0

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG Báo cáo thường niên 2018

50 0 0
  • CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG Báo cáo thường niên 2018

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2021, 00:36

THÔNG TIN CHUNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG KKd,ҙғNG NIÊN 2017 [Type here] Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG DN: C=VN, S=ĐÀ NẴNG, L=HẢI CHÂU, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1 1=MST:0400101066 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2019-03-29 16:28:20 Foxit Reader Version: 9.0.1 2018 CƠNG TY C͔ PHɣN Cɡ31Ɉ͚&Ĉ¬1ɱNG MҗC LҗC THƠNG TIN CHUNG 01 THƠNG TIN CHUNG 15 TÌNH HÌNH HOɝ7Ĉ͘1*7521*1Ă0 31 BÁO CÁO CͦA BAN T͔NG *,È0Ĉ͐C 45 BÁO CÁO CͦA H͘,Ĉ͒NG QUɟN TRʇ 49 QUɟN TRʇ CÔNG TY 59 %È2&È27¬,&+Ë1+KIɿ072È1 2018 DNN - %È2&È27+Ɉ͜NG NIÊN 2018 35 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 I - THÔNG TIN CHUNG THƠNG TIN KHÁI QT Tên Cơng ty CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG Tên giao dịch CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG Tên tiếng anh DA NANG WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY Mã cổ phiếu DNN Vốn điều lệ 579.640.610.000 đồng Vốn chủ sở hữu 695.775.161.193 đồng Trụ sở Số 57 Xơ Viết Nghệ Tĩnh, P Hòa Cường Nam, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng Điện thoại 0236.3697999 Fax 0236.3697222 Email dawacojsc@gmail.com Website www.dawaco.com.vn Giấy CNĐKDN số 0400101066 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 01/07/2010, 01/07/2 đăng ký thay đổi lần ngày 01/11/2016 I - THÔNG TIN CHUNG DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1979: để đáp ứng yêu cầu phát triển, người dân 1945 – 1950: Được hình thành vào khoảng Trước 1954 - 1971: Trước năm năm 1945-1950, hệ thống cấp nước Đà 1954 toàn thành phố sử Nẵng lúc chủ yếu cung cấp nước cho khu dụng nước ngầm với 36 giếng vực trung tâm với giếng khoan hệ thống khoan độ sâu 30-50m Đến đường ống nhỏ bé năm 1971 hai nhà máy khai thác nước sông Cẩm Lệ xây dựng: Nhà máy nước Cầu Đỏ công suất 5.600 m3/ngày đêm 1985: Để đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố, UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng lúc thành lập Công ty Cấp nước Quảng Nam Đà Nẵng sở Nhà máy nước Nhà máy nước Sân Bay công suất 12.000m3/ngày đêm Đơn vị quản lý hệ thống cấp nước Đà Nẵng lúc Thủy cục Đà 1975: Thành phố Đà Nẵng giải thành phố cần có nước máy sử dụng, Ban lãnh phóng, hệ thống cấp nước Đà Nẵng đạo Nhà máy nước Đà Nẵng lúc tập trung giữ ngun vẹn, quyền cách vào cơng tác củng cố sở vật chất kỹ thuật, cải mạng tiếp quản trì liên tục hoạt tạo, mở rộng nâng công suất Trạm cấp nước động sản xuất cấp nước, góp phần giữ Cầu Đỏ đạt mức 12.000 m3/ngày Trạm cấp gìn tình hình an ninh trật tự nước Sân Bay đạt mức 10.000 m3/ngày Cùng ngày đầu thành phố với việc cải tạo mở rộng trạm