0

Tiet 79 cau nghi van2 hoàng hà

21 1 0
  • Tiet 79 cau nghi van2 hoàng hà

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:21

Giáo viên: Hồng Thị Hà Trường: THCS Xn Trúc KiĨm tra bµi cị Nêu đặc điểm hình thức chức câu nghi vấn? Xác định câu nghi vấn ví dụ sau: a) Mặt lão nghiêm trang lại… - Việc thế, cụ ? => =>Có Dùng từ “gì” để hỏi kết thúc dấu chấm hỏi (?) - Ơng giáo để tơi nói… Nó dài dịng tí ( Nam Cao, Lão Hạc) b) – Trời ơi! Sao lại khổ này? => Khơng dùng để hỏi => Có từ “Sao” kết thúc dấu chấm hỏi (?) Tiết 79 CÂU NGHI VẤN (Tiếp theo) III/ NHỮNG CHỨC NĂNG KHÁC : 1/ Xét ví dụ: (SGK – T21) Nhóm 1: ( Tổ tổ 2) Nhóm Tổ tổ 4) Thảo luận ví dụ a, b, c Thảo luận ví dụ d, e Nội dung thảo luận (3 phút) -Xác định câu nghi vấn vd - Chỉ đặc điểm hình thức câu nghi vấn vừa tìm - Nêu chức mà chúng đảm nhận • 1/ Xét ví dụ : Những người muôn năm cũ a) Năm đào lại nở Hồn đâu ? Không thấy ông đồ b) xưa Cai lệ không chị nói hết câu, trợn ngược hai mắt, quát : - Mày định nói cho cha mày nghe ?” c) Đê vỡ ! Đê vỡ rồi, thời ông cách • Cóông biết bỏ không … Lính chúng cổ chúng mày, thời tù? chúng đâu ? Sao bay dám chạy xồng xộc vào mày! ? Không phép tắc ? d) Một người ngày cặm cụi lo lắng mình, mà xem truyện hay ngâm thơ vui, buồn, giận người đâu đâu, há chứng cớ cho mãnh lực văn chương hay ? e) Đến lượt bố ngây người không mắt • tin -vào Con gái vẽ :đấy ? Chả lẽ lại nó, Mèo hay lục lọi ! Tiết 79 CÂU NGHI VẤN (Tiếp theo) III/ NHỮNG CHỨC 1/ Xét ví dụ: (SGK – T21) NĂNG KHÁC : a) Những người muôn năm cũ đâu ? Hồn định nói bây b) Mày cho chagiờ mày aø nghe ? Ví dụ a) Chức Dấu câu Bộc lộ tình cảm, cảm xúc b) Đe dọa c) Đe dọa c) Có biết không … ? đâu Lính? Khẳng định d) Sao bay dám để cho? Bộc lộ cảm xúc ? chạy xồng xộc vào e) Không d) Cảnhư đoạn trích còn(câu phép tắc nghi vấn Từ “hay sao” vànữa dấu 2/ Ghi nhớ : (SGK – T22) “?” )gái vẽ -Ngồi việc dùng để hỏi, câu nghi vấn cịn dùng để (e) “Con Chả ?đấylẽ lại noù, cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ c.xúc… Mèo hay lục lọi ” ! Bài 1: (SGK) Tìm câu nghi vấn chức năng: a) Hỡi lão Hạc! Thì đến lúc lão làm liều hết Một người ! Một người khóc trót lừa chó ! Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, không muốn liên lụy đến hàng xóm, láng giềng … • Cuộc đời thật ngày thêm đáng buồn (Nam Cao, Lão Hạc) Con người đáng kính theo gót Binh Tư để có ăn ? Dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc (băn khoăn, nghi ngại) Bài 1: (SGK) Tìm câu nghi vấn chức năng: • b) • • • • • • • • Nào đâu đêm vàng bên bờ suối Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan ? Đâu ngày mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi ? Đâu bình minh xanh nắng gội, Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng ? Đâu chiều lênh láng máu sau rừng Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật ? Thời oanh liệt đâu ?(Thế Lữ, Nhớ rừng) • - Than ôi ! Trong đoạn thơ, trừ c©u “Than ôi!”, tất câu lại Dùng để phủ định bộc lộ tình cảm, cảm xúc Bài 1: (SGK) Tìm câu nghi vấn chức năng: • c) Một rụng biểu cho cảnh biệt • ly Vậy biệt ly nghóa buồn Sao rầu, ta không khổ sở ngắm biệt ly theo tâm hồn nhẹ nhàng rơi ? • • (Khái Hưng, Lá rụng) Dùng để cầu khiến • d) Vâng, thử tưởng tượng bong bóng không vỡ, bay mất, vật lì lợm… • • • Ôi, đâu (Hoàng Phủ Ngọc Tường, Người ham chơi) bóng bay ? Dùng để phủ định bộc lộ tình cảm, cảm xúc Tiết 79 CÂU NGHI VẤN (Tiếp theo) III/ NHỮNG CHỨC 1/ Xét ví dụ: (SGK – T21) NĂNG KHÁC : a) Những người muôn năm cũ đâu ? Hồn định nói bây b) Mày cho chagiờ mày nghe ? Ví dụ a) Chức Bộc lộ tình cảm, cảm xúc Dấu câu b) Đe dọa “?” “?” c) Đe dọa “?” c) Có biết không … ? đâu Lính? Khẳng định d) “?” Sao bay dám để cho? “ ? ” Bộc lộ cảm xúc ? chạy xồng xộc vào e) “!” Không d) Cảnhư đoạn trích còn(câu phép tắc nghi vấn Từ “hay sao” vànữa dấu 2/ Ghi nhớ : (SGK – T22) “?” )gái vẽ -Ngồi việc dùng để hỏi, câu nghi vấn dùng để (e) “Con Chả ?đấylẽ lại nó, cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ c.xúc… caùi Mèo hay lục lọi ” ! Tiết 79 CÂU NGHI VẤN (Tiếp theo) Bài tập nhanh: Xác định câu nghi vấn vd sau Nhận xét chức dấu câu câu nghi vấn vừa xác định a) Khi vừa lấy hai búp bê từ tủ ra, đặt sang hai phía em tru tréo lên giận giữ: a) Dùng để bộc lộ cảm xúc -Anh lại chia rẽ Vệ Sĩ với Em Nhỏ ? Sao anh ác !  C1 kết thúc dấu (?) (Khánh Hoài, Cuộc chia tay búp bê) C2 kết thúc dấu (!) b) “Tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tơi, tơi có ý gieo rắc vào đầu óc tơi hồi nghi để khinh miệt ruồng rẫy mẹ tôi, người đàn bà bị tội góa chồng, nợ nần túng quá, phải bỏ tha hương cầu thực Nhưng đời tình thương yêu lịng kính mến mẹ tơi lại bị rắp tâm bẩn xâm phạm đến.” (Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu) b) Dùng để khẳng định Kết thúc dấu chấm (.) Tiết 79 CÂU NGHI VẤN (Tiếp theo) III/ NHỮNG CHỨC 1/ Xét ví dụ: (SGK – T21) NĂNG KHÁC : a) Những người muôn năm cũ đâu ? Hồn định nói bây b) Mày cho chagiờ mày nghe ? Ví dụ a) Chức Bộc lộ tình cảm, cảm xúc Dấu câu b) Đe dọa “?” “?” c) Đe dọa “?” c) Có biết không … ? đâu Lính? Khẳng định d) “?” Sao bay dám để cho? “ ? ” Bộc lộ cảm xúc ? chạy xồng xộc vào e) “!” Không d) Cảnhư đoạn trích còn(câu phép tắc nghi vấn Từ “hay sao” vànữa dấu 2/ Ghi nhớ : (SGK – T22) “?” )gái vẽ -Ngồi việc dùng để hỏi, câu nghi vấn cịn dùng để (e) “Con Chả ?