0

Tổng quan các tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn âm lời nói ở trẻ em

16 1 0
  • Tổng quan các tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn âm lời nói ở trẻ em

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:37

Bài viết tổng quan mô tả về các tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn âm lời nói ở trẻ em này góp phần cung cấp thông tin hữu ích trong lượng giá và chẩn đoán rối loạn âm lời nói cho trẻ em ở những ngôn ngữ mà những tiêu chuẩn này chưa được xác lập như tiếng Việt. HNUE JOURNAL OF SCIENCE Educational Sciences, 2021, Volume 66, Issue 4AB, pp 82-97 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn DOI: 10.18173/2354-1075.2021-0063 TỔNG QUAN CÁC TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN RỐI LOẠN ÂM LỜI NÓI Ở TRẺ EM Phạm Thị Vấn1,2, Phạm Thị Bền3, Sharynne McLeod4, Võ Nguyên Trung1 Khoa Điều dưỡng Kĩ thuật Y học, Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh Khoa Phục hồi Chức năng, Trường Đại học Kĩ thuật Y tế Hải Dương Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Đại học Charles Sturt, Bathurst, NSW, Úc Tóm tắt Rối loạn âm lời nói dạng rối loạn giao tiếp phổ biến có ảnh hưởng lâu dài trẻ em Việc chẩn đốn đánh giá rối loạn âm lời nói có vai trị quan trọng q trình can thiệp, giúp xác định tình trạng rối loạn âm lời nói, hỗ trợ thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch can thiệp kiểm soát tiến trẻ Nhằm mục đích xác định mơ tả tiêu chuẩn chẩn đốn rối loạn âm lời nói trẻ em, báo sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng quan mơ tả phân tích nội dung từ 14 nghiên cứu nước khác giới Kết phân tích cho thấy, tiêu chuẩn chẩn đốn rối loạn âm lời nói trẻ em đề cập 14 nghiên cứu bao gồm: 1) phần trăm âm vị (ví dụ, phần trăm phụ âm đúng, phần trăm nguyên âm đúng); 2) quy trình âm vị; 3) “lo lắng” phụ huynh giáo viên lời nói phát âm trẻ; 4) tính dễ hiểu lời nói trẻ Mặc dù điểm trung bình phần trăm âm vị khác nghiên cứu điểm trung bình phần trăm âm vị để xác định rối loạn âm lời nói trẻ em nghiên cứu xác định thấp điểm trung bình theo mức: độ lệch chuẩn, 1,33 độ lệch chuẩn, 1,5 độ lệch chuẩn độ lệch chuẩn Quy trình âm vị xác định tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn âm lời nói quy trình âm vị gặp bất thường so với quy trình âm vị trẻ bình thường Trẻ rối loạn âm lời nói có lo lắng cha mẹ giáo viên tình trạng phát âm Điểm trung bình tính dễ hiểu lời nói đo Thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh xác định mức điểm Bài báo tổng quan mơ tả tiêu chuẩn chẩn đốn rối loạn âm lời nói trẻ em góp phần cung cấp thơng tin hữu ích lượng giá chẩn đốn rối loạn âm lời nói cho trẻ em ngôn ngữ mà tiêu chuẩn chưa xác lập tiếng Việt Từ khoá: tiêu chuẩn chẩn đốn, rối loạn âm lời nói, nghiên cứu tổng quan mơ tả Mở đầu Rối loạn âm lời nói (RLALN) dạng rối loạn giao tiếp thường gặp trẻ em [1] Trẻ có RLALN gặp phải khó khăn giao tiếp tương tác xã hội hoạt động sống khác [2] Những khó khăn tiếp tục tồn khi trẻ lớn lên, từ ảnh hưởng đến học tập, đặc biệt đọc viết [3] Nếu không can thiệp kịp thời, RLALN tiếp tục tồn trẻ đến tuổi trưởng thành tác động đến khả tìm kiếm việc làm hoà nhập xã hội [4, 5, 6] Can thiệp RLALN có vai trị quan trọng, giúp giảm thiểu tối đa mức độ khiếm khuyết, từ làm giảm ảnh hưởng tiêu cực khiếm khuyết tới sống trẻ đồng thời tăng cường Ngày nhận bài: 22/7/2021 Ngày sửa bài: 20/8/2021 Ngày nhận đăng: 2/9/2021 Tác giả liên hệ: Phạm Thị Vấn Địa e-mail: phamthivan@teacher.hmtu.edu.vn 82 Tổng quan tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn âm lời nói trẻ em khả tham gia trẻ xã hội [7] Để thực can thiệp sớm, trẻ cần phải lượng giá chi tiết chẩn đốn