0

de thi

3 1 0
  • de thi

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 19:48

TỰ LUẬN: 7 điểm Câu 1 2 điểm: Bài làm của học sinh phải đảm bảo các yêu cầu sau: - Học sinh trả lời đúng khái niệm về tục ngữ.. Yêu cầu về hình thức: - Bài làm phải tổ chức thành một bài[r] (1)Họ và tên: KIỂM TRA HỌC KỲ II Lớp: Trường THCS SBD: Phòng thi số: Giám thị 1: Giám thị 2: MÔN NGỮ VĂN Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Số thứ tự: Số mã phách: ………………………………………………………………………………………….3 Giám khảo 1: Điểm: Giám khảo 2: Bằng chữ: Số thứ tự: Số mã phách: Nhận xét: I TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Đọc kĩ các câu hỏi và ghi câu trả lời đúng vào phần bài làm: Câu Tác giả Văn Tinh thần yêu nước nhân dân ta là ai? A Phạm Văn Đồng B Đặng Thai Mai C Hồ Chí Minh D Hoài Thanh Câu Văn Đức tính giản dị Bác Hồ đã đề cập đến giản dị Bác phương diện nào? A Bữa ăn, công việc B Đồ dùng, nhà C Trong quan hệ với người D Trong đời sống, quan hệ với người, lời nói và bài viết Câu 3: Câu tục ngữ “Thương người thể thương thân” dùng biện pháp nghệ thuật gì? A Nhân hóa B So sánh C Ẩn dụ D Hoán dụ Câu 4: Câu văn “Cần phải bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp” thuộc kiểu câu nào? A Rút gọn chủ ngữ B Rút gọn vị ngữ C Câu ghép D Câu đơn Câu 5: Câu đặc biệt là loại câu: A Không có chủ ngữ B Có đầy đủ chủ ngữ - vị ngữ C Không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ D Không có vị ngữ Câu 6: Từ nào đây không phải là từ Hán Việt? A Bộ óc B Điền chủ C Vĩ đại D Nhân dân Câu 7: Chọn từ cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống ( ) để hoàn chỉnh các khái niệm sau: A: là câu có chủ ngữ người, vật hoạt động người, vật khác hướng vào B: Mỗi bài văn nghị luận phải có luận điểm, luận cứ, Câu 8: Chọn ý phù hợp cột A với cột B trả lời kết (Ví dụ: Nếu chọn ý cột A với ý a cột B thì ghi: 1- a) (2) A B Ca Huế trên sông Hương a) Truyện ngắn Ý nghĩa văn chương b) Sử dụng từ ngữ gợi hình ảnh và biện pháp liệt kê Sống chết mặc bay c) Có luận điểm rõ ràng, luận chứng minh bạch và đầy sức thuyết phục Tinh thần yêu nước nhân dân ta d) Bút kí II TỰ LUẬN (7 điểm): Câu (2 điểm): Tục ngữ là gì? Cho ví dụ Câu (5 điểm): Ông cha ta thường dạy: “ Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” Bằng vốn kiến thức và hiểu biết mình, em hãy chứng minh tính đúng đắn lời dạy trên Từ đó em rút bài học gì cho thân và người BÀI LÀM PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu Đáp án A: …………………… B: …………………… 1: …… 2: …… 3: …… 4: …… TỰ LUẬN ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… (3) HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: NGỮ VĂN LỚP I TRẮC NGHIỆM ( điểm ): Từ câu đến câu câu đúng 0,25 điểm Câu 7: 0,5 điểm Câu 8: điểm Câu A: Câu bị động (0,25đ) 1: d Đáp án C A B: Lập luận (0,25đ) 2: c C D B A 3: a 4: b II TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu (2 điểm): Bài làm học sinh phải đảm bảo các yêu cầu sau: - Học sinh trả lời đúng khái niệm tục ngữ (1 điểm) - Cho ví dụ đúng: (1 điểm) Câu (5 điểm): Bài làm học sinh phải đảm bảo các yêu cầu sau: Yêu cầu chung: a Yêu cầu hình thức: - Bài làm phải tổ chức thành bài văn hoàn chỉnh có bố cục phần - Bài làm phải có tính liên kết chặt chẽ, mạch lạc b Yêu cầu nội dung: - Khẳng định tinh thần đoàn kết là truyền thống tốt đẹp dân tộc ta - Chứng minh tính đúng đắn câu tục ngữ: + Trong lịch sử dân tộc: Nhân dân đoàn kết chống kẻ thù xâm lược… + Trong đời sống ngày: Nhân dân đoàn kết lao động sản xuất… + Trong lớp học: Bạn bè đoàn kết chan hòa…nên lớp học luôn vui vẻ, thân ái - Rút bài học: Đoàn kết tạo nên sức mạnh to lớn, là yếu tố định thành công, cần xây dựng khối đại đoàn kết lớp học, nhân dân c Thể loại: Văn chứng minh Biểu điểm: - Điểm 5: Bài làm đảm bảo các yêu cầu hình thức, nội dung Văn viết có cảm xúc, sáng tạo Bài làm có thể còn mắc vài lỗi diễn đạt nhỏ - Điểm 3-4: Bài làm đảm bảo yêu cầu hình thức, nội dung Văn có vài đoạn theo dõi được, có thể mắc lỗi diễn đạt, dùng từ không trầm trọng - Điểm 1-2: Bài làm chưa đảm bảo nội dung và hình thức, còn sơ sài, mắc nhiều lỗi diễn đạt - Điểm 0: Bỏ giấy trắng hoàn toàn lạc đề (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi, de thi