cấp nước, hệ giải phóng Và sau đó, đơn vị quản thống đường ống cấp nước loại lý hệ thống cấp nước thành phố thi công lắp đặt đến năm 1985 tổng số đồng thành lập có tên gọi Nhà máy nước hồ khách hàng 13.000 Đà Nẵng thay cho Thủy cục Đà Nẵng chế độ cũ, cơng suất cấp nước lúc khoảng 12.000 m3/ngày với 3.084 đồng hồ tiêu thụ khách hàng Đà Nẵng bổ sung nhiệm vụ nâng cấp 2016, UBND TP Đà Nẵng Quyết định số quy mô tổ chức sản xuất kinh doanh Được 5354/QĐ-UBND ngày 09/08/2016 phê duyệt quan tâm lãnh đạo cấp trên, Công ty Cấp nước Quảng Nam – Đà Nẵng triển khai dự án với cơng trình mang tính trọng điểm như: Trạm cấp nước Sơn Trà I, II, III, cải tạo nâng công suất Nhà máy nước Cầu Đỏ, Sân Bay, Dự án cấp nước thành phố Đà Nẵng giai đoạn I với hạng mục cơng trình: Xây dựng trạm bơm phịng mặn An Trạch tuyến ống nước thô D1200 với công suất 250.000 m3/ngày; xây dựng nhà máy công suất 120.000 m3/ngày Nhà máy nước Cầu Đỏ Phương phán cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV 1990 - 2000: Cùng với việc triển Cấp nước Đà Nẵng thành CTCP Cấp nước Đà khai dự án, từ sau năm 1990, Nẵng Ngày 18/10/2016, UBND TP Đà Nẵng tiếp máy tổ chức Công ty củng cố hoàn thiện, Trạm cấp nước đổi tên thành Nhà máy sản xuất nước, Xí nghiệp thành lập Bắt đầu từ năm 2000, Chi nhánh Cấp nước quận, huyện đời nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu quản lý giao dịch với khách hàng tục Quyết định số 7084/QĐ-UBND phê duyệt 2010: Ngày 14/06/2010, UBND thành phố Đà Nẵng Quyết điều chỉnh Vốn Điều lệ cấu cổ phần phát định số hành lần đầu Phương án cổ phần hóa Cơ 4411/QĐ-UBND việc Phê duyệt Đề cấu cổ phần phát hành lần đầu bao gồm: 60% án chuyển Công ty Cấp nước Đà Nẵng Vốn Nhà nước, 5% bán cho người lao động Công (DNNN) thành Công ty trách nhiệm ty 35% bán cho cổ đông chiến lược hữu hạn thành viên Cấp nước Đà Ngày 29/10/2016, Đại hội đồng cổ đông Nẵng Ngày 01/07/2010, Công ty thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng Sở Kế hoạch Đầu tư TP Đà Nẵng tổ chức Ngày 01/11/2016, Sở Kế hoạch cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh Đầu tư TP Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng nghiệp số 0400101066 lần đầu ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8, Cơng ty thức hoạt động với hình thức thức hoạt động theo hình thức Cơng ty cổ Công ty TNHH MTV phần với vốn điều lệ 579.640.610.000 đồng DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 I - THÔNG TIN CHUNG N GÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH Sản phẩm dịch vụ Cơng ty hoạt động kinh doanh lĩnh vực sau: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành xây dựng cấp thoát nước; Sản xuất kinh doanh nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nhu cầu khác; Lắp đặt xây dựng cơng trình cấp nước; Lập dự án đầu tư xây dựng Tư vấn, thiết kế lập tổng dự tốn hệ thống cơng trình cấp nước có quy mơ vừa nhỏ Khảo