0

tiet 58 anh trang thi giao vien gioi

23 12 0
  • tiet 58 anh trang thi giao vien gioi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:29

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH Mình thành thị xa xơi Nhà cao cịn nhớ núi đồi Phố đơng cịn nhớ làng Sáng đèn nhớ mảnh trăng rừng Tiết 58 - Bài 12 (Nguyễn Duy) I Tác giả, tác phẩm Tác giả -Tên khai sinh Nguyễn Duy Nhuệ, sinh năm 1948 - Quê làng Quảng Xá thuộc phường Đơng Vệ, thành phố Thanh Hố - Được trao giải thi thơ báo Văn nghệ tổ chức năm 1972 - 1973 Tác phẩm - Sáng tác năm 1978 in tập thơ ánh trăng - Tập thơ Ánh trăng Nguyễn Duy tặng giải A Hội nhà văn Việt Nam năm 1984 Tiết 58 – Bài 12 (Nguyễn Duy) I Tác giả, tác phẩm Tác giả Tác phẩm II Đọc – Tìm hiểu chung 1.Đọc Tiết 58 – Bài 12 (Nguyễn Duy) Hồi nhỏ sống với đồng với sông với bể hồi chiến tranh rừng vầng trăng thành tri kỉ Thình lình đèn điện tắt phịng buyn-đinh tối om vội bật tung cửa sổ đột ngột vầng trăng tròn Trần trụi với thiên nhiên hồn nhiên cỏ ngỡ không quên vầng trăng tình nghĩa Ngửa mặt lên nhìn mặt có rưng rưng đồng bể sông rừng Từ hồi thành phố quen ánh điện cửa gương vầng trăng qua ngõ người dưng qua đường Trăng tròn vành vạnh kể chi người vơ tình ánh trăng im phăng phắc đủ cho ta giật Tiết 58 – Bài 12 (Nguyễn Duy) I Tác giả, tác phẩm: Tác giả: Tác phẩm: II Đọc, tìm hiểu chung: Đọc Từ khó Tiết 58 – Bài 12 (Nguyễn Duy) Hồi nhỏ sống với đồng với sông với bể hồi chiến tranh rừng vầng trăng thành tri kỉ Thình lình đèn điện tắt phòng buyn-đinh tối om vội bật tung cửa sổ đột ngột vầng trăng tròn Trần trụi với thiên nhiên hồn nhiên cỏ ngỡ không quên vầng trăng tình nghĩa Ngửa mặt lên nhìn mặt có rưng rưng đồng bể sông rừng Từ hồi thành phố quen ánh điện cửa gương vầng trăng qua ngõ người dưng qua đường Trăng tròn vành vạnh kể chi người vơ tình ánh trăng im phăng phắc đủ cho ta giật Tiết 58 – Bài 12 (Nguyễn Duy) I Tác giả, tác phẩm Tác giả Tác phẩm II Đọc, tìm hiểu chung Đọc Từ khó ( Chú thích SGK tr 157) Thể thơ - Thơ chữ Bố cục Tiết 58 - Văn bản: (Nguyễn Duy) Hồi nhỏ sống với đồng với sông với bể hồi chiến tranh rừng vầng trăng thành tri kỉ Trần trụi với thiên nhiên hồn nhiên cỏ ngỡ không quên vầng trăng tình nghĩa Từ hồi thành phố quen ánh điện cửa gương vầng trăng qua ngõ người dưng qua đường Vầng trăng Vầng trăng khứ Thình lình đèn điện tắt phòng buyn-đinh tối om vội bật tung cửa sổ đột ngột vầng trăng tròn Ngửa mặt lên nhìn mặt có rưng rưng đồng bể sơng rừng Trăng trịn vành vạnh kể chi người vơ tình ánh trăng im phăng phắc đủ cho ta giật Sự xuất trở lại vầng trăng Tiết 58 – Bài 12 (Nguyễn Duy) I Tác giả, tác phẩm Tác giả: Tác phẩm: II