0

Bai 38 Phat trien tong hop kinh te va bao ve tai nguyen moi truong bien dao

25 0 0
  • Bai 38 Phat trien tong hop kinh te va bao ve tai nguyen moi truong bien dao

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 19:21

- Đường bờ biển dài, vùng biển rộng ấm, có 4 ngư trường lớn, nhiều hải sản có giá trị kinh tế cao. - Tổng trữ lượng lớn khoảng 4 triệu tấn.[r] (1)Trường :THCS Hạp Lĩnh GV:Ngô Thi Chun Mơn :Địa Lí (2)(3)(4)Xác định vị trí, giới hạn, diện tích vùng biển nước ta ? VỊNH BẮC BỘ (5)(6)(7)Quan sát lược đồ xác định đảo sau: ● Đ.Bạch Long Vĩ ● Đ Cồn Cỏ ● QĐ Hoàng Sa ● QĐ Trường Sa ● Đ Phú Quốc (8)(9)(10)CÁC NGÀNH KINH TẾ BIỂN Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản Du lịch biển – đảo Khai thác chế biến khoáng sản biển (11)HOẠT ĐỘNG NHÓM - Số nhóm : nhóm - Thời gian : phút - Nội dung thảo luận : + Nhóm 1 : Tiềm , phát phát triển ngành khai thác, nuôi trồng chế biến hải sản nước ta ? + Nhóm 2 : Những hạn chế xu hướng phát triển ngành khai thác, nuôi trồng chế biến hải sản nước ta ? + Nhóm : Tiềm , phát phát triển ngành du lịch biển, đảo nước ta ? (12)Ngành Tiềm năng Sự phát triển Những hạn chế Phương hướng Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản Du (13)Ngành Tiềm năng Sự phát triển Những hạn chế Phương hướng Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản - Đường bờ biển dài, vùng biển rộng ấm, có ngư trường lớn, nhiều hải sản có giá trị kinh tế cao - Khai thác năm: 1,9 triệu tấn - 260 nhà máy chế biến (14)Một số hình ảnh đánh bắt, ni trồng chế biến hải sản (15)Ngành Tiềm năng Sự phát triển Những hạn chế Phương hướng Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản - Đường bờ biển dài, vùng biển rộng ấm, có ngư trường lớn, nhiều hải sản có giá trị kinh tế cao - Khai thác năm: 1,9 triệu tấn - 260 nhà máy chế biến (16)Ngành Tiềm năng Sự phát triển hạn chếNhững Phương hướng Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản - Đường bờ biển dài, vùng biển rộng ấm, có ngư trường lớn, nhiều hải sản có giá trị kinh tế cao - Tổng trữ lượng lớn khoảng triệu tấn Khai thác hằng năm: 1,9 triệu tấn - 260 nhà máy chế biến - Thủy sản ven bờ có nguy cạn kiệt -Đánh bắt xa bờ nuôi trồng hạn chế - Phương tiện đánh bắt thô sơ. - Môi trường bị ô nhiễm. - Cơ sở chế biến chậm phát triển. - Ưu tiên phát triển khai thác xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng hải sản biển, ven biển ven đảo - Phát triển đồng bộ đại CN chế biến hải sản (17)(18)Ngành Tiềm năng Sự phát triển hạn chếNhững Phương hướng Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản - Đường bờ biển dài, vùng biển rộng ấm, có ngư trường lớn, nhiều hải sản có giá trị kinh tế cao - Tổng trữ lượng lớn khoảng triệu tấn Khai thác hằng năm: 1,9 triệu tấn - 260 nhà máy chế biến - Thủy sản ven bờ có nguy cạn kiệt -Đánh bắt xa bờ ni trồng cịn hạn chế - Phương tiện đánh bắt thô sơ. - Môi trường bị ô nhiễm. - Cơ sở chế biến chậm phát triển. - Ưu tiên phát triển khai thác xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng hải sản biển, ven biển ven đảo - Phát triển