0

tuan 3

32 1 0
  • tuan 3

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:55

-GV lần lượt đọc các số trong bài và một số số khác, yêu cầu HS viết số theo đúng -3 HS lên bảng viết số, HS cả lớp viết vào vở.. thứ tự đọc.[r] (1)TuÇn Thứ hai ngày 21 tháng năm 2015 Tiết 1: Chào TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG Tiết 2: Toán TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU (Tieáp theo) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng cố các hàng, lớp đã học - Củng cố bài toán sử dụng bảng thống kê số liệu Kĩ năng: Biết đọc, viết các số đến lớp triệu Thái độ: Tích cực học tập II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, bảng con, phấn màu Học sinh: Bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG 3-5’ 2’ 10’ Hoạt động giáo viên Nội dung A.Kiểm tra - Treo bảng phụ bài cũ B Bài Giới +Giờ học toán hôm thiệu bài giúp các em biết đọc, viết các số đến lớp triệu 2.Hướng -GV treo bảng các hàng, dẫn đọc và lớp viết số đến -GV vừa viết vào bảng trên lớp triệu (như SGK) vừa giới thiệu +Bạn nào có thể lên bảng viết số trên -Bạn nào có thể đọc số trên Hoạt động học sinh +HS đọc và viết số trên bảng phụ Gv -HS nghe GV giới thiệu bài - HS nghe -1 HS lên bảng viết số, HS lớp viết vào giấy nháp -Một số HS đọc trước lớp, lớp nhận xét đúng/ sai GV hướng dẫn lại cách đọc: -HS thực tách số +Tách số trên thành các lớp thành các lớp theo thao tác thì lớp: lớp đơn vị, GV lớp nghìn, lớp triệu GV vừa giới thiệu vừa dùng phấn gạch chân lớp (2) để số 342 157 413 +Đọc từ trái sang phải -GV yêu cầu HS đọc lại số -Một số HS đọc cá nhân, trên HS lớp đọc đồng -GV có thể viết thêm vài số khác cho HS đọc - HS tiếp nối đọc 20’ 3.Luyện tập Bài Bài Bài Bài -GV treo bảng có sẵn nội dung bài tập, bảng số -HS đọc đề bài -1 HS lên bảng viết số, HS GV kẻ thêm cột viết số lớp viết vào Lưu ý -GV yêu cầu HS viết các số viết số theo đúng thứ tự các dòng bảng mà bài tập yêu cầu -GV yêu cầu HS kiểm tra các -HS kiểm tra và nhận xét số bạn đã viết trên bảng -GV yêu cầu HS ngồi cạnh bài làm bạn -Làm việc theo cặp, HS cùng đọc số số cho HS đọc, sau -GV các số trên bảng và đó đổi vai -Mỗi HS gọi đọc từ gọi HS đọc số +Bài tập yêu cầu chúng ta đến số -Đọc số làm gì ? -GV viết các số bài lên bảng, có thể thêm vài số -Đọc số theo yêu cầu khác, sau đó định HS bất GV kì đọc số -GV đọc các số bài và số số khác, yêu cầu HS viết số theo đúng -3 HS lên bảng viết số, HS lớp viết vào thứ tự đọc -GV nhận xét -GV treo bảng phụ (hoặc bảng giấy) đã kẻ sẵn bảng thống kê số liệu bài tập -HS đọc bảng số liệu và yêu cầu HS đọc -GV yêu cầu HS làm bài theo cặp, HS hỏi, HS trả lời, sau câu hỏi thì đổi -HS làm bài vai -GV đọc câu -3 HS trả lời (3) hỏi cho HS trả lời 3’ Củng cố, dặn dò câu hỏi trước lớp, HS ca lớp theo dõi và nhận xét: -Số trường ít là Trung học phổ thông, có số trường nhiều là Tiểu -GV tổng kết học, dặn học dò HS chuẩn bị bài sau -HS lớp lắng nghe Tiết 4: Tập đọc THƯ THĂM BẠN I MỤC TIÊU: Kiến thức: -Hiểu tình cảm người viết thư: thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn cùng bạn (trả lời các câu hỏi SGK) -Nắm tác dụng phần mở đầu, phần kết thúc thư Kĩ năng: Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thư thể sự cảm thông, chia sẻ với nỗi đau bạn Thái độ: Biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với người II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Tranh minh hoạ, bảng phụ Học sinh: Tranh SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG 3-5’ Nội dung A.Kiểm tra bài cũ Hoạt động giáo viên - Gọi HS lên bảng đọc thuộc lòng bài thơ Truyện cổ nước mình và trả lời câu hỏi - Nhận xét HS Hoạt động học sinh -3 HS lên bảng thực yêu cầu B.Bài Giới -Treo tranh minh họa bài tập Quan sát tranh và trả lời thiệu bài đọc và hỏi: câu hỏi + Bức tranh vẽ cảnh gì ? + Bức tranh vẽ cảnh bạn nhỏ ngồi viết thư và dõi theo khung cảnh người quyên góp ủng hộ đồng bào lũ - Ghi tên bài lên bảng lụt 8-10’ Luyện - GV gọi HS tiếp nối - Ghi đầu bài vào đọc đọc bài trước lớp ( lượt ) 2’ (4) 8-10’ Tìm hiểu bài -Gọi HS khác đọc lại toàn bài GV lưu ý sửa chữa lỗi phát âm, ngắt giọng cho HS - Gọi HS đọc phần chú giải -GV đọc mẫu - Gọi Hs đọc đoạn + Bạn Lương có biết bạn Hồng từ trước không ? +Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì? - HS đọc theo trình tự - HS tiếp nối đọc toàn bài - HS đọc thành tiếng - Lắng nghe - Đọc thầm, thảo luận, tiếp nối trả lời câu hỏi : + Bạn Lương không biết bạn Hồng Lương biết Hồng đọc báoThiếu niên Tiền Phong + Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để chia buồn với Hồng + Ba Hồng đã hi sinh trận lũ lụt vừa + HS nêu + Cho em biết nơi bạn Lương viết thư và lí viết thư + Bạn Hồng đã bị mát, đau thương gì ? + Em hiểu “hi sinh" có nghĩa là gì ? + Đoạn cho em biết điều gì ? + Những câu văn nào đoạn vừa đọc cho thấy bạn Lương rat thông cảm với bạn Hồng, biết cách an ủi bạn - HS nêu Hồng? +Ở nơi bạn Lương ở, người đã làm gì để động viên, + Mọi người quyên giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt? góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt, khắc phục thiên tai Trường Lương góp đồ dùng học tập giúp các bạn +Riêng Lương đã làm gì để nơi bị lũ lụt giúp đỡ Hồng? + Riêng Lương đã gửi giúp Hồng toàn số tiền Lương bỏ ống từ năm - Gọi HS đọc dòng mở đầu và kết thúc thư và trả lời câu + Những dòng mở đầu nêu hỏi: Những dòng mở đầu và rõ địa điểm, thời gian viết kết thúc thư có tác dụng thư, lời chào hỏi người gì? nhận thư + Những dòng cuối thư (5) 8’ Luyện đọc diễn cảm 3’ Củng cố, dặn dò ghi lời chúc, nhắn nhủ, họ + Nội dung thư thể tên người viết thư điều gì ? +Tình cảm Lương thương bạn, chia sẻ đau buồn cùng bạn bạn gặp đau thương, mát - Gọi HS tiếp nối đọc sống lại thư và tìm giọng đọc -Mỗi HS đọc đoạn Tìm giọng đọc đoạn -Gọi HS tiếp nối đọc đoạn - HS đọc - Gọi HS đọc toàn bài - Đưa bảng phụ, yêu cầu HS - HS đọc toàn bài tìm cách đọc diễn cảm và luyện - Tìm cách đọc diễn cảm và luyện đọc theo nhóm đọc đoạn văn đôi + Qua thư em hiểu bạn - HS lên thi đọc Lương là người nào ? + Bạn Lương là người + Em đã làm gì để giúp đỡ bạn tốt, giàu tình cảm người không may gặp - Liên hệ thân hoạn nạn, khoù khaên ? Thứ ba ngày 22 tháng năm 2015 Tiết 1: Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : Kiến thức: - Củng cố đọc, viết các số đến lớp triệu - Học sinh củng cố hàng & lớp Kĩ năng: Rèn kĩ đọc số có nhiều chữ số Thái độ: II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: - Bảng phụ, phấn màu Học sinh: Bảng con, nháp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG 3-5’ 2’ Nội dung A.Kiểm tra bài cũ -GV gọi HS lên bảng làm bài tập tiết 11 Hoạt động học sinh - HS lên bảng làm bài: a.10 250 214: b 253 564 888 c.400 036 105;d.700 000 231 B.Bài Giới -Trong học toán này các -HS nghe Hoạt động giáo viên (6) thiệu bài 30’ 2.HD luyeän taäp Bài Bài Củng cố đọc số và cấu tạo hàng lớp số Bài Củng cố viết số và cấu tạo số Bài Củng cố nhận biết giá trị em luyện tập đọc, viết số, thứ tự số các số có nhiều chữ số -GV treo bảng phụ kẻ sẵn - HS nêu yêu cầu BT1 - Hướng dẫn HS làm theo bài - HS nghe mẫu - HS lên bảng viết tiếp vào bảng HS lớp dùng bút chì viết vào SGK - HS nhận xét - GV nhận xét -GV đọc các số bài tập lên bảng, có thể -2 HS ngồi cạnh đọc số thêm các số khác và yêu cầu cho nghe HS đọc các số này -Khi HS đọc số trước lớp, -Một số HS đọc số trước lớp GV kết hợp hỏi cấu tạo hàng lớp số +Nêu các chữ số +HS nêu theo thứ tự từ phải hàng số 32640507 ? sang trái +Số 8500658 gồm +Số 8500658 gồm triệu, triệu, trăm nghìn, trăm nghìn, trăm, chục, chục nghìn, nghìn, đơn vị … trăm, chục, đơn vị ? -GV đọc các số bài tập (có thể thêm -1 HS lên bảng viết số, HS các số khác), yêu cầu HS viết lớp viết vào (Lưu ý phải các số theo lời đọc viết đúng theo thứ tự cô đọc) -GV nhận xét phần viết số HS -GV hỏi cấu tạo các số HS vừa viết (như cách làm đã giới thiệu phần trên) -GV viết lên bảng các số bài tập (có thể viết thêm các số khác) +Trong số 715638, chữ số -HS theo dõi và đọc thuộc hàng nào, lớp nào ? -Chữ số thuộc hàng nghìn, (7) chữ số theo hàng và lớp 3’ Củng cố, dặn dò + Vậy giá trị chữ số số 715638 là bao nhiêu? -Giá trị chữ số số 571 638 là bao nhiêu ? Vì ? -Giá trị chữ số số 836 571 là bao nhiêu ? Vì ? -GV có thể hỏi thêm với các chữ số khác hàng khác Ví dụ: +Nêu giá trị chữ số số trên và giải thích vì số lại có giá trị vậy lớp nghìn -Là 5000 -Là 500000 vì chữ số thuộc hàng trăm nghìn, lớp nghìn -Là 500 vì chữ số thuộc hàng trăm lớp đơn vị +Giá trị chữ số số 715638 là 700000 vì chữ số thuộc hàng trăm nghìn, lớp nghìn +Giá trị chữ số số 571638 lá 70000 vì chữ số thuộc hàng chục nghìn, lớp nghìn +Giá trị chữ số số 836571 là 70 vì +Nêu giá trị chữ số +HS trả lời tương tự trên số trên và giải thích vì số lại có giá trị vậy ? … -GV tổng kết học, dặn dò HS nhà chuẩn bị bài -HS lớp sau Tiết 2: Tập đọc NGƯỜI ĂN XIN I MỤC TIÊU : Kiến thức: Hiểu ý nghĩa bài thơ: Ca ngợi cậu bé có lòng nhân hậu biết đồng cảm, thương xút trước nỗi bất hạnh ụng lóo ăn xin nghèo khổ.(trả lời đợc c©u hái 1, 2, 3) Kĩ năng: Đọc lưu loát toàn bài, giọng đọc nhẹ nhàng, thể cảm xúc, tâm trạng các nhân vật qua các cử chỉ, lời nói c©u truyÖn Thái độ: Giáo dục KNS: HS biết giúp đỡ người gặp khó khăn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: (8) Giáo viên: - Tranh minh họa bài tập đọc - Bảng phụ viết đoạn văn cần luyện đọc (Tôi chẳng biết …chút gì ông lão) Học sinh: Tranh minh họa SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG Hoạt động giáo viên Nội dung 3-5’ 2’ 1012’ 810’ A.Kiểm tra bài cũ Hoạt động học sinh - Gọi HS tiếp nối đọc bài - HS thực yêu cầu Thư thăm bạn và trả lơi câu hỏi nội dung bài - Nhận xét HS B.Bài Giới - Treo tranh minh họa và hỏi - Bức tranh vẽ cảnh trên thiệu bài HS: Bức tranh vẽ cảnh gì ? đường phố, cậu bé nắm lấy bàn tay ông lão ăn xin Ông lão nói điều gì đó với cậu - GV giảng - Lắng nghe Luyện -Yêu cầu HS mở SGK trang đọc 30 - 31, HS tiếp nối đọc - HS tiếp nối đọc bài đoạn - Gọi HS khác