0

Sinh 7Tuan 9Tiet 17

3 1 0
  • Sinh 7Tuan 9Tiet 17

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 08:38

Hoạt động của học sinh - HS nhớ lại kiến thức đã học, trả lời: + Khái quát giới động vật, ngành động... + Kể tên đại diện từng ngành động vật đã học - GV khái quát lại chương trình bằng [r] (1)Tuần: Tiết: 17 Ngày soạn: 16/10/2016 Ngày dạy: 19/10/2016 ÔN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: Trình bày khái quát giới động vật - Điểm giống và khác thể động vật và thể thực vật - Kể tên các ngành động vật - Trình bày các khái niệm động vật nguyên sinh, ngành ruột khoang, ngành giun dẹp, ngành giun tròn, ngành giun đốt - Mô tả hình thái, cấu tạo và các đặc điểm sinh lí các đại diện thuộc các ngành động vật Kĩ năng: - Rèn kĩ so sánh, hoạt động độc lập Thái độ: - Có ý thức tự giác, yêu thích môn học II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Giáo viên: - Nội dung ôn tập Học sinh: - Ôn lại nôi dung chương đã học III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định lớp: 7A1:…………………………………………………………………………………… 7A2:…………………………………………………………………………………… 7A3:…………………………………………………………………………………… 7A4:…………………………………………………………………………………… 7A5:…………………………………………………………………………………… 7A6:…………………………………………………………………………………… Kiểm tra bài cũ: - Lồng nghép bài Hoạt động dạy học Mở bài: Để chuẩn bị cho kiểm tra tiết và củng cố nội dung đã học ta học bài hôm Hoạt động 1: KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ HỌC Hoạt động giáo viên - Yêu cầu HS nhớ lại kiến thức SH đã học Trả lời câu hỏi: + Đã học nội dung chính nào? Hoạt động học sinh - HS nhớ lại kiến thức đã học, trả lời: + Khái quát giới động vật, ngành động (2) + Kể tên đại diện ngành động vật đã học - GV khái quát lại chương trình sơ đồ tư vật nguyên sinh, ngành động vật ruột khoang, các nghành giun + HS kể tên - HS quan sát ghi nhớ kiến thức Hoạt động 2: HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP xương đá vôi là phần để trang trí Tức? - Trình bày đặc điểm cấu tạo sán lá - HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung gan thích nghi với đời sống kí sinh? - HS vẽ sơ đồ vòng đời sán lá - Vẽ sơ đồ vòng đời sán lá gan? gan - Các biện pháp phòng chống bệnh giun - Phòng chống: + Giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh ăn uống tròn kí sinh? + Giữ vệ sinh môi trường + Tẩy giun định kì - HS nêu các bước mổ giun đất - Các bước mổ giun đất? - HS trả lời, HS khác nhận xét - Nêu vai trò ngành giun đốt? - GV chốt lại đáp án IV DẶN DÒ – DẶN DÒ Củng cố: - Trả lời các câu hỏi ôn tập trên (3) Dặn dò: - Ôn tập và học bài nhà để chuẩn bị kiểm tra tiết V RÚT KINH NGHIỆM (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh 7Tuan 9Tiet 17, Sinh 7Tuan 9Tiet 17