0

Ứng dụng công nghệ GIS xác định giá đất khu vực Phường 10, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

9 1 0
  • Ứng dụng công nghệ GIS xác định giá đất khu vực Phường 10, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:41

Xác định giá đất là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý đất đai. Giá đất thực tế và những biến động về giá đất thể hiện rõ trong thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản (BĐS) có vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nước ta. 48 Journal of Mining and Earth Sciences Vol 62, Issue (2021) 48 - 56 Application GIS technology to determine the land price in Ward 10, District 8, Ho Chi Minh City Duc Huu Hoang 1, Lan Thi Pham 2,*, Ha Thu Thi Le 2, Phi Hoang Nguyen2, Hai Quoc Duong 2, Huynh Hoang Luu 2, Cuong Duy Khuat 3, Hieu Thanh Nguyen Natural Resources and Environment Consulting Center, Ho Chi Minh University of Natural Resources and Environment, Vietnam Faculty of Geomatics and Land Administration, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam Technical centrer for natural resources, environment and land development Lam Dong - Lam Dong Environment and Natural Resource Department, Vietnam Office of Surveying, Mapping and Remote sensing - Khanh Hoa Environment and Natural Resource Department, Vietnam ARTICLE INFO ABSTRACT Article history: Received 25th Apr 2021 Accepted 08th July 2021 Available online 31st Aug 2021 Determination of land price is one of the most important land management roles Land prices and changes of land prices are evident in the real estate market The real estate market plays an important role in the economy of Vietnam Recently, when the population is increasing, leading to increased housing demand The distribution of the population is concentrated in big cities Then the demand for land information, especially land prices are always interested by people However, real information on land price is always lacking and virtual If people want the real estate market to develop well, information on land price must be clear and adequate The land price area map satisfies those requirements Land price zone map helps managers about land effectively and the land price map also helps the people - participants in the real estate market to grasp the most reliable information of land prices GIS technology is applied in the paper to zone land prices using land price information collecting in Ward 10, District 8, Ho Chi Minh City Keywords: GIS, Ho Chi Minh city, Land price Copyright © 2021 Hanoi University of Mining and Geology All rights reserved _ *Corresponding author E - mail: phamthilan@humg.edu.vn DOI: 10.46326/JMES.2021.62(4).06 Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất Tập 62, Kỳ (2021) 48 - 56 49 Ứng dụng công nghệ GIS xác định giá đất khu vực Phường 10, Quận 8, TP Hồ Chí Minh Hoàng Hữu Đức 1, Phạm Thị Làn 2,*, Lê Thị Thu Hà 2, Nguyễn Hoàng Phi 2, Dương Quốc Hải 2, Lưu Hoàng Huynh 2, Khuất Duy Cường 3, Nguyễn Thành Hiếu Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Tài nguyên Môi trường, Trường Đại học Tài ngun Mơi trường, TP Hồ Chí Minh , Việt Nam Khoa Trắc địa - Bản đồ Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ Địa chất, Việt Nam Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài ngun Mơi trường Lâm Đồng, Việt Nam Phịng Đo đạc, Bản đồ Viễn thám - Sở Tài ngun Mơi trường Khánh Hịa, Việt Nam THƠNG TIN BÀI BÁO TĨM TẮT Q trình: Nhận 25/4/2021 Chấp nhận 08/7/2021 Đăng online 31/8/2021 Xác định giá đất nhiệm vụ quan trọng công tác quản lý đất đai Giá đất thực tế biến động giá đất thể rõ thị trường bất động sản Thị trường bất động sản (BĐS) có vai trị quan trọng kinh tế nước ta Đặc biệt năm gần đây, dân số ngày tăng, kéo theo nhu cầu nhà tăng tập trung thành phố lớn, làm cho nhu cầu thông tin đất đai, đặc biệt giá đất người dân quan tâm Trong đó, thơng tin BĐS ln thiếu chưa đáng tin cậy Để thị trường BĐS phát triển tốt u cầu thơng tin phải rõ ràng, đầy đủ minh bạch Bản đồ vùng giá đất giúp nhà nước quản lý đất đai cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu Đồng thời đồ vùng giá đất giúp người dân - người tham gia thị trường BĐS nắm thông tin đáng tin cậy giá đất Bài báo sử dụng công nghệ GIS để xác định giá đất theo thông tin giá thị trường thu thập Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh Từ khóa: Giá đất, GIS, TP Hồ Chí Minh © 2021 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Tất quyền bảo đảm Mở đầu Nằm xu chung đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có thị hóa mạnh mẽ gia tăng dân số dẫn tới biến động _ *Tác giả liên hệ E - mail: phamthilan@humg.edu.vn DOI: 10.46326/JMES.2021.62(4).06 lớn giá đất, đặc biệt Quận 8, TP.HCM nơi diễn hoạt động buôn bán bất động sản sôi động Sự nhộn nhịp thị trường BĐS làm cho giá đất Quận thay đổi liên tục giá đất dễ dàng bị thổi phồng từ nguồn tin chưa đáng tin cậy Bên cạnh đó, việc đầu đất động lực làm lên giá trị đất từ việc thay đổi mục đích sử dụng đất (Hermawan & Syahbana, 2015) Để thực tốt công tác quản lý đất đai để đảm bảo người dân mua bán giá đất thực 50 Hồng Hữu Đức nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 48 - 56 việc xác định giá đất khu vực Quận cần thiết TP.HCM có định giá đất định số 02/2020/QĐ - UBND TP.HCM ngày 16 tháng 01 năm 2020 ban hành Quy định Bảng giá đất địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024 Quy định phân chia vùng giá đất theo mục đích sử dụng tiêu chí định giá chủ yếu dựa vào vị trí đất so với đường giao thơng quốc lộ, tỉnh lộ, phố hẻm Bên cạnh đó, quy định giá đất TP.HCM nói chung Quận nói riêng dừng việc mô tả giá đất vị trí theo bảng phụ lục báo cáo mơ tả theo khung phủ quy định Hiện tại, đồ giá đất theo thị trường chưa có biến động giá đất thị trường không cập nhật thường xuyên Trong đó, đất nằm vị trí không gian định, giá trị thực đất ngồi việc phụ thuộc vào vị trí so với đường giao thông (Paul B Downing, 1973; Aransah Sembiring nnk., 2019), cịn phụ thuộc vào vị trí so với trường học (Aliyu Ahmad Aliyu nnk, 2016), sở y tế (Ryan Rivas nnk, 2019; Waddell P nnk, 1993), chợ, siêu thị, khu vui chơi giải trí (Turner J, 2017), tính pháp lý (Oni Ayotunde Olawande nnk, 2012), tiếng ồn ô nhiễm môi trường (Van Praag B and Baarsma BE, 2001; Ozdenerol E nnk, 2015),… thêm vào giá đất biến động nhanh theo thời gian Để nâng cao hiệu quản lý nhà nước đất đai, giúp tăng cường hiệu lực cải