sớm tình trạng RLALN Lượng giá RLALN thực nhiều hình thức, cơng cụ phương pháp khác nhằm mục đích xác định hay chẩn đốn diện hay vắng mặt RLALN trẻ mức độ nghiêm trọng dạng rối loạn Việc chẩn đoán đánh giá mức độ nghiêm trọng rối loạn hỗ trợ việc xác định mục tiêu lên kế hoạch can thiệp theo dõi tiến triển trình trị liệu cho trẻ Các tiêu chuẩn để xác định trẻ có RLALN đề cập số nghiên cứu ngôn ngữ khác giới Tuy nhiên tiêu chuẩn xác định RLALN chưa thực có quán Trong nghiên cứu trẻ em nói tiếng Anh tiếng Quảng Đơng, tác giả đưa tiêu chuẩn để xác định RLALN dựa vào việc so sánh điểm số trung bình phần trăm phụ âm nguyên âm trẻ tham gia nghiên cứu với liệu từ thang đo chuẩn hóa ngơn ngữ [6, 8, 9] Một tiêu chí sử dụng để xác định RLALN trẻ em dựa vào mức độ “lo lắng” cha mẹ lời nói trẻ [6, 8] Một số nghiên cứu khác lại xác định trẻ có RLALN thơng qua xác định quy trình âm vị trẻ mà xuất với tỉ lệ không xuất trẻ phát triển điển hình [9, 10, 11] Ở Việt Nam nay, hướng dẫn chẩn đoán rõ ràng RLALN trẻ em cịn thiếu thơng tin Với câu hỏi nghiên cứu tiêu chuẩn sử dụng để chẩn đoán RLALN trẻ phạm vi áp dụng tiêu chuẩn nào, viết thực nhằm mục đích tổng quan lại nghiên cứu tiêu chí chẩn đốn trẻ RLALN Nội dung nghiên cứu 2.1 Phương pháp nghiên cứu Bài viết tìm hiểu tổng quan tiêu chí chẩn đốn xác định RLALN trẻ em từ nghiên cứu giới Việt Nam Để thực mục tiêu nghiên cứu này, phương pháp nghiên cứu tổng quan mô tả (scoping review) sử dụng để thu thập liệu Nghiên cứu tổng quan mô tả cách tiếp cận tương đối nghiên cứu tổng quan Khác với nghiên cứu tổng quan hệ thống, nghiên cứu tổng quan mô tả giúp xác định thảo luận đặc điểm hay khái niệm định báo nghiên cứu, lập đồ tài liệu nhằm cung cấp nhìn tổng quan bao qt Nghiên cứu tổng quan mơ tả thực nhằm mục đích tóm tắt kết nghiên cứu, xác định lỗ hổng đưa khuyến nghị cho nghiên cứu tương lai Tổng quan mô tả sử dụng tài liệu khơng thể xem xét cách tồn diện với khối lượng tài liệu lớn [12] Để tìm kiếm tài liệu phục vụ cho nghiên cứu này, sử dụng số nguồn tài liệu quốc tế nước từ vài trang tìm kiếm khác Trang tìm kiếm mà chúng tơi sử dụng Google Scholar (https://scholar.google.com) với nguồn tài liệu miễn phí sẵn có để tìm kiếm tài liệu tiếng Anh tiếng Việt Cơ sở liệu số PubMed nguồn tìm kiếm thứ hai mà chúng tơi sử dụng để tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Các tài liệu tham khảo tiếng Việt chúng tơi tìm kiếm từ số trang bao gồm: Tạp chí Y học Việt Nam (https://tapchiyhocvietnam.vn/), tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh (https://yhoctphcm.ump.edu.vn), Tạp chí Ngơn ngữ (http://www.vienngonnguhoc.gov.vn) Các từ khóa sử dụng để tìm kiếm cho tài liệu tiếng Việt “trẻ”, “rối loạn âm lời nói”, “rối loạn phát âm”, “khó khăn phát âm”, “chẩn đốn”, Thơng qua từ khóa tìm kiếm tiếng Việt, chúng tơi tìm hai tài liệu RLALN trẻ có chứa thơng tin liên quan đến tiêu chí chẩn đốn RLALN Các từ khóa sử dụng để tìm kiếm cho tài liệu tiếng Anh “speech sound disorders”, “speech sound disorder”, “speech disorder”, “speech impairment”, “children”, “diagnosis” Kết từ trang tìm kiếm với từ khóa tiếng Anh, có liên quan đến nội dung mà cần Từ 14 báo nhóm nghiên cứu tìm thấy, chúng tơi đọc, phân tích 83 Phạm Thị Vấn, Phạm Thị Bền, Sharynne McLeod Võ Nguyên Trung tóm tắt nội dung theo thứ tự: Nghiên cứu, ngôn ngữ, cỡ mẫu, độ tuổi, công cụ đánh giá, tiêu chí tiêu chuẩn chẩn đốn Thơng tin tóm tắt 14 nghiên cứu trình bày theo bốn nhóm tiêu chuẩn Bảng 2.2 Kết nghiên cứu 2.2.1 Tổng quan rối loạn âm lời nói trẻ em RLALN định nghĩa “toàn khó khăn việc tri nhận, thể lại/tái âm vị (nhận thức) tạo lời nói mà khó khăn có ảnh hưởng tới độ dễ hiểu, chấp nhận không phù hợp lứa