0

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ôn tập NGHỀ 2021

26 42 0
  • HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ôn tập NGHỀ 2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 21:15

Trong chương trình giáo dục hướng nghiệp môn nghề làm vườn có vai trò rất quan trọng với học sinh. Thông qua học tập lý thuyết và hoạt động trải nghiệm các em đã nắm được các kiến thức cơ bản về khoa học kĩ thuật từ đó áp dụng vào sản xuất ở gia đình và địa phương để mang lại hiệu quả cao trong sản xuất. Do đó việc ôn tập và tổ chức thi cho các em là điều cần thiết. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN NGHỀ LÀM VƯỜN NĂM HỌC 2020 - 2021 PHẦN LÝ THUYẾT CHỦ ĐỀ: CẢI TẠO, TU BỔ VƯỜN TẠP Câu 1: Nêu đặc điểm vườn tạp nước ta?         Trả lời: Đa số vườn mang tính tự sản tự tiêu chủ yếu, nơi cung cấp rau củ quả, củi đun, thuốc cho gia đình Diện tích nhỏ hẹp, sản phẩm mang tính tự cung tự cấp làm cho vườn trở nên manh mún Hạn chế việc áp dụng khoa học kỹ thuật áp dụng biện pháp cải tạo đất Cơ cấu trồng tùy tiện mang tính tự phát Cây trồng vườn xếp không hợp lý dẫn đến lấn chiếm không gian nhau, tranh chấp chất dinh dưỡng, kìm hãm sinh trưởng, phát triển Giống trồng vườn thiếu chọn lọc, suất thấp, chất lượng Không áp dụng kịp thời tiến giống kỹ thuật trồng trọt Hầu hết vườn gia đình khơng sử dụng hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm lồi sinh vật có ích Câu 2: Nêu mục đích cải tạo vườn tạp?     Trả lời: Tăng giá trị vườn thông qua sản phẩm sản xuất Đáp ứng nhu cầu thị trường, thị hiếu người tiêu dùng đủ sức cạnh tranh thị trường Tận dụng triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên Nâng cao thu nhập cho gia đình Câu 3: Nêu nguyên tắc việc cải tạo vườn tạp? Trả lời: Bám sát yêu cầu vườn sản xuất  Đảm bảo tính đa rạng sinh học  Bảo vệ đất, tăng cường kết cấu đất, tăng thành phần chất hữu hoạt động tốt hệ vi sinh vật đất  Vườn phải có nhiều tầng tán Cải tạo, tu bổ vườn  Phải dựa sở thực tế, điều kiện cụ thể địa phương, chủ vườn khu vườn cần cải tạo  Không thể tiến hành tùy tiện, thiếu khoa học điều kiện cụ thể cho phép  Cần tra cụ thể nguồn tài nguyên thiên nhiên địa phương( đất trồng, khí hậu, nguồn nước, sinh vật…)  Rà soát lại khả lao động, sở vật chất kỹ thuật, nguồn vốn trình độ chun mơn…  Tình hình tiêu thụ sản phẩm thị trường, thị hiếu người tiêu dùng Câu 4: Nêu bước cần tiến hành cải tạo tu bổ vườn tạp? Trả lời: Xác định trạng phân loại vườn tạp - Xác định nguyên nhân tạo nên vườn tạp: Thiết kế sai, trình độ canh tác khả thâm canh hướng đầu tư kinh doanh sản xuất không rõ ràng Xác định mục đích cụ thể việc cải tạo vườn Tùy theo điều kiện gia đình, thực trạng vườn tạp mà chủ vườn lựa chọn Điều tra đánh giá yếu tố có liên quan đến cải tạo vườn  Các yếu tố thời tiết, khí hậu thủy văn, thành phần, cấu tạo đất, địa hình, trồng vùng, tình hình sâu bệnh hại trồng  Các hoạt động sản xuất, kinh doanh vùng có liên quan, tiến kỹ thuật áp dụng địa phương có liên quan, tình hình giao thơng đường xá Lập kế hoạch cải tạo vườn  Vẽ Sơ đồ vườn tạp  Thiết kế khu vườn sau cải tạo  Lên kế hoạch cải tạo cụ thể phần khu vườn  Sưu tầm giống có giá trị kinh tế cao phẩm chất tốt theo dự kiến ban đầu phù hợp với mục tiêu việc cải tạo vườn  Cải tạo đất vườn: Cải tạo đến đâu làm đất tới đó, khơng cày xới tồn khu vườn, bón phân hữu đất phù sa để tăng dinh dưỡng sinh vật đất CHỦ ĐỀ: KỸ THUẬT TRỒNG RAU SẠCH Câu 5: Nêu giá trị dinh dưỡng giá trị kinh tế rau? Trả lời: Giá trị dinh dưỡng rau  Cung cấp cho thể người nhiều loại vitamin A; B1; B2; C; E; PP, chất khoáng Ca; P; Fe, chất dinh dưỡng chất xơ  Một số rau xem nguồn dược liệu quý tỏi; gừng; nghệ; tía tô v.v Giá trị kinh tế rau  Trồng rau đem lại hiệu kinh tế cao thời gian sinh trưởng ngắn, trồng nhiều vụ năm nên làm tăng sản lượng đơn vị diện tích  Là loại nơng sản có giá trị xuất cao, thị trường xuất rộng lớn Nếu có kĩ thuật trồng trọt tốt, đảm bảo rau sạch, kỹ thuật chế biến bảo quản tốt làm tăng kim nghạch xuất nâng cao giá trị kinh tế việc trồng rau  Là nguồn nguyên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến  Góp phần giải cơng ăn việc làm cho phận nhân dân  Thúc đẩy nghành chăn nuôi phát triển Câu 6: Người ta phân loại rau dựa tiêu chí nào? Trả lời:  Có nhiều tiêu chí để phân loại rau như: Phân loại theo theo đặc điểm thực vật, phân loại theo mùa vụ, phân loại