Đọc- tìm hiểu chung Đọc Từ khó ( Chú thích SGK tr 147) Thể thơ: Thơ chữ Bố cục: - Phần + Phần 1: khổ đầu => Vầng trăng khứ + Phần 2: khổ tiếp => Vầng trăng + Phần 3: khổ cuối => Sự xuất trở lại vầng trăng Tiết 58 – Bài 12 (Nguyễn Duy) I Tác giả, tác phẩm Tác giả Tác phẩm II Đọc- tìm hiểu chung Đọc Từ khó ( Chú thích SGK tr 157) Thể thơ: Thơ chữ Bố cục: III Đọc – hiểu văn Nội dung a Vầng trăng khứ - Thời thơ ấu: Trăng gắn với dịng sơng, biển gắn với kỉ niệm tuổi thơ ? Thời thơ ấu Trăng gắn bó với tác nào? Tiết 58 – Bài 12 (Nguyễn Duy) I Tác giả, tác phẩm Tác giả Tác phẩm II Đọc- tìm hiểu chung Đọc Từ khó ( Chú thích SGK tr 157) Thể thơ: Thơ chữ Bố cục: III Đọc – hiểu văn Nội dung a Vầng trăng khứ - Thời thơ ấu: Trăng gắn với dịng sơng, biển gắn với kỉ niệm tuổi thơ - Thời đội trăng người sống với thân thiết, gần gũi trở thành “ vầng trăng tri kỉ” ? Thời đội trăng gắn bó với tác ? Tiết 58 – Bài 12 (Nguyễn Duy) I Tác giả, tác phẩm Tác giả Tác phẩm II Đọc- tìm hiểu chung Đọc Từ khó ( Chú thích SGK tr 157) Thể thơ: Thơ chữ Bố cục: III Đọc – hiểu văn Trần trụi với thiên nhiên hồn nhiên cỏ ngỡ không quên vầng trăng tình nghĩa Nội dung a Vầng trăng khứ - Thời thơ ấu: Trăng gắn với dịng sơng, biển gắn với kỉ niệm tuổi thơ - Thời đội trăng người sống với thân thiết, gần gũi trở thành “ vầng trăng tri kỉ” => Vầng trăng hình ảnh biểu trưng cho vẻ đẹp bình dị mà vĩnh hằng, biểu trưng cho nghĩa tình, cho lịch sử ? Vầng trăng khứ biểu trưng cho điều gì? Tiết 58 – Bài 12 (Nguyễn Duy) I Tác giả, tác phẩm Tác giả Tác phẩm II Đọc- tìm hiểu chung 1.Đọc Từ khó ( thích SGK tr157) Thể thơ: Thơ chữ Bố cục: III Đọc – hiểu văn Nội dung a Vầng trăng khứ: => Vầng trăng hình ảnh biểu trưng cho vẻ đẹp bìnhdị mà vĩnh hằng, biểu trưng cho nghĩa tình, cho lịch sử… b Vầng trăng tại: - Trở thành xa lạ, chưa quen biết  Điều kiện sống tiện nghi kéo theo thay lịng đổi - phản bội thiên nhiên, khứ, lịch sử phản bội Từ hồi thành phố quen ánh điện cửa gương vầng trăng qua ngõ người dưng qua đường Cuộchòa sống hiệntrở tại:về thành phố ?* Khi bình - Thành điện, gương, hồnphố, cảnhánh sống củacửa người…  Đầyđổiđủ, tiện nghi, đại, sang thay sao? trọng… * Vầng trăng: người dưng qua đường Tiết 58 – Bài 12 (Nguyễn Duy) I Tác giả, tác phẩm Tác giả Tác phẩm II Đọc – tìm hiểu chung Đọc Từ khó ( thích SGK tr 157) Thể thơ: Thơ chữ Bố cục III Đọc- hiểu văn Thình lình đèn điện tắt phịng buyn-đinh tối om vội bật tung cửa sổ đột ngột vầng trăng tròn Ngửa mặt lên nhìn mặt có rưng rưng đồng bể sông rừng Nội dung a Vầng trăng khứ: - Vầng trăng hình ảnh biểu trưng cho vẻ đẹp bình dị mà vĩnh hằng, biểu trưng cho nghĩa tình, cho lịch