đọc toàn bài - HS đọc toàn bài GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho HS - HS đọc phần Chú giải -GV đọc mẫu Tìm -HS đọc thầm, trao đổi, tiếp hiểu bài nối trả lời câu hỏi : + Cậu bé gặp ông lão ăn xin + Cậu bé gặp ông lão ăn xin nào ? trên phố Ông đứng trước mặt cậu + Hình ảnh ông lão ăn xin đáng + Ông lão già lọm khọm, đôi thương nào ? mat đỏ đọc, giàn giụa nước mắt, đôi môi tái nhợt, quần áo tả tơi, dáng hình xấu xí, bàn tay sưng húp, bẩn thỉu, giọng rên rỉ cầu xin + Điều gì đã khiến ông lão + Nghèo đói đã khiến ông trông thảm thương đến vậy? thảm thương + Cậu bé đã làm gì để chứng tỏ +Cậu bé đã chứng tỏ tình cảm tình cảm cậu ông cậu đoi với ông lão ăn xin (9) lão ăn xin ? + Hành động và lời nói ân cần cậu bé chứng tỏ tình cảm cậu bé ông lão nào? + Cậu bé không có gì ông lão, ông lại nói với cậu nào? + Em hiểu cậu bé đã cho ông lão cái gì ? 8’ Luyện đọc diễn cảm 3’ Củng cố, dặn dò bằng:·1 Hành động· Lời nói + Cậu là người tốt bụng, cậu chân thành xót thương cho ông lão, tôn trọng và muốn giúp đỡ ông + Ông nói :“ Như vậy là cháu đã cho lão ” + Cậu bé đã cho ông lão tình cảm, sự cảm thông và thái độ + Theo em, cậu bé đã nhận tôn trọng gì từ ông lão ăn xin ? + Cậu bé đã nhận ông lão lòng biết ơn, sự đồng cảm Ông đã hiểu lòng cậu - Nêu nội dung chính bài -Ca ngợi cậu bé có long nhân hậu biết đồng cảm, thương xót trước nỗi bất hạnh ông lão ăn xin - Gọi HS đọc toàn bài, lớp nghèo khổ theo dõi để tìm giọng đọc - HS đọc toàn bài Cả lớp -Đưa đoạn văn cần đọc diễn theo dõi, tìm giọng đọc cảm +GV đọc mẫu - Gọi HS đọc phân vai + Lắng nghe +Tìm giọng đọc và luyện đọc - Gọi HS đọc toàn bài - HS luyện đọc theo vai: cậu - Nhận xét HS bé, ông lão ăn xin + Câu chuyện đã giúp em hiểu - Con người phải biết yêu điều gì ? thương, giúp đỡ lẫn - Nhận xét tiết học -Nhắc HS có tình cảm chân sống thành sự cảm thông, chia sẻ với người nghèo (10) Tiết 3: Chính ta CHÁU NGHE CÂU CHUYỆN CỦA BÀØ I MỤC TIÊU : Kiến thức: Nghe – viết và trình bày bài chính tả ; biết trình bày đúng các dòng thơ lục bát, các khổ thơ Kĩ năng: -Làm đúng bài tập (2) a/b Thái độ: - GD học sinh: Tính cẩn thận, chính xác - Ý thức rèn chữ viết Kính yêu ông bà II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: - Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2a Học sinh: Bảng con, bút chì III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG Hoạt động giáo viên Nội dung 3-5’ A.Mở đầu 2’ B Bài Giới thiệu bài 22’ 2.Hướng dẫn HS nghe- viết * Tìm hiểu nội dung bài thơ Hoạt động học sinh - Gọi HS lên bảng viết - HS đọc cho HS viết số từ HS lớp đọc -xuất sắc, suất, sản xuất, xôn xao, cái sào, xào rau , … - Nhận xét chữ viết HS - HS lắng nghe qua bài chính tả lần trước - Tiết chính tả này các em nghe, viết bài thơ Cháu nghe -HS lắng nghe câu chuyện bà và làm bài tập chính tả phân biệt tr / ch dấu hỏi / dấu ngã -GV đọc bài thơ - Theo dõi GV đọc, HS đọc lại +Bạn nhỏ thấy bà có điều gì + Bạn nhỏ thấy bà vừa khác ngày ? vừa chống gậy + Bài thơ nói lên điều gì ? +Bài thơ nói lên tình thương hai bà cháu dành cho cụ già bị lẫn đến mức không biết đường nhà mình (11) * Hướng dẫn cách trình bày * Hướng dẫn viết từ khó + Em hãy nêu cách trình bày - Dòng chữ viết lùi vào bài thơ lục bát? ô, dòng chữ viết sát lề, giưa khổ thơ để cách dòng - Yêu cầu HS tìm các từ - HS tiếp nối nêu các khó, dễ lẫn viết chính tả từ khó và luyện viết + trước, sau, làm, lưng, lối, rưng rưng, … + mỏi, gặp, dẫn, lạc, về, bỗng, … - HS luyện viết từ khó vào bảng - 2HS lên bảng viết *Viết chính - GV đọc câu thơ tả - GV đọc chậm lại toàn bài * Soát lỗi và chấm bài - GV chấm số bài và nhận xét bài viết HS Hướng 8-10’ dẫn HS làm bài tập Bài 2a - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm bài - Gọi HS nhận xét, bổ sung - Chốt lại lời giải đúng - Gọi HS đọc đoạn văn hoàn chỉnh + Trúc cháy, đốt thẳng em hiểu nghĩa là gì? + Đoạn văn muốn nói với chúng ta điều gì ? - HS viết bài vào chính tả - HS cùng bàn đổi chéo để soát lỗi cho nhau, sau đó cùng chữa lỗi - HS đọc yêu cầu - HS lên bảng, HS lớp làm bút chì vào - Nhận xét, bổ sung - Chữa bài : Lời giải : tre – chịu – trúc – cháy – tre – tre- chí – chiến – tre - HS đọc thành tiếng + Cây trúc cây tre, thân có nhiều đốt dù bị đốt nó có dáng thẳng + Đoạn văn ca ngợi cây tre thẳng thắng, bất khuất là (12) bạn người 3’ Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học, chữ viết HS -Tìm các từ tên vật -HS lớp bắt đầu tr / ch và đồ dùng nhà có mang hỏi / ngã Thứ tư ngày 23 tháng năm 2015 Tiết 1: Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : Kiến thức: Bước đầu nhận biết giá trị chữ số theo vị trí nó số Kĩ năng: Đọc, viết các số đến lớp triệu Thái độ: Có ý thức học tập II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu Học sinh: Bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG 3-5’ 2’ 30’ Nội dung A.Kiểm tra bài cũ Hoạt động giáo viên -GV đọc các số: 85 000 120; 178 320 005; 000 001 - GV hỏi để củng cố các hàng lớp - Nhận xét B.Bài Giới -Giờ học toán hôm các em thiệu bài tiếp tục luyện tập đọc, viết số có nhiều chữ số, làm quen với tỉ 2.Luyện tập Bài -GV viết các số bài tập lên bảng, yêu cầu HS vừa đọc, vừa nêu giá trị chữ số -GV nhận xét HS Hoạt động học sinh -2 HS lên bảng viết số, HS lớp viết vào bảng -HS nghe -HS làm việc theo cặp, sau đó số HS làm trước lớp (13) Bài Bài + Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? -Yêu cầu chúng ta viết -GV yêu cầu HS tự viết số số a.5 triệu, trăm nghìn, chục nghìn,3 trăm, chục và đơn vị b triệu, trăm nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị -GV nhận xét HS -GV treo bảng số liệu bài tập lên bảng và hỏi: Bảng số liệu thống kê nội dung gì? +Hãy nêu dân số nước thống kê -GV yêu cầu HS đọc và trả lời câu hỏi bài -1 HS lên bảng viết số, HS lớp viết vào vở, sau đó đổi chéo để kiểm tra bài 760 342 706 342 -Thống kê dân số số nước vào tháng 12 năm 1999 -HS tiếp nối nêu: a)Nước có dân số nhiều là Ấn Độ ; Nước có dân ít là Lào b)Lào, Cămpuchia,Việt Nam, Liên bang Nga, Bài -GV nêu vấn đề: Bạn nào có Hoa Kì, Ấn Độ Giới thiệu thể viết số nghìn triệu ? -3 đến HS lên bảng lớp tỉ viết, HS lớp viết vào -GV thống cách viết đúng giấy nháp là 1000000000 và giới thiệu: -HS đọc số: tỉ Một nghìn triệu gọi là tỉ + Số tỉ có chữ số, đó là chữ số nào ? -Số tỉ có 10 chữ số, đó là chữ số và chữ số +Bạn nào có thể viết các đứng bên phải số số từ tỉ đến 10 tỉ ? -3 đến HS lên bảng -GV thống cách viết đúng, viết sau đó cho HS lớp đọc dãy số từ tỉ đến 10 tỉ +3 tỉ là nghìn triệu ? +10 tỉ là nghìn triệu ? -3 tỉ là 3000 triệu + Số 10 tỉ có chữ số, đó là -10 tỉ là 10000 triệu (14) chữ số nào ? Bài 3’ Củng cố, dặn dò -10 tỉ có 11 chữ số, đó có chữ số và 10 -GV viết lên bảng số chữ số đứng bên phải 315000000000 và hỏi: Số này là số bao nhiêu nghìn triệu ? -Là ba trăm mười lăm -Vậy là bao nhiêu tỉ ? nghìn triệu -Là ba trăm mười lăm -GV giới thiệu trên lược đồ có nghìn tỉ các tỉnh, thành phố, số ghi bên -HS quan sát lược đồ cạnh tên tỉnh, thành phố là số SGK dân tỉnh, thành phố đó -HS nghe GV hướng -Yêu cầu HS tên các tỉnh, dẫn thành phố trên lược đồ và nêu số -HS làm việc theo cặp, dân tỉnh, thành phố đó sau đó số HS nêu trước lớp -GV tổng kết học - Nhận xét -HS lớp nhận xét - Dặn dò HS chuẩn bị bài sau Tiết 3: Luyện từ và câu TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC I MỤC TIÊU : Kiến thức: - Hiểu sự khác tiếng và từ: Tiếng dùng để tạo nên từ, còn từ dùng để tạo nên câu; tiếng có thể có nghĩa không có nghĩa, còn từ có nghĩa - Phân biệt từ đơn và từ phức (nội dung ghi nhớ) Kĩ năng: Nhận biết tù đơn, từ phức đoạn thơ(BT mục III): bước đầu làm quen với từ điển(hoặc sổ tay từ ngữ )để tìm hiểu từ (BT1, BT3) Thái độ: Giáo dục HS yêu quí tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Bảng phụ viết nội dung bài tập (phần Luyện tập) Học sinh: Từ điển học sinh III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG 3-5’ Hoạt động giáo viên Nội dung A.Kiểm tra +Nêu tác dụng và cách dùng bài cũ dấu hai chấm Hoạt động học sinh - HS lên bảng (15) - Nhận xét HS 2’ 12’ 3-4’ 15’ B Bài Giới thiệu bài -Đưa từ: học, học hành, hợp tác xã + Em có nhận xét gì số tiếng ba từ học, học hành, hợp tác xã - Bài học hôm giúp các em hiểu rõ từ tiếng (từ đơn) và từ gồm nhiều tiếng (từ phức) - Gọi HS đọc câu văn trên bảng lớp + Câu văn có bao nhiêu từ ? + Em có nhận xét gì các từ 2.Phần nhận câu văn trên ? xét Ghi nhớ 4.Luyện tập Bài - Theo dõi - Từ học có tiếng, từ học hành có tiếng, từ hợp tác xã gồm có tiếng - Lắng nghe - HS đọc thành tiếng - Câu văn có 14 từ + Trong câu văn có từ gồm tiếng và có - Gọi HS đọc yêu cầu từ gồm tiếng - Phát bảng nhóm và bút cho HS đọc yêu cầu các nhóm sgk -Nhận đồ dùng hoc - Gọi nhóm HS dán phiếu lên tập và hoàn thành phiếu bảng Các nhóm khác nhận xét, - Dán phiếu, nhận xét, bổ bổ sung sung - Chốt lại lời giải đúng Từ đơn(Từ gồm tiếng) Từ phức(Từ gồm + Từ gồm có tiếng? nhiều tiếng ) + Từ gồm tiếng + Tiếng dùng để làm gì? nhiều tiếng + Tiếng dùng để cấu tạo nên từ Một tiếng tạo nên từ đơn, hai tiếng trở lên + Từ dùng để làm gì ? tạo nên từ phức + Thế nào là từ đơn ? Thế nào + Từ dùng để đặt câu là từ phức ? + Từ đơn là từ gồm có tiếng, từ phức là từ gồm - Gọi HS đọc phần Ghi nhớ có hai hay nhiều tiếng - đến HS đọc thành - Yêu cầu HS tiếp nối tìm tiếng từ đơn và từ phức - Lần lượt từng HS lên bảng viết theo nhóm (16) - Gọi HS đọc yêu cầu -GV viết nhanh lên bảng và gọi HS lên bảng làm - Những từ nào là từ đơn ? - Những từ nào là từ phức? Bài Bài -Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS dùng từ điển và giải thích : Từ điển Tiếng Việt là sách tập hợp các từ tiếng Việt và giải thích nghĩa từ Từ đó có thể là từ đơn từ phức - Nhận xét, tuyên dương nhóm tích cực, tìm nhiều từ - Gọi HS đọc yêu cầu và mẫu - Yêu cầu HS đặt câu - Chỉnh sửa câu HS 3’ Củng cố, dặn dò - HS đọc thành tiếng - Dùng bút chì gạch vào SGK - HS lên bảng gạch - Từ đơn : , vừa , lại - Từ phức: công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang - HS đọc yêu cầu - Lắng nghe - Hoạt động nhóm - Các nhóm dán phiếu lên bảng HS : đọc từ HS: viết từ - HS đọc yêu cầu - HS tiếp nối nói từ mình chọn và đặt câu.