0

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 12 Đề 1

4 1 0
  • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 12 Đề 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:08

Giaovienvietnam.com ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP Tuần 12 Đề Phần I Trắc nghiệm Câu Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a) x (8 + 9) = x + x … b) x 15 = x + x … c) 18 x (20 – 5) = 18 x 20 – 18 x … d) 25 x 16 = 25 x 20 – 25 x … Câu Cơ Hồn mua 5kg gạo tẻ 5kg gạo nếp Giá 1kg gạo tẻ 9300 đồng, 1kg gạo nếp 11200 đồng Hỏi Hồn phải trả hết tiền? A 101500 đồng B 102500 đồng C 65300 đồng D 57700 đồng Câu Chọn câu trả lời đúng: Một cửa hàng vật liệu xây dựng nhập 40 tạ sắt Giá tạ sắt 915000 đồng Cửa hàng bán 10 tạ sắt Hỏi số sắt lại trị giá tiền? A 27500000 đồng B 27400000 đồng C 27450000 đồng D 2745000 đồng Câu Đánh dấu X vào thích hợp ; Câu Đúng a) 15 x 28 = 420 b) 135 x 52 = 7010 c) 2547 x 35 = 89135 d) 1869 x 47 = 87843 Phần II Trình bày chi tiết toán Sai Giaovienvietnam.com Câu Hai đoàn xe chở học sinh tham quan Mỗi đoàn có xe, xe chở 35 người Hỏi đoàn xe chở học sinh tham quan (giải cách) Cách ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… Cách ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… Câu Tiền công ngày người thợ 95000 đồng người thợ phụ 60000 đồng Nếu người làm ngày cơng số tiền cơng người thợ nhiều số tiền công người thợ phụ tiền ( giải cách ) Cách …………………………… …………………………… …………………………… Cách …………………………… …………………………… …………………………… Câu Đặt tính tính: a) 54 x 17 b) 165 x 24 c) 275 x 47 d) 2546 x 65 ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… Giaovienvietnam.com Đáp án tuần 12 – Đề Phần I Câu a) x (8 + 9) = x + x b) x 15 = x + x 10 c) 18 x (20 – 5) = 18 x 20 – 18 x d) 25 x 16 = 25 x 20 – 25 x Câu 2.B Câu 3.C Câu Câu Đúng a) X b) c) d) Sai X X X Phần II Câu Cách Mỗi đoàn xe chở số học sinh : 35 x = 210 ( học sinh ) Hai đoàn xe chở số học sinh : 210 x = 420 ( học sinh ) Đáp số : 420 học sinh Cách Cả đồn có số xe là: x = 12 ( xe ) Hai đoàn chở số học sinh là: 35 x 12 = 420 ( học sinh ) Đáp số : 420 học sinh Câu Cách 1: Số tiền công ngày người thợ : 95000 x = 380000 ( đồng ) Giaovienvietnam.com Số tiền công ngày người thợ phụ : 60000 x = 240000 ( đồng ) Số tiền công người thợ nhiều số tiền công người thợ phụ : 380000 – 240000 = 140000 ( đồng ) Đáp số : 140000 đồng Cách : Cùng ngày công, người thợ nhận nhiều người thợ phụ số tiền : 95000 – 60000 = 35000 ( đồng ) Nếu làm ngày công, người thợ nhận nhiều người thợ phụ số tiền ; 35000 x = 140000 ( đồng ) Đáp số : 140000 đồng Câu a) b) c) d) ... tính tính: a) 54 x 17 b) 16 5 x 24 c) 275 x 47 d) 2 546 x 65 ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… Giaovienvietnam.com Đáp án tuần 12 – Đề Phần I Câu a)... học sinh : 210 x = 42 0 ( học sinh ) Đáp số : 42 0 học sinh Cách Cả đồn có số xe là: x = 12 ( xe ) Hai đoàn chở số học sinh là: 35 x 12 = 42 0 ( học sinh ) Đáp số : 42 0 học sinh Câu Cách 1: Số tiền... b) x 15 = x + x 10 c) 18 x (20 – 5) = 18 x 20 – 18 x d) 25 x 16 = 25 x 20 – 25 x Câu 2.B Câu 3.C Câu Câu Đúng a) X b) c) d) Sai X X X Phần II Câu Cách Mỗi đoàn xe chở số học sinh : 35 x = 210 (
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 12 Đề 1, ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 12 Đề 1