cách thủ tục hành lĩnh vực đất đai đặc biệt cơng việc có liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh để có minh bạch thông tin giá đất thị trường bất động sản cần thiết phải có sở liệu hệ thống định giá đất để sát với thực tế Như vậy, phân vùng giá đất nhu cầu thực tiễn kinh tế thị trường (Trịnh Hữu Liên, 2014), để đáp ứng nhu cầu thị trường đáp ứng nhu cầu công tác quản lý đất đai Để giải nhu cầu thực tế này, cần thiết phải xây dựng đồ giá đất với trợ giúp công nghệ GIS Công nghệ GIS với khả lưu trữ, chuẩn hóa, trình diễn số liệu trực quan đồ, phân tích cập nhật liệu cơng cụ hiệu để xây dựng hệ thống sở liệu GIS nhằm tích hợp yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định giá đất khách quan, xác kịp thời cho Quận 8, TP.HCM Khu vực nghiên cứu liệu Phường 10 thuộc Quận 8, TP.HCM, có diện tích 25,48 ha, dân số năm 2006 22.267 người, mật độ dân số đạt 87,748 người/km² Phường 10 có vị trí địa lý nằm nằm phía bắc trung tâm Quận 8, giáp ranh với đơn vị hành Phía bắc giáp với Phường 11, ranh giới Rạch Ụ Cây; phía đơng giáp với Phường 9, ranh giới đường Hưng Phú cầu Nguyễn Tri Phương đến cầu Chánh Hưng; Phía tây giáp với Phường 11; phía nam giáp với Phường 5, lấy ranh giới kênh Đơi (Hình 1) Với vị trí thuận lợi, Phường 10 có tiề m để thu hút vốn đầu tư nước nước cho phá t triển ngành công nghiệ p xây dựng phát triển đô thị Cùng với phát triển hệ thống hạ tầng dự án cải thiện môi trường nước, dự án bồi thường hỗ trợ, tái định cư nhà ven sông, dự án công viên xanh dọc kênh, rạch,… Đến nay, Phường 10 dần khỏi tình trạng “vùng nước Hình Vị trí địa lý Phường 10, Quận 8, TP Hồ Chí Minh Hồng Hữu Đức nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 48 - 56 đên” khu vực Dữ liệu sử dụng báo gồm đồ địa chính, đồ giá đất theo giá nhà nước số liệu điều tra giá đất thị trường Phường 10, Quận 8, TP.HCM Phương pháp nghiên cứu Giá đất tính theo giá thị trường kết hợp với yếu tố ảnh hưởng vị trí, diện tích hình dạng đất Giá đất thị trường báo tính tốn cơng thức (1) quy trình thực theo Hình Giá quy chuẩn = Giá đất (điều tra thị trường)/(K_vitri*K_dientich*K_hinhthe) (1) Kết thảo luận 4.1 Điều tra, thu thập số liệu Để xác định giá đất theo khung giá thị trường trước tiên cần phải thu thập số liệu giá thị 51 trường Việc thu thập phải dựa nguyên tắc phân bố mẫu khu vực nghiên cứu, giá đất thu thập phải loại bỏ sơ giá xa thời điểm nghiên cứu vô lý (cao mức thấp mức) để đảm bảo giá thu thập sát với thực tế Các thơng tin giá đất tìm kiếm từ chủ thể sử dụng đất giao dịch, quan chức năng, báo chí, mạng internet, văn phịng nhà đất, sàn giao dịch, Các đất điều tra cần phải đánh dấu đồ địa để phục vụ cho việc nhập giá tiến hành nội suy Các số liệu thị trường thu thập có giá đất bao gồm giá đất giá nhà (gọi giá bất động sản) Vì vậy, cần phải tách riêng hai loại (Giá đất = Giá bất động sản - Giá nhà) Bài báo thu thập 315 giá đất vị trí Hình Trong đó, 297 giá đất dùng để nội suy tính giá thị trường 18 giá đất dùng để kiểm tra độ xác phép nội suy Hình Quy trình thành lập đồ vùng giá trị đất đai theo giá trị thị trường 52 Hồng Hữu Đức nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 48 - 56 Hình Bản đồ vị trí điểm thu thập số liệu