0

ĐỀ ÁN LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG TRUNG TÂM HUYỆN LỲ MỚI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH.

44 0 0
  • ĐỀ ÁN LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG TRUNG TÂM HUYỆN LỲ MỚI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2021, 00:50

SỞ XÂY DỰNG QUẢNG BÌNH VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG QUẢNG BÌNH Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới - Quảng Bình Tel: 02323 828729: Fax: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com ĐỀ ÁN LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG TRUNG TÂM HUYỆN LỲ MỚI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH CƠ QUAN PHÊ DUYỆT: UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CHỦ ĐẦU TƢ: UỴ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY ĐƠN VỊ TƢ VẤN: VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG QB Quảng Bình, 11/2017 Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình ĐỀ ÁN LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG TRUNG TÂM HUYỆN LỲ MỚI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH Cơ quan phê duyệt UBND TỈNH QUẢNG BÌNH Cơ quan thẩm định SỞ XÂY DỰNG QUẢNG BÌNH Chủ đầu tƣ UBND HUYỆN LỆ THỦY Đơn vị tƣ vấn VIỆN QUY HOẠCH XD QB Quảng Bình, 11/2017 Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình SỞ XÂY DỰNG QUẢNG BÌNH VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG QUẢNG BÌNH Đường Nguyễn Hữu Cảnh-TP Đồng Hới-Quảng Bỡnh Tel: 02323.828729; Fax: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com ĐỀ ÁN LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG TRUNG TÂM HUYỆN LỴ MỚI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG QUẢNG BÌNH VIỆN TRƢỞNG THS-KS LÊ HÕA SƠN CHỦ NHIỆM ĐỀ ÁN: THS-KS LÊ HÕA SƠN NHÓM LẬP ĐỀ ÁN: KS ĐINH NGỌC HÀ THS-KTS NGUYỄN Đ M HOÀNG KTS TRƢƠNG VĂN DIỄN KTS LÊ ANH ĐỨC KS HOÀNG HỮU NGHỊ THS.KS LÊ QUỐC VƢƠNG Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình MỤC LỤC I MỞ ĐẦU II CÁC CƠ SỞ KHOA HỌC, CĂN CỨ LUẬN CHỨNG VỀ CƠ SỞ KINH TẾ, XÃ HỘI, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HẠ TẦNG KĨ THUẬT CHO LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM THỊ TRẤN HUYỆN LỲ MỚI III TẦM NHÌN VỀ VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRẤN HUYỆN LỲ MỚI- XÁC ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỂM LỰA CHỌN IV ĐỀ XUẤT RANH GIỚI HÀNH CHÍNH & QUY MƠ, PHẠM VI NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH THỊ TRẤN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình I LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT: 1 Lý do, cần thiết phải lựa chọn địa điểm mới: Quảng Bình tỉnh thuộc khu vực Miền Trung, nằm hành lang kinh tế Đông-Tây (Quốc lộ 12A) kết nối Việt Nam qua cửa Cha Lo với Lào, Đông Bắc Thái Lan, Myanma, vùng có nhiều tiềm hội để phát triển Tỉnh Quảng Bình có hệ thống giao thơng vận tải tương đối thuận lợi: Sân bay Đồng Hới, tuyến đường sắt Bắc-Nam, Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua hầu hết vùng dân cư Quảng Bình có khoảng 116km bờ biển với 02 cảng cảng Gianh Hòn La, thuận tiện vận tải biển Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng với 300 hang động lớn nhỏ mở hội phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Ngoài ra, khu vực mang đậm văn hóa, lịch sử, du lịch tâm linh có tầm ảnh hưởng động lực phát triển kinh tế du lịch tỉnh nhà như: Khu di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc, Khu lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp, Khu lăng mộ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Khu suối nước nóng Bang Thực chương trình phát triển thị Quốc Gia giai đoạn 2012-2020, tỉnh Quảng Bình tập trung nguồn lực để nâng cấp phát triển thị địa bàn tồn tỉnh hướng tới việc thành lập thị trấn thị xã Sau chia tách từ huyện Quảng Trạch, đô thị Ba Đồn chỉnh trang phát triển nhanh chóng, tạo điểm nhấn cho thị trung tâm vùng phía Bắc Quảng Bình Huyện Quảng Trạch lựa chọn địa điểm xã Quảng Phương làm trung tâm huyện lỵ với đầu tư đồng bộ, quy mô đô thị hướng tới đô thị loại IV, trở thành thị trấn tương lai, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị tăng lực quản lý đô thị nhằm khai thác mạnh tiềm khu vực mạnh mẽ xứng đáng với chất Thị trấn Kiến Giang mở rộng Bộ Xây dựng cơng nhận đạt tiêu chí thị loại IV Quyết định số 37/QĐ-BXD ngày 23/01/2017, điều kiện cần để chia tách thành lập thị xã Kiến Giang thời gian tới Kiến Giang bước phát triển thành thị trung tâm phía Nam tỉnh Quảng Bình với vai trị thị xã tương lai trực thuộc tỉnh Đó động lực phát triển kinh tế xã hội, đồng thời có thay đổi địa giới hành Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình quản lý hành huyện Lệ Thủy đặt yêu cầu phải chuẩn bị xây dựng trung tâm huyện lỵ địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu phát triển quản lý hành thiết thực Thị trấn huyện lỵ Lệ Thủy có vị trí thuận lợi quan hệ chiến lược phát triển kinh tế- xã hội Tỉnh, huyện trung tâm hành chính, trị, kinh tế văn hóa xã hội huyện Lệ Thủy, đô thị động lực phía Nam thị xã Kiến Giang tương lai Nằm vùng có tầm chiến lược quan trọng trị, kinh tế, xã hội quốc phịng an ninh tỉnh Quảng Bình, trung tâm huyện lỵ có gắn kết chặt chẽ với thị Kiến Giang mở rộng (thị xã tương lai) xã, thị trấn lại huyện Lệ Thủy; gắn kết với hệ thống chuỗi kinh tế dọc hành lang đường Hồ Chí Minh (nhánh Đơng) trục kinh tế Quốc lộ với đô thị khu vực lân cận tỉnh Quảng Trị, đồng thời kết nối chuỗi du lịch văn hóa địa bàn huyện trung tâm du lịch lân cận Từ động lực mối quan hệ vùng, việc hình thành trung tâm huyện lỵ hướng tới thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Lệ Thủy tạo hội thuận lợi để khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi lao động, đất đai di tích lịch sử, văn hóa, tài nguyên du lịch, cảnh quan, mở hướng phát triển kinh tế mang tính đột phá mang tính chất vùng Nam Quảng Bình, vùng kinh tế biển kết nối kinh tế rừng theo trục Đông Tây Đô thị huyện lỵ huyện Lệ Thủy trở thành đô thị theo cấu kinh tế: du lịch, dịch vụ, làng nghề truyền thống gắn kết tài nguyên rừng, đồng biển, phát triển theo xu hướng bền vững, tính đại thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Vì vậy, việc lựa chọn địa điểm xây dựng thị trấn huyện lỵ huyện Lệ Thủy cần thiết cấp bách Về mặt chủ trương, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số /UBND ngày / /2017 việc phê duyệt nhiệm vụ Đề án lựa chọn địa điểm xây dựng trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy 1.2 Mục tiêu: Đề án lựa chọn địa điểm thị trấn huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đạt mục tiêu: - Nhằm đánh giá lựa chọn vị trí, ranh giới, quy mô khu vực đảm bảo chức trung tâm trị, kinh tế, văn hóa- xã hội dịch vụ, có vai Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trị thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện, thay thị trấn Kiến Giang trở thành thị xã trực thuộc tỉnh Quảng Bình tương lai; - Là bước ban đầu nhằm xây dựng sở cho quan ban ngành huyện, đảm bảo chức quản lý Nhà nước thuận lợi; Hình thành đô thị mới, đại, phát triển bền vững hệ thống đô thị tỉnh, phù hợp định hướng quy hoạch vùng tỉnh Quảng Bình - Làm sở pháp lý để triển khai đầu tư xây dựng phát triển đô thị 1.3 Các pháp lý: - Căn Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; - Căn Luật Xây dựng số 50/QH13 ngày 18/6/2014; - Căn Nghị số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân loại đô thị; - Nghị số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiêu chuẩn đơn vị hành phân loại thị hành chính; - Căn Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Chính phủ Lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị; - Căn Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Chính phủ Quản lý quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; - Căn Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 Chính phủ Quy định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng; - Căn Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị quy hoạch xây dựng khu chức đặc thù; - Căn Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt điều chỉnh Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến 2050; - Căn Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020; - Căn Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 23/6/2011 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020; Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Quyết định số 37/QĐ-BXD ngày 23/01/2017 Bộ Xây dựng việc công nhận khu vực thị trấn Kiến Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV; - Căn Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 UBND tỉnh Quảng Bình việc phê duyệt quy hoạch vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030; - Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 UBND tỉnh Quảng Bình việc phê duyệt Chương trình phát triển thị tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030; - Căn Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 UBND tỉnh Quảng Bình việc ban hành Quy định phân công, phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng cấp giấy phép xây dựng địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 