0

Thao giảng huyện (17 18)

9 0 0
  • Thao giảng huyện (17 18)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:09

Ngày soạn : 18/1/2018 Tuần 22 - Tiết 102 Văn Chuẩn bị hành trang vào kỉ (Vũ Khoan) C Tổ chức HĐ dạy học : Hoạt động : Khởi động + Ổn định tổ chức + Khởi động vào : Cho HS đóng vai : Các HS khác theo dõi nhận xét + Giới thiệu : Các em vừa theo dõi tiểu phẩm hai bạn, bạn chăm chỉ, chịu khó học bài, tuân thủ nghiêm ngặt bước làm nên kết cao Còn bạn khơng học kĩ bài, cịn làm tắt, bỏ qua bước làm nên kiểm tra cho kết thấp Rõ ràng, không học tập mà sống, công việc, người (đặc biệt hệ trẻ) có ưu điểm (điểm mạnh) cần phát huy điểm yếu cần khắc phục Trong thời đại kinh tế toàn cầu phát triển vũ bão ngày nay, tuổi trẻ VN đã, chuẩn bị cho hành trang vào đời ? Liệu đất nước ta bước tới đài vinh quang sánh vai với cường quốc năm châu Bác Hồ mong mỏi từ ngày độc lập hay khơng ? Đó trăn trở nhiều người trăn trở nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan Chuẩn bị hành trang vào kỉ viết đầu năm 2001 mà cô em tìm hiểu hơm Hoạt động : Hình thành kiến thức * Nội dung dạy học cụ thể : - GV ghi đầu lên bảng I Đọc tìm hiểu chung : Tác giả : ?- Dựa vào thông tin SGK, em Chiếu nêu vài nét tác giả - Quê làng Mộ Trạch (làng có >100 tiến sĩ), xã Vũ Khoan ? Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang - Hải Dương - HS trả lời, GV bổ sung, chuẩn - Là trị gia tiếng, giữ nhiều trọng KT trách thời kì đổi đất nước Văn “Chuẩn bị hành trang vào TK mới”: a) Đọc tìm hiểu thích : - GV hướng dẫn cách đọc : Giọng mạch lạc rõ ràng, tình cảm, phấn chấn, nhấn mạnh vào đoạn phân tích điểm mạnh, điểm yếu người VN - GV đọc đoạn - Gọi HS đọc - Lưu ý HS thích SGK b) Tìm hiểu chung : * Xuất xứ : ?- Em nêu xuất xứ viết ? - Đăng tạp chí "Tia sáng" (2001) in tập Một góc nhìn tri thức * Kiểu văn : ?- Bài viết thuộc kiểu VB ? - Nghị luận xã hội * Phương thức biểu đạt : ?- TG dùng phương thức biểu đạt VB ? - Lập luận giải thích * Bố cục : ?- Em xác định bố cục VB từ gợi ý sau (GV chiếu giới hạn phần chính, yêu cầu HS tìm nội dung ứng với phần - GV chuẩn KT – xác định bố cục phần VB) GV : Bố cục VB phân chia cách rõ ràng Trong bố cục này, TG nêu giải vấn đề kết thúc ? Chúng ta chuyển sang phần II II Phân tích : Nêu vấn đề : - HĐ tập thể : ?- Theo dõi phần đầu VB (sau - Viết vào thời điểm tết cổ truyền DT (năm phần chữ in nghiêng), cho biết Tân Tị 2001) văn NL viết vào thời điểm DT lịch sử? GV : Thời điểm có ý nghĩa vơ quan trọng : - Nước ta TG bước vào kỉ (TK 21); thiên niên kỉ (thứ 3) - Mùa xuân thời điểm đầy niềm tin hi vọng nghiệp hp người DT - Thế kỉ thiên niên kỉ vừa hứa hẹn vừa thử thách người hành tinh để tạo nên nhiều kì tích Chiếu ?- Trong thời điểm quan trọng - Lớp trẻ VN cần nhận điểm mạnh, ấy, luận điểm TG điểm yếu người VN để rèn thói nêu viết NL quen tốt bước vào kinh tế gì? ?- Từ LĐ trên, em xác định Chiếu đối tượng, nội dung, mục đích - Đối tượng : Lớp trẻ VN tác động ? - Nội dung : Nhận mạnh, yếu người VN - Mục đích : Rèn thói quen tốt để bước vào kinh tế ?- Theo em, trọng tâm luận điểm ? - Nhận mạnh, yếu người Việt Nam ?- Vậy, em có nhận xét cách đặt vấn đề TG ? Chiếu - Trực tiếp, ngắn gọn, rõ ràng GV : Cách đặt vấn đề cách trực tiếp, rõ ràng cho thấy vấn đề quan tâm TG cần thiết Vì vấn đề thời cấp bách để hội nhập với kinh tế giới, đưa KT nước ta tiến lên đại bền vững Từ cho thấy TG người có tầm nhìn xa trơng rộng, lo lắng cho tiền đồ đất nước Và ông giải vấn đề đặt nào? Chúng ta chuyển sang mục 2 Giải vấn đề : GV : Như tìm hiểu phần đặt vấn đề, NL đời vào thời điểm lịch sử dân tộc giới Vậy bối cảnh giới Việt Nam kỉ TG nhìn nhận ? vào mục a Hoạt động cá nhân - Nêu yêu cầu : Em đọc thông tin SGK lựa chọn chi tiết thể bối cảnh giới bối cảnh VN - GV chiếu chi tiết xếp lộn xộn, yêu cầu HS chọn xếp cho phù hợp (HS lựa chọn, GV viết bảng) - GV chuẩn KT (như bên), nhận xét kết HS (chiếu số hình ảnh minh họa) a) Bối cảnh kỉ : Chiếu * Thế giới : - Sự phát triển KH công nghệ; - Sự giao thoa hội nhập kinh tế (Lấy ví dụ : * Việt Nam : - Cùng lúc giải nhiệm vụ: Thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu kinh tế nơng nghiệp Đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá Tiếp cận với kinh tế tri thức * Nhận xét : HĐ tập thể : ?- Em ý cấu tạo Chiếu đoạn văn, cụm từ gạch chân nhận xét cách lập - Sử dụng đoạn văn ngắn với nhiều thuật luận TG ? Tác dụng nó? ngữ kinh tế, trị  diễn đạt thơng tin kinh tế nhanh, gọn, dễ hiểu GV : Mục đích TG nhắc tới bối cảnh giới đất nước để nhấn mạnh : Bước vào kỉ mới, người toàn nhân loại cần khẩn trương chuẩn bị hành trang trước yêu cầu đổi Và hành trang Chiếu ấy, hành trang quan trọng - Sự chuẩn bị thân người quan trọng ? ?- Vì ? ?- Mục đích TG nêu điều ? GV : Với cách diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu, TG dẫn dắt cách khéo léo để chuyển sang bàn luận vấn đề chính, - Vì lao động người ln động lực kinh tế Muốn có kinh tế phát triển cao bền vững cần trước hết đến yếu tố người - Dẫn dắt tới vấn đề cần bàn luận : điểm mạnh, yếu người VN bản, điểm mạnh, điểm yếu người VN bối cảnh chung riêng Đó điểm mạnh, điểm yếu ? Chúng ta chuyển sang mục b b) Những điểm mạnh điểm yếu người VN - HS theo dõi đoạn GV : Trong thân người VN có điểm mạnh điểm yếu TG cụ thể số điểm mạnh điểm yếu với hội thách thức bước vào kỉ Chúng ta tìm hiểu HĐ nhóm : Dùng KT mảnh ghép thảo luận (1) Vịng : Nhóm chun sâu