0

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I MÔN Vật lý LỚP 7

9 1 0
  • ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I MÔN Vật lý LỚP 7

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:43

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TẠO GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG MƠN: Vật lý – LỚP: Thời gian làm bài: 45 phút Đề số I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời câu sau: Câu Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng góc 300 tia phản xạ hợp với tia tới góc: A 300 B 600 C 900 D 1200 Câu Khi ta nhìn thấy vật A Có ánh sáng chiếu vào vật B Khi vật đặt trời nắng C Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta D Khi vật nguồn sáng Câu Vật khơng phải nguồn sáng là: A Bóng đèn điện sáng B Bóng đèn điện C Ngọn nến cháy D Con đom đóm lập lịe sáng Câu Hiện tượng nhật thực tượng hình thành bóng đen trên: A Trái Đất Mặt Trăng nằm Trái Đất Mặt Trời B Mặt Trăng Mặt Trăng nằm Trái Đất Mặt Trời C Trái Đất Trái Đất nằm Mặt Trăng Mặt Trời D Mặt Trăng Trái Đất nằm Mặt Trăng Mặt Trời Câu Chọn câu trả lời sai Vật cản sáng (chắn sáng) vật A Không cho ánh sáng truyền qua B Khi truyền đến ánh sáng bị hấp thụ hắt lại hết C Cản đường truyền ánh sáng D Cho ánh sáng truyền qua Câu Chiếu tia tới lên gương phẳng Biết góc phản xạ i′ = 450 Góc hợp tia tới mặt phẳng gương là: A 22,50 B 450 C 600 D 900 II PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1: (3 điểm) a) Ảnh vật tạo gương phẳng ảnh gì? Cho ví dụ b) Sắp xếp độ lớn tăng dần ảnh tạo gương phẳng, gương cầu lồi gương cầu lõm Câu 2: (4 điểm) a) Vẽ ảnh vật qua gương phẳng Tính chiều cao ảnh khoảng cách từ ảnh tới gương phẳng? b) Hãy trình bày cách vẽ vẽ đường tia sáng xuất phát từ N, phản xạ gương qua M hình - HẾT Đáp án đề số PHẦN Nội dung đáp án I Trắc Câu Chọn đáp án D Điểm Mỗi câu nghiệm - Theo định luật phản xạ ánh sáng: góc tới góc khúc xạ 0,5 (3 điểm) - Tia sáng chiếu vng góc mặt gương phẳng => góc tới i = 900 - 300 = 600 => góc hợp tia tới tia khúc xạ = lần góc tới = 1200 Câu Chọn đáp án C Ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta Câu Chọn đáp án B - Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng: Bóng đèn điện sáng, nến cháy, đom đóm lập lịe sáng - Bóng đèn điện chưa thắp sáng vật hắt lại ánh sáng Câu Chọn đáp án A Hiện tượng nhật thực tượng hình thành bóng đen Trái Đất Mặt Trăng nằm Trái Đất Mặt Trời Câu Chọn đáp án D Vật cản sáng (chắn sáng) vật: + Không cho ánh sáng truyền qua + Khi truyền đến ánh sáng bị hấp thụ hắt lại hết + Cản đường truyền ánh sáng Câu Chọn đáp án B - Theo định luật phản xạ ánh sáng: góc tới góc khúc xạ - Tia sáng chiếu vng góc mặt gương phẳng => góc tới i = 450 => góc hợp tia tới mặt phẳng gương = 900 – 450 = 450 II Tự luận (7 điểm) a) - Ảnh vật tạo gương phẳng là: điểm + ảnh áo, không hứng chắn lớn vật 0,5 điểm + Khoảng cách từ ảnh đến gương khoảng cách từ vật đến gương 0,5 điểm Ví dụ: Ta đặt viên phấn qua gương phẳng ảnh ảo to viên phấn không hứng chắn Câu (3 điểm) b) Ảnh tạo gương cầu lồi nhỏ ảnh tạo gương phẳng 0,5 điểm Ảnh tạo gương phẳng nhỏ ảnh tạo gương cầu lõm 0,5 điểm Câu Cách vẽ: 0,5 điểm (4 điểm) - Kẻ đường thẳng AA’ vng góc với gương G: AG = A’G - Kẻ đường thẳng BB’ vng góc với gương E: BE = B’E - Kẻ đường thẳng CC’ vng góc với gương H: CH = C’H 0,5 điểm - Nối A’, C’, B’ ta ảnh hình vẽ - Chiều cao ảnh chiều cao vật cm - Khoảng cách từ ảnh vật tới gương khoảng cách từ vật đến gương cm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm - Lấy N’ đối xứng với N qua gương + Nối N’M cắt gương I 0,5 điểm + Nối M, I ta tia sáng phản xạ + Nối N, I ta tia sáng tới 0,5 điểm * Đường tia sáng xuất phát từ N, phản xạ gương qua M 0,5 điểm PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TẠO GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG MƠN: Vật lý – LỚP: Thời gian làm bài: 45 phút Đề số I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời câu sau: Câu Trong câu sau đây, câu phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng? A Trong môi trường suốt, ánh sáng truyền theo đường thẳng B Trong môi trường đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng C Trong mơi trường suốt khơng đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng D Trong môi trường suốt đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng Câu Bóng tối gì? A Là vùng phía sau vật cản, nhận ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới B Là vùng phía sau vật cản, nhận phần ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới C Là vùng phía sau vật cản, khơng nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới D Là vùng phía sau vật cản, có lúc nhận ánh sáng, có lúc không nhận ánh sáng truyền tới Câu Trong vật sau vật nguồn sáng? A Mặt Trời B Mặt trăng C Tờ giấy trắng D.Bóng đèn dây tóc bị đứt Câu Điều kiện để mắt thường nhìn thấy vật A vật tự phát ánh sáng B có ánh sáng từ vật truyền C vật nằm gần nguồn sáng D có ánh sáng từ vật truyền vào mắt Câu Vật vật sáng? A Ngọn nến cháy B Mảnh giấy trắng đặt ánh nắng Mặt Trời C Mảnh giấy đen đặt ánh nắng Mặt trời D Mặt trời Câu Các vật coi gương cầu lõm? A Pha đèn pin C Gương dùng để nấu ăn B Pha đèn ôtô D Cả A, B C II PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1: (2 điểm) Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng Câu 2: (2 điểm) Tại lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn loại vị trí khác nhau? Câu 3: (3 điểm) Chiếu tia sáng SI vào gương phẳng hợp với mặt phẳng gương góc 550 Xác định góc tới, góc phản xạ Vẽ tia phản xạ - HẾT Đáp án đề số PHẦN Nội dung đáp án Điểm Câu Chọn đáp án D Định luật truyền thẳng ánh sáng: Trong môi trường suốt đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng Câu Chọn đáp án C Bóng tối vùng phía sau vật cản, khơng nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới Câu Chọn đáp án A - Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng: Mặt Trời I Trắc nghiệm (3 điểm) - Mặt Trăng, tờ giấy trắng, bóng đèn dây tóc bị đứt vật hắt lại ánh sáng Mỗi câu Câu Chọn đáp án D 0,5 Điều kiện để mắt thường nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật truyền vào mắt Câu Chọn đáp án C Những vật màu đen không tự phát ánh sáng không hắt lại ánh sáng => vật màu đen vật sáng nguồn sáng Câu Chọn đáp án D Những vật có mặt phản xạ mặt phần hình cầu gương cầu lõm: Pha đèn pin, pha đèn ô tô, gương dùng để nấu ăn II Tự luận (7 điểm) a) Định luật phản xạ ánh sáng: Câu - Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến điểm (2 điểm) gương điểm tới - Góc phản xạ góc tới điểm Việc lắp đặt nhiểu bóng đèn loại vị trí khác lớp học đảm bảo đủ độ sáng cần thiết, học sinh ngồi Câu (2 điểm) Câu (3 điểm) khơng bị chói nhìn lên bảng, tránh bóng tối bóng nửa tối điểm trang giấy tay học sinh viết (các vật xung quanh vật cản) tạo a góc tới: i = 900 – 550 = 350 điểm b Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng: i = r = 350 điểm c Sử dụng thước đo độ để xác định vị trí tia phản xạ Từ I kẻ điểm tia phản xạ IR ( vẽ hình đúng) cho: i = r = 350 ... gương qua M 0,5 ? ?i? ??m PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TẠO GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG MƠN: Vật lý – LỚP: Th? ?i gian làm b? ?i: 45 phút Đề số I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 ? ?i? ??m) Khoanh tròn... từ vật đến gương cm 0,5 ? ?i? ??m 0,5 ? ?i? ??m 0,5 ? ?i? ??m - Lấy N’ đ? ?i xứng v? ?i N qua gương + N? ?i N’M cắt gương I 0,5 ? ?i? ??m + N? ?i M, I ta tia sáng phản xạ + N? ?i N, I ta tia sáng t? ?i 0,5 ? ?i? ??m * Đường tia... t? ?i pháp tuyến ? ?i? ??m (2 ? ?i? ??m) gương ? ?i? ??m t? ?i - Góc phản xạ góc t? ?i ? ?i? ??m Việc lắp đặt nhiểu bóng đèn lo? ?i vị trí khác lớp học đảm bảo đủ độ sáng cần thiết, học sinh ng? ?i Câu (2 ? ?i? ??m) Câu (3 ? ?i? ??m)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I MÔN Vật lý LỚP 7, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I MÔN Vật lý LỚP 7