đồng bộ đại CN chế biến hải sản (19)Ngành Tiềm năng Sự phát triển hạn chếNhững Phương hướng Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản - Đường bờ biển dài, vùng biển rộng ấm, có ngư trường lớn, nhiều hải sản có giá trị kinh tế cao - Tổng trữ lượng lớn khoảng triệu Khai thác năm: 1,9 triệu - 260 nhà máy chế biến - Thủy sản ven bờ có nguy cạn kiệt -Đánh bắt xa bờ nuôi trồng cịn hạn chế - Phương tiện đánh bắt thơ sơ - Môi trường bị ô nhiễm - Cơ sở chế biến chậm phát triển - Ưu tiên phát triển khai thác xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng hải sản biển, ven biển ven đảo - Phát triển đồng đại CN chế biến hải sản Du lịch biển, đảo - Có 120 bãi cát rộng, dài, phong cảnh đẹp, có Vịnh Hạ Long UNESCO cơng nhận di sản thiên nhiên giới - Phát triển nhanh năm gần - Xây dựng trung tâm du lịch nghỉ dưỡng (20)CỒN CÁT Ở BÌNH THUẬN HẤP DẪN NHIỀU DU KHÁCH (21)Hòn Phụ Tử-Kiên Giang Biển Phú Yên (22)Ngành Tiềm năng Sự phát triển hạn chếNhững Phương hướng Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản - Đường bờ biển dài, vùng biển rộng ấm, có ngư trường lớn, nhiều hải sản có giá trị kinh tế cao - Tổng trữ lượng lớn khoảng triệu Khai thác năm: 1,9 triệu - 260 nhà máy chế biến - Thủy sản ven bờ có nguy cạn kiệt -Đánh bắt xa bờ ni trồng cịn hạn chế - Phương tiện đánh bắt thô sơ - Môi trường bị ô nhiễm - Cơ sở chế biến chậm phát triển - Ưu tiên phát triển khai thác xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng hải sản biển, ven biển ven đảo - Phát triển đồng đại CN chế biến hải sản Du lịch biển, đảo - Có 120 bãi cát rộng, dài, phong cảnh đẹp, có Vịnh Hạ Long UNESCO công nhận di sản thiên nhiên giới - Phát triển nhanh năm gần - Xây dựng trung tâm du lịch nghỉ dưỡng (23)Ngành Tiềm năng Sự phát triển hạn chếNhững Phương hướng Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản - Đường bờ biển dài, vùng biển rộng ấm, có ngư trường lớn, nhiều hải sản có giá trị kinh tế cao - Tổng trữ lượng lớn khoảng triệu Khai thác năm: 1,9 triệu - 260 nhà máy chế biến - Thủy sản ven bờ có nguy cạn kiệt -Đánh bắt xa bờ nuôi trồng hạn chế - Phương tiện đánh bắt thô sơ - Môi trường bị ô nhiễm - Cơ sở chế biến chậm phát triển - Ưu tiên phát triển khai thác xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng hải sản biển, ven biển ven đảo - Phát triển đồng đại CN chế biến hải sản Du lịch biển, đảo - Có 120 bãi cát rộng, dài, phong cảnh đẹp, có Vịnh Hạ Long UNESCO cơng nhận di sản thiên nhiên giới - Phát triển nhanh năm gần - Xây dựng trung tâm du lịch nghỉ dưỡng - Chủ yếu hoạt động tắm biển - Cơ sở hạ tầng cịn hạn chế, mơi trường bị ô nhiễm - Các hoạt động du lịch biển khác hạn chế - Phát triển đa dạng loại hình du lịch biển: lướt ván, bóng ném, bóng chuyền, du thuyền… - Nâng cấp sở hạ tầng… (24)Ơ nhiễm dầu thơ Rác thải sinh hoạt Nước thải công nghiệp Đánh cá thuốc nổ (25)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 38 Phat trien tong hop kinh te va bao ve tai nguyen moi truong bien dao, Bai 38 Phat trien tong hop kinh te va bao ve tai nguyen moi truong bien dao