đấylẽ lại nó, cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ c.xúc… Mèo hay lục lọi - Nếu khơng dùng để hỏi, câu nghi vấn kết thúc b dấu chấm, dấu chấm than dấu chấm lửng… aáy ” ! Tiết 79 CÂU NGHI VẤN (Tiếp theo) III/ NHỮNG CHỨC NĂNG KHÁC : 1/ Xét ví dụ: (SGK – T21) 2/ Ghi nhớ: (SGK – T22) IV/ LUYỆN TẬP Tổ 1: Làm tập Tổ 2: Làm tập Tổ 3: Làm tập 2/ Bài 2: (SGK/23) Xác định câu nghi vấn, đặc điểm hình thức, chức thay câu có ý nghóa tương đương: a) - Sao cụ lo xa ? Cụ khỏe lắm, chưa chết đâu mà sợ! Cụ để tiền mà ăn, lúc chết hay! Tội nhịn đói mà tiền để lại ? - Không, ông giáo ạ! Ăn hết đến lúc chết lấyChức mà Câu NV lo liệu ? Câu có ý nghĩa tương đương (Nam Cao, Lão Hạc)1 + Cụ lo xa + Phủ định + Bây cụ khơng phải nhịn đói mà + Phủ định tiền lại.cụ khơng nên nhịn đói mà để tiền lại! & cầu khiến để + Bây + Ăn hết đến lúc chết không + Phủ định có tiền mà lo liệu d) Vua sai lính điệu em bé vào, phán hỏi: - Thằng bé kia, mày có việc ? Sao lại đến mà khócdùng ? (Em - Chức năng: để bé thông minh) -hỏi Thay câu có ý nghóa tương đương: IV/ LUYỆN TẬP : Bài 3: (SGK) : đặt câu Đặt câu nghi vấn dùng để: -Yêu cầu kể lại nội dung phim -Bộc lộ tình cảm cảm xúc trước số phận nhân vật văn học IV/ LUYỆN TẬP : Bài : (SGK) Xác định chức câu nghi vấn Xác định mối quan hệ người nói người nghe Các câu “ Anh ăn cơm chưa ?” “Cậu đọc sách à?” “ Em ?” không dùng để hỏi Vậy trường đó, câu nghi vấn dùng để làm ? Mối quan hệ người nói với người nghe ? dùng để chào, lối chào người Việt Nam Người nghe không thiết trả lời,có thể đáp lại câu chào khác chào lại câu hỏi “Anh vừa đến ?” Thể quan hệ thân người  Đây nét đẹp củamật Tiếng Việt ĐIỀN VÀO SƠ ĐỒ CÂU NGHI : VẤN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC Có từ nghi vấn ( ai, gì, nào, sao, hả, chứ…) từ hay (nối quan hệ lựa chọn) CHỨC NĂNG Chức chính: dùng để hỏi Chức khác : dùng để cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe doạ, bộc lộ tình cảm, cảm xúc DẤU KẾT THÚC CÂU Dấu chấm hỏi Dấu chấm, dấu chấm than dấu chấm lửng Lưu ý : Khi nhận diện câu, cần đặt câu hoàn cảnh giao tiếp cụ Kính chào thầy Chúc em học giỏi Bài tập bổ trợ Trong câu nghi vấn đây, câu dùng để hỏi, câu không dùng để hỏi? Một bé gái hỏi mẹ: - Mẹ ơi, sinh con? Mẹ cười: - Mẹ ai? - Thế sinh mẹ? - Bà ngoại ai? - Thế sinh bà ngoại? - Cụ ngoại ai? - Thế sinh cụ ngoại? - Khổ lắm! Sao hỏi thế? Bé gái ngúng nguẩy: - Con ứ biết hỏi mẹ ! Mẹ mỉm cười: - Trời sinh cụ ngoại ai? - Thế sinh trời? - Sao không lên mà hỏi trời? ... trường đó, câu nghi vấn dùng để làm ? Mối quan hệ người nói với người nghe ? dùng để chào, lối chào người Việt Nam Người nghe không thiết trả lời,có thể đáp lại câu chào khác chào lại câu hỏi... đe dọa, bộc lộ c.xúc… Mèo hay lục lọi ” ! Tiết 79 CÂU NGHI VẤN (Tiếp theo) Bài tập nhanh: Xác định câu nghi vấn vd sau Nhận xét chức dấu câu câu nghi vấn vừa xác định a) Khi vừa lấy hai búp bê...KiĨm tra bµi cị Nêu đặc điểm hình thức chức câu nghi vấn? Xác định câu nghi vấn ví dụ sau: a) Mặt lão nghi? ?m trang lại… - Việc thế, cụ ? => =>Có Dùng từ “gì” để hỏi kết thúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 79 cau nghi van2 hoàng hà , Tiet 79 cau nghi van2 hoàng hà