giá đất 4.2 Phân tích xử lý số liệu Việc phân tích xử lý số liệu (vị trí Hình 3) thực với nội dung lọc liệu tính hệ số ảnh hưởng đến giá đất thị trường Hai nội dung cụ thể sau: 4.2.1 Lọc liệu Để xây dựng đồ giá đất nhất, giá đất cập nhật nhóm tác giả sử dụng phương pháp phân tích tương quan, phân tích phù hơp quy luật giá đất so với đất xung quanh để loại bỏ đất không theo quy luật nhỏ hay lớn so với giá điều tra Đồng thời loại bỏ đất có tình trạng pháp lý chưa rõ ràng, cịn tình trạng tranh chấp Để thuận tiện cho việc điều tra xử lý số liệu, báo khoanh thành vùng giá trị dựa theo khu vực tuyến phố phường Vùng 1: Khu vực xung quanh đường Nguyễn Duy, đường Dã Tượng; Vùng 2: Khu vực xung quanh đường Ba Đình, đường Ụ cây; Vùng 3: Khu vực xung quanh đường Hưng Phú, đường Phạm Hùng 4.2.2 Tính hệ số ảnh hưởng đến giá đất thị trường Trong q trình phân tích cần tính đến hệ số ảnh hưởng đến giá đất như: hệ số vị trí, hệ số diện tích, hệ số hình thể Như vậy, để đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến giá thị trường đất, báo áp dụng phương pháp thông dụng chọn cặp mẫu điều tra có yếu tố tương tự nhau, trừ yếu tố phân tích để tìm hệ số ảnh hưởng yếu tố giá trị thị trường đất a Tính hệ số vị trí (K_VT) Thơng qua việc phân tích số liệu giá đất thị trường nhóm tác giả xác định vị trí ảnh hưởng lớn đến đất hệ số tương ứng chúng Vị trí đất giáp với với đường có tên Hồng Hữu Đức nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 48 - 56 đường, Vị trí đất giáp với hẻm có độ rộng m, hai xe tơ tránh Vị trí đất giáp với hẻm có độ rộng 3÷5 m, xe tơ vào Vị trí áp dụng đất cịn lại Vì vị trí vị trí mặt tiền thuận lợi giao thông kinh doanh nên giá đất cao chọn làm chuẩn có hệ số Áp dụng phương pháp trọng số yếu tố (Factor Rating Method) để tính tốn hệ số nhóm cịn lại kết thể Bảng c Tính hệ số hình thể (K_HT) Hình thể đất chia làm nhóm: Nhóm 1: Hình vng; Nhóm 2: Hình chữ nhật; Nhóm 3: Hình đa giác Trong đó, hình chữ nhật nhóm hình thể ưa chuộng gán hệ số Áp dụng phương pháp trọng số yếu tố tính hệ số hình thể nhóm hình thể cịn lại (Bảng 3) Bảng Bảng tổng hợp hệ số hình thể vùng giá trị Bảng Ảnh hưởng hệ số vị trí Vùng Vị trí 1 1 Vị trí 0,7 0,7 0,7 Vị trí 0,56 0,56 0,56 Vị trí 0,448 0,448 0,448 Vùng b Tính hệ số diện tích (K_DT) Hệ số diện tích chia làm nhóm cho vùng: Nhóm 1: nhỏ 36 m2; Nhóm 2: khoảng 36÷100 m2; Nhóm 3: lớn 100 m2 Vì phường chủ yếu đất dùng để xây nhà kết hợp với kinh doanh, dùng vào mục đích sản xuất kinh doanh nên nhóm có giá cao chọn làm chuẩn có hệ số Áp dụng phương pháp trọng số yếu tố (Factor Rating Method) để tính tốn hệ số nhóm cịn lại kết thể Bảng Bảng Ảnh hưởng hệ số diện tích Vùng Nhóm 0,98 0,95 0,97 Nhóm 1 Nhóm 0,76 0,88 0,75 53 Nhóm 0,97 0,94 0,96 Nhóm 1 Nhóm 0,84 0,79 0,82 4.4 Nội suy giá đất Do lớp “giá thu thập” chứa số yếu tố ảnh hưởng vị trí, diện tích, hình thể, Để nội suy, cần tạm thời loại bỏ yếu tố để có lớp gọi lớp giá quy chuẩn Giá quy chuẩn tính theo cơng thức (2) Gia_quy_chuan = gia_thu_thap/K_HT* K_VT*K_DT (2) Bài báo sử dụng phương pháp nội suy: Nội suy trọng số (IDW - Inverse Distance Weighted); Nội suy hàm Spline Nội suy Kriging Sau nội suy có giá trị Cell (giá quy chuẩn) khu vực nghiên