việc sửa đổi, bổ sung số điều quy định phân công, phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng cấp giấy phép xây dựng địa bàn tỉnh Quảng Bình - Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 UBND tỉnh Quảng Bình việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035; - Căn Quyết định số /2017/QĐ-UBND ngày / /2017 UBND tỉnh Quảng Bình việc phê duyệt nhiệm vụ đề án lựa chọn địa điểm xây dựng Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Căn Cơng văn số 1045/VPUBND-XDCB ngày 05/4/2017 Văn phịng UBND tỉnh Quảng Bình việc lập quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ huyện Lệ Thủy; - Căn Công văn số 3122/SXD-PTĐT&HTKT ngày 24/8/2017 Sở Xây dựng việc lựa chọn địa điểm để triển khai lập quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ huyện Lệ Thủy; - Căn Kết luận số 42-KL/TV ngày 19/9/2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy Hội nghị lần thứ 42 Ban Thường vụ Huyện ủy; - Căn Công văn số 1948/UBND-KT&HT ngày 08/9/2017 UBND huyện Lệ Thủy việc giao lập Đề án lựa chọn địa điểm xây dựng trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy; - Các tài liệu, văn pháp lý Huyện uỷ, HĐND UBND huyện Lệ Thủy; Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Căn trạng sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch Nông thôn xã, thị trấn huyện Lệ Thủy bao gồm: xã Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam, Hưng Thủy, Sen Thủy, Tân Thủy, Dương Thủy, Mỹ Thủy, Thái Thủy, Văn Thủy, Trường Thủy, Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy, Hoa Thủy, Sơn Thủy, Thị trấn Nông trường Lệ Ninh; - Các quy hoạch chuyên ngành dự án đầu tư triển khai phạm vi ranh giới lập đề án; - Căn yêu cầu UBND huyện Lệ Thủy 1.4 Các nguồn tài liệu: - Định hướng tổng thể phát triển Đô thị Việt Nam đến năm 2020; - Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2016; - Niên giám thống kê huyện Lệ Thủy năm 2016; - Quy hoạch phát triển Kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy đến năm 2020; - Các đồ đo đạc địa hình huyện Lệ Thủy tỷ lệ 1/5000; 1/25.000 II CÁC CƠ SỞ KHOA HỌC, CĂN CỨ LUẬN CHỨNG VỀ CƠ SỞ KINH TẾ XÃ HỘI, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHO LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM HUYỆN LỲ MỚI 2.1 Đánh giá tổng quan: Lệ Thủy huyện thuộc tỉnh Quảng Bình Phía Nam giáp với huyện Vĩnh Linh (thuộc tỉnh Quảng Trị); phía Bắc giáp với huyện Quảng Ninh; phía Tây giáp tỉnh Khammouan Lào; phía Đơng giáp biển Đông Hiện nay, dự án khu du lịch lớn dần hình thành khai thác tiềm bãi tắm Hải Ninh- Hồng Thủy, Ngư Thủy Bắc Các dự án lượng Pin lượng mặt trời tập đoàn Dohwa Ngư Thủy Bắc, khu công nghiệp Cam Liên thúc đẩy kinh tế khả thu hút đầu tư huyện đẩy mạnh thể tiềm kinh tế to lớn huyện nhà 2.2 Điều kiện tự nhiên: 2.2.1-Địa hình: Phía Tây huyện Lệ Thủy dãy Trường Sơn, địa hình dốc theo hướng Đơng với vùng núi, đồi, có suối nước khống Bang với nguồn nước khoáng khai thác làm nơi nghỉ dưỡng làm nước uống đóng chai Ở dải đồng hẹp hai bên bờ sông Kiến Giang Ven biển dải cồn cát trắng Vùng biển huyện Lệ Thủy bãi cát trắng, nước biển 2.2.2- Khí hậu: Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Huyện nằm vùng khí hậu duyên hải miền Trung Việt Nam, chịu ảnh hưởng khí hậu chuyển tiếp hai miền Nam-Bắc a, Nhiệt độ: + Trung bình: 250C + Cao tuyệt đối: 40,40C (năm 1954) + Thấp tuyệt đối: 90C (năm 1997) b, Độ ẩm: + Tối đa: 96,7% + Thấp tuyệt đối: 23,0% c, Lượng mưa: + Cao nhất: 3.814 mm + Thấp : 1.377 mm + Trung bình: 2.200 2.580 mm d, Gió: Hình thành hai mùa: + Mùa Hè từ tháng 48 có gió Tây Nam khơ nóng + Mùa Đơng từ tháng 93 có gió mùa Đơng Bắc e, Bão: Xuất tháng 1012, gió cấp 10, 11 có cấp 12 giật cấp 12 f, Chế độ thuỷ văn sông Kiến Giang: + QMAX = 8.00012.000m3/s (về mùa lũ) + QMIN = 8,5m3/s + QTB = 19m3/s Hồ An Mã thượng nguồn sông Kiến Giang xây dựng vào hoạt động nên điều tiết lưu lượng nước sông Kiến Giang * Qua điều tra, số liệu thuỷ văn cầu Kiến Giang sau: - Mực nước lũ năm 1970: 3,38m - Mực nước lũ năm 1979: 3,91m - Mực nước lũ năm 1985: 3,45m - Mực nước lũ năm 1993: 3,91m - Mực nước lũ năm 1995: 3,46m - Mực nước lũ năm 1999: 2,82m - Mực nước kiệt: - 0,8m 2.2.3- Thủy văn: Do lãnh thổ Quảng Bình hẹp bề ngang, độ dốc lớn nên sơng ngịi thường ngắn, dốc, có tượng đào lịng mạnh chảy theo hướng từ Tây sang Đơng Lượng dịng chảy năm tương đối phong phú với mơ đun dịng chảy trung bình 57 lít/s/km2 (tương đương tỷ m3 năm) Thủy chế theo mùa rõ rệt, tương ứng với mùa mưa khô Trong mùa mưa, vùng đồi núi, Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Diện