theo giá trị sử dụng, phân loại theo giá trị dinh dưỡng, phân loại theo phận sử dụng  Phân loại theo phận sử dụng phổ biến Theo cách người ta chia thành loại rau:  Rau ăn rễ, củ: Cà rốt, cải củ, củ đậu  Rau ăn thân, thân củ: Khoai tây, su hào  Rau ăn lá: Cải, xà lách, rau diếp, rau đay, mồng tơi  Rau ăn nụ hoa: Thiên lí, sup lơ  Rau ăn quả: Bầu, bí, cà, ớt, đỗ… Câu 7: Nêu ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh đến sinh trưởng phát triển rau? Trả lời: Ảnh hưởng nhiệt độ  Nhiệt độ yếu tố có ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng phát triển rau Căn vào yêu cầu nhiệt độ trình sinh trưởng phát triển giống rau người ta chia rau thành loại:  Rau chịu rét: có khả chịu rét thời gian dài, sinh trưởng mạnh 15-200C  Rau chịu rét trung bình: có khả chịu rét thời gian ngắn, sinh trưởng mạnh 15-200C  Rau ưa ấm: Cây rau không chịu rét, 10-15 0C sinh trưởng Rau sinh trưởng phát triển mạnh 20-300C  Rau chịu nóng: Rau sinh trưởng mạnh nhiệt độ 300C, 400C rau sinh trưởng phát triển bình thường  Ở thời kỳ sinh trưởng phát triển rau đòi hỏi nhiệt độ khác nhau:  Thời kỳ nảy mầm: Rau chịu rét yêu câu nhiệt độ 10-15 0C, nhiệt độ thích hợp 18-200C Hầu hết giống rau khác nảy mầm tốt 25-300C  Thời kỳ con: Nhiệt độ thích hợp với nhiều loại rau 18-200C  Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng: Cây rau phát triển mạnh thân, Ở thời kỳ rau cần nhiệt độ cao thời kỳ non chút để thuận lợi cho việc quang hợp Đối với rau chịu rét chịu rét trung bình cần nhiệt độ 17-18 0C Đối với rau ưa ấm chịu nhiệt cần nhiệt độ 20-300C  Thời kỳ sinh trưởng sinh thực (ra hoa, quả, hạt): Nhiệt độ thích hợp cho thời kỳ 200C Ảnh hưởng ánh sáng  Là yếu tố quan trọng sản xuất rau ánh sáng ảnh hưởng trực tiếp đến quang hợp  Nhu cầu ánh sáng tùy thuộc vào lồi rau, nhóm rau:  Rau ăn rau diếp, xà lách, rau cần cần trồng điều kiện râm mát, tránh ánh sáng trực xạ  Rau ăn bầu bí, dưa, đậu thích ánh sáng mạnh  Các loại rau cải hành ưa ánh sáng trung bình  Cải cúc, xà lách, rau diếp, rau ngót, tỏi tây ưa ánh sáng trung bình Ảnh hưởng nước  Nước có vai trị quan trọng suốt q trình sinh trưởng phát triển rau  Là thành phần chất nguyên sinh tế bào  Tham gia vào trình trao đổi chất, trình quang hợp, hô hấp vận chuyển chất  Nếu thiếu nước sinh trưởng kém, thừa nước mềm yếu, hàm lượng chất rau giảm, dễ bị thối hỏng, ngập úng  Cây rau có nhu cầu nước khác tùy thời kỳ sinh trưởng phát triển:  Thời kỳ nảy mầm: Hạt cần lượng nước định để phân giải chất hạt cung cấp cho phôi  Thời kỳ địi hỏi đất ln ln ẩm, độ ẩm đất 70 – 80%  Thời kỳ sinh trưởng yêu cầu độ ẩm đất tương đối cao 80-85%, với rau ăn cần độ ẩm đất 85-95%  Thời kỳ sinh trưởng sinh thực: Cần độ ẩm đất 65-70% Độ ẩm đất cao thấp nguyên nhân gây rụng nụ, rụng hoa  Các loại rau cần độ ẩm khơng khí khác Rau ăn quả, hạt yêu cầu độ ẩm khơng khí thấp rau ăn Ảnh hưởng Chất dinh dưỡng Đạm (N):  Quyết định lớn đến suất, chất lượng loại rau ăn  đẩy mạnh trình quang hợp, thúc đẩy thân, phát triển, kéo dài tuổi thọ  Thiếu đạm rau còi cọc, thời gian nụ, hoa kéo dài, làm cho chuyển sang màu vàng gây giảm suất, chất lượng  Thừa đạm thời gian sinh trưởng thân kéo dài, thân mềm yếu chứa nhiều nước, chất lượng rau giảm, khó bảo quản, cất giữ vận chuyển Làm tăng dư lượng nitrat rau Lân (P):  Kích thích phát triển rễ vận chuyển chất  Thúc đẩy nụ, hoa Giúp hạt chín sớm  Rất cần thiết cho thời kỳ loại rau lấy hạt, rau lấy  Thiếu lân rau sinh trưởng chậm, hạt lâu chín, nhỏ biến dạng có màu xanh tím, dễ chết Kali (K):  Thúc đẩy trình quang hợp, vận chuyển chất cây, tham gia vào trình tổng hợp protit, gluxit, lipit, diệp lục  Làm tăng sức chống chịu cây, làm cứng cáp, chống đổ Canxi (Ca):  Có tác dụng tốt đến sinh trưởng rau, trung hòa axit cây, giảm tác hại ion H+ đất, làm cho vi sinh vật háo khí đất hoạt động mạnh giúp cải thiện đất trồng Các nguyên tố vi lượng:  Cây rau cần lượng nhỏ ảnh hưởng quan trọng đến trình sinh trưởng phát triển Nguyên tố vi lượng ảnh hưởng đến q trình trao đổi chất thành phần enzyme, hormon thể thực vật Câu 8: Nêu ý nghĩa việc sản xuất rau an toàn? Trả lời:  Rau loại thực phẩm vô quan trọng người thay  Đời sống người phát triển nhu cầu rau ngày cao, đặc biệt rau chất lượng cao không độc hại  Việc tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hàm lượng nitrat cao rau xanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người