( HS đặt câu ) +Thế nào là từ đơn? Cho ví dụ +Thế nào là từ phức?Cho ví dụ -HS trả lời - Nhận xét tiết học - Dặn HS chuẩn bị bài sau -HS lớp Tiết 4: Kỹ thuật CẮT VẢI THEO ĐƯỜNG VẠCH DẤU I MỤC TIÊU : Kiến thức: HS biết cách vạch dấu trên vải và cắt vải theo đường vạch dấu Kĩ năng: Vạch dấu trên vải và cắt vải theo đường vạch dấu đúng quy trình, đúng kỹ thuật Thái độ: Giáo dục ý thức thực an toàn lao động II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: (17) Giáo viên: Tranh quy trình cắt vải theo đường vạch dấu Học sinh: Dụng cụ để cắt, khâu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG 3-5’ 2’ 10’ 20’ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung A.Kiểm tra + Kể tên các dụng cụ cắt, bài cũ khâu, thêu đã học và cách sử -HS nêu dụng B Bài Giới -GV giới thiệu và nêu mục - HS nghe thiệu bài tiêu bài học 2.Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu -GV giới thiệu mẫu, hướng dẫn HS quan sát, nhận xét hình dạng các đường vạch dấu, đường cắt vải theo đường vạch dấu +Nêu tác dụng đường vạch dấu trên vải ? + Nêu các bước cắt vải theo đường vạch dấu? -GV: Vạch dấu là công việc thực cắt, khâu, may sản phẩm Vạch dấu để cắt vải chính xác, không bị xiên lệch -HS quan sát sản phẩm HS nhận xét, trả lời - Để cắt vải thành quần áo các sản phẩm khác - HS nêu HD thao tác kĩ thuật * Vạch dấu -GV hướng dẫn HS quan -HS quan sát và nêu trên vải: sát H1a,1b để nêu cách vạch dấu đường thẳng, cong trên vải -1HS lên bảng vạch dấu -GV đính vải lên bảng lên mảnh vải -GV lưu ý : -Trước vạch dấu phải vuốt phẳng mặt vải -Khi vạch dấu đường thẳng phải dùng thước có cạnh -HS lắng nghe (18) * Cắt vải theo đường vạch dấu 3’ Củng cố, dặn dò thẳng Đặt thước đúng vị trí đánh dấu điểm theo độ dài cần cắt -Khi vạch dấu đường cong phải vuốt thẳng mặt vải Sau đó vẽ vị trí đã định -GV hướng dẫn HS quan sát H.2a, 2b (SGK) kết hợp quan sát tranh quy trình để nêu cách cắt vải theo đường vạch dấu -GV nhận xét, bổ sung và nêu số điểm cần lưu ý: +Tì kéo lên mặt bàn để cắt cho chuẩn +Mở rộng hai lưỡi kéo và luồn lưỡi kéo nhỏ xuống mặt vải để vải không cộm lên +Khi cắt, tay trái cầm vải nâng nhẹ lên để dễ luồn lưỡi kéo +Đưa lưỡi kéo cắt theo đúng đường vạch dấu +Chú ý giữ an toàn, không đùa nghịch sử dụng kéo -Cho HS đọc phần ghi nhớ -Kiểm tra vật liệu dụng cụ thực hành HS -Trong HS thực hành GV theo dõi,uốn nắn -GV đánh giá sản phẩm thực hành HS theo tiêu chuẩn -Nhận xét sự chuẩn bị, tuyên dương tinh thần học tập và kết thực hành -HS quan sát và nêu -HS lắng nghe -HS đọc phần ghi nhớ - Để lên mặt bàn đồ dùng học tập môn học -HS thực hành vạch dấu và cắt vải theo đường vạch dấu -HS trưng bày sản phẩm -HS tự đánh giá sản phẩm mình -HS lớp (19) Thứ năm ngày 24 tháng năm 2015 Tiết 1: Toán DÃY SỐ TỰ NHIÊN I MỤC TIÊU : Kiến thức: -Bước đầu nhận biết số tự nhiên, dãy số tự nhiên - Nắm số đặc điểm dãy số tự nhiên Kĩ năng: Hoàn thành bài tập nhanh và đúng Thái độ: Yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu Học sinh: Phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG 3-5’ 2’ 10’ Nội dung A.Kiểm tra bài cũ B Bài Giới thiệu bài Giới thiệu số tự nhiên và dãy số tự nhiên: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - GV gọi HS lên bảng chữa -2 HS lên bảng làm bài, HS bài tập 2c, 2d tiết 13 lớp theo dõi để nhận xét bài làm bạn +Giờ học toán hôm các em biết số tự nhiên và -HS nghe dãy số tự nhiên + Em hãy kể vài số đã học -2 đến HS kể Ví dụ: 5, 8, (GV ghi các số HS kể là số tự 10, 11, 35, 237, … nhiên lên bảng, các số không phải là số tự nhiên thì ghi riêng góc bảng.) -GV giới thiệu: Các số 5, 8, -HS nghe giảng 10, 11, 35, 237, … gọi là các số tự nhiên +Bạn nào có thể viết các số tự -2 HS lên bảng viết, HS nhiên theo thứ tự từ bé đến lớn, lớp viết vào giấy nháp số ? +Dãy số trên là dãy các số gì? -Dãy số trên là các số tự Được xếp theo tứ tự nào ? nhiên, xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, số -GV giới thiệu: Các số tự nhiên xếp theo thứ tự từ bé -HS nhắc lại kết luận đến lớn, số gọi là dãy số tự nhiên -GV viết lên bảng số dãy -HS quan sát dãy số và (20) số -GV cho HS quan sát tia số SGK và giới thiệu: Đây là tia số biểu diễn các số tự nhiên +Điểm gốc tia số ứng với số nào ? +Mỗi điểm trên tia số ứng với gì ? +Các số tự nhiên biểu diễn trên tia số theo thứ tự nào? +Cuối tia số có dấu gì ? Thể điều gì ? 