tích khu vực xã Hưng Thủy: 420+120=540ha Khu vực phần xã Tân Thủy: 260 Tổng diện tích: 800ha Hình ảnh: Ranh giới địa điểm - Diện tích khu vực xã Mỹ Thủy: 240ha -Khu vực phần xã Dương Thủy: 250 - Khu vực phần xã Tân Thủy: 350ha Tổng diện tích khoảng: 840ha Hình ảnh: Ranh giới địa điểm 3.4.5 Tiêu chí quy mơ dân số: Bảng so sánh quy mơ dân số Tiêu chí Vị trí Địa điểm Địa điểm Địa điểm Thị trấn Nông trường Lệ Khu vực xã Hưng Thủy Khu vực xã Mỹ Thủy Ninh phần xã Hoa phần xã Tân phần xã Dương Thủy Thủy Thủy, Tân Thủy Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com 29 Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Dân số - Dân số Thị trấn Nơng trường Lệ Ninh: 5010 người; Khu vực phần xã Hoa Thủy, Sơn Thủy khoảng 1000 người Tổng cộng dân số trạng (năm 2016) địa điểm 6010 người - Dân số xã Hưng Thủy: 6.395 người dân cư trạng dọc phía Bắc đường liên xã Mỹ ThủyHưng Thủy xã Tân Thủy - Dân số khu vực xã Mỹ Thủy là: 5.052 người; Khu vực phần xã Dương Thủy, Tân Thủy khoảng 500 người Tổng cộng dân số trạng (Năm 2016) địa điểm khoảng: 5552 người Đánh giá chung Cả 03 địa điểm đánh giá đạt mức dân số tối thiểu >4000 người, nhiên để đạt tiêu chí thị trấn tương lai cần đến dân số >8.000 người Do đó, khu vực cần tính đến giải pháp tăng dân số học để đạt tiêu tối thiểu 3.4.6 Tiêu chí điều kiện văn hóa xã hội: Bảng so sánh điều kiện văn hóa xã hội Tiêu chí Vị trí Điều kiện văn hóa xã hội Địa điểm Địa điểm Địa điểm Thị trấn Nông trường Lệ Khu vực xã Hưng Thủy Khu vực xã Mỹ Thủy Ninh phần xã Hoa phần xã Tân phần xã Dương Thủy Thủy Thủy, Tân Thủy - Thị trấn Nông trường Lệ Ninh có tảng thị lâu đời, xuất phát từ khu nông trường cao su với dân cư chủ yếu công nhân viên lâm trường dân cư kinh tế Mật độ dân cư, làng xóm dày đặc, tập trung nên q trình xây dựng thị có phần ảnh hưởng đến cấu trúc văn hóa làng xã truyền thống Điều kiện văn hóa, xã hội tương đối đầy đủ nhu cầu thiết yếu, sinh hoạt cộng đồng dân cư thị trấn Các sở hạ tầng xã hội dịch vụ cho toàn thị trấn tập trung chủ yếu trục đường Hồ Chí Minh đường liên xã Ngân Thủy Tuy nhiên, điều kiện thiết yếu đáp ứng cho nhu cầu cấp độ thị trấn (tương đương cấp độ xã), chưa đủ - Khu vực đánh giá tách riêng khỏi khu dân cư có xã Hưng Thủy nên ảnh hưởng thị q trình xây dựng khơng đáng kể - Đất lựa chọn xây dựng đô thị phần lớn vùng đất cát phía Đơng (420ha) ruộng lúa, đất màu (120 ha) nên hạn chế ảnh hưởng đến cấu lao động nông nghiệp - Các khu vực hạ tầng xã hội xã nâng cao đặc biệt loại hình dịch vụ, thương mại gắn liền với hành lang kinh tế BắcNam Quốc lộ điểm kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, giải khát, điểm dừng chân Do đó, xây dựng thị q - Khu vực xây dựng đô thị nằm lõi dân cư có xã Mỹ Thủy, giáp dân cư xã Dương Thủy, Tân Thủy, ảnh hưởng thay đổi lớn đến nét văn hóa, xã hội vùng xã - Các sở hạ tầng xã hội, văn hóa xã Mỹ Thủy đáp ứng theo tiêu chí cấp độ xã mang nét đặc trưng nơng, q trình thị hóa chưa cao - Tại khu vực xã Mỹ Thủy có di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc điểm du lịch tâm linh điểm nhấn có khả thu hút khách thập phương nét đặc trưng văn hóa vùng xã huyện Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com 30 Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình chức thị trấn trình thị hóa phù hợp huyện lỵ huyện Lệ Thủy với tình hình văn hóa, xã - Đất xây dựng mở rộng đô hội xã thị sử dụng đất màu, ruộng lúa (khu vực thị trấn Nông trường Lệ Ninh) đất lúa (khu vực phần xã Sơn Thủy, Hoa Thủy) với diện tích lớn nên đặt thách thức giải việc làm cho nông dân, đặc biệt khu vực phần xã Sơn Thủy, Hoa Thủy Đánh giá chung Các địa điểm đánh giá có ưu nhược điểm riêng tiêu chí văn hóa- xã hội Tuy nhiên địa điểm có ưu hẳn q trình thị hóa xã Hưng Thủy cao so với khu vực khác Thứ địa điểm thị trấn Nơng trường Lệ Ninh có kế thừa sở hạ tầng xã hội, đậm nét văn hóa dân cư tồn lâu đời 3.4.7 Tiêu chí hạ tầng kỹ thuật mối liên hệ vùng Bảng so sánh hạ tầng kỹ thuật mối liên hệ vùng Tiêu chí Vị trí Hạ tầng kỹ thuật mối liên hệ vùng Địa điểm Địa điểm Địa điểm Thị trấn Nông trường Lệ Khu vực xã Hưng Thủy Khu vực xã Mỹ Thủy Ninh phần xã Hoa phần xã Tân phần xã Dương Thủy Thủy Thủy, Tân Thủy + Hạ tầng kỹ thuật: - Về giao thơng: Có trục đường Hồ Chí Minh tương lai trở thành đường cao tốc Bắc-Nam, trục đường sắt Bắc Nam có ga Mỹ Đức (xã Sơn Thủy) Dễ dàng kết nối trục đường quan trọng Quốc lộ 9B, 9C liên hệ với cửa Chút Mút - Về chuẩn bị kỹ thuật: Xử lý san khu vực thị trấn đơn giản, tiết kiệm chi phí có cao độ trung bình cao, có khu vực phần xã Hoa Thủy, Sơn