0

đào tạo an toàn vệ sinh lao động nhóm 4

81 1 0
  • đào tạo an toàn vệ sinh lao động nhóm 4

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 10:21

tài liệu hướng dẫn đào tạo an toàn lao động dành cho nhà máy sản xuất. cung cấp cho người lao động các kiến thức căn bản để đảm bảo an toàn lao động tại doanh nghiệp HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ONLINE - NHÓM 31/7/2021 Class rules - Nội quy lớp học Safety 4U – An toàn bạn I Khái niệm chung AT-SK-MT II Chính sách, quy định AT-SK-MT NỘI DUNG Content III Xây dựng văn hóa an tồn IV Ứng phó tình khẩn cấp I Khái niệm chung AT-VSLĐ Quy định pháp luật AT-SK-MT Khái niệm – Ý nghĩa Nguyên nhân – Hậu tai nạn Nhận diện mối nguy – đánh giá rủi ro Biện pháp kiểm soát I Khái niệm chung AT-VSLĐ Quy định pháp luật AT-SK-MT Cấp cao I Khái niệm chung AT-VSLĐ 1.1 Quy định pháp luật AT-SK nghề nghiệp I Khái niệm chung AT-VSLĐ 1.1 Quy định pháp luật AT-SK nghề nghiệp Quyền lợi Nghĩa vụ tuân thủ Quyền lợi Người sử dụng lao động Người lao động Nghĩa vụ tuân thủ Khái niệm chung AT-VSLĐ Quy định pháp luật AT-SK nghề nghiệp Quyền Nghĩa vụ Đảm bảo AT nơi làm việc, BH TNLĐ, bệnh NN Đào tạo AT, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, KSK Không ép buộc NLĐ làm công việc nguy hiểm Cử người giám sát, kiểm tra ATVSLĐ Cán AT, mạng lưới ATVSV Điều tra, thống kê, khai báo TNLĐ Xây dựng kế hoạch, nội quy, biện pháp ATVSLĐ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG I Yêu cầu NLĐ chấp hành nội qui, qui trình Khen thưởng kỷ luật Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện Huy động NLĐ tham gia ứng cứu khẩn cấp Khái niệm chung AT-VSLĐ Quy định pháp luật AT-SK nghề nghiệp Nghĩa vụ Quyền Điều kiện AT nơi làm việc Được đào tạo, huấn luyện Bảo hiểm, khám, chữa bệnh NN Bố trí cơng việc sau TNLĐ Từ chối cơng việc nguy hiểm Khiếu nại, tố cáo, kiện NGƯỜI LAO ĐỘNG I Chấp hành nội quy, qui trình, thỏa ước Sử dụng bảo quản thiết bị Báo cáo mối nguy CÁCH THỰC HIỆN AN TOÀN THAO TÁC ĐÚNG • Dọn dẹp chất lỏng tràn đổ • Nhặt hết rác thứ vụn vặt • Tránh đặt dụng cụ đồ đạc lối • Để ý xếp dây điện đường ống • Luôn đảm bảo nhìn thấy lối CÁCH THỰC HIỆN AN TỒN NHƯ THẾ NÀY LÀ ĐÚNG HAY SAI? CÁCH THỰC HIỆN AN TOÀN CÁC ĐIỂM CẦN CHÚ Ý CÁCH THỰC HIỆN AN TỒN THAO TÁC ĐÚNG •Sử dụng tay vịn cầu thang •Khơng để hàng hóa cầu thang •Chú ý vào bước chân CÁCH THỰC HIỆN AN TOÀN NHƯ THẾ NÀY LÀ ĐÚNG HAY SAI? CÁCH THỰC HIỆN AN TOÀN CÁC ĐIỂM CẦN CHÚ Ý CÁCH THỰC HIỆN AN TOÀN THAO TÁC ĐÚNG Điều chỉnh góc thang hợp lý Khơng đứng bậc thang cao Không cầm dụng cụ thiết bị leo thang Bố trí người vịn thang thang đứng CÁCH THỰC HIỆN AN TOÀN CÁCH THỰC HIỆN AN TOÀN CÁCH THỰC HIỆN AN TOÀN CÁCH THỰC HIỆN AN TOÀN CÁCH THỰC HIỆN AN TOÀN HÃY DÀNH THỜI GIAN ĐỂ AN TOÀN! HÃY CHUNG TAY TẠO RA MƠI TRƯỜNG LÀM VIỆC AN TỒN VÀ TRỞ VỀ NHÀ AN TOÀN SAU MỖI NGÀY LÀM VIỆC CẢM ƠN CÁC ANH / CHỊ ĐÃ THAM DỰ BUỔI HUẤN LUYỆN! ... không để xảy tai nạn lao động I Khái niệm chung AT-VSLĐ Nguyên nhân – hậu tai nạn lao động Biểu đồ tỉ lệ TNLĐ 60,000% 50,000% 47 , 740 % 37,850% 40 ,000% 30,000% 20,000% 14, 410% 10,000% ,000% Người... việc nhóm với thang, buộc chặt Giàn giáo: thang di chuyển, lắp lan can, chống ngã đở Khóa bánh xe, phương tiện bảo vệ cá nhân Công việc mái nhà: lắp đặt vật dụng bò trường an toàn, dây an toàn. .. AT-SK-MT Quy định An toàn Vệ sinh Lao động Quy định chăm sóc sức khỏe II Chính sách, quy định AT-SK-MT CÁC QUY TẮC AN TỒN KHI LÀM VIỆC Chính sách, quy định AT-SK-MT II Quy định an tồn cơng việc
- Xem thêm -

Xem thêm: đào tạo an toàn vệ sinh lao động nhóm 4, đào tạo an toàn vệ sinh lao động nhóm 4