tuổi” [3tr.4, 13tr.1] RLALN biểu khó khăn nói âm từ cách xác, tương phản với biểu rối loạn ngôn ngữ khó khăn sử dụng, hiểu ngữ pháp, từ vựng ngơn ngữ xã hội [14] Trẻ có RLALN có kết hợp khó khăn kể [3, 13] Lời nói phương tiện mà truyền đạt thông điệp miệng [15] Âm vị đơn vị nhỏ hệ thống biểu đạt thành tiếng ngôn ngữ, giúp phân biệt từ với từ khác “gà” “cà” Âm tố đơn vị âm nhỏ lời nói thường ứng với âm vị Ngữ âm học ngành học nghiên cứu âm lời nói thuộc tính âm lời nói [16] Âm vị học mô tả âm vị tổ chức, kết hợp âm vị ngôn ngữ Còn thuật ngữ cấu âm đề cập đến trình vận động tham gia vào việc thực cử động cho sản xuất âm lời nói [18] Vốn âm vị bao gồm đơn vị phân đoạn nhỏ âm dùng để hình thành lên tương phản có ý nghĩa lời nói [17] Vốn âm vị bao gồm âm xuất phát âm trẻ, âm tạo lần trẻ phát âm [18] Quy trình âm vị thay đổi phát âm ảnh hưởng đến âm vị toàn âm tiết nhằm thay âm khó phát âm thành âm dễ phát âm tồn mẫu lỗi từ lứa tuổi trước lĩnh hội không đầy đủ âm vị quy tắc âm vị ngôn ngữ [17] Phần trăm phụ âm (percentage of consonants correct, PPC) thể tỉ lệ phần trăm tổng số phụ âm phát âm xác mẫu hội thoại tính tổng số phụ âm phát âm tổng số phụ âm kiểm tra [19] Trong tiếng Anh, PPC tính tổng số phụ âm đầu, phụ âm từ phụ âm cuối từ phát âm tổng số lượng phụ âm xuất mẫu lời nói thu thập Tuy nhiên, tiếng Việt, PPC tính tổng số phụ âm đầu, phụ âm cuối bán nguyên âm tổng số phụ âm đầu, phụ âm cuối bán nguyên âm kiểm tra Phần trăm nguyên âm hay phần trăm điệu tính tổng số nguyên âm hay điệu tổng số nguyên âm hay điệu kiểm tra [20] Đây số phân tích để xác định tình trạng lời nói trẻ em Bảng Tóm tắt nghiên cứu tiêu chí tiêu chuẩn chẩn đốn rối loạn âm lời nói trẻ em Nghiên cứu Ngơn ngữ sử dụng Phần trăm âm vị McLeod cộng sự, 2013 [6] Anh (Úc) 1.097 3;3–6;4 DEAP PCC < 1SD điểm trung bình (M=68,09, SD=14,31, dải phân bố: 17,9 – 96,4) Harrison cộng sự, 2017 [8] Anh (Úc) 1.097 3;3–6;4 DEAP PCC < 1SD điểm trung bình (M=69,78 %, SD = 14,9, dải phân bố: 17,9 – 100%) 84 Cỡ mẫu (N, tình trạng) Độ tuổi (năm) Tiêu chí Cơng cụ lượng giá Tiêu chuẩn chẩn đốn cụ thể Tổng quan tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn âm lời nói trẻ em Quy trình âm vị Độ dễ hiểu Lee, [36] 2018 Hàn Quốc 145 33 RLALN 2;6–6;5 APAC PCC < 1,5SD so với điểm chuẩn Lee, [33] 2018 Hàn Quốc 55 23 RLALN 4;0–6;9 APAC PCC < 2SD so với điểm chuẩn Ng cộng sự, 2014 [9] Quảng Đông 39 33 RLALN 3;0 – 6;0 HKCAT PICC, PFCC, PVC, PVVC < 1,33SD điểm chuẩn Kok and To, 2019 [32] Quảng Đông 642 147 RLALN 2;4–6;9 HKCAT PICC 5% trẻ em lứa tuổi theo liệu chuẩn So & Dodd, 1994 [39] Quảng Đông 17 RLALN 3;6 – 6;4 Bài kiểm tra âm vị phân đoạn tiếng Quảng Đông (Cantonese Segmental Phonology Test, So, 1992) (1) Ít hai quy trình âm vị sử dụng 10% số trẻ em thuộc nhóm tuổi nhỏ nghiên cứu quy chuẩn; (2) Quy trình âm vị mà 10% số trẻ sử dụng nghiên cứu quy chuẩn lứa tuổi, không sử dụng trẻ nghiên cứu quy chuẩn Haelsig &Madison, 1986 [10] Anh (Mỹ) 50 2;10–5;2 PPA Quy trình âm vị trẻ lứa tuổi thấp hay tạo lứa tuổi Hodson & Paden, 1981 [11] Anh (Mỹ) 120 3–8 Đánh giá trình ngữ âm (Assessment of Phonological Processes) Quy trình âm vị khác biệt với trẻ có lời nói dễ hiểu McLeod cs, 2015 Anh (Úc) 525 278 4;0–5;5 ICS ICS < 4.6 (độ nhạy: 0,82, độ đặc hiệu: 85 Phạm Thị Vấn, Phạm Thị Bền, Sharynne McLeod Võ Nguyên Trung lời nói Lo lắng cha mẹ giáo viên [43] RLALN 0,58) Ng cộng sự, 2014 [9] Quảng Đông 39 33 RLALN 3;0 – 6;0 ICS-TC ICS-TC < 4,29 (độ nhạy: 0,7, độ đặc hiệu: 0,59) Kok and To, 2019 [32] Quảng Đông 642 147 RLALN 2;4–6;9 ICS-TC ICS-TC < 3,64 (độ nhạy: 0,8, độ đặc hiệu: 0.74 trẻ từ 4;0 – 4;5 tuổi) Lee, [36] Hàn Quốc 145 33 RLALN 2;6–6;5 ICS-K - Lousada cộng sự, 2019 [46] Bồ Đào Nha (châu Âu) 51 25 RLALN 3;11– 6;2 ICS-EP ICS-EP < 4,36 (độ nhạy: 0,8, độ đặc hiệu: 0,84) McLeod cộng sự, 2013 [6] Anh (Úc) 1097 3;3–6;4 PEDS PEDS: “lo lắng” “một chút lo lắng” McLeod cs, 2015 [43] Anh (Úc) 525 278 RLALN 4;0–5;5 PEDS PEDS: “lo lắng” “một chút lo lắng” Harrison cộng sự, 2017 [8] Anh (Úc) 1097 3;3–6;4 PEDS PEDS: “lo lắng” “một chút lo lắng” Tang Balow, 2006 [49] Tiếng Việt (phương ngữ Nam) RLALN 4;4 – 5;5 tuổi Harrison cộng sự, 2017 [8] Anh (Úc) 1097 3;3–6;4 2018 Lo lắng giáo viên phụ huynh suy giảm tính dễ hiểu lời nói trẻ AusTOMS AusTOMS: điểm Dưới Tiếng 298 2;6 – 6;3 Nhận xét Trẻ có “khó khăn Việt giáo viên phát âm” RLALN (phương ngữ Nam) Ghi AusTOMS =Australian Therapy Outcomes Measures (Thang đo lường kết trị liệu Úc, Perry & Skeat, 2004); APAC = Assessment of Phonology and Articulation for Children (Lượng giá cấu âm âm vị học trẻ, Kim, Pae, & Park, 2007); DEAP=Diagnostic Evaluation of Articulation and Phonology, Dodd et al, 2002 (Đánh giá chẩn đoán cấu âm âm vị học, Dodd cộng sự, 2002); HKCAT = Hong Kong Cantonese Articulation Test (Bài kiểm tra cấu âm tiếng Quảng Đông, Cheung cộng sự, 2006); ICS = The Intelligibility in Context Scale (Thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh); ICS-TC = The Intelligibility in Context Scale- Traditional Chinese (Thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh tiếng Trung Quốc truyền thống); ICS-K = The Intelligibility in Context Scale Korean (Thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh tiếng Hàn Quốc); PCC = Percentage of Consonants Correct (Phần trăm phụ âm đúng); PICC = Percentage of Initial Consonants Correct (Phần trăm phụ âm đầu đúng); PFCC = Percentage of Final Consonants Correct (Phần trăm phụ âm cuối đúng); PVC = Percentage of Vowels/Diphthongs Correct (Phần trăm nguyên âm đúng); PEDS = Parents’ Evaluation of Developmental Status (Thang Đánh giá cha mẹ tình trạng phát triển); RLALN = Rối loạn âm lời nói; M = Mean (Giá trị điểm trung bình); SD = Standard Deviation (Độ lệch chuẩn) Nguyễn Thị Ly Kha, 2011 [52] 86 Tổng quan tiêu chuẩn chẩn đốn rối loạn âm lời nói trẻ em Tỉ lệ RLALN trẻ em báo cáo số nghiên cứu tỉ lệ có khác Nghiên cứu Law cộng [21] cho thấy: Tỉ lệ lưu hành trẻ RLALN chiếm 2,3% đến 24,6% Tỉ lệ lưu hành trẻ “chậm nói và/ chậm trễ ngơn ngữ” chiếm 2,28% đến 6,68% Trong nghiên cứu RLALN trẻ từ đủ tuổi đến tuổi 11 tháng Eadie cộng sự, tỉ lệ RLALN trẻ 3,4% [22] Các dạng rối loạn giao tiếp điều trị trẻ mẫu giáo khảo sát 6,624 trẻ nghiên cứu Mullen Schooling năm 2010 xác định: Rối loạn liên quan “cấu âm/tính dễ hiểu” chiếm 74,7%; Rối loạn liên quan “tạo lời nói” chiếm 61,3%; rối loạn liên quan “hiểu lời nói” chiếm 42% Phần lớn trẻ lứa tuổi từ mẫu giáo đến lớp 12 nhận dịch vụ ngôn ngữ trị liệu liên quan đến việc “sản sinh âm lời nói”, trẻ từ mẫu giáo đến lớp chiếm 55,8% [23] Trong nghiên cứu 4,983 trẻ em từ tuổi tròn đến tuổi 11 tháng, McLeod Harrison báo cáo tỉ lệ phụ huynh lo lắng cách họ “nói phát âm” chiếm đến 25,2% tỉ lệ phụ huynh có lo lắng lời nói họ mà “được hiểu người khác” chiếm đến 12% [24] Như vậy, thấy tỉ lệ RLALN trẻ em có khác nghiên cứu Sự khác cách chọn mẫu mục đích nghiên cứu dựa theo tiêu chí xác định khác Dù kết nghiên cứu khác cho thấy rối loạn lời nói dạng rối loạn tồn tương đối cao mức độ phổ biến so với dạng rối loạn giao tiếp khác Hiện nay, chưa có nghiên cứu công bố tỉ lệ RLALN trẻ em nói tiếng Việt Nguyên nhân RLALN phân thành hai nhóm thành hai nhóm là: Nhóm RLALN khơng rõ ngun nhân nhóm xác định nguyên nhân [3] RLALN không rõ nguyên nhân cho chiếm tỉ lệ lớn so với nhóm RLALN xác định nguyên nhân [3, 25] Nhóm RLALN xác định nguyên nhân bao gồm: Nguyên nhân di