0

DONG TU LOP 6

24 1 0
  • DONG TU LOP 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:05

Giáo viên: Huỳnh Thị Thu Thủy TUẦN: 15 - TIẾT : 58 Ví dụ 1: (sgk/145) Tìm động từ câu đây: a.Viên quan nhiều nơi, đến đâu quan câu đố oăm để hỏi người (Em bé thông minh) b Trong trời đất, khơng q hạt gạo […] Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên vương (Bánh chưng, bánh giầy) c Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo: - Nhà xưa quen bán cá ươn hay mà phải đề biển cá “tươi”? (Treo biển) - NHÌN TRANH TÌM ĐỘNG TỪ cúi bay vỗ ng ủ chèo Ví dụ 1: (sgk/145) Các động từ kết hợp với từ đứng trước a.Viên quan nhiều nơi, đến đâu quan câu đố oăm để hỏi người (Em bé thông minh) b Trong trời đất, khơng q hạt gạo […] Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên vương (Bánh chưng, bánh giầy) c Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo: - Nhà xưa quen bán cá ươn hay mà phải đề biển cá “tươi”? (Treo biển) - Ví dụ : Hãy xác định chủ ngữ, vị ngữ, động từ câu - Nam chạy CN VN - Con bò gặm cỏ CN VN  Động từ làm vị ngữ (Chức vụ chính) Chạy mơn thể thao rèn luyện sức khỏe CN VN  Động từ ngữ, làm động chủ ngữ Khi làm chủ từ khả kết hợp với từ: đã, đang, sẽ, cũng… Em khác động từ danh từ (Khả kết hợp chức vụ ngữ pháp )? Nội dung Khả kết hợp Chức vụ ngữ pháp ĐỘNG TỪ - Kết hợp với từ: đã, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng, Vd: Nam học - Thường làm vị ngữ Khi làm chủ ngữ khả kết hợp với từ: đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng,… Vd: Lan lao động - Lao động vinh DANH TỪ - Không kết hợp với từ : đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng, ; mà kết hợp với từ số lượng phía trước: tất cả, những, từng… Vd: Những mèo đen dễ thương -Thường làm chủ ngữ Khi làm vị ngữ phải có từ “là” đứng trước Vd: - Học sinh làm - Mai học sinh Thảo luận nhóm Xếp động từ vào bảng phân loại: buồn, chạy, cười, dám đau, đi, định, đọc, đứng, gãy, ghét hỏi, ngồi, nhức, nứt, toan, vui, yêu Động từ thường đòi hỏi động từ khác Kèm phía sau Trả lời câu hỏi Làm ? Trả lời câu hỏi Làm ? Thế ? Động từ khơng địi hỏi động từ khác Kèm phía sau Đi, chạy, cười, đọc hỏi, ngồi, đứng Hoa viết thư  Hành động Dám, toan, định, đừng Buồn, gãy, ghét, đau nhức, nứt, vui, yêu Nam định Huế Lan buồn Động từ tình thái Động từ tình thái  Trạng thái Động từ hoạt động, trạng thái Bài tập 1/147: Tìm động từ “ Lợn cưới, áo mới” Có anh tính hay khoe Một hôm, may áo mới, liền đem mặc, đứng hóng cửa, đợi có qua người ta khen Đứng từ sáng đến chiều chả thấy hỏi cả, tức Đang tức tối, thấy anh, tính hay khoe, tất tưởi chạy đến hỏi to: - Bác có thấy lợn cưới tơi chạy qua không? Anh liền giơ vạt áo ra, bảo: - Từ lúc mặc áo Động từ tình thái có (thấy) Động từ hành động Khoe, may, đem, mặc, đứng, đi, khen, đứng, thấy, hỏi, thấy, khoe, chạy, hỏi, chạy, giơ, bảo, mặc, thấy, chạy Động từ trạng thái tức, tức tối, có (anh), có (ai) Bài tập 2/147: Cho biết câu chuyện buồn cười chỗ nào? THĨI QUEN DÙNG TỪ Có anh chàng tính tình keo kiệt Một hơm, đị qua sông, anh chàng khát nước cúi xuống, lấy tay vục nước sông uống Chẳng may đà lộn cổ xuống sông Một người ngồi cạnh thấy thế, vội giơ tay hét lên: - Đưa tay cho mau! Anh chàng chìm khơng chịu nắm tay người Bỗng Một người quen biết anh chàng chạy lại, nói: - Cầm lấy tay tơi này! Tức cố ngoi lên, nắm chặt tay người cứu thoát Trong lúc anh chàng cịn mê mệt, người giải thích: -Tơi nói biết tính cách anh Anh muốn cầm người khác, không chịu đưa cho Sự đối lập nghĩa động từ hành động “đưa” “cầm” + Đưa: trao từ cho người khác (mình bị mất) + Cầm: nhận, giữ vật người khác (mình nhận) Làm rõ tính keo kiệt anh nhà giàu NHẶT TRỨNG VÀNG CỦNG CỐ NHẶT TRỨNG VÀNG Xem hình đặt câu có dùng động từ Em bé ngủ Xem hình đặt câu có dùng động từ Cơ bán hàng đan áo Xem hình đặt câu có dùng động từ Cơ gái hái cà phê Nhóm động từ thuộc động từ tình thái ? a/ làm, chạy, ăn ,cày… b/ nhớ, thương, buồn, giận… c/ được, cần, phải, có… Nhóm c thuộc động từ tình thái Viên kẹo BÀI KIỂM TRA 15’ *Bài cũ : -Học ghi nhớ, cho ví dụ; xem lại tập -Hồn chỉnh tập nhà -Viết đoạn văn ngắn tả hoạt động sân trường em vào chơi có dùng động từ phân loại động từ *Bài : Soạn “ Cụm động từ” + Cụm động từ gì? + Cấu tạo cụm động từ? Trả lời câu hỏi phần I,II sgk/147-148 CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO SỨC KHOẺ VÀ CÔNG TÁC TỐT Câu hỏi tình Sau học xong “Động từ”, bạn đặt câu sau: 1.Cô giáo mẹ hiền 2.Cô giáo hiền mẹ Bạn Nam cho từ “như”(ở câu 1) động từ Nhưng bạn Lan lại bảo không đúng, từ “như”(ở câu 2) động từ Em tán thành ý kiến bạn ? Vì ? Tán thành ý kiến bạn Nam, từ “như” (ở câu 1) động từ trạng thái so sánh, từ “như”(ở câu 2) quan hệ từ dùng để nối .. .TU? ??N: 15 - TIẾT : 58 Ví dụ 1: (sgk/145) Tìm động từ câu đây: a.Viên quan nhiều nơi, đến đâu quan
- Xem thêm -

Xem thêm: DONG TU LOP 6 , DONG TU LOP 6