Vì nhu cầu rau an tồn thực cấp thiết Câu 9: Nêu tiêu chuẩn rau an toàn? Trả lời:  Rau xanh tươi, khơng héo nhũn nát  Khơng có có tối thiểu vi sinh vật gây bệnh cho người động vật  Rau có giá trị dinh dưỡng  Dư lượng NO3- loại rau đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế  Dư lượng kim loại nặng loại rau theo quy định nghành bảo vệ thực vật Việt Nam  Không có có tối thiểu vi sinh vật gây bệnh cho người động vật  Rau có giá trị dinh dưỡng Câu hỏi phụ có: Bằng cảm nhận mình, chợ mua rau em vào tiêu chuẩn để lựa chọn sản phẩm sạch? + Rau xanh tươi, không héo úa, nhũn nát + Khơng có có tối thiểu vi sinh vật gây bệnh cho người động vật Kể thêm kinh nghiệm thân lựa chọn rau sạch? + Không mua rau non sxanh bất thường + Chọn rau có dáng vẻ tự nhiên tìm thấy có dấu hiệu sâu rau v.v Câu 10: Nêu điều kiện cần thiết để sản xuất rau an toàn? Trả lời: Đất sạch:  Loại đất thích hợp cho trồng rau gồm: Đất cát pha, đất thịt nhẹ, đất thịt trung bình, đất phù sa ven sơng  Đất có pH trung tính, hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng ngưỡng cho phép  Khơng có có tối thiểu vi sinh vật gây bệnh cho trồng, người gia súc  Đất làm cỏ dại, đất đá Nước tưới sạch:  Nguồn nước tưới cho rau phải nước  Tuyệt đối không dùng nước thải để tưới cho rau Phân bón phải qua chế biến  Phân hữu phải ủ hoai mục đem bón  Phối trộn phân hữu cơ, đạm, lân, kali, phân vi sinh theo tỉ lệ phù hợp với loại rau để bón  Nghiêm cấm sử dụng phân tươi để bón cho rau Phòng trừ sâu bệnh hại rau theo quy định phòng trừ dịch hại tổng hợp Biện pháp sinh học:  Sử dụng thiên địch để tiêu diệt sâu bệnh Biện pháp canh tác:  Trồng giống bệnh, giống có khả chống bệnh  Bố trí cấu giống hợp lý, có chế độ luân canh, xen canh nghiêm ngặt  Bố trí thời vụ thích hợp, xác định khoảng cách mật độ trồng cho hợp lý  Bón phân cân đối, có chế độ tưới tiêu thích hợp  Vệ sinh vườn, tiêu diệt cỏ dại, tiêu hủy bị sâu bệnh Biện pháp thủ cơng:  Tìm bắt sâu, nhộng cây, đất, ngắt bỏ thân bị bệnh đem đốt Biện pháp hóa học:  Chỉ sử dụng sâu bệnh phát triển mạnh, cần chặn đứng dịch bệnh Tuy nhiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần tuân thủ quy định nghiêm ngặt sau:  Sử dụng loại thuốc phép cho rau an toàn  Dùng loại thuốc cho loại sâu bệnh  Sử dụng nồng độ, liều lượng  Phun thuốc lúc, chỗ, tập trung phun vào chỗ có nhiều sâu bệnh, khơng phun trời nắng, trời mưa, phun xi chiều gió, người phun phải có đầy đủ dụng cụ bảo hộ CHỦ ĐỀ: BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN RAU QUẢ Câu 11: Vì cần phải tiến hành bảo quản chế biến rau quả? Trả lời:  Vì rau giàu vitamin, khống chất, hàm lượng đường chất dinh dưỡng cao lại phải thường xuyên tiếp xúc với môi trường đất, nước ao, phân chuồng chứa nhiều vi sinh vật gây hại nên dễ bị thối hỏng  Vì thời gian sử dụng rau ngắn từ 2-3 ngày muốn kéo dài thời gian sử dụng cần phải chế biến, bảo quản rau Câu 12: Nêu nguyên nhân gây hư hỏng sản phẩm rau quả? Trả lời: Nguyên nhân học  Do va chạm vận chuyển, thu hoạch làm rau bị sứt mẻ, rau bị giập nát, rau bị rách, vỏ bị cào xước, hạt bị giập, vỡ tạo tạo điều kiện cho vi sinh vật thâm nhập làm cho sản phẩm thối nhanh Nguyên nhân sinh hóa  Sản phẩm sau thu hoạch tiếp tục biến đổi sinh hóa tác dụng enzim làm cho rau chuyển hóa thành dạng khác làm cho bị chín nẫu, hạt mọc mầm rau bị thối Nguyên nhân sinh học  Do vi sinh vật, côn trùng bám bề mặt rau quả, sống khơng khí, nước, đất xâm nhập vào sản phẩm để sinh sống, phát triển làm cho sản phẩm bị phá hại Câu hỏi ghép có: Khi muối dưa cải, không đảm bảo kĩ thuật nên bạn A làm dưa bị “khú” Em giải thích giúp bạn A khắc phục tượng - Rau muối chua bị “khú” trình thủy phân protopectin tác dụng enzim protopectinaza làm cho rau qur bị mềm nhũn - Để khắc phục tượng ta cần bổ sung thêm nước cứng( có canxi) làm cho rau cứng Câu 13: Trình bày nguyên tắc chung việc bảo quản chế biến rau quả? Trả lời: Phải nhẹ nhàng, cẩn thận  Khi tiến hành thu hoạch rau cần phải cẩn thận, nhẹ tay, không nên vứt, ném vào sọt, rổ để tránh tổn thương học gây hư hỏng sản phẩm  Khi vận chuyển cần áp dụng biện pháp tránh va chạm mạnh cách lót rơm, đệm; bọc quả; xếp vào thùng gỗ nhựa có đục lỗ Phải  Không để rau tiếp xúc với đất  Phải rửa vỏ quả, bề mặt củ, mặt dụng cụ chứa, cắt bỏ úa trước sử dụng cất trữ Phải khô  Rau, hoa, nên giữ cho bề mặt khô Phơi khô sấy khô giữ lâu tươi Mát