truyền, bao gồm hội chứng di truyền; Rối loạn chức hệ vận động/hệ thần kinh: rối loạn vận ngơn, điều khiển hữu ý lời nói (CAS), bại não; Rối loạn cảm giác/tri giác: khiếm thính; Khiếm khuyết rối loạn cấu trúc sọ-mặt: khe hở môi-chẻ vịm; Suy giảm nhận thức/trí tuệ: hội chứng Down; Rối loạn phổ tự kỉ [3] RLALN trẻ em bao gồm năm dạng [3] Đó là: Rối loạn âm vị, rối loạn lời nói bất ổn định, khiếm khuyết cấu âm, điều khiển hữu ý lời nói rối loạn vận ngôn Khiếm khuyết/rối loạn âm vị khó khăn nhận thức ngơn ngữ với việc học hệ thống âm vị ngôn ngữ, đặc trưng mẫu lỗi lời nói Rối loạn lời nói bất ổn định khó khăn lựa chọn xếp âm vị từ mà khơng kết hợp với khó khăn vận động vùng miệng, đặc trưng việc phát âm không quán lần phát âm từ giống Khiếm khuyết cấu âm khó khăn vận động lời nói bao gồm sản xuất mặt vật lí (ví dụ: cấu âm) âm lời nói đặc biệt, lỗi âm lời nói điển hình bao gồm biến đổi âm xát /s, z/ Mất điều khiển hữu ý lời nói (Childhood Apraxia of Speech, CAS) rối loạn vận động lời nói bao gồm khó khăn lập kế hoạch lập trình vận động, kết lỗi tạo âm lời nói ngơn điệu Rối loạn vận ngôn dạng rối loạn vận động lời nói với khó khăn chu trình cảm giác - vận động đặc biệt giai đoạn lập trình vận động thực để tạo lời nói [3] Dựa vào hệ thống chẩn đoán phân biệt (Differential Diagnosis System, DDS), Dodd phân loại RLALN thành bốn nhóm nhỏ với mô tả khiếm khuyết [26] Bốn dạng RLALN bao gồm: 1) rối loạn cấu âm; 2) trì hỗn âm vị; 3) rối loạn âm vị ổn định; 4) rối loạn âm vị bất ổn định Rối loạn cấu âm việc suy giảm khả phát âm âm vị cụ thể, thường âm /s, z/ Trì hỗn âm vị biểu mẫu lỗi lời nói điển hình trẻ nhỏ tuổi xác định liệu quy chuẩn Rối loạn âm vị ổn định việc sử dụng quán số mẫu lỗi không phát triển Rối loạn âm vị bất ổn định dạng lỗi đa âm vị cho mục từ vựng khó khăn vận động miệng Lượng giá RLALN trẻ em nhằm mục đích xác định đặc điểm âm lời nói trẻ, giúp chẩn đốn tình trạng RLALN, từ thiết lập mục tiêu đưa chiến lược can 87 Phạm Thị Vấn, Phạm Thị Bền, Sharynne McLeod Võ Nguyên Trung thiệp phù hợp, đồng thời hỗ trợ việc đánh giá tiến triển trị liệu Tuỳ vào mục đích lượng có lượng giá sàng lọc, lượng giá chẩn đốn hay lượng giá mơ tả đặc điểm lời nói trẻ [3] Khi lượng giá RLALN trẻ em, tùy thuộc vào khía cạnh mục đích lượng lựa chọn hình thức cơng cụ lượng giá phù hợp Hầu hết nghiên cứu sử dụng đa dạng cơng cụ lượng giá [27] Hình thức lượng giá thức sử dụng phương pháp trắc nghiệm thơng qua cơng cụ lượng giá chuẩn hóa chưa/khơng chuẩn hóa Hình thức lượng giá khơng thức sử dụng phương pháp vấn, quan sát, bảng hỏi Đặc biệt báo cáo phụ huynh giáo viên tình trạng phát triển lời nói trẻ sử dụng để thu thập thông tin cách triệt để hiệu [8] Dựa vào thơng tin lời nói thu thập từ phương pháp cơng cụ đánh giá, tình trạng lời nói trẻ xác định dựa vào số đánh phần trăm âm vị đúng, quy rình âm vị, vốn âm vị, vốn loại hình âm tiết [3] Đây số thuộc chức thể Bảng phân loại quốc tế Chức năng, Khuyết tật Sức khoẻ-Phiên trẻ em thiếu niên (International Classification of Function, Disability, and Health-Children and Youth version, ICF-CY) [28] Để lượng giá toàn diện RLALN trẻ em, bên cạnh việc lượng giá đặc điểm âm lời nói trẻ, thông tin cấu trúc chức vùng miệng, thính giác, nhận thức lời nói, ngơn ngữ, chất lượng giọng, độ trôi chảy, kĩ đọc viết, độ dễ hiểu lời nói, khả kích thích âm lỗi, tham gia hoat động khác trẻ, yếu tố tiền sử phát triển, tiền sử y khoa đặc điểm hồn cảnh mơi trường sống cần thu thập Những nội dung đánh giá thuộc thành phần ICFCY [3, 19, 28] 2.2.2 Tiêu chuẩn chẩn đốn rối loạn âm lời nói Từ việc phân tích nội dung 14 nghiên cứu RLALN trẻ em thống kê bảng 1, tiêu chí tiêu chuẩn chẩn đoán RLALN trẻ em đề cập nghiên