cứu tương ứng với phương pháp Để đánh giá độ tin cậy kết nội suy, báo sử dụng 18 mẫu giá lại để so sánh đánh giá với kết trình bày Bảng Bảng Bảng so sánh kết nội suy giá đất so với giá đất thực tế thu thập (triệu đồng/m2) Số tờ/ Số Giá Giá thu thập Giá theo nội suy IDW Sai số Giá theo nội suy Spline Sai số Giá theo nội suy Kriging Sai số 1/11 2/67 7/119 12/70 14/121 15/134 21/90 94 93,636 0,364 94,882 - 0,882 93,722 0,278 59 58,919 0,081 60,306 - 1,306 58,585 0,415 96 95,89 0,110 95,873 0,127 96,782 - 0,782 79 79,417 - 0,417 80,072 - 1,072 80,023 - 1,023 61 60,655 0,345 61,389 - 0,389 60,764 0,236 26/14 96,5 140 112 96,709 139,475 111,856 - 0,209 0,525 0,144 96,823 139,42 111,523 - 0,323 0,576 0,477 97,24 139,8 110,985 - 0,74 0,2 1,015 54 Hoàng Hữu Đức nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 48 - 56 Từ kết trên, nhận thấy phép nội suy IDW phù hợp cho khu vực Phường 10, Quận Do vậy, bái báo lựa chọn kết nội suy IDW để xây dựng sở liệu giá đất theo giá thị trường Phường 10, Quận Quy trình nội suy để có giá đất thực thể Hình Việc sử dụng phép nội suy thu giá trị ô (cell) đồ Một đất tập hợp nhiều Sau đó, sử dụng công cụ thống kê theo vùng (Zonal Statistics as Table) ArcGIS cho giá trị trung bình đất Các giá trị liên kết với bảng thuộc tính lớp “Thua_dat” qua trường liên kết “ID” Sau thực xong trình Zonal Statistics as Table, kết nối với bảng thuộc tính lớp đất giá trị trung bình đất Từ giá trị trung bình này, giá thực đất tính nhân ngược trở lại với hệ số ảnh hưởng theo công thức (3) Gia_thuc = Gia trung binh x KVT x KHT x KDT x (3) Trong đó: k - hệ số ảnh hưởng yếu tố đến giá đất Giá thực theo thị trường Phường 10, Quận thể Hình 4.5 So sánh giá thị trường khung giá nhà nước Quy trình xác định hệ số chênh lệch giá đất thị trường giá đất nhà nước quy định thể Hình Hình Quy trình nội suy giá đất (k hệ số ảnh hưởng yếu tố đến giá đất) Hình Bản đồ vùng giá trị đất theo giá thị trường Hồng Hữu Đức nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 48 - 56 Để tính tốn hệ số chênh lệch giá đất thị trường giá đất nhà nước quy định cần chồng xếp hai đồ vùng giá trị đất đai theo khung giá nhà nước đồ vùng giá trị đất đai theo giá thị trường Trường thông tin chênh lệch “HS_chênhlêch” (lưu trữ chênh lệch giá đất hai đồ) bảng thuộc tính tính tốn HS_chenhlech theo cơng thức (4) HS_chenhlech = Giá thị trường / Giá theo khung giá (4) Bảng hệ số chênh lệch giá đất giá nhà nước giá thị trường Hệ số chênh lệch thấp 15,6; cao 23; trung bình 19,8 4.6 Thảo luận Trên sở bảng hệ số chênh lệch thành lập được, thấy giá thị trường đất cao khoảng 20÷23 lần với giá khung giá UBND Thành phố ban hành - Khu vực xung quanh đường Ụ Cây có giá chênh lệch cao Các đất khu vực chủ yếu vị trí 1, 2; tuyến đường phát triển giao thông tấp nập phường - Giá chênh lệch thấp thường nằm khu vực vị trí 3, Hầu hết thường ngõ với điều kiện giao thông Kết luận Đất đai vừa sản phẩm tự nhiên vừa sản phẩm lao động tham gia vào thị trường 55 hàng hoá đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế đặc biệt thị trường BĐS năm gần pfhát triển cách nhanh chóng, khơng ảnh hưởng đến kinh tế mà ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân Vì vậy, đồ vùng