Chiếu - Chia nhóm Điểm mạnh Điểm yếu - u cầu : nhóm tìm điểm mạnh, điểm yếu - Thông minh, nhạy - Thiếu kiến thức người VN đoạn bén với bản; văn cụ thể - Khả thực hành - GV giới hạn cụ thể đoạn cịn hạn chế văn nhóm : Nêu - Cần cù, sáng tạo - Thiếu đức tỉnh tỉ mỉ điểm mạnh, yếu người làm ăn, công việc kỉ luật lao động; VN : - Thiếu coi trọng quy + N1 : việc học tập, tích trình cơng nghệ lũy tri thức - Đồn kết, đùm bọc, - Đố kị làm ăn, + N2 : làm ăn, công thương yêu, giúp đỡ lẫn sống việc + N3,4 : tính cách, thói - Thích ứng nhanh - Kì thị kinh doanh, quen (2 đoạn) - Sùng ngoại - Thời gian : phút ngoại mức (2) Vịng : Nhóm mảnh ghép - Khơn vặt + Bước (3 phút) : Các thành - Thiếu chữ tín viên chia sẻ để hồn chỉnh phiếu => => Tác hại : HT vòng - Rất thuận lợi, hữu - Cản trở phát + Bước (2 phút) : Nhiệm vụ ích kinh tế triển kinh tế : - Gây khó khăn ?- Theo em, điểm mạnh, trình kinh điểm yếu người VN đem doanh, hội nhập lại hội thách thức tiến trình kinh doanh hội nhập ? - Hết giờ, thu phiếu HT – HS gọi 2- HS trình bày kết - GV nhận xét, chuẩn KT – chiếu sile để hoàn chỉnh bảng (như bên) - HĐ tập thể : ?- Quan sát bảng cho biết TG nghiêng phân tích điểm mạnh hay điểm yếu - Nghiêng phân tích điểm yếu người VN ? ?- Dựa vào thông tin SGK Chiếu hiểu biết thân, em nêu nguyên nhân đễ xuất cách khắc phục điểm yếu Điểm yếu của người VN người VN Nguyên nhân : Do nhận thức, tư duy, cách làm việc chịu ảnh hưởng nặng nề tác phong “nông nghiệp” Cách khắc phục : Phải thay đổi nhận thức, tư duy, hướng đến tác phong “công nghiệp” * Nhận xét : ?- Tóm lại, qua phần giải vấn đề, em có nhận xét NT lập luận, mục đích NL thái độ NL TG việc phân tích điểm mạnh điểm yếu người VN ? Chiếu + NT lập luận : - Sử dụng thành ngữ, tục ngữ dân gian dễ nhớ, dễ hiểu - Lời lẽ phân tích cụ thể, tỉ mỉ với dẫn chứng sinh động - Trình bày đan xen điểm mạnh với điểm yếu + Mục đích NL : - Chỉ điểm mạnh để tự hào phát huy - Chỉ điểm yếu để trăn trở, suy nghĩ tìm cách khắc phục + Thái độ NL : - Tôn trọng thực, nhìn nhận vấn đề khách quan, tồn diện GV : Sau phân tích cụ thể điểm mạnh điểm yếu người VN, đặc biệt nhấn mạnh vào điểm yếu với thái độ khách quan, tôn trọng thực, TG rút kết luận việc chuẩn bị hành trang vào kỉ ? Chúng ta chuyển sang phần 3 Kết thúc vấn đề : - HS theo dõi phần kết VB * Yêu cầu hành trang người VN: ?- Trong phần kết thúc vấn đề, Chiếu tác giả nêu y/c đối - Lấp đầy hành trang điểm mạnh, vứt với hành trang người bỏ điểm yếu VN bước vào kỉ ? - Rèn thói quen tốt đẹp từ việc nhỏ GV: Tác giả cho : khâu đầu tiên, có ý nghĩa ý định làm cho lớp trẻ nhận điều đó, quen dần với thói quen, tốt đẹp từ việc nhỏ ?