0

de kt 12

5 1 0
  • de kt 12

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 18:26

Xác định đúng vấn đề nghị luận Trên cơ sở hiểu biết về tác giả, tác phẩm Nguyễn Khoa Điềm và đoạn trích trong chương V của trường ca Mặt đường khát vọng, trình bày quan niệm: đất nước củ[r] (1)Tiết 34-35: BÀI VIẾT SỐ 3: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC Thời gian: 90 phút I Mục tiêu đề kiểm tra - Kiểm tra đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức kỹ theo tiến độ chương trình môn Ngữ văn lớp 12 từ tuần đến tuần 11 - Đánh giá việc học sinh biết vận dụng kiến thức kỹ đã học đọc hiểu văn bản, viết đoạn văn và viết bài nghị luận văn học II Hình thức đề - Hình thức kiểm tra: Tự luận - Cách thức kiểm tra: Học sinh làm bài trên lớp 90 phút III Thiết lập ma trận MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ Cấp độ thấp cao chủ đề Đọc hiểu Số câu : Số điểm : Tỉ lệ : 40% Nhận biết từ loại, nghĩa từ, giá trị từ, phong cách ngôn ngữ, xác định nội dung chính đoạn thơ, đoạn văn… Hiểu nội dung văn bản, tác dụng các biện pháp tu từ… Hiểu cách làm bài nghị luận xã hội (viết đoạn văn) Làm văn Nghị luận xã hội, nghị luận văn học Số câu : Số điểm : 10 Tỉ lệ : 100% Tổng số câu : Tổng điểm : 10 Số câu : Số điểm : Tỉ lệ : 40% Viết bài nghị luận văn học câu điểm Số câu : Số điểm : Tỉ lệ : 40% Số câu : Tỉ lệ : 60% Số câu : điểm = 60% câu 10 điểm (2) IV Nội dung đề kiểm tra PHẦN I: Đọc hiểu (4điểm) Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi từ câu đến câu 4: Ôi cánh đồng quê chảy máu Dây thép gai đâm nát trời chiều Những đêm dài hành quân nung nấu Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu (Đất nước- Nguyễn Đình Thi) Câu 1: Nêu ý chính đoạn thơ? Câu 2: Từ “nát” câu thơ thuộc loại từ gì? Nêu hiệu nghệ thuật từ “nát”? Câu 3: Nêu ý nghĩa tu từ từ láy “nung nấu”, “bồn chồn” đoạn thơ? Câu 4: Viết đoạn văn từ đến dòng vẻ đẹp anh Bộ đội Cụ Hồ kháng chiến chống Pháp Đọc văn sau và trả lời câu hỏi từ câu đến câu 8: Hỡi đồng bào nước! “Tất người sinh có quyền bình đẳng Tạo hóa cho họ quyền không có thể xâm phạm được; quyền ấy, có quyền sống, quyền tự và quyền mưu cầu hạnh phúc” Lời bất hủ tuyên ngôn độc lập năm 1776 nước Mỹ suy rộng câu có ý nghĩa là: tất các dân tộc trên giới sinh bình đẳng; dân tộc nào có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền cách mạng Pháp năm 1791 nói: “Người ta sinh tự và bình đẳng quyền lợi, và phải luôn luôn tự và bình dẳng quyền lợi” Đó là lẽ phải không chối cãi Câu 5: Nêu ý chính văn Câu 6: Xác định phong cách ngôn ngữ văn Việc dùng từ “suy rộng ra” có ý nghĩa nào? Câu 7: Nêu ý nghĩa đoạn trích trên? Câu 8: Viết đoạn văn từ đến dòng ý thức bảo vệ chủ quyền dân tộc? PHẦN II: (6Đ) LÀM VĂN Có ý kiến cho “Nguyễn Khoa Điềm đã làm nên đất nước từ ca dao thần thoại”, có ý kiến cho “Đất nước xây dựng từ tư tưởng đất nước nhân dân” Anh/ chị đồng ý không? V Đáp án và thang điểm Phần Câu Nội dung Thang điểm ĐỌC Ý chính đoạn thơ: Nguyễn Đình Thi đã miêu tả và khái quát 0,5 HIỂU thành công ba tâm trạng tiêu biểu người lính: nỗi đau trước cảnh quê hương bị tàn phá, nỗi căm thù giặc, nỗi nhớ người yêu Từ nát câu thơ thuộc loại tính từ Hiệu nghệ thuật: nát 0,5 vốn là tính từ tính chất vật, câu thơ: Dây (3) thép gai đâm nát trời chiều lại gợi độ cao và tàn bạo dây thép gai Câu thơ tố cáo tội ác kẻ thù chúng tàn phá quê hương Ý nghĩa từ láy “nung nấu” “bồn chồn” đoạn thơ trên diễn tả lòng căm thù