Thủy san tốn ruộng lúa sâu - Về cấp nước: có nguồn + Hạ tầng kỹ thuật: - Về giao thơng: Có trục Quốc lộ 1, Quốc lộ 1BOT qua, hành lang kinh tế Bắc Nam với lưu lượng xe hàng hóa lớn Khả kết nối vùng tỉnh, thành phố, huyện, xã cao thuận lợi - Về chuẩn bị kỹ thuật: Khu đất xã Hưng Thủy đưa vào đánh giá có 420ha vùng đất cát (khu vực phía Đơng) nên thuận lợi việc san nền, chuẩn bị kỹ thuật - Về cấp nước: có nguồn cấp nước từ hồ An Mã + Hạ tầng kỹ thuật: - Về giao thông: Có trục đường liên xã rộng 9m nối xã Mỹ Thủy Quốc lộ 1, đường JiBic nối với trung tâm thị trấn Kiến Giang - Về chuẩn bị kỹ thuật: Khu vực xã Mỹ Thủy phần xã Dương Thủy, Tân Thủy khó khăn việc san Khối lượng lớn ảnh hưởng lớn đến diện tích ruộng lúa - Về cấp nước: có nguồn cấp nước từ hồ An Mã cách khu vực xã Hưng Thủy khoảng 6km Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com 31 Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cấp nước từ hồ Cẩm Ly cách thị trấn Nông trường khoảng 03km - Về nước: có địa hình dốc cao từ Tây sang Đơng, có sơng Cẩm Lý chảy qua phía Nam nên dễ dàng thoát nước cho khu vực chung - Về cấp điện, Thông tin liên lạc thuận lợi - Về vệ sinh môi trường: cách khu vực xã Hưng Thủy khoảng 10km - Về thoát nước: có địa hình dốc cao từ Đơng sang Tây nên thuận lợi nước - Về cấp điện, Thơng tin liên lạc: thuận lợi - Về vệ sinh môi trường: thuận lợi + Mối liên hệ vùng: - Khu vực xã Hưng Thủy - Về thoát nước: khả nước hạn chế địa hình chung thấp - Về cấp điện, Thông tin liên lạc, vệ sinh mơi trường: cải thiện phương án đầu tư + Mối liên hệ vùng: - Khu vực xã Mỹ Thủy mặt địa lý bán kính phục vụ tương đối hợp thuận lợi + Mối liên hệ vùng: Thị trấn Nông trường Lệ Ninh cách trung tâm thị trấn Kiến Giang 12 km phía Tây, cách khu du lịch suối Bang 20km phía Bắc, cách Khu công nghiệp Áng Sơn (tương lai thị trấn cơng nghiệp Áng Sơn) 03 km phía Tây Nam Đây thị vệ tinh góp phần không nhỏ cho phát triển kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy vị trí thuận tiện cho giao lưu kinh tế, văn hóa – xã hội với vùng huyện Lệ Thủy huyện lân cận (có tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông qua, cách ga Mỹ Đức khoảng 100m, tuyến Quốc lộ 9B qua khu vực phía Tây thị trấn nối đường Hồ Chí Minh với cửa Chút Mút) thuận tiện cho việc vận chuyển hành khách giao lưu hàng hóa từ khắp nơi thị trấn Nông trường Lệ Ninh - Nhận định chung: vị trí khu vực thị trấn Lệ Ninh nằm hành lang kinh tế Bắc- Nam trục Quốc lộ nên khả liên kết vùng hướng Bắc Nam cao - Mặt khác vùng xã Hưng Thủy khu vực chuyển tiếp địa hình từ đồi núi, đồng bằng- ruộng lúa- đồi cát, biển Do đó, khu vực mang tính đặc trưng chung vùng xã lại huyện Lệ Thủy Giai đoạn đầu, vùng xã phía Tây liên hệ thơng qua trục đường liên xã từ Mỹ Thủy nối Quốc lộ 1, lâu dài cần định hướng tuyến giao thông trục ngang lớn rộng từ 22-36m kết nối từ Quốc lộ xã vùng phía Tây lên đến đường Hồ Chí Minh lý, cân đối thuận lợi liên hệ xã lại huyện Lệ Thủy - Tuy nhiên, tính kết nối giao thơng cịn hạn chế chưa có trục đường lớn liên khu vực qua Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com 32 Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Đánh giá chung có tính kết nối cao, liên hệ trục đường giao thơng lớn Tuy nhiên, mặt vị trí địa lý thị trấn Nơng trường Lệ Ninh nằm lệch so với vùng xã huyện Lệ Thủy lại Do đó, sức ảnh hưởng bán kính phục vụ bị ảnh hưởng lớn khả liên hệ xã cịn lại khu vực phía Đơng bị hạn chế - Cả 03 địa điểm có ưu nhược điểm riêng tiêu chí hạ tầng kỹ thuật mối liên hệ vùng Trong đó, khu vực xã Hưng Thủy có Quốc lộ Quốc lộ 1-BOT qua ưu điểm lớn vừa động lực kinh tế vừa tăng tính kết nối hành lang kinh tế Bắc -Nam so với 02 địa điểm lại - Về vị trí địa lý bán kính sử dụng khu vực xã Hưng Thủy phần xã Tân Thủy thuận lợi cho liên hệ Đông Tây, kết nối vùng rừng biển dễ dàng 3.4.8 Tiêu chí mơi trường, cảnh quan phát triển bền vững Bảng so sánh môi trường, cảnh quan phát triển bền vững Tiêu chí Vị trí Mơi trường, cảnh quan phát triển bền vững Địa điểm Địa điểm Địa điểm Thị trấn Nông trường Lệ Khu vực xã Hưng Thủy Khu vực xã Mỹ Thủy Ninh phần xã Hoa phần xã Tân phần xã Dương Thủy Thủy Thủy, Tân Thủy + Về cảnh quan: Khu vực thị trấn Nông trường Lệ Ninh có cảnh quan tự nhiên đồi núi kết hợp đồng bằng, ruộng lúa Nền địa hình khu vực đồng tương đối phẳng, cảnh quan hai bên đường trục nhộn nhịp mang dáng dấp thị cao + Về vấn đề phát triển bền vững: Khu vực thị trấn có diện tích đồng nhỏ hẹp lấy đủ diện tích xây dựng thị cần đưa phần xã Hoa Thủy, Sơn Thủy vào đánh giá nghiên cứu Tuy nhiên, hai khu vực chủ yếu + Về cảnh quan: Khu vực xã Hưng Thủy có cảnh quan tự nhiên đa dạng gồm cảnh quan vùng ruộng lúa (nằm vùng phía Tây), vùng đồi cát (nằm phía Đơng), vùng đồi lâm nghiệp (nằm phía Nam), cảnh quan dân cư hai bên tuyến đường Quốc lộ mang dáng dấp đô thị thị hóa cao + Về phát triển bền vững: Khu vực xã Hưng Thủy đô thị xây dựng chủ yếu đất cát phần đất ruộng lúa, đất màu quỹ đất phát triển tương đối lớn nên tính + Về cảnh quan: Khu vực xã Mỹ Thủy phần xã Dương Thủy, Tân Thủy có cảnh quan tự nhiên chủ yếu vùng ruộng lúa Đặc biệt có dịng sơng Đâu Giang chảy qua hấp dẫn để phát triển cảnh quan thị gắn với dịng sơng + Về phát triển bền vững: Do khu vực đánh giá chủ yếu vùng ruộng lúa với quy mơ diện tích q lớn nên ảnh hưởng đến khả chuyển đổi cấu nghề nghiệp tạo không ổn định người dân Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com 33 Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình ruộng lúa nên cần hạn bền vững đô thị cao chế Mặt khác, phát triển đô thị phía đường Hồ Chí Minh đường sắt Bắc Nam tính liên kết thị bị hạn chế Đánh giá chung - Về cảnh quan tự nhiên có khả phát triển thành cảnh quan thị địa điểm tốt - Về mặt cảnh quan đô thị phát triển bền vững địa điểm đáp ứng yêu cầu 3.4.9 Tính kinh tế- khả thi: Bảng so sánh tính kinh tế- khả thi Tiêu chí Vị trí Tính kinh tế- khả thi Đánh giá chung Địa điểm Địa điểm Địa điểm Thị trấn Nông trường Lệ Khu vực xã Hưng Thủy Khu vực xã Mỹ Thủy Ninh phần xã Hoa phần xã Tân phần xã Dương Thủy Thủy Thủy, Tân Thủy - Với quỹ đất khu vực thị trấn Nông trường Lệ Ninh mức đền bù, giải phóng mặt thấp, nhiên diện tích nhỏ (120ha) Nếu tính phần ruộng lúa xã Hoa Thủy, Sơn Thủy mức đền bù, san hệ thống hạ tầng kỹ thuật lớn, thiếu tính khả thi Mặt khác, tuyến đường Hồ Chí Minh (tương lai cao tốc Bắc- Nam) tuyến đường sắt Bắc- Nam làm cản trở phát triển đô thị, giảm kết nối phía Đơng Tây đường Hồ Chí Minh - Mức đền bù, giải phóng mặt thuận lợi đặc biệt khu vực phía Đơng Cần hạn chế phát triển rộng phía Tây đường Quốc lộ nghiên cứu mở rộng đô thị cần thiết sang khu vực phần đất xã Tân Thủy khu vực ruộng lúa - Khu vực xã Mỹ Thủy phần xã Dương Thủy, Tân Thủy dự kiến lựa chọn nằm vùng ruộng lúa Do đó, mức đền bù, giải phóng mặt bằng, san lớn, chi phí kinh tế cao Mặt khác, khu vực chịu ảnh hưởng ngập lụt nên giảm tính khả thi - Địa điểm 1,2 đáp ứng tương đối tốt tính kinh tế tính khả thi phát triển đô thị Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com 34 Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Phương án định hướng đô thị trung tâm huyện lỵ Địa điểm Phương án Định hướng trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy- Địa điểm Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com 35 Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Phương án Định hướng đô thị trung tâm huyện lỵ Địa điểm 3.5 So sánh, đánh giá phƣơng pháp định lƣợng- chấm theo thang điểm: Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com 36 Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Thang điểm chấm theo 09 tiêu chí với mức độ sau: Tiêu chí 1, 5, 6, điểm tối đa điểm; Tiêu chí 2, điểm tối đa 10 điểm; Tiêu chí 4, 7, điểm tối đa 20 điểm, tổng điểm đánh giá 100 điểm Số điểm chấm theo mức độ đáp ứng yêu cầu tiêu chí - điểm: Không đáp ứng yêu cầu tiêu chí; - điểm: Đáp ứng phần yêu cầu tiêu chí; - 10 điểm: Đáp ứng phần lớn yêu cầu tiêu chí; - 15 điểm: Đáp ứng phần lớn yêu cầu quan trọng tiêu chí; - 20 điểm: Đáp ứng hồn tồn u cầu tiêu chí TT Các tiêu chí lựa chọn, đánh giá Tiêu chí chức năng, vai trò (tối đa điểm) 5 Tiêu chí tính kế thừa thị (tối đa 10 điểm) 10 5 Tiêu chí động lực hình thành phát triển kinh tế xã hội (tối đa 10 điểm) 10 10 10 15 10 5 5 5 10 15 5 5 10 15 70 80 50 10 Tiêu chí điều kiện tự nhiên quỹ đất phát triển trung tâm huyện lỵ (tối đa 20 điểm) Tiêu chí quy mơ dân số (tối đa điểm) Tiêu chí điều kiện văn hóa xã hội (tối đa điểm) Tiêu chí hạ tầng kỹ thuật mối liên hệ vùng (tối đa 20 điểm) Tiêu chí môi trường, cảnh quan phát triển bền vững (tối đa điểm) Tính kinh tế- khả thi (tối đa 20 điểm) Tổng điểm Địa điểm Địa điểm Địa điểm Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com 37 Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Lưu ý: Đây kết thân nhóm tác giả chấm theo hướng khách quan Kết điểm cuối tổng hợp tất phiếu thăm dò ý kiến, đánh giá quan, ban ngành, địa phương liên quan (phát hành phiếu chấm thông qua Đề án) Từ kết đánh giá, phân tích so sánh- lựa chọn phương án theo thang điểm, ta thấy địa điểm (xã Hưng Thủy đề xuất phần khu vực xã Tân Thủy) nơi thuận lợi, ưu việc hình thành