17’ Giới thiệu số đặc điểm dãy số tự nhiên Thực hành Bài Bài trả lời -HS quan sát hình -Số -Ứng với số tự nhiên -Số bé đứng trước, số bé đứng sau -Cuối tia số có dấu mũi tên thể tia số còn tiếp tục biểu diễn các số lớn -GV cho HS vẽ tia số -HS lên vẽ +Khi thêm vào số ta +Số số nào ? +Số là số đứng đâu +Đứng liền sau số dãy số tự nhiên, so với số ? +Khi thêm vào số thì ta +Số 2, số là số liền sau số nào? Số này đứng số đâu dãy số tự nhiên, so với số 1? Như vậy dãy số tự nhiên có +HS nghe và nhắc lại đặc thể kéo dài mãi và không có số điểm tự nhiên lớn +Số là số tự nhiên nhỏ nhất, không có số tự nhiên nào nhỏ 0, số không có số tự nhiên liền trước +Vậy hai số tự nhiên liên +Hơn kém đơn tiếp thì kém bao vị nhiêu đơn vị ? -HS đọc đề bài +Muốn tìm số liền sau -Ta lấy số đó cộng thêm số ta làm nào ? -2 HS lên bảng làm bài, HS -GV cho HS tự làm bài lớp làm bài tập vào -GV chữa bài -Tìm số liền trước số -Bài tập yêu cầu làm gì? viết vào ô trống -GV yêu cầu HS làm bài (21) Bài Bài 3’ Củng cố, dặn dò -1 HS lên bảng làm bài, HS lớp làm bài vào + Hai số tự nhiên liên tiếp -Hơn kém đơn kém bao nhiêu vị HS lên bảng làm bài, HS đơn vị? lớp làm bài vào +Nêu đặc điểm dãy - Một HS nêu đặc điểm số dãy số trước lớp -GV tổng kết học Tiết 2: Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I MỤC TIÊU : Kiến thức: Kể câu chuyện ( mẩu chuyện, đoạn chuyện) đã nghe, đã đọc có nhân vật, có ý nghiã, nói lòng nhân hậu ( theo gợi ý SGK ) Kĩ năng: Lời kể rõ ràng, rành mạch, bước đầu biểu lộ tình cảm qua giọng kể Thái độ: Giáo dục HS tình cảm thương yêu, đùm bọc lẫn sống II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Bảng phụ viết gợi ý SGK (dàn ý KC), tiêu chuẩn đánh giá bài KC Học sinh: Xem trước câu chuyện số truyện viết lòng nhân hậu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG 3-5’ 2’ Hoạt động giáo viên Nội dung A.Kiểm tra - Gọi HS lên bảng kể lại bài cũ truyện thơ: Nàng tiên Ốc - Nhận xét HS B Bài Giới - Gọi HS giới thiệu thiệu bài truyện đã chuẩn bị - Giới thiệu: Mỗi em đã chuẩn bị câu chuyện mà đã đọc, nghe đâu đó nói lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương, giúp đỡ lẫn người với người Tiết kể chuyện hôm chúng ta cùng thi xem bạn nào có câu chuyện hay nhất? Bạn nào kể hấp dẫn nhé ! Hoạt động học sinh - HS kể lại - HS đọc thành tiếng đầu bài - HS nêu - Lắng nghe (22) 10’ 20’ 2.HD HS kể chuyện a.HD HS hiểu yêu cầu đề bài - Gọi HS đọc đề bài - GV dùng phấn màu gạch chân các từ: nghe, đọc, lòng nhân hậu - Gọi HS tiếp nối đọc phần Gợi ý + Lòng nhân hậu biểu nào? Lấy ví dụ số truyện lòng nhân hậu mà em biết - HS đọc thành tiếng đề bài - HS tiếp nối đọc +Biểu lòng nhân hậu:· Thương yêu, quý trọng, quan tâm đến người: Nàng công chúa nhân hậu, Chú Cuội , -· Cảm thông, sẵn sàng chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn: Bạn Lương, Dế Mèn ,… ·- Tính tình hiền hậu, không nghịch ác, không xúc phạm làm đau lòng người khác -Yêu thiên nhiên, chăm chút mầm nhỏ sự sống: Hai cây non, rễ đa tròn , … + Em đọc câu chuyện mình + Em đọc trên báo, đâu ? truyện cổ tích, SGK đạo đức, truyện đọc, em xem ti vi , … - Yêu cầu HS đọc kĩ phần và mẫu GV ghi nhanh các tiêu - HS đọc chí đánh giá lên bảng b HS thực - Chia nhóm HS hành kể - HS ngồi hai bàn trên chuyện, trao cùng kể chuyện, đổi ý nghĩa nhận xét, bổ sung cho câu chuyện -GV giúp đỡ nhóm Yêu cầu HS kể theo đúng trình tự mục - Tổ chức cho HS thi kể - HS thi kể, HS khác lắng (23) nghe để hỏi lại bạn HS thi kể có thể hỏi các bạn để tạo không khí sôi nổi, hào hứng - Gọi HS nhận xét bạn kể theo các tiêu chí đã nêu trên - Nhận xét bạn kể -Bình chọn: Bạn có câu chuyện hay là bạn nào ? Bạn kể chuyện hấp dẫn nhất? - Tuyên dương HS vừa đạt giải - Bình chọn 3’ Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà kể lại câu chuyện mà em nghe các bạn kể cho người thân nghe và chuẩn -HS lớp bị bài sau Tiết 3: Luyện từ và câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN HẬU, ĐOÀN KẾT I MỤC TIÊU : Kiến thức: Biết cách mở rộng vốn từ có tiếng hiền, tiếng ác Kĩ năng: Biết thêm số từ ngữ (gồm thành ngữ, tục ngữ và từ hán Việt thông dụng) chủ điểm Nhân hậu – Đoàn kết (BT2, BT3, BT4 ) Thái độ: Giáo dục HS yêu quí tiếng Việt; có thói quen sử dụng kiến thức đã học viết văn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: -Bảng phụ viết sẵn Bảng từ BT2, nội dung BT3 Học sinh: Từ điển tiếng Việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG 3-5’ 2’ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung A.Kiểm tra 1)Tiếng dùng để làm gì? Từ -2 HS lên bảng thực bài cũ dùng để làm gì ? Cho ví dụ ? yêu cầu 2)Thế nào là từ đơn? Thế nào là từ phức? Cho ví dụ - Nhận xét HS B Bài Giới + Tuần này chúng ta học - Chủ điểm : Thương (24) thiệu bài 30’ 2.Hướng dẫn HS làm bài tập Bài Bài Bài chủ điểm có tên là gì ? Tên đó nói lên điều gì ? - Bài học hôm giúp các em có thêm vốn từ và cách sử dụng từ ngữ thuộc chủ điểm học người thể thương thân Tên đó nói lên người hãy biết thương yêu - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS sử dụng từ điển và tra từ -Phát bảng nhóm, bút cho nhóm - Yêu cầu nhóm dán phiếu lên bảng Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Tuyên dương nhóm tìm nhiều từ -GV có thể hỏi lại HS nghĩa các từ vừa tìm - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm bài nhóm - Gọi nhóm xong trước dán bài lên bảng Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Chốt lại lời giải đúng - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS viết vào nháp HS làm trên bảng - Gọi HS nhận xét bài bạn - Chốt lại lời giải đúng - HS đọc yêu cầu - Sử dụng từ điển +Em thích câu thành ngữ nào - Hoạt động nhóm - Tìm chữ h và vần iên Tìm vần ac - Mở từ điển để kiểm tra lại - HS đọc yêu cầu - Trao đổi và làm bài - Dán bài, nhận xét, bổ sung - HS đọc yêu cầu SGK - HS tự làm bài - Nhận xét - 3-5 HS đọc thành tiếng a) Hiền bụt ( đất ) b) Lành đất ( bụt ) c) Dữ cọp d) Thương chị em ruột (25) nhất? Vì sao? - HS tự phát biểu : · Em thích câu thành ngữ: Hiền bụt vì câu này so sánh đó hiền lành ông bụt câu chuyện cổ tích · Em thích câu : Thương chị em ruột vì câu này ý nói chị em ruột yêu thương - Gọi HS đọc yêu cầu bài - HS đọc thành tiếng yêu cầu - Yêu cầu HS thảo luận cặp - Thảo luận cặp đôi đôi - Gọi HS phát biểu (GV có thể gọi tiếp nối HS có câu trả lời gần đúng thì chốt lại + Câu thành ngữ ( tục ngữ ) em vừa giải thích có thể dùng - Tự phát biểu tiếp nối tình nào? Bài 3’ Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn dò học sinh chuẩn bị bài sau Tiết 4: Tập làm văn KỂ LẠI LỜI NÓI, Ý NGHĨ CỦA NHÂN VẬT I MỤC TIÊU : Kiến thức: Biết hai cách kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật và tác dụng nú: nói lên tính cách nhân vật và ý nghĩa câu chuyện( nội dung ghi nhớ) Kĩ năng: Bước đầu biết kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật bài văn kể chuyện theo hai cách: trực tiếp, gián tiếp, ( BT mục III) Thái độ: Rèn kĩ tự tin trước đông người II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Các băng giấy (26) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG Hoạt động giáo viên Nội dung 3-5’ 1’ 12’ Hoạt động học sinh A.Kiểm tra + Khi tả ngoại hình nhân vật, - HS trả lời câu hỏi bài cũ cần chú ý tả gì ? +Những yếu tố nào tạo nên - Những yếu tố: hình dáng, tính tình, lời nói, cử chỉ, suy nhân vật truyện ? B Bài nghĩ, hàng động tạo nên Giới - Bài học hôm giúp các em nhân vật thiệu bài biết kể lại lời nói, ý nghĩ vủa nhân vật 2.Phần nhận -HS đọc yêu cầu SGK xét - Gọi HS đọc yêu cầu - HS suy nnghĩ và ghi vào Bài nháp - Yêu cầu HS tự làm bài -GV đưa bảng phụ để HS đối - đến HS trả lời + Những câu ghi lại lời nói chiếu cậu bé: - Gọi HS đọc lại +Những câu ghi lại ý nghĩ cậu bé : - Nhận xét, tuyên dương HS tìm đúng các câu văn Bài + Lời nói và ý nghĩ cậu bé + Lời nói và ý nghĩ cậu bé nói lên cậu là người nhân nói lên điều gì cậu ? hậu, giàu tình thương yêu người và thông cảm với nỗi khốn khổ ông lão + Nhờ đâu mà em đánh giá + Nhờ lời nói và suy nghĩ cậu tính nết cậu bé ? Bài -Gọi HS đọc yêu cầu và ví dụ - HS tiếp nối đọc -Yêu cầu HS đọc thầm, thảo - Đọc thầm, thảo luận cặp luận cặp đôi câu hỏi: Lời nói, ý đôi nghĩ ông lão ăn xin - HS tiếp nối phát hai cách kể đã cho có gì khác biểu đến có câu trả lời đúng nhau? Cách a) Tác giả kể lại nguyên văn lời noi ông lão với cậu bé Cách b) Tác giả kể lại lời - Nhận xét, kết luận và viết câu nói ông lão lời mình trả lời vào cạnh lời dẫn (27) 3-4’ Ghi nhớ 15’ 4.Luyện tập Bài + Ta cần kể lại lời nói và ý + Ta cần kể lại lời nói và ý nghĩ nhân vật để làm gì? nghĩ nhân vật để thấy rõ tính cách nhân vật + Có cách nào để kể lại + Có cách : lời dẫn trực lời nói và ý nghĩ nhân vật? tiếp và lời dẫn gián tiếp - Gọi HS đọc phần Ghi nhớ - HS đọc thành tiếng - Yêu cầu HS tìm đoạn - HS tìm đoạn văn có yêu văn có lời dẫn trực tiếp, lời dẫn cầu gián tiếp - Gọi HS đọc nội dung - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS chữa bài: HS lớp nhận xét, bổ sung +Dựa vào dấu hiệu nào, em nhận lời dẫn gián tiếp, lời dẫn trực tiếp ? - Nhận xét, tuyên dương HS làm đúng Bài - Gọi HS đọc nội dung - Phát giấy và bút cho nhóm + Khi chuyển lời dẫn gián tiếp thành lời dẫn trực tiếp cần chú ý gì ? - Chốt lại lời giải đúng 3’ Bài Củng cố, dặn dò *Tiến hành tương tự bài - Nhận xét tiết học -Dặn HS v chuẩn bị bài sau - HS đọc thành tiếng - Dùng bút chì gạch gach lời dẫn trực tiếp, gạch gạch lời dẫn gián tiếp -HS đánh dấu trên bảng lớp -Lời dẫn trực tiếp là câu trọn vẹn đặt sau dấu hai chấm phối hợp với dấu gạch ngang đầu dòng hay dấu ngoặc kép -Lời dẫn gián tiếp đứng sau các từ nói : rằng, là và dấu hai chấm - 2HS đọc nội dung - Thảo luận, viết bài - Cần chú ý: Phải thay đổi từ xưng hô và đặt lời nói trực tiếp vào sau dấu hai chấm kết hợp với dấu gạch đầu dòng hay dấu ngoặc kép - Dán phiếu, nhận xét, bổ sung -HS lớp Thứ sáu ngày 26 tháng năm 2014 (28) Tiết 1: Toán VIẾT SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN I MỤC TIÊU : Kiến thức: - Biết sử dụng 10 chữ số để viết số hệ thập phân -Nhận biết giá trị chữ số phụ thuộc vào vị trí nó số đó Kĩ năng: Viết số nhanh và đúng Thái độ: Biết vận dụng vào sống II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: - Bảng phụ, phấn màu Học sinh: Bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG 3-5’ 2’ 10’ Nội dung A.Kiểm tra bài cũ B.Bài Giới thiệu bài 2.Giảng bài * Đặc điểm hệ thập phân * Cách Hoạt động giáo viên +Nêu đặc điểm dãy số tự nhiên? -GV nhận xét HS Hoạt