lạnh  Rau cất trữ nhiệt độ thấp bị hư hỏng kéo dài thời gian sử dụng vi sinh vật không hoạt động để phá hoại Có thể dùng tủ lạnh, kho lạnh để bảo quản Muối mặn, để chua  Ở môi trường mặn chua vi sinh vật không sống hoạt động được, lợi dụng đặc điểm người ta dùng muối để muối sản phẩm rau, Câu 14: Trình bày số phương pháp bảo quản chế biến rau quả? Trả lời: Bảo quản lạnh  Rửa sạch, để nước, cắt bỏ phần sâu, già, héo úa giập nát  Cho vào túi nilon buộc kín  Xếp vào tủ lạnh kho lạnh nhiệt độ 2-8 độ C Muối chua  Muối chua phương pháp bảo quản rau dựa kĩ thuật lên men lactic  Vi khuẩn lactic phát triển điều kiện yếm khí, nồng độ muối thích hợp cho vi khuẩn phát triển khác loại rau: Rau cải bẹ: 1.5-2.5% Cà, dưa chuột: 3-5%  khuẩn lactic chuyển hóa phần đường rau thành acid lactic, hàm lượng acid lactic Vi đạt 0.6-1.2% kìm hãm vi sinh vật gây thối rữa rau  Thời gian bảo quản rau dài hay ngắn tùy thuộc vào nồng độ muối Ở nồng độ 3-5% dưa muối giữ ngày, cho thêm bát muối vào 10kg dưa giữ dưa tháng  Cần xử lý kịp thời dưa bị khú  Cần bảo quản trơng điều kiện yếm khí để tránh hao hụt vitamin C xâm nhập nấm Sấy khô  Sấy khô nhằm làm giảm lượng nước rau không cho vi sinh vật hoạt động  Cần rửa rau quả, cắt bỏ phần thối hỏng sâu bệnh Sau tùy loại rau mà cắt ngắn, thái lát để ngun  Có thể tiến hành sấy khơ phương pháp sau:  Phơi nắng: Rải lớp mỏng rau lên phên, đặt phên nơi cao có nhiều ánh nắng Phơi khô hẳn  Sấy lị thủ cơng: Có thể sấy lị sấy trực tiếp lò sấy gián tiếp, lò sấy thiết kế thành tầng nhiều tầng Nhiệt độ sấy tốt 70-75 độ C cho quả, 60-65 độ C cho rau Chế biến đường a Chế biến nước  Áp dụng loại dứa, táo, chuối, đu đủ, dâu tây, xoài, mơ, mận, cam, chanh  Dùng máy cán ép lấy nước  Lọc nước thiết bị chuyên dụng để loại trừ vẩn đục kết tủa  Thanh trùng nồi hấp 80-85 độ C 15-20 phút làm nguội nhanh  Đóng sản phẩm chai hộp bảo quản kho lạnh b Làm siro  Ngâm nước đường đặc để tạo siro c Làm mứt  Người ta chế biến mứt dạng mứt ướp đường, mứt nghiền mứt đơng  Kích thích lớn lên bầu nên sử dụng cho không hạt Gibberellin (GA)  Chất sử dụng phổ biến Gibberellin A3  Ở nồng độ thấp có tác dụng kéo dài tế bào thân,  Thúc đẩy trình hoa  Thúc đẩy hạt nảy mầm  Làm tăng số lượng quả, tạo không hạt  Phá vỡ trạng thái ngủ củ Xitokinin  Các loại xitokinin sử dụng kinetin zeatin  Kích thích phân chia tế bào phối hợp với auxin  Hạn chế phân giải diệp lục, kéo dài thời gian tươi rau, hoa,  Phá vỡ trạng thái ngủ chồi, củ, kích thích chồi phát triển  Ngăn cản lão hóa mơ, ngăn cản dụng đế hoa non Axit abxixic (ABA)  Ức chế trình: hạt nảy mầm, phát triển chồi, hoa  Kích thích rụng  Giúp chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi Etylen  Ức chế mầm dài ra, đình phát triển mầm, kìm hãm phân chia tế bào  Kích thích chín, làm nhanh già rụng Chlor cholin chlorid (CCC)  Ức chế sinh trưởng chiều cao  Làm cứng cây, chống lốp đổ  Ức chế sinh trưởng chồi mầm hoa Câu 17: Chế phẩm sinh học gì? Nêu ý nghĩa việc sử dụng chế phẩm sinh học nông nghiệp? Trả lời: Khái niệm: Chế phẩm sinh học sản phẩm có chứa vi sinh vật sản xuất theo công nghệ vi sinh đại dùng nông nghiệp để nâng cao suất, chất lượng độ an toàn nông sản Ý nghĩa việc sử dụng chế phẩm sinh học nông nghiệp  Tăng suất, chất lượng sản phẩm  Không gây ô nhiễm môi trường  Không gây độc cho người sinh vật khác  Hạn chế thối hóa đất hậu việc bón phân hóa học không hợp lý  Tạo sản phẩm an toàn cho người Câu 18: Nêu thành phần cấu tạo cách sử dụng số loại chế phẩm sinh học sử dụng nông nghiệp? Trả lời: Phân lân hữu vi sinh  Là loại phân sản xuất theo quy trình cơng nghệ vi sinh  Nguyên liệu gồm: Chất hữu than bùn, bột phosphorit apatit men vi sinh  Cách làm: Trộn nguyên liệu với nấm men -> điều chỉnh độ pH hỗn hợp -> đưa vào hầm ủ háo khí 10-12 ngày để sinh khối lên mùi men -> khối lượng sinh khối giảm 1/3 ép thành viên đường kính 3mm làm khơ đóng bao Phân phức hợp hữu vi sinh  Là loại phân hỗn hợp gồm thành phần: phân mùn hữu cao cấp, phân vô chuyên dùng, phân vi lượng phân vi sinh  Các loại phân trộn với theo tỉ lệ cân loại trồng vùng đất khác Chế phẩm BT  Là loại thuốc có chứa lồi trực khuẩn Bacillus thuringensis (BT) có khả gây độc cho trùng Vi khuẩn BT sản sinh tinh thể protein độc với hình thành bào tử Protein độc khơng tan nước phát tán ngồi bào tử  Độc tố xâm nhập vào thể sâu hại làm sâu bị chết Chế phẩm hỗn hợp vurus+BT trừ sâu hại  Hỗn hợp virus+BT xâm nhập vào thể sâu hại đường tiêu hóa sinh sơi nảy nở Chúng phá hủy mô tế bào làm sâu bị chết  Hỗn hợp virus+BT tiêu diệt nhiều loài sâu hại lương thực thực phẩm, rau ăn Chế phẩm từ nấm Trichoderma trừ bệnh hại  Nấm Trichoderma sinh loại độc tố làm số loài nấm hại trồng bị chết Fusarium selerorium, Rhizoctonia  Nấm Trichoderma sản sinh loại men phân hủy gluco, xellulozo để cung cấp dinh dưỡng cho trồng Bả diệt chuột sinh học  Bả diệt chuột sinh học chứa chủng vi khuẩn Isachenko Vi khuẩn gây chết chuột ăn trực tiếp lây nhiễm sang chuột khơng ăn bả  Bả có độc tính cao với chuột không độc hại với người vật nuôi khác, không gây ô nhiễm môi trường Câu 19: Trình bày kỹ thuật sử dụng chất điều hịa sinh trưởng? Trả lời: Nguyên tắc sử dụng  Phải sử dụng nồng độ, lúc phương pháp  Ở nồng độ thấp chất điều hòa sinh trưởng có tác dụng kích thích nẩy mầm, tăng chiều cao tăng sinh khối Ở nồng độ cao gây ức chế sinh trưởng  Chất điều hòa sinh trưởng chất dinh dưỡng nên không thay phân bón  Muốn đạt hiệu xử lý cao phải tăng cường bón phân hợp lý Hình thức sử dụng a Phun lên  Phun với nồng độ khác tùy loại tùy giai đoạn phát triển  Có thể phun thành nhiều lần  Chú ý điều kiện ngoại cảnh phun để nâng cao hiệu hấp thu b Ngâm  Ngâm củ cành vào dung dịch chất điều hịa sinh trưởng với nồng độ thích hợp để tăng thời gian tiếp xúc với chất điều hòa sinh trưởng tăng khả hấp thụ  Thường sử dụng để kích thích hạt nảy mầm, phá vỡ trình ngủ nghỉ số loại củ; hạt, kích thích cành giâm rễ c Bơi lên  Bơi chất điều hịa sinh trưởng lên để kích thích rễ  Thường sử dụng để chiết số loại khó rễ d Tiêm trực tiếp vào  Tiêm dung dịch chất điều hòa sinh trưởng vào chồi ngủ cây, vào thân cây, vào mắt ngủ củ để kích thích chúng phát triển  Hình thức thường dùng phịng thí nghiệm Một số ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng  Phá vỡ rút ngắn thời gian ngủ nghỉ chồi, kích thích hạt củ nảy mầm  Thúc đẩy hình thành rễ cành giâm cành chiết  Làm tăng chiều cao sinh khối trồng  Điều khiển hoa Câu 20: Nêu cách sử dụng loại chế phẩm sinh học trồng trọt? Trả lời: Phân lân hữu  Bón lót cho nhiều loại với lượng 223-278kg/ha  Trộn với phân hữu cơ, chất độn chuồng ủ hoai mục để bón Bằng phương pháp tiết kiệm ½ lượng lân hữu Chế phẩm trừ sâu hỗn hợp virus+BT  Pha 0.8-1.6lit chế phẩm với 500lit nước phun cho 1ha lúa  Nên phun vào buổi chiều sau 16h sâu non nở Chế phẩm nấm Metarkizium bà Beauveria  Pha 200g chế phẩm lít nước lọc bỏ bã  Cho thêm nước, hóa chất, dầu thực vật 3% chộn tiến hành phun Chế phẩm từ nấm Trichoderma  Trộn chế phẩm với phân chuồng hoai mục dải vào luống hố  Sau phủ lên lớp đất mỏng trồng  Với lúa: Dùng 4kg chế phẩm bón cho sào  Với ăn quả: Trộn 1kg chế phẩm với 10kg cám gạo 40kg phân chuồng hoai mục bón vào dãnh xung quanh gốc lấp đất lại Bả diệt chuột sinh học  Đặt bả mô cao cách 4-5m bả đặt 15-20g  Đặt 2-5kg bả cho 1ha  Bả trộn với thức ăn chuột để đặt Chế phẩm Vi-BT  Pha 1lit chế phẩm với 30lit nước gói chế phẩm 20-30g với 8lit nước  Pha thêm chất bám dính để phun lên lúc mát trời  Không phun chế phẩm BT lên dâu ni tằm Câu 21: Rau an tồn (rau sạch) phải thỏa mãn tiêu chuẩn nào? Bằng cảm nhận mình, chợ mua rau em vào tiêu chuẩn để lựa chọn sản phẩm sạch? Kể thêm kinh nghiệm thân lựa chọn rau sạch? Trả lời: Rau an toàn (rau sạch) phải thỏa mãn tiêu chuẩn nào? - Rau xanh tươi, không héo uá, nhũn nát - Dư lượng nitrat loại rau đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế - Dư lượng kim loại nặng loại rau theo quy định ngành Bảo vệ thực vật Việt Nam - Khơng có có tối thiểu vi sinh vật gây bệnh cho người động vật - Rau có giá trị dinh dưỡng Bằng cảm nhận mình, chợ mua rau em vào tiêu chuẩn để lựa chọn sản phẩm sạch? - Rau xanh tươi, khơng héo , nhũn nát - Khơng có có tối thiểu vi sinh vật gây bệnh cho người động vật Kể thêm kinh nghiệm thân lựa chọn rau sạch? - Không mua rau xanh non bất thường - Chọn rau có dáng vẻ tự nhiên tìm thấy có dấu hiệu sâu rau v.v… NO3 - PHẦN THỰC HÀNH Trình bày bước quy trình ghép mắt cửa sổ? Bước 1: Chọn cành để lấy mắt ghép - Cành lấy mắt ghép phải cành bánh tẻ hóa gỗ cứng, nằm tầng tán phơi ngồi ánh sáng - Chọn cành rụng lá, vết cuống Bước 2: Mở gốc ghép Cách mặt bầu gốc ghép mặt đất 15 cm, dùng mũi dao rạch hai đường thẳng song song cách 1cm, dài 2cm Sau chặn đường phía dưới, dùng mũi dao tách lật lớp vỏ lên phía cắt bỏ mảnh vỏ Bước 3: Lấy mắt ghép Dùng dao tách lấy mảnh vỏ có mắt ngủ cành ghép, diện tích mắt ghép diện tích cửa sổ mở gốc ghép Bước 4: Đặt mắt ghép Đưa mắt ghép vào cửa sổ mở gốc ghép, mắt ghép có diện tích lớn ta cắt bớt cho mắt ghép nhỏ lại, mắt ghép có diện tích nhỏ ta phải đặt mắt ghép sát phía sát với phần cửa sổ Bước 5: Buộc dây Dùng dây nilon buộc chặt vết ghép cho tượng tầng mắt ghép gốc ghép áp sát vào Buộc chặt, đều, trùm kín hết mắt ghép, buộc từ lên Trình bày bước quy trình ghép mắt chữ T? Bước 1: Chọn cành, xử lý cành để lấy mắt ghép - Chọn bánh tẻ – tháng tuổi đầy đủ lá, nằm tầng tán, phơi ánh sáng - Dùng kéo cắt hết phiến lá, để lại cuống lá, bọc vào vải giữ ẩm để đem ghép Bước 2: Mở gốc ghép - Cách mặt bầu gốc ghép mặt đất15cm, dùng dao rạch đường ngang khoảng 1cm rạch xuống phía đoạn dài khoảng 2cm tạo hình chữ T - Lấy mũi dao tách vỏ bên hình chữ T theo chiều dọc từ xuống để mở hai “môi” chữ T Bước 3: Lấy mắt ghép Trên cành chọn, dùng dao tách lấy miếng mắt ghép mỏng dài 1,5 – cm cịn cuống phía có lớp gỗ mỏng Bước 4: Luồn mắt ghép vào gốc ghép Luồn mắt ghép vào vết mở chữ T gốc ghép, luồn từ xuống cho ngập mắt vào chữ T, vuốt chặt “môi” chữ T để lớp tượng tầng mắt ghép gốc ghép áp sát vào Bước 5: Buộc dây Lấy dây ni-lông buộc vết ghép từ lên Phải buộc chặt, tay trừ lại cuống mắt ghép Các trường hợp câu hỏi phụ điểm a Nêu điểm cần ý lấy mắt để ghép mắt cửa sổ? - Lấy mắt ghép cành to hơn, cuống dụng, lại vết sẹo cuống cành - Miếng mắt ghép gỗ phải có mầm ngủ b Nêu điểm cần ý lấy mắt để ghép mắt ch T? - Lấy mt ghép để ghép mắt chữ T có đặc điểm mắt ghép để lại cuống - Có lớp gỗ mỏng phía c Những điểm cần ý thực quy trình ghép mắt cửa sổ: - Buộc chặt kín yêu cầu - Mắt ghép, cửa sổ mở không bị giập nát - Mắt ghép, cửa sổ đặt khít vào - Kích thước, vị trí cửa sổ mở quy định d Ngoài phương pháp ghép làm em kể tên số phương pháp ghép khác mà em biết? + Ghép chữ T + Ghép mắt nhỏ có gỗ + Ghép áp cành + Ghép áp cành cải tiến + Ghép đoạn cành + Ghép áp tháp + Ghộp nờm e Những điểm khác cách lấy mắt ghép cửa sổ với mắt ghép chữ T - Lấy mắt ghép để ghép cửa sổ lấy cành to hơn, cuống dụng, lại vết sẹo cuống cành.Miếng mắt ghép khơng có gỗ phải có mầm ngủ - LÊy mắt ghÐp để ghép mắt chữ T có đặc điểm mắt ghép để lại cuống có lớp gỗ máng phÝa f Kĩ thuật thuật buộc dây ghép mắt cửa sổ có khác so với kĩ thuật buộc dây ghép mắt chữ T? - Ghép mắt cửa sổ: Buộc dây phải chùm kín hết mắt ghép - Ghép mắt chữ T: Buộc dây phải trừ lại cuống mắt ghép g Những điểm cần ý thực quy trình ghép mắt chữ T: + Mắt ghép cịn cuống lá, bên có lớp gỗ mỏng + Kích thước, vị trí chữ T mở quy định + môi chữ T mở không bị rách + Luồn mắt ghép từ xuống cho ngập mắt vào chữ T + Vuốt chặt môi chữ T lớp tượng tầng mắt ghép gốc ghép áp sát vào + Buộc chặt kín, tay yêu cầu trừ lại cuống mắt ghép *Ghi chú: - Trình bầy đầy đủ bước quy trình giấy thi, trả lời câu hỏi phụ được( điểm ) - Thực đủ thao tác đẻ lại sản phẩm ( điểm ) + Chọn cành lấy mắt ghép, gốc ghép yêu cầu + Mở gốc ghép kĩ thuật + Lấy mắt gép đặt mắt ghép + Buộc dây chặt, tay, yêu cầu kĩ thuật - Mỗi học sinh chuẩn bị đoạn cành làm gốc ghép dài( 35cm ), đường kính rộng từ (1,5 – cm ) + đoạn cành để lấy mắt ghép giống ( Tốt cành bòng, bưởi loại cành dễ bóc vỏ ) + dao nhọn sắt + sợi dây nilông trắng mỏng rộng (1,5- 2cm ), dài ( 45 – 50cm ) @ Mọi thắc mắc xin liên hệ địa chỉ: ĐTDĐ: (0986380047 (24/24h) Email: cuongi34@ yahoo.com.vn Facebook: cuongNamLy Gmail: tranbacuongtbc@gmail.com.vn GHI NHỚ: Đây tài liệu lưu hành nội Các em không để “THANK YOU VERY MUCH” Wish you success “ Tơi nghe tơi qn Tơi nhìn nhớ Tôi làm hiểu “ ( Khổng Tử - năm 450 trước công nguyên ) LÀM ĐỀ LÝ THUYẾT THỰC HÀNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI NGHỀ PHỔ THƠNG - CẤP THPT HÀ NAM NĂM HỌC 2015 - 2016 Ngày thi 11/11/2015 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI LÝ THUYẾT NGHỀ LÀM VƯỜN (Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề) Câu (2,5 điểm) Chất điều hòa sinh trưởng gì? Khi sử dụng chất điều hịa sinh trưởng cần tuân thủ nguyên tắc nào? Câu (3,5 điểm) Rau an toàn (rau sạch) phải thỏa mãn tiêu chuẩn nào? Bằng cảm nhận mình, chợ mua rau em vào tiêu chuẩn để lựa chọn sản phẩm sạch? Kể thêm kinh nghiệm thân lựa chọn rau sạch? Câu (4,0 điểm) Nêu đặc điểm vườn tạp nước ta? Hết Họ tên thí sinh: danh: Số báo Chữ ký giám thị 1: Chữ ký giám thị 2: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI NGHỀ PHỔ THƠNG – CẤP THPT HÀ NAM NĂM HỌC 2015– 2016 Ngày thi 11/11/2015 HƯỚNG DẪN CHẤM LÝ THUYẾT NGHỀ LÀM VƯỜN NỘI DUNG Câu (2,5 điểm) Chất điều hịa sinh trưởng gì? Khi sử dụng chất điều hòa sinh trưởng cần tuân thủ nguyên tắc nào? Khái niệm: Chất điều hòa sinh trưởng (phytohormon) chất hữu có chất hóa học khác nhau, tổng hợp lượng nhỏ phận định vận chuyển đến phận khác để điều hịa hoạt động sinh lý, q trình sinh trưởng phát triển Nguyên tắc sử dụng: - Phải sử dụng nồng độ, lúc phương pháp - Ở nồng độ thấp chất điều hòa sinh trưởng có tác dụng kích thích nảy mầm, tăng chiều cao tăng sinh khối Ở nồng độ cao gây ức chế sinh trưởng - Chất điều hịa sinh trưởng khơng phải chất dinh dưỡng nên không thay phân bón - Muốn đạt hiệu xử lý cao phải tăng cường bón phân hợp lý Câu (3,5 điểm) Rau an toàn (rau sạch) phải thỏa mãn tiêu chuẩn nào? - Rau xanh tươi, không héo uá, nhũn nát - Dư lượng nitrat loại rau đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế - Dư lượng kim loại nặng loại rau theo quy định ngành Bảo vệ thực vật Việt Nam - Khơng có có tối thiểu vi sinh vật gây bệnh cho người động vật - Rau có giá trị dinh dưỡng Bằng cảm nhận mình, chợ mua rau em vào tiêu chuẩn để lựa chọn sản phẩm sạch? - Rau xanh tươi, không héo uá, nhũn nát - Không có có tối thiểu vi sinh vật gây bệnh cho người động vật Kể thêm kinh nghiệm thân lựa chọn rau sạch? - Không mua rau xanh non bất thường - Chọn rau có dáng vẻ tự nhiên tìm thấy có dấu hiệu sâu rau v.v… Câu (4,0 điểm) Nêu đặc điểm vườn tạp nước ta? - Đa số vườn mang tính tự sản tự tiêu chủ yếu, nơi cung cấp rau củ quả, củi đun, thuốc cho gia đình - Diện tích nhỏ hẹp, sản phẩm mang tính tự cung tự cấp làm cho vườn trở nên manh mún - Hạn chế việc áp dụng khoa học kỹ thuật áp dụng biện pháp cải tạo đất ĐIỂM 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 - Cơ cấu trồng tùy tiện mang tính tự phát - Cây trồng vườn xếp không hợp lý dẫn đến lấn chiếm không gian nhau, tranh chấp chất dinh dưỡng, kìm hãm sinh trưởng, phát triển - Giống trồng vườn thiếu chọn lọc, suất thấp, chất lượng - Không áp dụng kịp thời tiến giống kỹ thuật trồng trọt - Hầu hết vườn gia đình khơng sử dụng hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm lồi sinh vật có ích Hết 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM KÌ THI NGHỀ PHỔ THÔNG - CẤP THPT NĂM HỌC 2015 - 2016 Ngày thi 11/11/2015 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỰC HÀNH NGHỀ LÀM VƯỜN (Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề) Câu (4,0 điểm) Trình bày bước quy trình ghép mắt cửa sổ? Nêu điểm cần ý lấy mắt để ghép mắt cửa sổ? Câu (6,0 điểm) Thực hành ghép mắt cửa sổ dụng cụ đoạn cành chuẩn bị Hết Họ tên thí sinh: Số báo danh: Chữ ký giám thị 1: Chữ ký giám thị 2: .… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM KÌ THI NGHỀ PHỔ THÔNG - CẤP THPT NĂM HỌC 2015- 2016 Ngày thi 11/11/2015 HƯỚNG DẪN CHẤM THỰC HÀNH NGHỀ LÀM VƯỜN NỘI DUNG Câu (4,0 điểm) Trình bày bước quy trình ghép mắt cửa sổ? Bước 1: Chọn cành để lấy mắt ghép - Cành lấy mắt ghép phải cành bánh tẻ hóa gỗ cứng, nằm tầng tán phơi ánh sáng - Chọn cành rụng lá, dấu vết cuống lá; cành cịn dùng dao cắt hết cuống lá, đường kính cành từ 6mm – 10mm Bước 2: Mở gốc ghép Trên gốc ghép cách mặt đất 15cm – 20cm, dùng mũi dao rạch hai đường thẳng song song cách 1cm, dài 2cm Sau chặn đường phía dưới, dùng mũi dao tách lật lớp vỏ lên phía cắt bỏ mảnh vỏ Bước 3: Lấy mắt ghép Dùng dao tách lấy mảnh vỏ có mắt ngủ cành ghép, diện tích mắt ghép diện tích cửa sổ mở gốc ghép Bước 4: Đặt mắt ghép Đưa mắt ghép vào cửa sổ mở gốc ghép, mắt ghép có diện tích lớn ta cắt bớt cho mắt ghép nhỏ lại, mắt ghép nhỏ ta phải đặt mắt ghép sát phía sát với phần cửa sổ Bước 5: Buộc dây Dùng dây ni-lông buộc chặt vết ghép cho tượng tầng mắt ghép gốc ghép áp sát vào Yêu cầu buộc chặt, đều, trùm kín hết mắt ghép, buộc từ lên Nêu điểm cần ý lấy mắt để ghép mắt cửa sổ? - Lấy mắt ghép cành to hơn, cuống dụng, lại vết sẹo cuống cành - Miếng mắt ghép khơng có gỗ phải có mầm ngủ Câu (6,0 điểm) Thực hành ghép mắt cửa sổ dụng cụ đoạn cành chuẩn bị - Chọn cành ghép yêu cầu - Mắt ghép cửa sổ khít, kĩ thuật - Mắt ghép không bị giập nát - Mắt ghép yêu cầu kĩ thuật II Khi thực quy trình ghép cần ý ghép mắt cửa sổ: - Buộc chặt kín yêu cầu - Mắt ghép, cửa sổ mở không bị giập nát - Mắt ghép, cửa sổ đặt khít vào - Kích thước, vị trí cửa sổ mở quy định II Ghi em kể tên số phương pháp ghép khác mà em biết? + Ghép chữ T+ Ghép mắt nhỏ có gỗ + Ghép đoạn cành.