Điểm 7: Có tọa độ 20012’42.62’ Bắc 106032’50.17’ Đơng – Điểm 8: Có tọa độ 20013’1.01’ Bắc 106033’18.18’ Đơng – Điểm 9: Có tọa độ 20013’19.19’ Bắc 106033’47.15’ Đơng – Điểm 10: Có tọa độ 20013’33.37’ Bắc 106034’16.44’ Đơng – Điểm 11: Có tọa độ 20014’0,42’ Bắc 106034’35.74’ Đơng – Điểm 12: Có tọa độ 20014’30.68’ Bắc 106034’47.09’ Đơng – Điểm 13: Có tọa độ 20013’13.02’ Bắc 106034’44.14’ Đơng – Điểm 14: Có tọa độ 20012’99.00’ Bắc 106034’15.14’ Đơng – Điểm 15: Có tọa độ 20012’43.27’ Bắc 106033’47.78’ Đông Hình Hình 2: 3: Tuyến Tuyến điều điều trà tra Vườn Vườn Quốc Quốc gia gia Xuân Xuân Thủy Thủy c Đề xuất phương pháp kỹ thuật thu mẫu bảo quản mẫu Để thu mẫu, nay, nên dùng túi polyetylen để đựng mẫu mà không dùng cặp gỗ dán trước vừa cồng kềnh, vừa khó bảo quản, cần có sổ ghi chép riêng, dây buộc, kéo cắt cành, nhãn, kim chỉ, bút chì (2B), cồn, giấy báo Nguyên tắc thu mẫu: – Mỗi mẫu phải có đầy đủ phận, là: cành, lá, hoa tốt (đối với lớn) hay thân thảo – Mỗi thu từ – mẫu mẫu thân thảo tìm mẫu giống thu với số lượng để vừa nghiên cứu biến dạng loài, vừa để trao đổi – Các mẫu thu đánh số hiệu mẫu Có hai cách đánh số phổ biến nay: đánh từ trở kể từ thu mẫu hết nghiệp làm nghiên cứu khoa học đánh số theo năm tháng không phụ thuộc vào đợt thu mẫu trước Cách tiện lợi khơng cần phải nhớ số trước mà thu đợt đánh số đợt qua số nhận biết thời gian thu mẫu Ví dụ: đợt nghiên cứu vào tháng 09 năm 2020, đánh số 0920 gốc sau ghi tiếp từ số trở – Khi thu phải ghi chép đặc điểm dễ nhận biết thiên nhiên đặc điểm vỏ cây, kích thước cây, đặc điểm dễ sau khô màu sắc hoa, quả, mùi vị,… Trên nhãn cần ghi chép thêm số hiệu mẫu, nơi lấy (tỉnh, huyện, xã, mọc ven suối, thung lũng, sườn hay đỉnh núi đồi,…), người lấy mẫu –Khi ghi phải dùng bút chì mềm, tuyệt đối không dùng bút bi, bút mực để tránh bị ngâm tẩm sau – Thu ghi chép xong cho vào túi polyetylen to mang nhà làm mẫu Việc cho vào túi polyetylen có lợi gọn nhẹ, khơng bị va quệt băng qua rừng, mẫu giữ tươi lâu kể trời nắng to Cần ý cho mẫu vào túi phải nhẹ nhàng, có hoa dùng mẫu để bọc trước cho vào túi Có thể dùng túi nhỏ mỏng đựng riêng lồi buộc chặt tất túi nhỏ cho vào túi to d Cách chụp hình Hình chụp hỗ trợ nhiều cho việc định danh, mô tả dùng cho mục đích khác sau, gồm: + Sinh cảnh nơi loài thực vật sống + Toàn cây, nên có thước để xác định kích thước lồi + Thân cây, loài thân gỗ cần chụp vỏ phần vạc vỏ + Cành cách phân cành + Lá: cách xếp lá, mặt mặt lá, cuống, đáy, đỉnh, bìa, hệ gân,… + Hoa: phát hoa, hoa, chi tiết: đài hoa, cánh hoa, bắc, nhụy đực, nhụy cái, trái + Sau có tiêu bản, chụp tiêu có thước để xác định tỷ lệ nhãn 10 Chú ý: Khi chụp hình tiêu ln cần có thước đính kèm để xác định tỷ lệ, kèm thêm bảng so màu Hình 4: Máy ảnh e Đề xuất phương pháp xử lý + Xử lý khô: Mỗi mẫu đặt gọn tờ báo gập lại, vuốt ngắn ý mẫu phải có có sấp, ngửa để quan sát dễ dàng hai mặt mà lật mẫu Đối với hoa, dùng mảnh báo