sử… b Vầng trăng tại: Trăng tròn vành vạnh - Trở thành xa lạ, chưa quen biết kể chi người vơ tình  Điều kiện sống tiện nghi kéo theo thay lịng đổi ánh trăng im phăng phắc phản bội thiên nhiên, khứ, lịch sử phản đủ cho ta giật bội c Sự xuất trở lại vầng trăng: * Giữa người trăng có tương - Trăng: Sự vẹn ngun, thuỷ chung, son sắt, phóng khống, phản đối lập: - Trăng: tròn, thuỷ chung - người vơi độ lượng - Nhân vật trữ tình: xúc động, sám hối… bội bạc  Sự hụt, vơ tình, bội bạc thức tỉnh… - Trăng: im lặng - người thức tỉnh Tiết 58 – Bài 12 (Nguyễn Duy) I Tác giả, tác phẩm Tác giả Tác phẩm II Đọc – Tìm hiểu chung Đọc Từ khó ( Chú thích SGK tr 157) Thể loại: Thơ chữ Bố cục III Đọc – hiểu văn Nội dung a Vầng trăng khứ: - Vầng trăng hình ảnh biểu trưng cho vẻ đẹp bình dị mà vĩnh hằng, biểu trưng cho nghĩa tình, cho lịch sử… b Vầng trăng tại: - Trở thành xa lạ, chưa quen biết  Điều kiện sống tiện nghi kéo theo thay lịng đổi phản bội thiên nhiên, khứ, lịch sử phản bội c Sự xuất trở lại vầng trăng: - Trăng: Sự vẹn nguyên, thuỷ chung, son sắt, phóng khống, độ lượng - Nhân vật trữ tình: xúc động, sám hối… bội bạc  Sự thức tỉnh… Nghệ thuật - Bài thơ kết hợp tự trữ tình, tự làm cho trữ tình trở nên tự nhiên mà sâu nặng -Sáng tạo nên hình ảnh thơ có nhiều tầng ý nghĩa: Trăng vẻ đẹp thiên nhiên, tự nhiên, người bạn gắn bó với người Ý nghĩa văn -Ánh trăng khắc họa khía cạnh vẻ đẹp người lính sâu nặng nghĩa tình, thủy chung sau trước Tiết 58 – Bài 12 (Nguyễn Duy) I Tác giả, tác phẩm Tác giả Tác phẩm II Đọc – Tìm hiểu chung Đọc Từ khó ( Chú thích SGK tr 157) Thể loại: Thơ chữ Bố cục III Đọc – hiểu văn Nội dung a Vầng trăng khứ: - Vầng trăng hình ảnh biểu trưng cho vẻ đẹp bình dị mà vĩnh hằng, biểu trưng cho nghĩa tình, cho lịch sử… b Vầng trăng tại: - Trở thành xa lạ, chưa quen biết  Điều kiện sống tiện nghi kéo theo thay lịng đổi phản bội thiên nhiên, khứ, lịch sử phản bội c Sự xuất trở lại vầng trăng: - Trăng: Sự vẹn nguyên, thuỷ chung, son sắt, phóng khống, độ lượng - Nhân vật trữ tình: xúc động, sám hối… bội bạc  Sự thức tỉnh… Nghệ thuật - Bài thơ kết hợp tự trữ tình, tự làm cho trữ tình trở nên tự nhiên mà sâu nặng - Sáng tạo nên hình ảnh thơ có nhiều tầng ý nghĩa: Trăng vẻ đẹp thiên nhiên, tự nhiên, người bạn gắn bó với người Ý nghĩa văn - Ánh trăng khắc họa khía cạnh vẻ đẹp người lính sâu nặng nghĩa tình, thủy chung sau trước * Ghi nhớ ( SGK tr 157) II Luyện tập Bài 1: Đọc diễn cảm thơ Bài tập 2: Tưởng tượng nhân vật trữ tình Ánh trăng, em diễn tả dòng cảm nghĩ thơ thành tâm sự? Tuổi thơ gắn liền với cánh đồng bát ngát, với dịng sơng chở nặng phù sa, với biển khơi rộng lớn Đối với tôi, vầng trăng quen thuộc thân thương biết dường Năm tháng trôi qua, chiến tranh ập đến với đất nước, với quê hương tơi phải lính Giờ đây, sống tơi lại gắn bó với núi rừng Nhưng lịng tơi khắc khoải nỗi nhớ da diết Tôi nhớ làng q, nhớ gia đình, nhớ lối xóm.Trong lúc thế, vầng trăng người bầu bạn tôi, chia sẻ tơi tâm tư tình cảm, bao nỗi nhớ, trăng cịn gợi lên tơi kỉ niệm đẹp thời ấu thơ.