sát địa hình, địa chất, thẩm tra hồ sơ thiết kế dự tốn, giám sát thi cơng, quản lý đầu tư xây dựng cơng trình cấp nước từ nhóm B trở xuống; Kiểm định, cân đo đồng hồ nước Địa bàn kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng có trụ sở đặt số 57 đường Xơ Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; có Xí nghiệp Sản xuất nước sạch, Xí nghiệp xây lắp, Xí nghiệp cấp nước Hải Châu, Xí nghiệp cấp nước Cẩm Lệ, Xí nghiệp cấp nước Sơn Trà, Xí nghiệp cấp nước Ngũ Hành Sơn, Xí nghiệp cấp nước Thanh Khê, Xí nghiệp cấp nước Liên Chiểu địa bàn quận thành phố Đà Nẵng I - THÔNG TIN CHUNG DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 THƠNG TIN MƠ HÌNH QUẢN TRỊ Mơ hình quản trị: Cơng ty hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần Theo đó, Đại hội đồng cổ đông quan định cao nhất, tổ chức hoạt động theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BAN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC HẢI CHÂU XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC CẨM LỆ BAN KẾ HOẠCH BAN TÀI CHÍNH KẾ TỐN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN BAN VẬT TƯ TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ VÀ QLML XÍ NGHIỆP XÂY LẮP XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC LIÊN CHIÊU XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC THANH KHÊ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BAN KỸ THUẬT BAN KINH DOANH VÀ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC NGŨ HÀNH SƠN XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC SƠN TRÀ I - THÔNG TIN CHUNG DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN - Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước, tăng tỷ lệ bao phủ cấp nước x Từ nguồn vốn Công ty: Đầu tư phát triển tuyến ống phân phối ống nhánh dịch vụ theo yêu cầu người dân Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước, tăng tỷ x lệ bao phủ cấp nước Khu vực dân cư: mở rộng hệ thống cấp nước cho Khu vực - Từ nguồn vốn Công ty: Đầu tư phát triển Sơn Trà Ngũ Hành Sơn tuyến ống phân phối ống nhánh dịch vụ theo yêu cầu người dân - Kế hoạch xây dựng nâng công suất nhà máy sản xuất nước để tăng khả cấp - Từ nguồn vốn vay Quỹ Đầu tư & Phát triển: nước giai đoạn 2015-2020 Đầu tư Dự án “Nhà máy nước Hồ Hòa Trung x công suất 10.000 m3/ngày”, dự kiến đưa vào công suất 60.000 m3/ngày, nâng công - Đầu tư Dự án nâng công suất NMN Cẩu Đỏ suất Nhà máy nước Cầu Đỏ lên phân kỳ 1: 60.000 m3/ngày, dự kiến đưa vào Giảm thất thoát thất thu nước x x x - Đầu tư nâng cấp Trạm bơm An Trạch Đang thi công xây dựng Dự án Nhà máy sử dụng 05 năm nước Hồ Hịa Trung, cơng suất 10.000 Đầu tư cải tạo mạng lưới đường ống m3/ngày - cấp nước thay tuyến ống Đảm bảo cấp nước liên tục an tồn chất lượng lưu lượng khơng đảm bảo chất lượng x 230.000 m3/ngày vào năm 2019 hoạt động vào Quý 2/2019 Thay đồng hồ hư hỏng, chất lượng Đang thi công xây