- Theo em, điều mà TG quan tâm, mong muốn ? - Lớp trẻ cần nhận ưu điểm nhược điểm tính cách người VN để khắc phục vươn tới ?- Em hiểu : thói quen tốt đẹp từ việc nhỏ - Những thói quen nếp sống cơng nghiệp từ ? giấc học tập, làm việc, nghỉ ngơi đến định hướng nghề nghiệp tương lai (Chiếu số hình ảnh) GV : Tác giả đặt lòng tin trước hết vào lớp trẻ Điều cho thấy lo lắng, tin yêu hi vọng hệ trẻ VN chuẩn bị tốt hành trang vào kỉ người có tâm, có tầm với tuổi trẻ, với tương lai đất nước Để nhìn lại tồn bài, để thấy nét đặc sắc nội dung nghệ thuật bài, chuyển sang phần tổng kết III Tổng kết : * Kiến thức : HS rút cách khái quát nghệ thuật nội dung văn bản; bày tỏ quan điểm, thái độ * P2/KT : Đặt câu hỏi, trình bày phút * Năng lực : Giải vấn đề, tự chủ tự học, giao tiếp, ngôn ngữ, - HĐ cá nhân : Chiếu ?- Nhận xét ngt nội dung Nghệ thuật : VB ? - Bố cục mạch lạc, quan điểm rõ ràng; - Lập luận ngắn gọn mà chặt chẽ, thấu tình đạt lí; - Sử dụng thành ngữ, tục ngữ dễ hiểu, dễ nhớ Nội dung : - Lớp trẻ VN cần nhận rõ : + Vai trò quan trọng người hành trang vào TK + Những điểm mạnh, điểm yếu người VN để rèn thói quen tốt đẹp bước vào kỉ ?- Tìm từ cụm từ bày tỏ quan điểm, thái độ em sau - Tin tưởng, khắc phục, vươn lên, thay đổi, trau học xong ? dồi, khơng trì trệ, khơng đố kị, khơng bảo thủ, Dùng KT trình bày phút nêu vấn đề : ?- Em tự thấy thân có ưu, nhược điểm điều tác giả nêu điều tác giả chưa nói tới? Em khắc phục điểm yếu ntn? Trong vịng phút, em trình bày suy nghĩ em - HS suy nghĩ trình bày (GV gợi ý số trường hợp cụ thể) GV chốt lại : Đất nước ta đà đổi mới, cần hệ trẻ em hành trang vững để bước vào đời, sẵn sàng nơi đâu, làm việc Tổ quốc cần “Đừng hỏi Tổ quốc làm cho ta mà phải hỏi ta làm cho Tổ quốc hơm nay” Lời ca Khát vọng tuổi trẻ nhạc sĩ Vũ Hoàng nói hộ bao khát vọng, bao hồi bão lớp lớp niên Việt Nam phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để chung tay xây dựng Tổ quốc ta ngày giàu mạnh kì vọng Bác Hồ từ ngày độc lập Hoạt động : Luyện tập ? - Tìm số thành ngữ, tục ngữ nói điểm mạnh, điểm yếu người VN + Con gà tức tiếng gáy + Đâm bị thóc, chọc bị gạo + Gà què ăn quẩn cối xay + Một ngựa đau tàu bỏ cỏ + Vung tay trán + Tham bỏ đăng + Một làm chẳng nên non Ba chụm lại nên núi cao + Bầu thương lấy bí Tuy khác giống chung giàn Hoạt động : Vận dụng - Tìm hiểu điểm mạnh điểm yếu người dân số quốc gia giới (nhất nước châu Á) Hoạt động : Tìm tịi mở rộng - Tìm hiểu, điểm yếu, thói quen xấu phận HS Chỉ nguyên nhân cách khắc phục; - Học kĩ bài, nắm nội dung, ngt VB; - Làm BT SGK SBT; - Soạn : Chó sói cừu thơ ngụ ngơn La Phông-ten; - Giờ sau học : Các thành phần biệt lập (tiếp)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thao giảng huyện (17 18) , Thao giảng huyện (17 18)