khát khao chiến đấu giết giặc giải phóng quê hương người lính “Bồn chồn” không là nỗi nhớ mà còn là nỗi lo người lính cho người thương hậu phương Thí sinh có thể trình bày theo cách khác nhau, cần có thái độ nghiêm túc, thể thái độ cảm phục tự hào ca ngợi vẻ đẹp anh Bộ đội Cụ Hồ… Nội dung chính văn trích “Tuyên ngôn độc lập” nước Mĩ nói quyền tự bình đẳng người Suy rộng quyền tự bình đẳng các dân tộc trên giới Trích dẫn “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền” cách mạng Pháp nói quyền tự bình đẳng người Khẳng định đó là lẽ phải không chối cãi Phong cách ngôn ngữ văn bản: Chính luận Việc dùng từ “Suy rộng ra” có nghĩa: từ quyền bình đẳng, tự người, Hồ Chí Minh suy rộng quyền tự bình đẳng các dân tộc Đây là đóng góp riêng Bác vào lịch sử nhân loại Ý nghĩa đoạn trích: Trích dẫn hai tuyên ngôn Mỹ, Pháp nhằm đề cao giái trị tư tưởng nhân đạo và văn minh nhân loại, tạo tiền đề cho lập luận Thí sinh có thể trình bày theo cách khác nhau, cần có thái độ nghiêm túc, thể ý thức trách nhiệm việc giữ gìn chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc, dân tộc… PhầnII Câu Nội dung LÀM a Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận VĂN - Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài + Mở bài : Nêu vấn đề nghị luận + Thân bài : Triển khai vấn đề nghị luận + Kết bài : Kết luận vấn đề b Xác định đúng vấn đề nghị luận Trên sở hiểu biết tác giả, tác phẩm Nguyễn Khoa Điềm và đoạn trích chương V trường ca Mặt đường khát vọng, trình bày quan niệm: đất nước văn học, văn hóa dân gian đậm đà sắc văn hóa Việt, đất nước mang tầm tư tưởng lớn thời đại; nhân dân là người đã sáng tạo văn hóa, đã đổ máu xương để điểm tô đất nước 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Thang điểm 0,5 0,5 (4) - Nguyễn Khoa Điềm là gương mặt tiêu biểu thơ ca kháng 0,5 chiến chống Mĩ, thơ ông cảm xúc nồng nàn suy tư sâu lắng người trí thức đất nước, đoạn trích tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật Nguyễn Khoa Điềm thẻ quan niệm độc đáo lạ đất nước… * Giải thích ý kiến: 1,0 + Đất nước từ ca dao thần thoại là đất nước văn học, văn hóa dân gian đậm đà sắc văn hóa Việt + Đất nước dựng xây từ tư tưởng đất nước nhân dân là đất nước mang tầm tư tưởng lớn thời đại; nhân dân là người đã sáng tạo văn hóa, đã đổ máu xương để điểm tô đất nước Vì đất nước này là đất nước nhân dân * Chứng minh ý kiến: 2,0 - Đất nước từ ca dao thần thoại là đất nước văn học đân gian đậm đà sắc văn hóa Việt + Đất nước lên qua phong tục tập quán, truyền thống tươi đẹp ngàn đời dân tộc: tục ăn trầu, truyền thống đánh giặc, búi tóc sau đầu… + Nhân dân sáng tạo ca dao thần thaoij với bao bài học sâu sắc đạo lý (dạy ta tình yêu chung thủy, quý trọng tình nghĩa, biết căm thù giặc ngoại xâm, ý chí diệt thù - Đất nước xây dựng từ tư tưởng đất nước nhân dân là đật nước mang tầm tư tưởng lớn thời đại; nhân dân là người sáng tạo văn hóa, đã đổ máu xương để điểm tô đất nước + Nhân dân đã dựng nên bao danh lam thắng cảnh tươi đẹp mà đằng sau danh thắng, núi sông đường, cánh đồng là đời, kỳ tích + Đất nước chàng trai cô gái, đất nước người vô danh “không nhớ mặt đặt tên” * Bình luận: hai ý kiến đúng Tuy nói hai nội dung khác 1,0 hỗ trợ bổ sung cho để làm rõ giá trị nội dung và nghệ thuật tác phẩm e Chính tả, dùng từ, đặt câu 0,5 - Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu (5) (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: de kt 12, de kt 12