giá trị đất đai công cụ quan trọng với sở pháp lý tổ chức phục vụ cho công tác quản lý đất đai phát triển thị trường bất động sản công khai minh bạch Đồng thời, phương tiện tra cứu nhanh chóng, trực quan cho người dân Trước đây, cơng nghệ chưa phát triển việc xây dựng đồ vùng giá trị đất đai và tra cứu thơng tin gặp nhiều khó khăn phải xử lý khối lượng thông tin lớn liên quan đến giá đất, ngày công việc trở nên dễ dàng ứng dụng công nghệ GIS, số bước tự động hố chức GIS Kết nghiên cứu cho thấy khả ứng dụng hiệu công nghệ GIS vào xây dựng đồ vùng giá trị đất đai, nghiên cứu xây dựng đồ vùng giá trị đất đai theo khung giá nhà nước theo giá thị trường Phường 10, Quận 8, TP.HCM, bả n đò thể hiệ n sự chênh lệ ch giữa khung giá nhà nước và giá thị trường năm 2019 Kiến nghị - Nhà nước cán quản lý đất đai cần có điều chỉnh giá đất hợp lý cho khu vực Phường 10, Quận để đảm bảo công cho người dân hạn chế vụ tranh chấp đất đai Bảng Hệ số chênh lệch khung giá nhà nước giá thị trường Số tờ Số TT hiệu đồ 1 3 4 5 … … 3703 27 57 3704 27 50 3705 27 3706 27 55 3707 27 52 3708 27 53 Diên tích Tên chủ sử dụng (m2) 48,6 Nguyễn Thành Danh 17,7 Trần Thị Muồi 24 Nguyễn Văn Sơn 28,5 Nguyễn Văn Thành 27,1 Nguyễn Thị Thu 44,9 Huỳnh Thị Liên Địa MĐ SD Giá nhà nước Giá thị trường 45 Ụ Cây 52 Ụ Cây 52A Ụ Cây 50A Ụ Cây 54 Ụ Cây 52B Ụ Cây ODT ODT ODT ODT ODT ODT 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 88.046.668 87.357.079 86.191.521 74.797.874 89.887.131 93.652.832 Hệ số % chênh chênh lệch lệch 18,34 5,45 18,2 5,49 17,96 5,57 15,58 6,42 18,73 5,34 19,51 5,13 ODT ODT ODT ODT ODT ODT 8.400.000 8.400.000 5.880.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 127.882.149 126.346.130 86.310.547 127.101.845 126.387.482 125.282.974 15,22 15,04 14,68 15,13 15,05 14,91 19,2 CTXD Tân Bình Đơng Nguyễn Duy 50,6 Thái Thịnh Thi 436 Nguyễn Duy 36,8 Quách Phương Nguyễn Duy 18,6 CTXD Tân Bình Đơng Nguyễn Duy 50,4 Lâm Kiên 432 Nguyễn Duy 40 CTXD Tân Bình Đơng Nguyễn Duy 6,57 6,65 6,81 6,61 6,65 6,70 56 Hồng Hữu Đức nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 48 - 56 - Chú trọng đào tạo đội ngũ cán mang tính tồn diện hơn, sâu chuyên môn lẫn công nghệ thông tin - Nhà nước cần phải xây dựng đồ vùng giá trị đất đai cho tỉnh thành cách đồng thống quan chuyên trách Đây nguồn tài nguyên chung để phục vụ quản lý đất đai phát triển thị trường bất động sản - Để người dân dễ dàng tiế p cạ n và tra cứu thì quan chức cần tăng cường giả i phá p đưa thông tin lên mạ ng internet Ngồi ra, báo cịn cung cấp thơng tin khách quan giá đất thực tế cho nhà quản lý, giúp nhà quản lý xây dựng biện pháp phù hợp việc phân bổ, đền bù đất bị thu hồi quản lý thị trường bất động sản cách hiệu Bên cạnh đó, phương pháp nghiên cứu báo áp dụng rộng rãi cho toàn thành phố đưa thông tin giá đất đáng tin cậy nhất, phục vụ hiệu cho người dân tham gia thị trường bất động sản Đóng góp tác giả Hoàng Hữu Đức, Phạm Thị Làn: lên ý tưởng; Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Hoàng Phi, Dương Quốc Hải, Lưu Hoàng Huynh: thu thập liệu; Hoàng Hữu Đức, Nguyễn Thành Hiếu, Khuất Duy Cường: xử lý liệu; Hoàng Hữu Đức, Phạm Thị Làn: viết thảo báo cáo, đánh giá chỉnh sửa Tài liệu tham