phát triển thị trấn huyện lỵ huyện Lệ Thủy, đảm bảo mục tiêu xác định IV ĐỀ XUẤT RANH GIỚI HÀNH CHÍNH & QUY MƠ, PHẠM VI NGHIÊN CỨU, ĐỊNH HƢỚNG QUY HOẠCH THỊ TRẤN HUYỆN LỲ MỚI: 4.1 Ranh giới hành thị trấn đề xuất Ranh giới hành thị trấn huyện lỵ bao gồm tồn ranh giới hành xã Hưng Thủy (diện tích: 2.145,24ha), đất có khả xây dựng đô thị 480ha Đề xuất lấy thêm phần đất xã Tân Thủy (450ha) bao gồm đất ruộng dân cư cũ mép phải dọc đường liên xã nối từ Quốc lộ đến xã Mỹ Thủy thuộc thôn xã Tân Thủy Tổng diện tích xây dựng thị dự kiến 450ha+480ha=930ha Ranh giới đề xuất dự kiến: * Toàn ranh giới xã Hưng Thủy: - Phía Đơng Bắc giáp xã Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam; - Phía Đơng Nam giáp xã Sen Thủy; - Phía Tây Nam giáp xã Tân Thủy; - Phía Tây Bắc giáp xã Cam Thủy * Ranh giới phần đất đề xuất lấy thêm xã Tân Thủy 450ha: - Phía Đơng Bắc giáp xã Cam Thủy, Hưng Thủy; - Phía Đơng Nam giáp đường liên xã Mỹ Thủy - Hưng Thủy; - Phía Tây Nam, Tây Bắc giáp sông Đâu Giang xã Dương Thủy 4.2 Quy mô phạm vi nghiên cứu quy hoạch thị trấn - Với nghiên cứu đề xuất ranh giới hành trên, quy mơ dân số, diện tích xây dựng đô thị dự kiến theo giai đoạn sau: - Giai đoạn năm 2020-2025: Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com 38 Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Dân số đạt 8.000 người tăng năm 2016 xã Hưng Thủy là: 1605 người Diện tích đất xây dựng khoảng 300ha - Giai đoạn năm: 2025- 2035: Dân số đạt 10.000-12.000 người (tăng khoảng 6.000 người) Diện tích đất xây dựng khoảng 500-800ha 4.3 Định hƣớng nghiên cứu quy hoạch thị trấn, tiêu KTKT a, Xác định vị trí, quỹ đất, hướng phát triển thị trấn: - Xác định không gian phát triển đô thị hướng phát triển dài hạn - Xác định quỹ đất xây dựng phát triển đô thị b, Đối với khu trung tâm huyện + Quan điểm: Định hướng khu trung tâm huyện mang tính tập trung, hợp khối cơng trình, để tiết kiệm đất xây dựng tạo mặt xây dựng khu trung tâm đô thị Chú trọng đầu tư cải tạo nâng cấp hồn thiện hệ thống trung tâm dịch vụ cơng cộng, hạ tầng kỹ thuật thị, tăng cường hồn thiện hệ thống xanh công viên vườn hoa tiện ích thị + Hướng nghiên cứu cụ thể: Xây dựng thị mang tính chất thị vùng liên kết tức đặc trưng vùng đồng ruộng lúa, vùng cát ven biển, có tính đến thị hướng biển Tận dụng địa hình tự nhiên tạo hồ nước, mảng xanh khu vực phía Tây Quốc lộ xen cấy kết nối vùng đô thị phía Đơng Quốc lộ thị đại mang tính hướng biển - Định hướng phát triển khu trung tâm thị trấn đô thị đại, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội - Tổ chức cụm trung tâm hành tuyến đường quy hoạch kết nối từ Quốc lộ 1-BOT đến xã Mỹ Thủy đấu nối vào đường Quốc lộ 9C xã Xuân Thủy - Tổ chức trung tâm dịch vụ thương mại, dịch vụ công cộng theo cấp tiểu vùng, cấp huyện, cấp thị trấn Tổ chức kiến trúc cảnh quan điểm nút giao thông lớn trục đường lớn - Khu dân cư cần phát triển theo dạng dân cư tập trung mang tính đại chỉnh trang bảo tồn khu vực dân cư cũ, ổn định đời sống, công ăn việc làm trình chuyển đổi sang kinh tế đô thị + Các khống chế mối quan hệ nội vùng đô thị: Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com 39 Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Các trục đường giao thông quan trọng cần kết nối: Quốc lộ 1, Quốc lộ 1BOT, đường nối từ Quốc lộ vào xã Mỹ Thủy qua sông Kiến Giang đấu nối vào đường Quốc lộ 9C xã Xuân Thủy - Kết nối trục đường hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên hệ với trung tâm thị xã Kiến Giang tương lai + Các khống chế: - Tuyến đường Quốc lộ 1, Quốc lộ 1-BOT - Tuyến đường nối Đông-Tây kết nối xã Hưng Thủy - Mỹ Thủy - Xuân Thủy c, Các tiêu quy hoạch áp dụng cho đô thị loại V trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy Bảng tiêu quy hoạch áp dụng cho tiêu chí thị loại V TT I 1,1 1,2 II III Chỉ tiêu Đất xây dựng đô thị Đất dân dụng - Đất đơn vị - Đất CTCC đô thị - Đất xanh thị - Đất giao thơng Đất ngồi dân dụng Trong : - Đất quan, trường chuyên nghiệp - Đất CN, TTCN, kho - Đất giao thông đối ngoại Nhà Tầng cao trung bình Đất chia lô Nhà chung cư cao tầng Nhà có vườn Làng xóm thị hố Các tiêu hạ tầng xã hội Trưường mầm non Trường tiểu học Trường THCS Trường THPT Trạm y tế Cây xanh TDTT khu Đơn vị m2/người m2/người m2/người m2/người m2/người m2/người Quy hoạch Năm Năm 2020 2030 82 45 12 20 71 82 45 12 20 72 14 14 m2/người m2/người 11 14 12 14 Tầng m2/hộ m2 sàn/người m2 sàn/người m2 đất/hộ 100- 200 20 15 300 80-100 25 20 200 Cháu/1000dân HS/1000 dân HS/1000 dân HS/1000 dân m2/trạm m2/người 60 110 100 90 500 12-14 50 110 100 90 500 12-14 