0

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 15 Đề 1

4 0 0
  • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 15 Đề 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:08

Giaovienvietnam.com ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP Tuần 15 – Đề Phần I Trắc nghiệm Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S a) 665 : 19 = 35 … b) 2444 : 47 = 53 … c) 1668 : 45 = 37 (dư 3) … d) 1499 : 65 = 23 ( dư ) … Câu Chọn câu trả lời : Xe ô tơ chạy qng đường 12km hết 1l xăng Nếu phải chạy hết quãng đường dài 180km hết lít xăng ? A 30l B 14l C 15l D 16l Câu Nối phép tính với kết : A 4131 : 27 360 (1) B 20160 : 56 305 (2) C 10846 : 34 320 153 (3) D 19215 : 63 (4) 319 (5) Câu Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng: Một cửa hàng tháng bán hết 17400 bút bi Hỏi tháng cửa hàng bán tá bút bi? (mỗi tá gồm 12 ) A 1350 tá B 1400 tá C 1450 tá D 1440 tá Phần II Trình bày chi tiết toán Câu Mỗi bao xi măng chứa 50kg xi-măng Một ca sản xuất nhà máy ximăng làm 600 xi-măng đóng vào bao xi-măng ? Giaovienvietnam.com ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Câu Đặt tính tính: a) 67855 : 45 b) 12675 : 25 c) 23052 : 63 …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… Câu Bác Vinh mua 1425 viên gạch để lát nhà Bác dự tính thừa 125 viên đủ để lát 5m2 khu vệ sinh Hỏi diện tích nhà cần lát gạch bác Vinh mét vuông ? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Câu Tính giá trị biểu thức: a) 19832 : 37 + 19464 b) 325512 : 33 – 7856 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… Đáp án tuần 15 – Đề Giaovienvietnam.com Phần I Câu a) Đ b) S c) Đ d) S Câu C Câu ( A ; ) 2) (B;1) (C;5) (D; Câu C Phần II Câu Đổi 600 = 600000kg Số bao xi-măng làm ca sản xuất nhà máy 600000 : 50 = 12000 (bao) Đáp số : 12000 bao xi-măng Câu a) 67855 45 228 1507 0355 b) 12675 25 c) 23052 63 0175 507 00 415 365 372 40 57 Câu Số viên gạch đủ để lát 1m2 nhà là: 125 : = 25 (viên) Nền nhà bác Vinh lát hết số viên gạch là: 1425 – 125 = 1300 (viên) Diện tích nhà bác Vinh : 1300 : 25 = 52 (m2) Đáp số : 52 m2 Câu a) 19832 : 37 + 19464 = 536 + 19464 = 2000 b) 325512 : 33 – 7856 = 9864 – 7856 = 2008 Giaovienvietnam.com ... số viên gạch là: 14 2 5 – 12 5 = 13 00 (viên) Diện tích nhà bác Vinh : 13 00 : 25 = 52 (m2) Đáp số : 52 m2 Câu a) 19 832 : 37 + 1 946 4 = 536 + 1 946 4 = 2000 b) 325 512 : 33 – 7856 = 98 64 – 7856 = 2008... 600000 : 50 = 12 000 (bao) Đáp số : 12 000 bao xi-măng Câu a) 67855 45 228 15 0 7 0355 b) 12 675 25 c) 23052 63 017 5 507 00 41 5 365 372 40 57 Câu Số viên gạch đủ để lát 1m2 nhà là: 12 5 : = 25 (viên)... thức: a) 19 832 : 37 + 1 946 4 b) 325 512 : 33 – 7856 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… Đáp án tuần 15 – Đề Giaovienvietnam.com Phần I Câu a) Đ b) S c) Đ d) S Câu C Câu ( A ; ) 2) (B ;1) (C;5)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 15 Đề 1, ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 15 Đề 1