khảo Atansah Sembiring, Nazaruddin Matondang, Sugiharto Pujangkoro, (2019) Analysis of Factors Affecting Housing Property Values Simple Type at Davarel Green Village Housing IOSR Journal of Business and Management (IOSR - JBM) e - ISSN: 2278 - 487X, p - ISSN: 2319 - 7668 Volume 21, Issue Ser IX (May 2019), 88 - 92 Hermawan, A., & Syahbana, J., (2015) Pemetaan Perkembangan Perhotelan Di Pusat Perdagangan Dan Jasa Kota Semarang Dengan Sistem Informasi Geografis Geoplanning: Journal of Geomatics and Planning, 2(1), 38 - 50 [CrossRef] Trịnh Lữu Liên, (2014) Kỹ thuật xây dựng vùng giá đất, vùng giá trị đất đai phục vụ định giá đất, sở liệu địa chính, cơng nghệ GIS ảnh viễn thám Tạp chí Khoa học & Công nghệ 120(06): 127 - 132 Paul B Downing, (1973) Factors Affecting Commercial Land Values: An Empirical Study of Milwaukee, Wisconsin Land Economics, Vol 49, No 1, 44 - 56 (13 pages) Aliyu Ahmad Aliyu, Abdu Ibrahim Garkuwa, Ibrahim Suma Singhry and Haruna Adamu, (2016) Impacr of school accessiblity on residential property values: evidence from existing frontier of knowlodge The acadamic conference of berkeley research and publications international on exploring subsahara Afican Resources of Sustainable Development in the Milennium, Vol.3 No.4 Ryan Rivas, Dinesh Patil, Vagelis Hristidis, Joseph R.Barr and Narayanan Srinivasan, (2019) The impact of colleges and hospitals to local real estate markets Journal of Big Data Vol.6, No.7 1:24 Waddell P, Berry BJ, Hoch I., (1993) Residential property values in a multinodal urban area: new evidence on the implicit price of location J Real Estate Finan Econ, 7(2):117–41 Turner J., (2017) The impact of walkability on home values: fndings from neighborhoods in three Bay Area cities Digital Commons @ Cal Poly 2017 http://digitalcommons.calpoly.edu /cgi/viewcontent.cgi?article=1178&context=c rpsp Accessed Sept 2017 Oni Ayotunde Olawande, Oluwatayo Adedapo and DurodolaDaniel O., (2012) European Scientific Journal December edition vol.8, No.28 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431 Van Praag B., Baarsma B E., (2001) The shadow price of aircraft noise nuisance Tinbergen Institute Discussion Paper, No 01-010/3 Ozdenerol E., Huang Y., Javadnejad F., Antipova A., (2015) The impact of trafc noise on housing values J Real Estate Pract Educ.;18(1):35–54 ...Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất Tập 62, Kỳ (2021) 48 - 56 49 Ứng dụng công nghệ GIS xác định giá đất khu vực Phường 10, Quận 8, TP Hồ Chí Minh Hồng Hữu Đức 1, Phạm Thị... đất Bài báo sử dụng công nghệ GIS để xác định giá đất theo thông tin giá thị trường thu thập Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh Từ khóa: Giá đất, GIS, TP Hồ Chí Minh © 2021 Trường Đại học... 56 đên” khu vực Dữ liệu sử dụng báo gồm đồ địa chính, đồ giá đất theo giá nhà nước số liệu điều tra giá đất thị trường Phường 10, Quận 8, TP.HCM Phương pháp nghiên cứu Giá đất tính theo giá thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ GIS xác định giá đất khu vực Phường 10, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Ứng dụng công nghệ GIS xác định giá đất khu vực Phường 10, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh