0

Tài liệu Bài giảng Hẹp van ĐMC ppt

26 321 1
  • Tài liệu Bài giảng Hẹp van ĐMC ppt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2013, 13:15

1 HẸP VAN ĐMC PGS.TS PHẠM NGUYỄN VINH "Nguyên nhân và giải phẫu bệnh "Sinh lý bệnh "Lâm sàng "Cận lâm sàng "ECG "X Quang "Siêu âm tim "Thông tim và chụp buồng tim "Điều trò 2 NGHẼN ĐƯỜNG RA THẤT TRÁI "Hẹp van ĐMC "Hẹp trên van ĐMC "Hẹp dưới van ĐMC "Bệnh cơ tim phì đại "Hẹp eo ĐMC Đứt đoạn ĐMC (Interrupted Aortic Arch) Không lổ van ĐMC (Aortic Atresia) 3 HEÏP VAN ÑMC Normal Valvar Subvalvar Supravalvar DIASTOLE SYSTOLE 4 NGUYÊN NHÂN ° Thấp tim : 14 - 35% ° Thoái hóa vôi ở người lớn tuổi ( >65 t ) ° Van ĐMC 2 mảnh vôi hóa °Bẩmsinh 5 CAÙC LOAÏI HEÏP VAN ÑMC 6 CAÙC LOAÏI HEÏP VAN ÑMC 7 NGUYEÂN NHAÂN HEÏP VAN ÑMC 8 SINH LÝ BỆNH °DTMV ĐMC = 3-5 cm2 ° Hẹp van ĐMC nặng : DTMV # 30% bt (#1cm 2 ) ° Hẹp van ĐMC rất nặng : DTMV = 0,75cm 2 (0,5cm 2 /1m 2 DTCT) ° Độ chênh áp lực tâm thu TT-ĐMC (bt = 4 - 6 mmHg) F > 50 mmHg : Hẹp nặng F [25-50 mmHg] : Hẹp vừa F < 25 mmHg : Hẹp nhẹ 9 SINH LÝ BỆNH • Đònh luật Laplace: • P x r X = Sức căng thành • X = (Wall stress) • 2 x h P = áp lực (buồng thất) • r = bán kính (buồng thất) • h = bề dày (vách thất) 10 TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG Í Cơn đau thắt ngực : 60% Í Khó thở gắng sức : 90% Í Xây xẩm hoặc ngất (gắng sức) : 35% [...]... quanh trên hỏm ức : Hình ảnh màng chắn trên van ĐMC gây hẹp trên van ĐMC (B) Mặt cắt vòng quanh trên hỏm ức : hình ảnh dòng máu xoáy sau van ĐMC, phổ Doppler dòng máu ngang van ĐMCvận tốc là 5.64 mmHg, với độ chênh áp tối đa là 23 127,24 mmHg(C) CHỈ ĐỊNH CHỤP ĐMV VÀ THÔNG TIM / HẸP VAN ĐMC Hẹp van ĐMC / Cơn đau thắt ngực hoặc có nhiều YTNC/ BĐMV Hẹp van ĐMC / bệnh nhân > 40 tuổi °Bệnh nhân có triệu... ĐMC Diện tích mở van V1 x S1 S2 = V2 17 SIÊU ÂM TIM 18 SIÊU ÂM TIM 19 A B Siêu âm 2D và TM – mặt cắt cạnh ức trục dọc Khảo sát TM ngang van ĐMC Ghi nhận ở hình 2D, lá vành phải và lá không vành van ĐMC dầy, co rút, vôi hóa (A) Ở hình TM, ghi nhận độ mở van ĐMC là 8 cm (B) 20 Mặt cắt cạnh ức theo trục ngang-ngang van ĐMC: van ĐMC 3 mảnh, mép van dính, lá van dầy, co rút (A) Van ĐMC 2 mảnh, dầy... trên van (B) A B 21 A B Mặt cắt cạnh ức trục ngang- ngang 2 thất Khảo sát TM ghi nhận tình trạng dầy đồng tâm thất trái (A) Mặt cắt 5 buồng từ mỏm: Hình ảnh dòng máu xoáy ngang van ĐMC Phổ Doppler dòng máu ngang van ĐMCvận tốc là 3.52mmHg, với độ chênh áp lực thất trái – ĐMC là 49.56 mmHg Có hở van ĐMC phối hợp (B ) 22 A C B Mặt cắt 5 buồng từ mỏm Hình ảnh mào dưới van ĐMC, gây hẹp dưới van ĐMC( A)... hóa cơ tim) ° Không làm ECG gắng sức / Hẹp ĐMC nặng 13 ECG SIÊU ÂM TIM : MỤC TIÊU ° ° ° ° ° ° ° Chẩn đoán xác đònh Độ nặng Cơ chế hẹp van Tình trạng lá van Chức năng tâm thu thất trái Áp lực ĐMP Tổn thương phối hợp 15 CÁC PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM GIÚP KHẢO SÁT ĐỘ NẶNG CỦA HẸP VAN ĐMC (1) • Có hai phương pháp giúp khảo sát độ nặng của hẹp van ĐMC : • Độ chênh áp lực qua van giữa thất trái và động mạch chủ được... TRIỂN TỰ NHIÊN CỦA HẸP VAN ĐMC KHÔNG PHẪU THUẬT % SURVIVAL 100 80 60 40 20 0 40 50 60 Age (years) 70 80 11 TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ ° Mạch nhỏ và chậm trễ (Pulsus parvus & tardus) ° ATTThu LS2 phải > cổ > 3/6 ° T1 : bt - T2 bt hoặc tách đôi đảo ngược ° Hội chứng Heyde : Hẹp van ĐMC nặng kèm XHTH Thay van hết XHTH 12 ECG ° Dầy thất trái, tăng gánh tâm thu thất trái ° Có thể hẹp van ĐMC nặng nhưng ECG bình... chuyển, Nitrate : trong giai đoạn nặng của bệnh - Liều thấp ° Quan trọng nhất : điều trò ngoại khoa 25 CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT ° Hẹp van ĐMC nặng có triệu chứng cơ năng ° Hẹp van ĐMC nặng + PXTM giảm dần • ( Hẹp van ĐMC nặng : – DTMV < 0,5 cm2/1m2 DTCT hoặc – Độ chênh áp lực tâm thu TT / ĐMC > 50 mmHg ) 26 ... là hẹp nặng Một số trường hợp khó cắt, có thể cần đo độ chênh bằng mặt cắt trên hõm ức 16 hoặc mặt cắt 5 buồng dưới sườn • CÁC PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM GIÚP KHẢO SÁT ĐỘ NẶNG CỦA HẸP VAN ĐMC (2) • Phương trình liên tục : • • • • • • • • V1 x S1 V1 S1 V2 S2 : : : : = V2 x S2 Vận tốc trung bình của dòng máu qua buồng tống thất trái Diện tích buồng tống thất trái Vận tốc trung bình của dòng máu qua van ĐMC . ĐƯỜNG RA THẤT TRÁI " ;Hẹp van ĐMC " ;Hẹp trên van ĐMC " ;Hẹp dưới van ĐMC "Bệnh cơ tim phì đại " ;Hẹp eo ĐMC Đứt đoạn ĐMC (Interrupted Aortic. 3-5 cm2 ° Hẹp van ĐMC nặng : DTMV # 30% bt (#1cm 2 ) ° Hẹp van ĐMC rất nặng : DTMV = 0,75cm 2 (0,5cm 2 /1m 2 DTCT) ° Độ chênh áp lực tâm thu TT -ĐMC (bt =
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài giảng Hẹp van ĐMC ppt, Tài liệu Bài giảng Hẹp van ĐMC ppt, Tài liệu Bài giảng Hẹp van ĐMC ppt

Từ khóa liên quan