0

Hai duong thang song song

3 1 0
  • Hai duong thang song song

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 19:52

Việc 1: Nhóm trưởng gọi các bạn nêu kết qủa và giải thích về các đơn vị đo vận tốc, các bạn khác nghe nhận xét, bổ sung. Việc 2: Thống nhất câu trả lời, báo cáo cô[r] (1)Nhóm 2: Tần + Huấn Tiết dạy minh họa Bài 91: VẬN TỐC (tiết 1) (HDH Toán tập 2B - Trang 25 ) I Mục tiêu: Em có thể: - Nhận biết vận tốc, đơn vị đo vận tốc - Tính vận tốc chuyển động II Hoạt động học: * Khởi động: Ban văn nghệ tổ chức cho bạn hát bài. * Kiểm tra cũ: - Nhóm trưởng điều hành nhóm với nội dung sau: Tính: 25 48 phút + 17 26 phút = ? Nêu tên đơn vị đo thời gian? Nhận xét, đánh giá, báo cáo kết quả. * Giáo viên giới thiệu ghi tên lên bảng. * HS đọc lại đầu ghi tên vào vở. * HS đọc mục tiêu xác định mục tiêu cần đạt tiết học. - Chia sẻ mục tiêu tiết học + Xác định mục tiêu tiết học trước lớp A Hoạt động bản 1 Chơi trị chơi “Tìm qng đường giờ”: - Nhóm trưởng nêu cách chơi luật chơi: Cách chơi: Mỗi nhóm nhận phiếu tập Đọc viết kết vào chỗ chấm Luật chơi: Nhóm chơi nhanh kết xác thắng cuộc. Việc 1: Nhận phiếu, đọc phiếu Việc 2: Viết kết vào chỗ chấm Việc 1: Em chia sẻ kết với bạn. (2)Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu bạn đọc kết Các bạn khác nghe – nhận xét. Việc 2: Cả nhóm thống kết quả. Việc 3: Trình bày kết - Ban học tập kiểm tra kết thông báo nhóm thắng 2 Đọc kĩ ví dụ sau nghe thầy/cô giáo hướng dẫn: Việc 1: Em đọc ví dụ, tìm hiểu ví dụ Việc 2: Em trao đổi với bạn để nhận biết vận tốc đơn vị đo vận tốc, cách tính vận tốc Việc 3: Nghe thầy cô hướng dẫn 3 Viết vào chỗ chấm giải tốn cho thích hợp: Việc 1: Đọc u cầu nội dung nhiệm vụ Việc 2: Hoàn thành phiếu Việc 1: Đổi chéo - nhận xét kết giải thích. Việc 2: Nhận xét – bổ sung, thống kết Việc 1: Nhóm trưởng gọi bạn đọc kết - bạn khác nghe, nhận xét, bổ sung Việc 2: Thống kết báo cáo giáo. 4 Viết tiếp vào chỗ chấm cho thíc hợp: Việc 1: Đọc ví dụ Việc 2: Hoàn thành phiếu (3)Việc 2: Nhận xét bổ sung cho nhau. Việc 1: Nhóm trưởng gọi bạn nêu kết qủa giải thích đơn vị đo vận tốc, bạn khác nghe nhận xét, bổ sung Việc 2: Thống câu trả lời, báo cáo cô. - Báo cáo với thầy/ cô giáo kết việc em làm. * Nhóm trưởng báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Hai duong thang song song, Hai duong thang song song