0

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà Nội

1 1 0
  • Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà Nội

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:09

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà NộiĐề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà NộiĐề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà NộiĐề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà NộiĐề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà NộiĐề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà NộiĐề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà NộiĐề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà NộiĐề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà NộiĐề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà NộiĐề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà NộiĐề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà NộiĐề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà NộiĐề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà NộiĐề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà NộiĐề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà NộiĐề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà NộiĐề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà NộiĐề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà Nội PHÒNG GD & ĐT QUẬN BẮC TỪ LIÊM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS – THPT NEWTON Năm học: 2018 – 2019 Mơn Tốn – Lớp Thời gian làm bài: 90 phút Câu (2 điểm) Rút gọn biểu thức sau 108 a) A   48  75  15  b) B  1 2 c) C  11    Câu (2 điểm) Giải phương trình a) Câu Câu x2  x   2x (2 điểm) Cho biểu thức A  b) x 1 B  x 3 25x  125    x5  x  45  5x x 1 x 1 x 1 1 x a) Tìm điều kiện x để A B có nghĩa b) Tính giá trị A x  c) Rút gọn biểu thức P  A.B   60 , BC  cm (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông A có B a) Tính AB , AC (độ dài cạnh làm tròn đến chữ số thập phân) b) Kẻ đường cao AH tam giác ABC Tính HB , HC c) Trên tia đối tia BA lây điểm D cho DB  BC Chứng minh AB AC  BD CD  cắt CD K Chứng d) Từ A kẻ đường thẳng song song với phân giác CBD 1   minh KD.KC AC AD Câu (0,5 điểm) Giải phương trình: x   x3  x2  x    x4  Giải chi tiết kênh Youtube: Vietjack Tốn Lý hóa (Bạn vào Youtube -> Tìm kiếm cụm từ: Vietjack Tốn Lý Hóa -> kết tìm kiếm) Hoặc bạn copy trực tiếp Link kênh : https://www.youtube.com/channel/UCGo1lPIGoGvMUHK7m4TwL3A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà Nội, Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 9 năm học 2018 – 2019 trường Newton – Hà Nội