0

GDCD lớp 6 bài 8 tiết kiệm bộ sách chân trời sáng tạo

80 3 0
  • GDCD lớp 6 bài 8 tiết kiệm bộ sách chân trời sáng tạo

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 19:19

GDCD lớp 6 bài 8 tiết kiệm bộ sách chân trời sáng tạoGDCD lớp 6 bài 8 tiết kiệm bộ sách chân trời sáng tạoGDCD lớp 6 bài 8 tiết kiệm bộ sách chân trời sáng tạoGDCD lớp 6 bài 8 tiết kiệm bộ sách chân trời sáng tạo GVBM: LÊ THỊ CHUNG KIỂM TRA BÀI CŨ Trong câu sau, câu thể tính siêng năng, kiên trì? Và cho biết câu ca dao vừa tìm khuyên ta điều gì? a) b) c) d) Kiến tha lâu đầy tổ Siêng làm có, siêng học hay Ăn mặc bền Ăn nói thẳng Siêng năng, kiên trì có ý nghĩa nào? Xếp từ sau thành câu thành ngữ a c không b Tắt d Sử dụng b- a-c-d: Tắt không sử dụng Bài hát heo đất Mẹ mua cho em heo đất Mẹ mua cho em heo đất í o i ị Ngày hơm em vui lắm, Cầm heo tay em ngắm í ị í o Bài hát heo đất Làm cho heo mau lớn, Làm cho heo mau lớn, í o i ị Heo khơng cần ăn cơm Heo khơng địi ăn cá Heo cần em bế tay Bài hát heo đất Em không thèm mua kem (ut it) Em không thèm mua bánh (ut it) Em để dành cho heo Em lì xì heo đất hai trăm ngày Bài hát heo đất Này heo (ơi), ngoan (ngoan nhé) í o Này heo (ơi) mau lớn (mau lớn) Chúng ta cần tiết kiệm gì? III Luyện tập Tình 1: Lan lãng phí thời gian => Em khuyên Lan lần sau không nên nữa, việc hôm để ngày mai, nên biết tiết kiệm thời gian thân Tình 2: Các bạn lãng phí tài nguyên nước điện nhà trường => Em nhắc nhở bạn khơng nên lãng phí nước điện vậy, tài nguyên chung toàn trường, người nên tiết kiệm chút Tình 3: An lãng phí tiền bạc gia đình => Em nói cho An biết ngồi xã hội nhiều người nghèo khổ họ thiếu thốn nhiều, nên biết tiết kiệm tiền bạc để giúp đỡ cho gia đình xã hội Bài 8: TIẾT KIỆM I KHỞI ĐỘNG: II KHÁM PHÁ III Bài tập: Hãy đánh dấu x vào ô trống tương ứng với thành ngữ nói tiết kiệm: - Năng nhặt chặt bị x - Cơm thừa, gạo thiếu - Góp gió thành bão x - Của bền người x - Vung tay trán - Kiếm củi ba năm, thiêu III Bài tập Hãy đánh dấu x vào ô trống tương ứng với thành ngữ nói tiết kiệm: - Năng nhặt chặt bị x - Cơm thừa, gạo thiếu - Góp gió thành bão x - Của bền người x - Vung tay trán - Kiếm củi ba năm, thiêu Hành vi thể sống tiết kiệm Câu 1.Hành vi thể sống tiết kiệm? a Bỏ học chơi đá banh c Dụng cụ học tập để bừa bãi b Để đèn cháy sáng khơng có người d Sắp xếp thời gian để vừa học, vừa giúp đỡ cha mẹ Câu Sống tiết kiệm giúp a biết quý trọng kết lao động b biết quý trọng kết lao động người khác c biết quý trọng kết lao động người khác d tiết kiệm không thoải cảm thấy bị ràng buộc 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Tìm câu ca dao, tục ngữ, danh ngơn nói tính tiết kiệm? 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Trái với tiết kiệm gì? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 25 25 Học sinh có cần phải thực hành tiết kiệm khơng? Kể lại việc làm thể tính tiết kiệm? ... thiết sống Vậy tiết kiệm gì? Biểu tiết kiệm em tìm hiểu học ngày hôm Bài 8: TIẾT KIỆM I KHỞI ĐỘNG: Truyện đọc : Lối sống tiết kiệm Bác Hồ II KHÁM PHÁ: Thế tiết kiệm? Bài 8: TIẾT KIỆM I KHỞI ĐỘNG:... sống tiết kiệm Bác Hồ II KHÁM PHÁ: Thế tiết kiệm? Tiết kiệm biết sử dụng cách hợp lí, mức cải vật chất, thời gian, sức lực người khác Bài 8: TIẾT KIỆM I KHỞI ĐỘNG: Truyện đọc : Lối sống tiết kiệm. .. ĐỘNG: Truyện đọc : Lối sống tiết kiệm Bác Hồ II KHÁM PHÁ: 1.Thế tiết kiệm? 2.Biểu tiết kiệm? Bài 8: TIẾT KIỆM II KHÁM PHÁ: Biểu tiết kiệm   - Chi tiêu hợp lí - Tắt thiết bị điện, khóa vịi nước khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: GDCD lớp 6 bài 8 tiết kiệm bộ sách chân trời sáng tạo, GDCD lớp 6 bài 8 tiết kiệm bộ sách chân trời sáng tạo