0

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 10 Đề 1

4 1 0
  • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 10 Đề 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:08

Giaovienvietnam.com ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP Tuần 10 – Đề Phần I Trắc nghiệm Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S: Dùng ê-ke kiểm tra hình bên có: A góc vng … A B B góc vng … C góc tù … D góc nhọn … D C Câu Nối hai biểu thức có giá trị với : A 12527 + 12491 x D 176752 + 118487 x B 238196 + 45856 x E C H 61616 x + 157972 72524 x + 215556 5427 x + 22865 Câu Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một chuyến xe tải xếp kiện hàng to kiện hàng nhỏ Mỗi kiện hàng to nặng 450 kg, kiện hàng nhỏ nặng 150kg Hỏi tổng số hàng xếp xe nặng ki-lô-gam ? A 4300kg B 4400kg C 4500kg D 4550kg Câu Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 115 x = … x 115 1968 x = x … 24 x = … x 24 2008 x = … x 2008 Giaovienvietnam.com Phần II Trình bày chi tiết tốn Câu Cho hình chữ nhật ABCD có kích thước ghi hình bên Hãy tính chu vi diện tích hình ……………………………… A 9cm B ……………………………… 5cm ……………………………… ……………………………… D C Câu Đặt tính tính a) 231342 x ……………… ……………… ……………… b) 145325 x ……………… ……………… ……………… c) 76435 x ……………… ……………… ……………… Câu Cô Thái mua 7kg gạo nếp, ki-lô-gam giá 10500 đồng 9kg gạo tẻ ki-lô-gam giá 7300 đồng Hỏi cô Thái phải trả tất tiền ? Bài giải …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… Câu Với m = 5, 7, Hãy tính giá trị biểu thức 1237 + 545 x m ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Giaovienvietnam.com Đáp án tuần 10 – Đề Phần I Câu A S B Đ Câu ( A ; E ) C Đ (B;H) D S (C;D) Câu C Câu 115 x = x 115 1968 x = x 1968 24 x = x 24 2008 x = x 2008 Phần II Câu 1.Chu vi hình chữ nhật ABCD là: ( + ) x = 28 (cm) Diện tích hình chữ nhật ABCD là: x = 45 (cm2) A 9cm Đáp số : 28 cm 45cm2 5cm D C Câu Đặt tính tính: a) B b) Câu Số tiền mua 7kg gạo nếp là: c) Giaovienvietnam.com 10500 x = 7350 (đồng) Số tiền mua 9kg gạo tẻ : 7300 x = 65700 (đồng) Tổng số tiền mua gạo cô Thái phải trả : 73500 + 65700 = 139200 (đồng) Đáp số : 139200 đồng Câu Với m = biểu thức 1237 + 545 x m là: = 1237 + 545 x = 1237 + 2725 = 3962 - Với m = biểu thức 1237 + 545 x m là: = 1237 + 545 x = 1237 + 3815 = 5052 - Với m = biểu thức 1237 + 545 x m là: = 1237 + 545 x = 1237 + 4905 = 6142 ... là: = 12 37 + 545 x = 12 37 + 2725 = 3962 - Với m = biểu thức 12 37 + 545 x m là: = 12 37 + 545 x = 12 37 + 3 815 = 5052 - Với m = biểu thức 12 37 + 545 x m là: = 12 37 + 545 x = 12 37 + 49 05 = 6 14 2 ... Câu 11 5 x = x 11 5 19 68 x = x 19 68 24 x = x 24 2008 x = x 2008 Phần II Câu 1. Chu vi hình chữ nhật ABCD là: ( + ) x = 28 (cm) Diện tích hình chữ nhật ABCD là: x = 45 (cm2) A 9cm Đáp số : 28 cm 45 cm2... D C Câu Đặt tính tính a) 2 31 342 x ……………… ……………… ……………… b) 14 5 325 x ……………… ……………… ……………… c) 7 643 5 x ……………… ……………… ……………… Câu Cô Thái mua 7kg gạo nếp, ki-lô-gam giá 10 5 00 đồng 9kg gạo tẻ ki-lô-gam
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 10 Đề 1, ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 10 Đề 1