cứu sau 2.2.2.1 Tiêu chuẩn dựa phần trăm âm vị Đây tiêu chuẩn 7/14 nghiên cứu sử dụng tiêu chí chẩn đốn RLALN khách thể khảo sát tham gia nghiên cứu Trong nghiên cứu này, có 5/7 nghiên cứu sử dụng PCC, 1/7 nghiên cứu sử dụng PICC, 1/7nghiên cứu sử dụng bốn số PICC PFCC PVC PVVC Các nghiên cứu tiến hành thu mẫu lời nói trẻ tham gia nghiên cứu thông qua việc sử dụng cơng cụ lấy mẫu lời nói theo ngơn ngữ trẻ Cơng cụ lấy mẫu lời nói theo ngôn ngữ trẻ bao gồm công cụ chuẩn hóa khơng/chưa chuẩn hóa Mẫu lời nói sau phân tích để tính tốn số số PPC Mức điểm số PPC nghiên cứu lựa chọn để nhận diện trẻ RLALN khác Nghiên cứu sử dụng PPC mà cụ thể PCC để xác định RLALN trẻ nghiên cứu cộng đồng trẻ RLALN McLeod cộng [6] 1.097 trẻ mầm non từ đủ 4;0 tuổi đến tuổi 11 tháng Úc Các tác giả thực thu mẫu lời nói thơng qua kiểm tra cấu âm âm vị học (Diagnostic Evaluation of Articulation and Phonology, DEAP) [29] Đây kiểm tra cung cấp liệu chuẩn cho trẻ em Úc Anh Với thang DEAP, trẻ yêu cầu gọi tên 50 tranh để thu thập mẫu lời nói trẻ Từ kết phát âm trẻ, tác giả tính tốn điểm số PCC Điểm số trung bình PCC đạt 143 trẻ nghiên cứu 68,09 (SD = 14,31, dải phân bố: 17,9 - 96,4) có 124 trẻ đạt điểm PCC thấp SD điểm trung bình, 115 trẻ có điểm PCC thấp 2SD điểm trung bình Với mục đích nghiên cứu, tác giả đưa tiêu chí xác định trẻ RLALN thỏa mãn điều kiện điểm số PCC cho điểm PCC thấp SD điểm trung bình Bên cạnh đó, điểm số trung bình PCC tác giả McLeod cộng sử dụng phân loại mức độ nghiêm trọng trẻ nghiên cứu dựa theo số mức độ nghiêm trọng Shriberg cộng [30] Dựa vào cách xác định mức độ nghiêm trọng này, số trẻ xác định RLALN nghiên cứu chia thành mức độ nghiêm trọng, bao gồm: 15 trẻ có 88 Tổng quan tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn âm lời nói trẻ em RLALN nhẹ, 75 trẻ có RLALN mức độ nhẹ-vừa, 13 trẻ em phân loại nặng, 40 trẻ có mức độ trung bình-nặng Nghiên cứu Harrison cộng [8] thực nhóm khách thể khảo sát từ nghiên cứu McLeod cộng [6] Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng thang DEAP đánh giá thu thập mẫu lời nói trẻ, từ tính tốn điểm số PCC Bên cạnh đó, tác giả nghiên cứu chẩn đoán RLALN điểm số PCC thấp SD điểm trung bình Kết thu điểm PCC trung bình 157 trẻ 69,78 % (SD = 14,9, dải phân bố: 17,9 - 100%) với 132 trẻ đạt điểm PCC thấp SD điểm trung bình chẩn đốn RLALN Với mục đích xác định tính giá trị độ tin cậy thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh tiếng Trung Quốc truyền thống (Intelligibility in Context Scale - Traditional Chinese, ICS-TC) phụ huynh trẻ nói tiếng Quảng Đơng, Ng cộng [9] tiến hành nghiên cứu 72 trẻ mẫu giáo gồm 39 trẻ phát triển điển hình 33 trẻ RLALN Các trẻ tuyển chọn vào nghiên cứu theo hai nhóm, nhóm gồm trẻ mà cha mẹ giáo viên có lo lắng khả nói trẻ, nhóm cịn lại trẻ phát triển điển hình Cha mẹ yêu cầu trả lời thang ICS-TC thông tin nhân học tình trạng phát triển trẻ Các trẻ mà tham gia đánh giá lời nói lấy mẫu lời nói thơng kiểm tra cấu âm tiếng Quảng Đông (Hong Kong Cantonese Articulation Test, HKCAT) Cheung cộng [31] 33/72 trẻ nghiên cứu nhận diện RLALN dựa vào tiêu chí điểm chuẩn PICC PFCC PVC, PVVC thấp 1,33 SD điểm trung bình kết hợp kết từ đánh giá với liệu chuẩn từ sách hướng dẫn HKCAT Tiêu chuẩn sử dụng điểm số phần trăm loại âm vị lựa chọn nghiên cứu khác 789 trẻ nói tiếng Quảng Đơng từ 2;4-6;9 tuổi Kok and To [32] với mục đích xác định tính giá trị thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh ICS-TC Tiêu chuẩn chẩn đoán RLALN nghiên cứu điểm trung bình PICC thấp 1,33 SD điểm trung bình đánh giá lời nói HKCAT Với tiêu chuẩn này, 147/789 trẻ tham gia nghiên cứu chẩn đoán RLALN, 642 trẻ cịn lại chẩn đốn khơng có RLALN Hai