động học sinh -3 HS nêu HS khác nhận xét - Giờ toán hôm các em -HS nghe nhận biết số đặc điểm đơn giản hệ thập phân -GV viết lên bảng bài tập sau và yêu cầu HS làm bài 10 đơn vị = ……… chục 10 chục = ……… trăm 10 trăm = ……… nghìn …… nghìn = ……… Trăm nghìn 10 chục nghìn = ……… trăm nghìn +Qua bài tập trên bạn nào cho biết hệ thập phân 10 đơn vị hàng thì tạo thành đơn vị hàng trên liền tiếp nó ? -GV khẳng định: chính vì ta gọi đây là hệ thập phân -1 HS lên bảng điền -Cả lớp làm vào giấy nháp -Tạo thành đơn vị hàng trên liền tiếp nó -Vài HS nhắc lại kết luận (29) viết số hệ thập phân 17’ 3.Thực haønh Bài Bài Bài +Hệ thập phân có bao nhiêu chữ số, đó là chữ số nào? -Hãy sử dụng các chữ số trên để viết các số sau: +Chín trăm chín mươi chín +Hai nghìn không trăm linh năm +Sáu trăm sáu mươi lăm triệu bốn trăm linh hai nghìn bảy trăm chín mươi ba -GV giới thiệu : với 10 chữ số chúng ta có thể viết số tư nhiên +Nêu giá trị các chữ số số 999 -GV: là chữ số vị trí khác nên giá trị khác Vậy có thể nói giá trị chữ số phụ thuộc vào vị trí nó số đó -Có 10 chữ số Đó là các số : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, -HS nghe GV đọc số và viết theo -1 HS lên bảng viết -Cả lớp viết vào bảng (999, 2005, 665402793) -9 đơn vị , chục và trăm -HS nhắc lại -GV yêu cầu HS đọc bài mẫu -HS lớp làm bài vào sau đó tự làm bài -HS đổi chéo để kiểm tra bài nhau, HS đọc bài làm mình trước lớp để các bạn kiểm tra theo - em đọc - Gọi HS đọc bài -GV viết số 387 lên bảng và -1 HS lên bảng viết, HS yêu cầu HS viết số trên thành lớp viết vào nháp 387 = 300 + 80 + tổng giá trị các hàng nó -GV nêu cách viết đúng, sau đó yêu cầu HS tự làm bài -GV nhận xét sửa bài +Bài tập yêu cầu chúng ta làm -Ghi giá trị chữ số số bảng sau gì ? -Giá trị chữ số -Phụ thuộc vào vị trí nó số đó số phụ thuộc vào điều gì? -GV viết số 45 lên bảng và -Trong số 45, giá trị chữ (30) 3’ Củng cố, dặn dò hỏi: nêu giá trị chữ số số là đvị , vì chữ số số 45, vì chữ số lại thuộc hàng đvị , lớp đvị có giá trị vậy ? -GV yêu cầu HS làm bài -1 HS lên bảng làm bài, HS lớp làm bài vào - Chữa bài - Nghe - Nhận xét học - Dặn dò HS Tiết 3: Tập làm VIẾT THƯ văn I MỤC TIÊU : Kiến thức: HS nắm mục đích việc viết thư, nội dung và kết cấu thông thường thư (nội dung ghi nhớ) Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức đã học để viết thư thăm hỏi, trao đổi thông tin với bạn ( mục III) Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu quí tiếng Việt; yêu quí bạn bè II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Bảng phụ ghi bố cục thư Học sinh: Nháp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG 3-5’ 1’ 12’ Hoạt động giáo viên Nội dung A.Kiểm tra + Cần kể lại lời nói, ý nghĩ bài cũ nhân vật để làm gì ? - Nhận xét B Bài Giới + Khi muốn liên lạc với người thiệu bài thân xa, chúng ta làm cách nào? - Vậy viết thư cần chú ý điều gì? Bài học hôm giúp các em trả lời câu 2.Phần nhận hỏi này -Gọi HS đọc lại bài Thư xét thăm bạn trang 25, SGK + Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì ? Hoạt động học sinh - HS trả lời câu hỏi + Khi muốn liên lạc với người thân xa, chúng ta có thể gọi điện,viết thư - HS đọc thành tiếng + Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để chia gì bù (31) + Theo em, người ta viết thư để làm gì ? + Đầu thư bạn Lương viết gì? + Lương thăm hỏi tình hình gia đình và địa phương Hồng nào ? + Bạn Lương thông báo với Hồng tin gì ? + Theo em, nội dung thư cần có gì ? + Qua thư, em nhận xét gì phần Mở đầu và phần Kết thúc ? 3-4’ 15’ Ghi nhớ Luyện tập - Treo bảng phụ và yêu cầu HS đọc - Yêu cầu HS đọc đề bài - Gạch chân từ: trường khác để thăm hỏi, kể, tình hình lớp, trường em - Phát giay và bút cho nhóm + Đề bài yêu cầu em viết thư cho ? + Mục đích viết thư là gì +Thư viết cho bạn cùng tuổi cần đắp + Để thăm hỏi, động viên nhau, để thông báo tình hình, trao đổi ý kiến, bày tỏ tình cảm + Bạn Lương chào hỏi và nêu mục đích viết thư cho Hồng + Lương thông cảm, sẻ chia hòan cảnh, nỗi đau cua Hồng và bà địa phương + Lương báo tin sự quan tâm .tiền tiết kiệm + Nội dung thư cần : - Nêu lí và mục đích viết thư -Thăm hỏi người nhận thư -Thông báo tình hình người viết thư - Nêu ý kiến cần trao đổi bày tỏ tình cảm +Phần Mở đầu ghi địa điểm, thời gian viết thư, lời chào hỏi + Phần Kết thúc ghi lời chúc, lời hứa hẹn - đến HS đọc thành tiếng -1 HS đọc yêu cầu SGK - Nhận đồ dùng học tập - Thảo luận, hoàn thành nội dung -Dán phiếu, nhận xét, bổ sung (32) xưng hô nào? (xưng bạn – mình , cậu – tớ) + Cần thăm hỏi bạn gì ? + Em cần kể cho bạn gì tình hình lớp, trường mình + Em nên chúc, hứa hẹn với bạn điều gì? * Viết thư - Nhắc HS dùng từ ngữ thân mật, gần gũi, tình cảm bạn bè chân thành - Gọi HS đọc lá thư mình viết 3’ Củng cố, dặn dò - Nhận xét HS - Nhận xét tiết học - Dặn dò HS chuẩn bị bài sau - Các nhóm hoàn thành trước dán phiếu lên bảng, nhóm khác nhận xét, bổ sung - HS suy nghĩ và viết nháp - Viết bài - đến HS đọc -HS lớp (33)
- Xem thêm -

Xem thêm: tuan 3, tuan 3