0

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

3 1 0
  • Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:09

V ăn b ản: Chu ẩn b ị hành trang vào th ếk ỉ m ới V ũKhoan _ I Vài nét tác giả, tác phẩm: Tác giả: SGK Tác phẩm: - Đăng tạp chí “Tia sáng” năm 2001 - In vào tập “Một góc nhìn tri thức” – năm 2002 II Đọc – hiểu văn bản: Tìm hiểu chung: - Phương thức biểu đạt: Nghị luận - Vấn đề nghị luận: Chuẩn bị hành trang vào kỉ - Bố cục phần - Hệ thống ý phần giải vấn đề: + Sự chuẩn bị thân người + Bối cảnh giới mục tiêu, nhiệm vụ đất nước ta + Những điểm mạnh, điểm yếu người Việt Nam Tìm hiểu chi tiết: 2.1 Đặt vấn đề: - Vấn đề nêu cách trực tiếp, ngắn gọn, rõ ràng -> Đặt vấn đề thời điểm – năm 2001 – thời điểm thiêng liêng người cần chuẩn bị, cần rèn luyện hành trang để bước vào kỉ mới, thiên niên kỉ 2.2 Giải vấn đề: a Sự chuẩn bị thân người: - Từ cổ chí kim, người động lực phát triển lịch sử - Trong thời kì kinh tế tri thức vai trò người lại trội b Bối cảnh giới mục tiêu, nhiệm vụ đất nước ta - Khoa học, công nghệ phát triển huyền thoại, giao thoa, hội nhập kinh tế ngày sâu rộng - Nhiệm vụ mục tiêu đất nước ta: + Thoát khỏi kinh tế nghèo nàn, lạc hậu + Đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa + Tiếp cận kinh tế tri thức c Những điểm mạnh, điểm yếu người Việt Nam: - Thông minh, nhạy bén với thiếu kiến thức bản, khả thực hành - Cần cù, sáng tạo thiếu tính tỉ mỉ, khơng coi trọng nghiêm ngặt quy trình cơng nghệ, chưa quen với cường độ lao động khẩn trương - Có tinh thần đồn kết, đùm bọc thường đố kị làm ăn - Thích ứng nhanh lại nhiều hạn chế thói quen nếp nghĩ, kì thị kinh doanh, quen thói bao cấp, thói sùng ngoại, ngoại thói khôn vặt… -> Cách nêu điểm mạnh, điểm yếu người VN cụ thể, xác sâu sắc.Điểm mạnh, điểm yếu đối chiếu với yêu cầu xây dựng phát triển đất nước Nêu điểm mạnh, điểm yếu người VN, tác giả tơn trọng thực, nhìn nhận vấn đề cách khách quan, tồn diện, khơng thiên lệch phía Khẳng định trân trọng phẩm chất t ốt đẹp , đồng thời thẳng thắn mặt yếu kém, không sa vào đề cao mức hay tự tị, miệt thị dân tộc 2.3: Kết thúc vấn đề: - Khẳng định, phương pháp hành động + Lấp đầy hành trang điểm mạnh, vứt bỏ điểm yếu + Làm cho lớp trẻ nhận điều đó… => Nhắc lại ý nêu phần đặt vấn đề, tác giả khắc sâu chủ đề hướng tới lớp trẻ III Tổng kết: Nghệ thuật: - Ngơn ngữ báo chí, gắn với đời sống dân tộc - Cách nói giản dị, trực tiếp, dễ hiểu - Sử dụng cách nói sinh động, cụ thể, lại ý vị sâu sắc mà ngắn gọn tục ngữ, thành ngữ Nội dung: Ghi nhớ, sách giáo khoa IV Bài tập vận dụng: Viết đoạn văn từ đến 10 câu trình bày cảm nghĩ em sau học xong văn “Chuẩn bị hành trang vào kỉ mới” ... ngắn gọn tục ngữ, thành ngữ Nội dung: Ghi nhớ, sách giáo khoa IV Bài tập vận dụng: Viết đoạn văn từ đến 10 câu trình bày cảm nghĩ em sau học xong văn ? ?Chuẩn bị hành trang vào kỉ mới? ?? ... thời thẳng thắn mặt yếu kém, không sa vào đề cao mức hay tự tị, miệt thị dân tộc 2.3: Kết thúc vấn đề: - Khẳng định, phương pháp hành động + Lấp đầy hành trang điểm mạnh, vứt bỏ điểm yếu + Làm...2.2 Giải vấn đề: a Sự chuẩn bị thân người: - Từ cổ chí kim, người động lực phát triển lịch sử - Trong thời kì kinh tế tri
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới , Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới