0

Toán - Tuần 2 - Ôn tập các bảng nhân

9 2 0
  • Toán - Tuần 2 - Ôn tập các bảng nhân

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 19:53

4.Tính chu vi hình tam giác ABC có kích thước ghi trên hình vẽ: Bài giải.[r] (1)(2) - Đọc bảng nhân 2, 3, , (3) (4) a)Tính nhẩm 3x4= 3x7= 3x5= 3x8= x = 12 21 x = 16 15 x = 24 x = 18 12 x = 12 x = 28 x = 36 x =16 x = 30 x = 20 x = 35 x = 45 (5) b)Tính nhẩm 200 x = ? 200 x = 400 300 x = 600 trăm x = trăm 200 x = 800 400 x = 800 Vậy: 200 x = 600 100 x = 500 500 x = 500 Nhẩm: (6) 2.Tính (theo mẫu) Mẫu: x + 10 = 12 + 10 = 22 x + 18 = 25 + 18 = 43 x - 26 = 35 - 26 =9 2x2x9 =4x9 = 36 (7) 3.Trong phòng ăn có cái bàn, bàn xếp cái ghế Hỏi phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế? Tóm tắt: bàn : cái ghế Bài giải bàn : … cái ghế? Trong phòng ăn có số cái ghế là: x = 32 (cái ghế) Đáp số: 32 cái ghế (8) 4.Tính chu vi hình tam giác ABC có kích thước ghi trên hình vẽ: Bài giải A 100 cm 100 cm B 100 cm C Chu vi hình tam giác ABC là: 100 x = 300 (cm) Đáp số: 300 cm (9) (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán - Tuần 2 - Ôn tập các bảng nhân, Toán - Tuần 2 - Ôn tập các bảng nhân