+ Ghép áp cành + Ghép áp cành cải tiến + Ghép áp thỏp + Ghộp nờm II Những điểm khác cách lấy mắt ghép cửa sổ với ghép chữ T ĐIỂM 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 m¾t - Lấy mắt ghép để ghép cửa sổ lấy cành to hơn, cuống dụng, lại vết sẹo cuống cành.Miếng mắt ghép khơng có gỗ phải có mầm ngủ - Lấy mt ghép để ghép mắt chữ T có đặc điểm mắt ghép để lại cuống có lớp gỗ mỏng phía II Yờu cu kĩ thuật buộc dây ghép mắt cửa sổ có khác so với ghép mắt chữ T - Trong ghép mắt cửa sổ yêu cầu buộc trùm kín kín hết mắt ghép - Trong ghép mắt chữ T yêu cầu buộc dây phải trừ lại cuống mắt ghép SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM KÌ THI NGHỀ PHỔ THƠNG - CẤP THPT NĂM HỌC 2015- 2016 Ngày thi 11/11/2015 HƯỚNG DẪN CHẤM THỰC HÀNH NGHỀ LÀM VƯỜN NỘI DUNG Câu (4,0 điểm) Trình bày bước quy trình ghép mắt chữ T? Bước 1: Chọn cành, xử lý cành để lấy mắt ghép + Chọn cành nhỏ (6 – tháng tuổi) cành bánh tẻ đầy đủ nằm tầng tán, phơi ánh sáng + Dùng dao cắt hết phiến lá, để lại cuống Bước 2: Cách mở gốc ghép + Cách mặt bầu gốc ghép (15cm) Dùng mũi dao rạch đường ngang khoảng 1cm rạch xuống phía đoạn dài khoảng (2cm )tạo hình chữ T Lấy mũi dao tách vỏ bên hình chữ T theo chiều dọc từ xuống để mở hai môi chữ T Bước 3: Cách lấy mắt ghép + Trên cành chọn, dùng dao tách lấy miếng mắt ghép mỏng dài (1,5 – cm ) cịn cuống phía có lớp gỗ mỏng Bước 4: Luồn mắt ghép vào gốc ghép + Luồn mắt ghép vào vết mở chữ T gốc ghép, luồn từ xuống cho ngập mắt vào chữ T, vuốt chặt môi chữ T lớp tượng tầng mắt ghép gốc ghép áp sát vào Bước 5: Buộc dây + Lấy dây nilông buộc vết ghép từ lên Phải buộc phải chặt, tay trừ lại cuống mắt ghép Nêu điểm cần ý lấy mắt để ghép mắt ch T? - Lấy mt ghép để ghép mắt chữ T có đặc điểm mắt ghép để lại cuống - Có lớp gỗ mỏng phía Cõu (6,0 điểm) Thực hành ghép mắt chữ t dụng cụ đoạn cành chuẩn bị - Chọn cành lấy mắt ghép, gốc ghép yêu cầu - Mở gốc ghép đúng: hình chữ T, ngang 1cm dài 2cm - Lấy mắt ghép phải cuống lá, cịn gỗ mỏng - Đạt gốc ghép kĩ thuật, buộc dây chặt, tay ĐIỂM 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 II Khi thực quy trình ghép cần ý ghộp mt ch T: - Mắt ghép cng l¸ + Mắt ghép, mơi chữ T mở khơng bị giập nát + Kích thước, vị trí chữ T mở quy định + Luồn mắt ghép từ xuống cho ngập mắt vào chữ T +Vuốt chặt môi chữ T lớp tượng tầng mắt ghép gốc ghép áp sát vào - Buộc chặt kín, tay yêu cầu trừ lại cuống mắt ghép II Khi thực quy trình ghép cần ý ghép mắt cửa sổ: - Buộc chặt kín yêu cầu - Mắt ghép, cửa sổ mở không bị giập nát - Mắt ghép, cửa sổ đặt khít vào - Kích thước, vị trí cửa sổ mở quy định II Ghi em kể tên số phương pháp ghép khác mà em biết? + Ghép mắt cửa sổ + Ghép mắt nhỏ có gỗ.+ Ghép đoạn cành.+ Ghép áp cành + Ghép áp cành cải tiến + Ghép áp tháp + Ghép nêm II Mắt ghép đảm bảo yêu cầu nào? - LÊy mắt ghép để ghép mắt cửa sổ có đặc điểm cuống đà rụng, lại vết sẹo cuống cành Miếng mắt ghép để ghép gỗ (nhng phải có mầm ngủ) II Những điểm khác cách lấy mắt ghép cửa sổ với mắt ghép ch÷ T - Lấy mắt ghép để ghép cửa sổ lấy cành to hơn, cuống dụng, lại vết sẹo cuống cành.Miếng mắt ghép khơng có gỗ phải có mầm ngủ - LÊy mt ghép để ghép mắt chữ T có đặc điểm mắt ghép để lại cuống có lớp gỗ mỏng phía II Yờu cu k thut buộc dây ghép mắt cửa sổ có khác so với ghép mắt chữ T - Trong ghép mắt cửa sổ yêu cầu buộc trùm kín kín hết mắt ghép - Trong ghép mắt chữ T yêu cầu buộc dây phải trừ lại cuống mắt ghép ... nghĩa việc sử dụng chế phẩm sinh học nông nghiệp? Trả lời: Khái niệm: Chế phẩm sinh học sản phẩm có chứa vi sinh vật sản xuất theo công nghệ vi sinh đại dùng nông nghiệp để nâng cao suất, chất lượng... vi sinh vật, côn trùng bám bề mặt rau quả, sống không khí, nước, đất xâm nhập vào sản phẩm để sinh sống, phát triển làm cho sản phẩm bị phá hại Câu hỏi ghép có: Khi muối dưa cải, không đảm bảo... an tồn nơng sản Ý nghĩa việc sử dụng chế phẩm sinh học nông nghiệp  Tăng suất, chất lượng sản phẩm  Không gây ô nhiễm môi trường  Không gây độc cho người sinh vật khác  Hạn chế thối hóa đất
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ôn tập NGHỀ 2021, HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ôn tập NGHỀ 2021