m2/người Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com 40 Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình IV Chi tiêu hạ tầng kỹ thuật Chỉ tiêu cấp điện Chỉ tiêu cấp nước Chỉ tiêu thoát nước bẩn = 30% tiêu cấp nước Chỉ tiêu rác thải Chỉ tiêu đất giao thông ĐT Mật độ mạng lưới Tỷ lệ đất giao thơng KW/ng/năm Lít/ng.ngđ Lít/ng.ngđ 300 80 64 500 100 80 Kg/ng m2/người km/km2 % 12 20 15 25 d, Sơ đồ cấu phƣơng án quy hoạch định hƣớng tham khảo theo ranh giới đề xuất (hình minh họa): Phương án chọn Định hướng trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy- Địa điểm - Tổ chức tuyến đường rộng 34m nối từ Quốc lộ 1-BOT, Quốc lộ qua xã Tân Thủy, Dương Thủy, Mỹ Thủy, Xuân Thủy đấu nối đường Quốc lộ 9C - Tổ chức 02 cụm trung tâm hành chính, trị, cơng cộng tổng hợp hai giao lộ trục đường quy hoạch 34m với Quốc lộ 1, Quốc lộ 1-BOT - Tổ chức cảnh quan, xanh thành mảng lớn, kết hợp với dịng sơng Đâu Giang để kết nối cảnh quan sông nước len lỏi vào đô thị tạo nét đặc trưng Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com 41 Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình sinh thái cho thị đảm bảo tính đại, bền vững với xu phát triển đô thị giới - Kết nối vùng du lịch trọng điểm huyện mạch giao thơng như: Chùa Hoằng Phúc, suối nóng Bang, trung tâm thị xã Kiến Giang (tương lai), Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khu dịch vụ du lịch Bàu Sen- Sen Thủy, bãi tắm Ngư Thủy Nam, Ngư Thủy Trung - Kết nối vùng công nghiệp lớn như: Cam Liên, vùng lượng DOHWA, vùng công nghiệp Bang V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: Thị trấn huyện lỵ huyện Lệ Thủy lựa chọn thông qua việc phân tích mạnh, điểm yếu, hội, thách thức; Đánh giá trạng hệ thống trung tâm xã vùng động lực phát triển địa bàn huyện Xác định tầm nhìn, quy mơ dân số, nhu cầu quỹ đất phát triển thị trấn huyện lỵ mới; So sánh theo tiêu chí xác định Trên sở khoa học luận chứng, khu vực xã Hưng Thủy phần xã Tân Thủy (phía Bắc xã Tân Thủy) hội tụ đầy đủ yếu tố để hình thành thị mới, đại, phát triển bền vững hệ thống đô thị tỉnh Quảng Bình tồn quốc; Đảm bảo chức trung tâm trị, kinh tế, văn hóa - xã hội dịch vụ, có vai trị thuc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện Lệ Thủy Nhằm phát huy mạnh hội cho việc hình thành phát triển thị lựa chọn địa điểm, kiến nghị lập kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện lỵ mang tính định hướng, dự phịng cho trình chia tách huyện lỵ huyện Lệ Thủy triển khai dự án mang tính chiến lược: -Xây dựng tuyến đường rộng 34m (phân chia theo giai đoạn phát triển đô thị) dài khoảng 8.0km nối từ Quốc lộ 1-BOT đến đường JiBic xã Mỹ Thủy nối qua sông Kiến Giang giao với Quốc lộ 9C xã Xuân Thủy Giai đoạn đường với mặt cắt 9m (cắm mốc lộ giới 34m) - Xây dựng đường ngang nối từ đường liên xã Mỹ Thủy - Hưng Thủy với đường quy hoạch 34m - Khoanh vùng ranh giới khu vực dự kiến xây dựng trung tâm huyện lỵ để bảo vệ tránh chồng chéo quy hoạch, dự án Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com 42 Đề án: Lựa chọn địa điểm XD Trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Kêu gọi phát huy dự án liên quan đến vùng cát ven biển cụ thể Ngư Thủy Nam, Ngư Thủy Trung, Hưng Thủy nhằm kết nối vùng dự án lớn vùng ven biển hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình xem xét, phê duyệt Đề án Lựa chọn địa điểm xây dựng trung tâm huyện lỵ huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình Đó pháp lý cho việc triển khai bước quy hoạch xây dựng đô thị Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới ĐT: 02323.828729; FAX: 02323 833558; Email: qhxdqb@gmail.com 43 ... hoạch 34m với Quốc lộ 1, Quốc lộ 1-BOT - Tổ chức cảnh quan, xanh thành mảng lớn, kết hợp với dịng sơng Đâu Giang để kết nối cảnh quan sông nước len lỏi vào đô thị tạo nét đặc trưng Viện Quy hoạch... kinh tế xã hội huyện, thay thị trấn Kiến Giang trở thành thị xã trực thuộc tỉnh Quảng Bình tương lai; - Là bước ban đầu nhằm xây dựng sở cho quan ban ngành huyện, đảm bảo chức quản lý Nhà nước... Kiến Giang: + QMAX = 8.00012.000m3/s (về mùa lũ) + QMIN = 8,5m3/s + QTB = 19m3/s Hồ An Mã thượng nguồn sông Kiến Giang xây dựng vào hoạt động nên điều tiết lưu lượng nước sông Kiến Giang * Qua
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÁN LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG TRUNG TÂM HUYỆN LỲ MỚI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH., ĐỀ ÁN LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG TRUNG TÂM HUYỆN LỲ MỚI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH.

Từ khóa liên quan