Đối với tôi, vầng trăng người bạn tri kỉ.Trăng không kiều diễm, tráng lệ mà mộc mạc, chân thực, trần trụi thiên nhiên, tươi tắn, hồn nhiên như cỏ.Mỗi bước chân tơi có ánh trăng đồng hành khiến ngỡ suốt đời không quên vầng trăng tình nghĩa ấy.Chiến tranh kết thúc, hịa bình lập lại, sống thành phố với đèn sáng rực cánh cửa gương.Ngày ngày trôi qua, dường quên vầng trăng Mỗi tối trăng ngang qua ngõ người xa lạ ngang qua đường.Nhưng đèn điện tắt, phịng trở nên ngột ngạt, tối om lạnh lẽo.Vội vàng, bật tung cửa sổ để hứng gió trước mặt tơi đột ngột xuất vầng trăng tròn Ngẩng mặt lên nhìn trăng, tơi ùa kí ức Tơi cảm thấy có rưng rưng, xúc động gần gũi sông, biển, đồng lúa bát ngát, mênh mông, cánh rừng Đã bao năm trôi qua, trăng thế, tròn vành vạnh, lặng im lại nói lên điều.Sự im lặng trăng lời trách móc Tơi giật nhận thấy lâu tơi q vơ tình, q thờ với vầng trăng, quên sẻ chia trăng Bài tập củng cố u nhà sựtrăng im phăng phắc tr âu thơđột ngột vầng trònsử dụng bpnt ự.Hồi im lặng 5.vt Tình trăng đ ợc bất diễn ngờ tả xảy rathành ?từ Ph Nhõn ơng thức bthơ lóng biểu quờn đạt bi th l? thơ chiến tranh ởtrớc rừng /trong Vầng trăng Họ tên thật nhà thơ Nguyễn Duy ? n g u y ễ t v ầ m đ p h ấ ả ă n r n t t o n d i g ù ® n g u k t s i g p y Ø r ù Ư ÷ h n h u ệ ă n g n 162345 ắ c h i g âm n t i Xếp lại g i ậ t m ì n h 8Ô 13 9 - Về nhà học thuộc lòng thơ - Làm tập - Chuẩn bị Làng Kim Lân Kính chúc Đ/c ln mạnh khoẻ Chúc em có tiết học thoải mái, vui vẻ, lý thú đầy bổ ích Tiết học kết thúc ... rừng Tiết 58 - Bài 12 (Nguyễn Duy) I Tác giả, tác phẩm Tác giả -Tên khai sinh Nguyễn Duy Nhuệ, sinh năm 1948 - Quê làng Quảng Xá thuộc phường Đơng Vệ, thành phố Thanh Hố - Được trao giải thi thơ... 1984 Tiết 58 – Bài 12 (Nguyễn Duy) I Tác giả, tác phẩm Tác giả Tác phẩm II Đọc – Tìm hiểu chung 1.Đọc Tiết 58 – Bài 12 (Nguyễn Duy) Hồi nhỏ sống với đồng với sông với bể hồi chiến tranh rừng vầng... Tiết 58 – Bài 12 (Nguyễn Duy) I Tác giả, tác phẩm: Tác giả: Tác phẩm: II Đọc, tìm hiểu chung: Đọc Từ khó Tiết 58 – Bài 12 (Nguyễn Duy) Hồi nhỏ sống với đồng với sông với bể hồi chiến tranh rừng
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 58 anh trang thi giao vien gioi , tiet 58 anh trang thi giao vien gioi

Từ khóa liên quan