dựng Dự án nâng công suất Nhà máy nước Cầu Đỏ, phân kỳ 1: hoạt động vào Quý 2/2019 - Đầu tư tuyến ống phục vụ cho x Kiểm tra sửa chữa trang bị máy bơm dự Bảo dưỡng đồng hồ van khóa mạng cấp phịng cho trạm bơm phịng mặn An Trạch Trang bị đồng hồ phân vùng tách mạng x Đầu tư phương án theo dõi vận hành quản lý cấp nước Hoàn thiện việc tách nhà máy nước tự động hóa, chủ động mạng khu vực vùng cấp phương án phòng mặn, xây dựng kịch nước ứng phó thiếu nước để đảm bảo cấp x Lắp đặt bơm tăng áp mạng lưới nước an toàn x Kiểm tra, giám sát phân vùng tách x mạng khắc phục cố hệ thống mạng truyền dẫn Chủ động dị tìm rị rỉ, khoanh vùng khu vực có thất nước cao để xử lý giảm thất x Tăng cường cơng tác áp giá điều chỉnh giá nước kinh doanh hộ kinh doanh sản xuất 10 DNN - %È2&È27+Ɉ͜NG NIÊN 2018 CÁC RͦI RO Rͧi ro kinh tɼ 7URQJQăP8QɾQNLQKtɼ ViʄW1DPÿmFyVͱ NK͟LVɬFYjÿDQJWLɼp tͥFSKiWWULʀQPɞQKPɺÿɞt Nɼt quɠ WRjQGLʄQWUrQWɢWFɠ FiFOśQKYͱFYɉͣWFKʆ WLrXNɼ KRɞFKÿmÿɾ UD7KHR7͕QJFͥF7K͑ng NrW͑Fÿ͙ WăQJW͕QJVɠn phɦPWURQJQɉ͛F*'3ÿɞt 708 OjPͩFFDRQKɢWWURQJQăPTXD T͑Fÿ͙ WăQJ FKʆ V͑ JLi WLrX GQJ &3, NKRɠng 3.54 Chʆ V͑ OɞP SKiW FɇEɠQ WăQJ 8 VR Y͛i FQJNƒ QăPWUɉ͛F6ͩFV͑QJP͛LFͧDQɾQNLQKWɼ Qɉ͛FQKjFŸQJOjWtQ hiʄXÿiQJPͫQJFKRFiF GRDQKQJKLʄSYj&{QJW\&͕ phɤn CɢSQɉ͛FĈj1ɲng +RɞW ÿ͙ng WURQJ OśQK YͱF FɢS Qɉ͛F YLʄF Vɠn xuɢW NLQK GRDQK Qɉ͛F VɞFK VLQK KRɞW FͧD &{QJ W\ NK{QJEʈ WiFÿ͙QJTXiQKLɾXE͟LFiF\ɼu t͑ NLQKWɼ YśP{GRQɉ͛FOjVɠn phɦPWKLɼW\ɼu phͥFYͥ FKRÿ͝LV͑QJFͧDFRQQJɉ͝LÿLOLɾQY͛LVͱ t͓n tɞLYjSKiWWULʀQFͧDP͙W4X͑FJLDQrQOX{QQKɪn ÿɉͣFVͱ TXDQWkPVkXViWYjNKX\ɼQNKtFKSKiWWULʀQFͧD&KtQKSKͧ7X\QKLrQWuQKKuQKKɉQJ thʈQKKD\VX\WKRiLFͧDQɾQNLQKWɼ Oɞi ɠQKKɉ͟QJWUͱFWLɼSÿɼQKRɞWÿ͙QJVɠn xuɢWNLQKGRDQKFͧD FiFNKXF{QJQJKLʄSYjFiFGRDQKQJKLʄSVɠn xuɢt QrQWͫ ÿyFiF\ɼu t͑ NLQKWɼ YśP{OɞLWiFÿ͙ng ÿɼQQKXFɤXVͭ dͥQJQɉ͛FFͧDFiFGRDQKQJKLʄSÿ͓ng th͝i ɠQKKɉ͟QJWUͱFWLɼSÿɼn ngu͓QGRDQK WKXFKLɼPWͷ WU͍QJO͛QFͧD&{QJW\.ɼt hͣp nhͯQJFKX\ʀQELɼn t͑t tͫ nɾQNLQKWɼ FͧD9LʄW1DP QKɉKLʄn tɞLYjQKͯng dͱ EiRYɾ P͙WJLDLÿRɞn tiɼp tͥFSKiWWULʀQWURQJWɉɇQJODLFyWKʀ thɢ\QKX FɤXYɾ Qɉ͛FSKͥFYͥ FKRÿ͝LV͑QJYjVɠn xuɢWÿmÿDQJYjVɺ YɉͣW[DPͩFFXQJͩQJPDQJOɞi nhͯng tiɾPQăQJSKiWWULʀQPɞQKPɺ FKRFiFGRDQKQJKLʄSQJjQKQɉ͛F 11 I - THÔNG TIN CHUNG Rͧi ro vɾ giá cɠ 'R Qɉ͛F VɞFK Oj PɴW KjQJ WKLɼW \ɼX Yj Yɨn GR 1Kj Qɉ͛F NLʀP VRiW JLi QrQ &{QJ W\ NK{QJWKʀ FKͧ ÿ͙ng WURQJYLʄFÿLɾXFKʆQKJLi FXQJ FɢS Qɉ͛F WͩF WK͝i &iF GRDQK QJKLʄp KRɞW ÿ͙QJ WURQJ QJjQK QJKɾ Qj\ Fɤn phɠi tuân thͧ FiF TX\ ÿʈQK FͧD 3KiS OXɪW Yɾ NKDL WKiF Vɠn xuɢW Yj FXQJ FɢS Qɉ͛F +ɇQ QͯD JLiEiQQɉ͛FOX{QÿɉͣF1KjQɉ͛FÿLɾXFKʆnh ÿʀ KjL KRj OͣL tFK FͧD GRDQK QJKLʄS Yj ÿ͑i WɉͣQJ Vͭ dͥQJ Qɉ͛F Ĉʀ ÿɠP EɠR OͣL tFK FKXQJ 1Kj Qɉ͛F EDQ KjQK UD FiF NKXQJ JLi Yɾ Qɉ͛F iS GͥQJ FKR FiF NKX YͱF Yj ÿ͑i WɉͣQJ NKiF QKDX FKtQK Yu WKɼ JLi EiQ Qɉ͛F ÿ{L O~F FKɉD ÿɉͣF ÿLɾX FKʆQK Nʈp th͝L VR Y͛i WuQK KuQK JLi Fɠ thʈ WUɉ͝QJ QrQ Fy NKɠ QăQJ ɠQK Kɉ͟QJ ÿɼQ Oͣi nhuɪQ FͧD &{QJ W\ *Li NK{QJOLQKKRɞWErQFɞQKUͧLURYɾ thɢWWKRiW Qɉ͛FOX{QOjKɞQFKɼ ɠQKKɉ͟ng ÿɼQELrQOͣi nhuɪQ FͧD &{QJ W\ 7X\ FKʈX Vͱ quɠQ Oê Jɬt JDR FͧD 1Kj Qɉ͛F QKɉQJ E OɞL Y͛i nhͯng hͣS ÿ͓QJ GjL KɞQ ÿɤX UD FͧD Vɠn phɦP Yj GRDQKWKXFͧDF{QJW\YɨQÿɉͣF͕Qÿʈnh Rͧi ro nguyên liʄXÿɤu vào 'RQJX͓QQJX\rQOLʄXÿɤXYjRFͧD&{QJW\FKͧ \ɼu OjQJX͓QQɉ͛FPɴWQɉ͛FQJɤPWͱ QKLrQWͫ FiFFRQ V{QJ Yj OɉͣQJ Qɉ͛F V{QJ SKͥ thu͙F YjR WKɉͣng ngu͓Q Yu Yɪ\NK{QJ WKʀ NK{QJ QKɬF ÿɼQ UͧL URWͫ ÿLɾXNLʄn tͱ QKLrQFͧDngu͓QQɉ͛FEʈ WKD\ÿ͕L%ɢt Nƒ Vͱ WKD\ÿ͕LQjRYɾ FKɢWOɉͣQJYjOɉXOɉͣQJQɉ͛F WK{ QKɉ QKɉ Qɉ͛F Eʈ nhiʂP PɴQ { QKLʂP KD\ OɉͣQJ Qɉ͛F JLɠP PɞQK ÿɾu ɠQK Kɉ͟QJ ÿɼQ TXi WUuQK[ͭ OêQɉ͛FFŸQJQKɉVɠn xuɢWNLQKGRDQKFͧD &{QJW\%rQFɞQKÿyW͑Fÿ͙ ÿ{WKʈ KyDQKDQKNpR WKHR QKX FɤX Vͭ dͥQJ Qɉ͛F VɞFK FͧD QJɉ͝i dân QJj\ FjQJ JLD WăQJ QKɉQJ PɴW WUiL FͧD Qy Oj KLʄn WɉͣQJ Er W{QJ KyD Eɾ PɴW ÿɢW OjP WKX Kɶp diʄn WtFK E͕ VXQJ Qɉ͛F Wͫ ngu͓Q Qɉ͛F PɉD FKR PɞFK Qɉ͛F Gɉ͛L ÿɢWJLɠP NKɠ QăQJ WiL WɞR QJX͓Q Qɉ͛F ngɤP Eʈ NKDL WKiF Wͫ ÿy Fy WKʀ Jk\ QrQ Vͱ thiɼu hͥt ngu͓Q Qɉ͛F WK{ WURQJ Wͱ QKLrQ &KtQK Yu WKɼ &{QJ W\ OX{Q Q͗ OͱF Yj WLɼp tͥF ÿɠP EɠR FiF ÿLɾu NLʄQ Yɾ EɠR Yʄ P{L WUɉ͝QJ WXkQ WKͧ FiF TX\ ÿʈnh FͧD FiF Fɇ TXDQ FKͩF QăQJ WURQJ KRɞW ÿ͙QJ NKDL WKiF Yj NLQK GRDQK Qɉ͛F VɞFK 1JRjL UD &{QJ W\ OX{QêWKͩFÿɉͣFWUiFKQKLʄPNKDLWKiFQJX͓QQɉ͛F hͣS Oê ÿʀ GX\ WUu WjL QJX\rQ WKLrQ QKLrQ WURQJ WɉɇQJODL 12 I - THÔNG TIN CHUNG DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 Rủi ro luật pháp Chịu ảnh hưởng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế, Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường, v.v với quy định, tiêu chuẩn an toàn chất lượng nguồn nước văn luật có liên quan, hoạt động sản xuất quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng gặp phải khó khăn, khơng phải rủi ro to lớn ngành nghề khác Bất kỳ thay đổi hay ban hành quy định liên quan quy định đặc thù ngành tác động trực tiếp đến hoạt động quản trị kinh doanh công ty Trong năm 2017, với việc ban hành nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01 tháng năm 2017, cơng ty gặp phải khó khăn hoạt động quản trị, tổ chức máy áp dụng văn luật vào thực tế Do đó, địi hỏi cơng ty cần phải có nghiên cứu, tìm tòi cập nhật kịp thời thay đổi Pháp luật ban hành Rủi ro tỷ lệ thất thoát nước cao Đối với doanh nghiệp ngành cấp nước, tỷ lệ thất nước ln yếu tố quan tâm hàng đầu Nước rò rỉ phân theo hai dạng loại dễ thấy (nước tràn mặt đất) loại khó thấy (nước chảy ngầm lòng đất, chảy vào hệ thống cống nước, đường ống nước có đoạn qua cầu, qua suối ) nên việc kiểm soát thất thoát khó khăn So sánh với nước khu vực, tỷ lệ thất thoát nước Việt Nam ln nằm nhóm cao, gây lãng phí lớn Ngun nhân thất thoát nước lớn hệ thống đường ống cấp nước nhiều thị q cũ, có nhiều tuyến ống 30 năm sử dụng nên tình trạng đường ống nước bị vỡ khiến nước bị rò rĩ chảy tràn lan điều dễ thấy Ngồi cịn có gian lận sử dụng nước phận người dân thiếu ý thức chấp hành quy định dẫn đến nguồn nước bị WKɢW thoát trầm trọng Tỷ lệ thất thoát nước cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu sản xuất kinh doanh Công ty lãng phí nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia 13 Rủi ro khác Năm 2018 Việt Nam tiếp tục phải hứng chịu nhiều loại hình thiên tai.Theo số liệu thống kê Ban đạo trung ương PCTT&TKCN, tính đến ngày 20/12/2018, có bão; 212 trận dơng, lốc, sét; 14 trận lũ quét, sạt lở đất; đợt gió mạnh biển; 11 đợt nắng nóng, 23 đợt khơng khí lạnh; 30 đợt mưa lớn diện rộng… Thiệt hại kinh tế ước tính 20.000 tỷ đồng Tại KV Miền Trung Tây Nguyên, hạn hán kéo dài đặc biệt tháng 12/2018 gây tượng nguồn nước thô nhiễm mặn liên tục kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động cấp nước Công ty Những rủi ro thiên tai nói rủi ro khác chiến tranh, hỏa hoạn, dịch bệnh xảy ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động ổn định Cơng ty tồn xã hội Có thể thấy rủi ro bất khả kháng, loại trừ, gây tổn hại lớn đến tính mạng, sức khỏe người tổn thất đến tài sản, tình hình hoạt động, kinh doanh Cơng ty Tuy khơng thể loại bỏ rủi ro đề phòng giảm thiểu tổn thất cách thường xuyên cập nhật tin tức trị, thời tiết, xã hội,… Đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt quy định, biện pháp cứu nạn, cứu hộ, sơ tán phòng tránh thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ, để kịp thời chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại người tài sản mức thấp 14 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 II – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình sản xuất kinh doanh Tổ chức nhân Tình hình đầu tư, thực dự án Tình hình tài Thơng tin cổ đông Phát triển bền vững 17 18 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 60 61 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 62 63 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 64 65 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 66 67 67 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 68 69 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 70 71 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 72 73 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 74 75 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 76 77 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 78 79 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 80 81 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 82 83 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 84 85 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 DNN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG Người đại diện theo pháp luật HỒ HƯƠNG 86 87 KKd,ҙғNG NIÊN 2017 [Type here] CƠNG TY C͔ PHɣN Cɡ31Ɉ͚&Ĉ¬1ɱNG Trͥ s͟ chính: S͑ 57 Xơ Viɼt Nghʄ 7śQK3+zD&ɉ͝QJ1DP4+ɠL&KkX73Ĉj1ɲng ĈLʄn thoɞL )D[ (PDLOGDZDFRMVF#JPDLOFRP :HEVLWHZZZGDZDFRFRPYQ
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG Báo cáo thường niên 2018, CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG Báo cáo thường niên 2018