nhỏ để ngăn cách với hoa hay bên cạnh, phịng sấy dễ bị dính vào phận bên cạnh Sau xếp chồng mẫu lên nhau, sau 5-10 mẫu đặt nhôm lượn sóng để tăng độ thống khí, giữ nhiệt tốt dùng đôi cặp ô vuông (mắt cáo) để ốp ngồi ép chặt mẫu bó lại, cặp mẫu khoảng 15-20 mẫu Các bó mẫu đem phơi nắng sấy Hàng ngày phải thay giấy báo để mẫu chóng khơ khơng bị ẩm, khơng làm cho mẫu bị nát + Xủ lý ướt: Khi thời gian điều kiện làm mẫu ngày, sau xử lý mẫu xong, không dùng cặp mắt cáo để ép mẫu ép thời gian ngắn cho chúng đủ thời gian ổn định vị trí sau bỏ cặp, dùng giấy báo bọc ngồi bó chặt lại cho bó mẫu vào túi polyetylen cỡ lớn Mỗi túi lớn chứa nhiều bó mẫu Dùng cồn đổ cho thấm ướt tờ báo buộc chặt lại để chuyển nơi có điều kiện sấy khơ 11 + Ngồi phương pháp xử lý khơ xử lý ướt bảo quản có mẫu vật ép mẫu, xong sấy mẫu vầ tẩm mẫu Ép mẫu: Trước sấy mẫu cần ép phẳng mẫu giấy báo dày, đảm bảo phiến duỗi hồn tồn, khơng bị quăn mép, phận hoa mở bổ để tiện cho việc phân tích, ép sấy mẫu Sấy mẫu tẩm mẫu: Mẫu mang sau ép cần sấy Khi sấy ý để mẫu dựng đứng để nước bốc dễ dàng mẫu chóng khơ Hình 5: Ép mẫu Đề xuất phương pháp phân tích mẫu + Định danh mẫu Xây dựng danh lục thực vật: Danh lục thực vật xếp theo hệ thống phân loại Takhtadjan (Hệ thống Takhtadjan) Áp dụng hướng dẫn để đánh giá tính đa dạng hệ thực vật Nguyễn Nghĩa Thìn tổng hợp giới thiệu “Phương pháp nghiên cứu thực vật” (2005) Đa dạng mặt phân loại hệ thực vật: theo hướng dẫn Nguyễn Nghĩa Thìn (2005) Đa dạng phổ yếu tố địa lý: theo hướng dẫn Nguyễn Nghĩa Thìn (2005) Đa dạng dạng sống hệ thực vật: theo Raunkiær (1934) Đa dạng giá trị sử dụng hệ thực vật: theo hướng dẫn Nguyễn Nghĩa Thìn (2005) Đa dạng 12 giá trị bảo tồn hệ thực vật: Sách Đỏ Việt Nam (2007); IUNC (2012), nghị định 32/ND-CP (2006), phụ lục CITES Xác định tên lồi: Theo phương pháp so sánh hình thái dựa tài liệu chính: Cây cỏ Việt Nam (Phạm Hồng Hộ, 1999), Từ điển thực vật thơng dụng (Võ Văn Chi, 2002) Cách khác: Sử dụng tài liệu “Phương pháp phân tích hoa” để phân tích đặc điểm hình thái: thân, lá, quan sinh sản, Sau đó, dựa vào đặc điểm phân tích này, sử dụng tài liệu phân loại, chìa khóa phân loại để định danh lồi thực vật theo trình tự họ, giống đến lồi Ví dụ: Thực vật bậc cao mang định danh tên nào? + Phân tích định lượng Phân tích mẫu: Sử dụng phương pháp chuyên gia: phân tích mẫu theo họ, chi So mẫu với mẫu chuẩn (tại Bảo tàng), xác định tên loài dựa vào đặc điểm cành, lá, hoa, Một số mẫu khó nhờ hay th chun gia (Bộ mơn thực vật, Khoa Sinh vật, trường Đại học Khoa học tự nhiên; Phòng thực vật Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật) Đề xuất phương pháp đánh giá Đánh giá quý hiếm: Dựa vào Sách đỏ Việt Nam – Phần II (Thực vật) (2007) Đánh giá độ thuờng gặp lồi tính theo cơng thức (Lương Hồng Nhung Trần Văn Minh, 2011): C% = p/P * 100 Trong đó, p số địa điểm lấy mẫu có lồi nghiên cứu P tổng số địa điểm lấy mẫu Loài phổ biến (thường gặp): C > 50%; lồi phổ biến (ít gặp): C = 25% - 50%; lồi ngẫu nhiên (rất gặp): C < 25% Đánh giá mức độ gần gũi hệ thực vật: Chỉ số Sorensen sử dụng để đánh giá mức độ tương đồng thành phần loài sinh cảnh ba loại đất dựa có mặt hay vắng mặt số lồi sinh cảnh Cơng thức Sorenson (Nguyễn Nghĩa Thìn, 2008): S = 2c /(a+b) 13 Trong đó: S số Sorenson (nhận giá trị từ đến 1); a: Là số loài quần xã A; b: Là số loài quần xã B; c: Là số loài chung hai quần xã A B Đề xuất phương pháp xử lý số liệu Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) IBM SPSS statistics for Windows, Version 22 (IBM Corp., Armonk, NY, USA) để so sánh giá trị trung bình yếu tố mơi trường đất số đa dạng, Primer Ver.6 để tính toán số đa dạng (Diversity), Excel 2016 để thống kê số lượng họ, chi loài Sử dụng phương pháp thống kê sinh học để đánh giá độ tin cậy kết nghiên cứu Đề xuất phương pháp tính tốn đa dạng sinh học Phương pháp thực hành nghiên cứu phân tích định lượng tính đa dạng sinh học nhằm để xác định số: số Shannon (H), số quan trọng (IVI), số mức độ chiếm ưu hay gọi số Simpson (Cd), số tương đồng hay số Sorensen (SI) Khi giá trị số cao nghĩa tính đa dạng cao tương ứng với giá trị sinh học cao Đây phương pháp nghiên cứu cần thiết nhằm tạo sở liệu cho giải pháp bảo tồn, hoạch định sách kế hoạch sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đa dạng sinh học 10 Xây dựng mẫu báo cáo kết điều tra đa dạng thực vật bậc cao Vườn Quốc gia Xuân Thủy I Mở đầu II Tổng quan thực vật bậc cao địa điểm khảo sát Tổng quan thực vật bậc cao Địa điểm, thời gian địa điểm khảo sát III Đề xuất phương pháp điều tra thực vật bậc cao Phương pháp lập tuyến điều tra, ô tiêu chuẩn 14 Phương pháp kỹ thuật thu mẫu Phương pháp bảo quản mẫu Phương pháp xử lý mẫu, bảo quản mẫu Phương pháp phân tích mẫu Phương pháp xử lý số liệu Phương pháp đánh giá đa dạng IV Kết thảo luận V Kết luận Tài liệu tham khảo Mục lục IV Kết luận Đã ghi nhận thành phần loài khu vực nghiên cứu cho thấy có 115 lồi thuộc 100 chi, 42 họ thuộc ngành thực vật bậc cao có mạch Vườn Quốc gia Xuân Thủy có độ đa dạng hệ thực vật không cao Trong nghiên cứu đa dạng thực vật, trước cần có danh sách lồi thực vật bậc cao diện khu vực nghiên cứu; sau đó, để tính số đa dạng khu vực khảo sát so sánh đa dạng khu vực, cần đếm số lượng cá thể loài diện khu vực khảo sát Tuy nhiên, số công tác quản lý chưa đáp ứng hoàn toàn nhu cầu Vườn bảo vệ tài nguyên môi trường, nghiên cứu khoa học giao lưu quốc tế Ban quản lý vườn phải đối mặt với nhiều thách thức để kiểm soát hạn chế áp lực phát triển kinh tế, nhiễm mơi trường, biến đổi khí hậu gây nên đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ Việc thiếu chế quản lý chia sẻ lợi ích việc sử dụng tài nguyên đất ngập nước vùng lõi Vườn Quốc gia cịn tồn địi hỏi cần hồn thiện thể chế quản lý vườn, đồng thời cần thực rà soát quy hoạch quản lý bảo vệ phát triển Vườn Quốc gia Xuân Thủy nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý 15 Nghiên cứu cải thiện giống trồng cần biết tên lồi Thực vật bậc cao để biết mối liên hệ họ hang loài trồng với loài hoang dại tự nhiên Đây nhu cầu tối cần thiết trình chọn lọc nhân tạo, loài trồng thường bị thối hóa giống số tính trạng hoang dại ( ví dụ: khả kháng bệnh) Do vậy, loài gần tự nhiên hay loài tổ tiên trồng cần xác định để bảo tồn nguồn gen dùng công tác lai tạo cải thiện giống 16 V TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tiến Bân (Chủ biên) (2003-2005) Danh lục lồi thực vật Việt Nam, tập 2,3 Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Bộ tài nguyên môi trường, (1997) Hướng dẫn công ước vùng đất đặc biệt nơi cưu trú lồi chim ngập nước có tầm quan trọng quốc tế nước (Ramsar, Iran, 1971) Văn phịng cơng ước Ramsar, 190 tr (Xuất lần thứ 2) Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Quốc Dựng, Lê Đức Thanh, Lê Mạnh Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Văn Hổ, Nguyễn Thị Hằng “Điều tra đánh giá tình trạng bảo tồn lồi thực vật rừng nguy cấp, quý thuộc danh mục nghị định 32/2006/NĐ-CP theo vùng sinh thái” Phan Thị Hà (tác giả) Nghiên cứu tính đa dạnh hệ thực vật Vườn Quốc gia Xuân Thủy sinh trưởng phát triển số loài thực vật ngập mặn khu vực năm 2015 Phạm Thị Huệ (tác giả) Nghiên cứu đa dạng thực vật bậc cao có mạch núi Cuống, Huyện Đàm Hà, Tỉnh Quảng Ninh làm sở cho cơng tác bảo tơn năm 2012 Hồng Thị Thanh Nhàn Cục bảo tồn đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên Môi trường; Hồ Thanh Hải, Lê Xuân Cảnh Viện sinh thái Tài nguyên sinh vật, Đa dạng sịnh học Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Tỉnh Nam Định; Hội Nghị khoa học toàn Quốc Sinh thái Tài nguyên sinh vật lần thứ Nguyễn Thị Hải Lý Nguyễn Hữu Chiếm (tác giả) khảo sát thành phần phân loại thực vật bậc cao theo loài đất vùng Đồng Lụt Hở, Tỉnh An Giang, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Danh sách thiệt bị phân tích bậc cao PTN Viện nghiên cứu phát triển bền vững, Viện Nghiên cứu phát triển bên vưỡn, Trường đại học Tài ngun Mơi trường Thành Phố Hồ Chí Minh 17 ... cáo kết điều tra đa dạng thực vật bậc cao Vườn Quốc gia Xuân Thủy I Mở đầu II Tổng quan thực vật bậc cao địa điểm khảo sát Tổng quan thực vật bậc cao Địa điểm, thời gian địa điểm khảo sát III... họ thuộc ngành thực vật bậc cao có mạch Vườn Quốc gia Xuân Thủy có độ đa dạng hệ thực vật không cao Trong nghiên cứu đa dạng thực vật, trước cần có danh sách loài thực vật bậc cao diện khu vực... học thực tiễn cao II.Tổng quan hệ thực vật bậc cao khu vực nghiên cứu Tổng quan hệ thực vật bậc vao Thực vật bậc cao loài thực vật đa bào hầu hết thoát ly khỏi mặt nước sống cạn Sở dĩ gọi thực vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực vật bậc cao tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Thực vật bậc cao tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy