0

Đề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCM

1 1 0
  • Đề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCM

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:14

Đề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCMĐề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCM UBND QUẬN BÌNH TÂN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học:20202021 Mơn: Tốn lớp Ngày kiểm tra: 23/12/2020 Thời gian làm 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu (2,5 điểm):Cho hai đường thẳng (D):y=3x – (D1):y=x + a) Vẽ đồ thị (D) (D1) mặt phẳng tọa độ Oxy b) Xác định tọa độ giao điểm hai đường thẳng (D) (D1) phép toán c) Viết phương trình đường thẳng (D2): y = ax + b (a ≠ 0), biết (D2) song song với (D) cắt trục hồnh điểm có hồnh độ Câu (1 điểm): Ông Hùng mua nghé bê Sau đó, ơng bán lại giá 18 triệu đồng Do nghé năm bị giá nên ông chịu lỗ 20% so với lúc mua, ông gỡ lại thiệt hại nhờ bê lên giá lời 20% so với lúc mua Hỏi ông Hùng lời hay lỗ tiền sau bán hai nghé bê? Câu (1 điểm): Hai trụ điện có chiều cao h dựng thẳng đứng hai bên lề đối diện đại lộ rộng 80m Từ điểm M mặt đường nằm hai trụ điện người ta nhìn thấy đỉnh hai trụ điện với góc nâng 600 300 Tính chiều cao trụ điện? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) A D h h 30° 60° B M C 80m Câu (1 điểm): Trong chuyến tham quan thực tế trang trại chăn nuôi, bạn An hỏi anh công nhân số gà số bị trang trại ni anh cơng nhân cười nói rằng: “Tất có 1200 2700 chân” Bạn tính giúp bạn An có gà, bị? Câu (1 điểm): Bánh trước máy kéo có chu vi 2,5m; bánh sau có chu vi 4m Máy kéo từ A để đến B bánh trước quay nhiều bánh sau 18 vịng Tính khoảng cách AB? Câu (3,5 điểm):Từ điểm A nằm đường tròn (O; R), kẻ tiếp tuyến AB, AC đến đường tròn (O) (B, C tiếp điểm) Gọi H giao điểm OA BC a) Chứng minh: OA đường trung trực BC OH.OA = R2 b) Đoạn thẳng OA cắt đường tròn (O) M Chứng minh: BM tia phân giác góc ABH c) Trên đoạn AH lấy điểm D cho HB = HD, qua D kẻ DE  OA (E  AB), gọi I trung điểm OE Tính số đo góc BHI độ dài cạnh BE theo R? - Hết Giải chi tiết kênh Youtube: Vietjack Tốn Lý hóa (Bạn vào Youtube -> Tìm kiếm cụm từ: Vietjack Tốn Lý Hóa -> kết tìm kiếm) Hoặc bạn copy trực tiếp Link kênh : https://www.youtube.com/channel/UCGo1lPIGoGvMUHK7m4TwL3A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCM, Đề kiểm tra HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Bình Tân – TP HCM