nghiên cứu trẻ nói tiếng Hàn Quốc Busan Lee tiến hành năm 2018 nhằm mục đích xem xét khả phân biệt trẻ có RLALN trẻ phát triển điển hình dựa thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh phiên Hàn Quốc (Intelligibility in Context Scale-Korea version, ICS-K) Nghiên cứu thứ Lee [33] thực 78 trẻ gồm 23 trẻ RLALN 55 trẻ phát triển điển hình Các trẻ lựa chọn tham gia vào nghiên cứu khơng có vấn đề thể chất, hay bệnh lí khác kèm theo Ngơn ngữ trẻ tham gia nghiên cứu xác định bình thường đạt SD so với điểm trung bình thông qua kiểm tra Từ vựng hiểu diễn đạt (Receptive and Expressive Vocabulary Test, REVT) [34] Thang lượng giá cấu âm âm vị (Assessment of Phonology and Articulation for Children, APAC) [35] tác giả sử dụng để đánh giá lời nói trẻ làm tiêu chí chẩn đốn trẻ RLALN Dựa vào kết đánh giá lời nói APAC, trẻ đạt điểm trung bình PCC thấp 2SD so với điểm chuẩn xác định RLALN Kết điểm trung bình PCC nhóm trẻ RLALN đạt 78,1% (SD = 19,8; dải phân bố: 24.3%-95.7%) nhóm phát triển điển hình 98,7% (SD = 2,5; dải phân bố: 90.0%-100%) Nghiên cứu thứ hai [36] thực 178 trẻ từ tám trường mẫu giáo sáu trung tâm, có 145 trẻ phát triển điển hình 33 trẻ RLALN Các trẻ nhận vào nghiên cứu phải đảm bảo khơng có khiếm khuyết nhận thức, thính giác và/hoặc thần kinh Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng APAC để đánh giá lời nói trẻ xác định tình trạng RLALN trẻ Trẻ nhận diện có RLALN đạt điểm số PCC thấp 1,5SD so với điểm chuẩn APAC Kết PCC trung bình nhóm trẻ phát triển 89 Phạm Thị Vấn, Phạm Thị Bền, Sharynne McLeod Võ Nguyên Trung điển hình 93.38 (SD =7,3; dải phân bố: 67,1%–100%) nhóm trẻ RLALN 65.11 (SD = 17,29; dải phân bố: 14,28–87,14%) Tác giả Hoàng Văn Quyên cộng [37] thực nghiên cứu hồi cứu hồ sơ bệnh án 65 trẻ độ tuổi từ đến tuổi đến khám âm ngữ trị liệu Phòng khám bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh Phịng khám Gia đình Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ tháng đến tháng năm 2018 Các trẻ có cha mẹ lo lắng khả phát âm nhận xét tính dễ hiểu lời nói thấp Mẫu lời nói trẻ đánh giá thông qua bảng lượng giá phát âm gồm 48 từ đơn hình ảnh [38] Mặc dù nghiên cứu khơng trình bày tiêu chí chẩn đốn tình trạng RLALN trẻ khảo sát hồ sơ bệnh án, điểm số PCC tính tốn sau thu thập mẫu lời nói trẻ em xác định RLALN nghiên cứu thấp 60% Như vậy, số PCC, PICC, PFCC, PVC, PVVC sử dụng nghiên cứu để làm tiêu chí xác định RLALN ngơn ngữ thể tính tương đồng nghiên cứu mức 17,9% đến 96,4%, nghiên cứu 17,9% – 100% độ lệch chuẩn xác định thấp mức là: 1SD; 1,33SD; 1,5SD; 2SD 2.2.2.2 Tiêu chuẩn chẩn đoán dựa vào quy trình âm vị Quy trình âm vị sử dụng 4/14 nghiên cứu để chẩn đoán RLALN trẻ Trong nghiên cứu có 1/4 nghiên cứu lựa chọn tiêu chí 5% quy trình âm vị, 1/4 nghiên cứu lựa chọn tiêu chí 10% Hai nghiên cứu cịn lại đưa tiêu chí chung xuất quy trình âm vị “khác” so với trẻ phát triển điển hình xuất trẻ thuộc nhóm tuổi nhỏ xảy lứa tuổi nhận diện RLALN So Dodd [39] lựa chọn tiêu chí quy trình âm vị để chẩn đốn RLALN nghiên cứu cứu 17 trẻ có rối loạn âm vị học nói tiếng Quảng Đơng từ 3;6 – 6;4 tuổi nhằm phân loại trẻ theo nhóm khác RLALN 17 trẻ tham gia nghiên cứu khơng có bất thường liên quan đến thính lực hay chậm phát triển trí tuệ Tuy nhiên số 17 trẻ xác định có bất thường nhỏ cấu trúc vùng miệng trẻ có vấn đề khác (ngơn ngữ, giọng cộng hưởng) kèm theo Mẫu lời nói trẻ gồm từ đơn lời nói liên tục thu thập thông qua Bài kiểm tra âm vị phân đoạn tiếng Quảng Đơng (Cantonese Segmental Phonology Test) [40] Mẫu lời nói trẻ sau so sánh với mẫu lời nói từ liệu quy chuẩn 268 trẻ để xác định vốn âm vị quy trình âm vị trẻ, từ phân loại trẻ theo nhóm RLALN Bốn phân loại tác giả đưa nghiên cứu để xác định phân loại RLALN trẻ tham gia với hai phân loại liên quan đến tiêu chí quy trình âm vị Thứ nhât trẻ mà mắc lỗi chậm phát triển âm vị hay trì hỗn âm vị mà trẻ tồn hai quy trình âm vị sử dụng 10% số trẻ em thuộc nhóm tuổi nhỏ nghiên cứu quy chuẩn Loại thứ hai liên quan đến tiêu chí quy trình âm vị xác định trẻ xuất mẫu quy trình âm vị mà sử dụng 10% số trẻ em nghiên cứu quy chuẩn lứa tuổi khơng sử dụng trẻ nghiên cứu quy chuẩn Trong trường hợp này, trẻ phân loại rối loạn âm vị quán Kết thu từ nghiên cứu cho thấy, quy trình âm vị tắc hóa, trước hóa giảm bật quy trình âm vị phổ biến nhóm trẻ chậm phát triển/trì hỗn âm vị, trẻ có rối loạn âm vị xuất chủ yếu hai quy trình âm vị sau hóa phụ âm cuối Bên cạnh lựa chọn tiêu chí điểm số trung bình PCC, nghiên cứu Ng cộng [9] đưa tiêu chuẩn quy trình âm vị để chẩn đốn RLALN trẻ tham gia vào nghiên cứu Các trẻ xác định có RLALN trẻ xuất lỗi phát âm khơng điển hình bao gồm mẫu quy trình âm vị hay lỗi cấu âm mà xuất 5% số trẻ em lứa tuổi theo liệu chuẩn Tuy nhiên kết quy trình âm vị trẻ khơng báo cáo nghiên cứu 90 Tổng quan tiêu chuẩn chẩn đốn rối loạn âm lời nói trẻ em Với mục đích thu thập liệu việc sử dụng quy trình âm vị trẻ từ -5 tuổi, nghiên cứu Haelsig Madison [10] tiến hành thu thập mẫu lời nói 50 trẻ phát triển điển hình gồm 25 trẻ nam 25 trẻ nữ độ tuổi từ 2;10 tuổi – 5;2 tuổi từ trường mầm non trung tâm chăm sóc ban ngày Các trẻ khơng có lo lắng cha mẹ lời nói – ngơn ngữ, khơng có vấn đề thính lực, thị lực kèm theo Mẫu lời nói trẻ sau tác giả nghiên cứu phân tích dựa phân tích quy trình âm vị (Phonological Process Analysis, PPA) [41] Kết thu cho thấy, số quy trình âm vị học mong đợi xảy trẻ em tuổi lại xuât trẻ tuổi 3;5 tuổi thay âm hầu, đồng hóa, lướt hóa Từ kết này, tác giả trẻ bị chậm phát triển âm vị rối loạn âm vị chúng tạo quy trình âm vị học mong đợi trẻ em độ tuổi nhỏ xuất lứa tuổi Một nghiên cứu khác Hodson Paden [11] tiến hành 60 trẻ có lời nói dễ hiểu từ – tuổi 60 trẻ có lời nói khó hiểu từ – tuổi nhằm so sánh quy trình âm vị sử dụng hai nhóm trẻ Các trẻ có lời nói dễ hiểu lấy từ trường mầm non giáo viên trẻ báo cáo hiểu hết lời nói trẻ, trẻ có lời nói khó hiểu giới thiệu thơng qua chuyên viên ngôn ngữ trị liệu, bác sĩ nhi khoa hay cha mẹ trẻ với đặc điểm có nhiều lỗi cấu âm lời nói “khơng thể hiểu được” Các trẻ có lời nói “khó hiểu” nhận dịch vụ lời nói – ngơn ngữ Mẫu lời nói tất trẻ thu thập thông qua việc gọi tên 55 đối tượng sau quy trình âm vị học phân tích cho trẻ phân tích Đánh giá trình ngữ âm (Assessment of Phonological Processes) Hodson [42] Thông qua việc so sánh khác biệt quy trình âm vị hai nhóm, nghiên cứu cho thấy việc sử dụng quy trình âm vị học cụ thể giúp phân biệt hai nhóm trẻ Trong nhóm có lời nói khó hiểu tạo nhiều quy trình âm vị đồng hóa, tắc hóa, giảm cụm phụ âm, sau xóa, phụ âm, trước hóa, thay âm hầu… nhóm có lời nói dễ hiểu tồn quy trình âm vị khả phát âm gần người trưởng thành Như vậy, quy trình âm vị số sử dụng để chẩn đốn RLALN nghiên cứu ngơn ngữ với tiêu chí đưa mức 5% 10% 2.2.2.3 Tiêu chuẩn chẩn đoán dựa vào độ dễ hiểu lời nói Dựa vào độ dễ hiểu lời nói 4/14 nghiên cứu lựa chọn làm tiêu chuẩn để chẩn đoán RLALN Độ dễ hiểu lời nói đo lường thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh (Intelligibility in Context Scale, ICS) Trong nghiên cứu có 2/4 nghiên cứu lựa chọn mức điểm thấp điểm trung bình ICS = 4,29, 1/4 nghiên cứu đưa mức điểm thấp điểm trung bình ICS = 4,6 nghiên cứu đưa mức điểm thấp điểm ICS trung bình 4,64 để phân biệt trẻ RLALN trẻ bình thường Ngồi có 1/4 nghiên cứu đề xuất điểm ICS = 3,64 để phân biệt trẻ bình thường hay rối loại âm lời nói nhóm trẻ từ 4;0 – 4;5 tuổi McLeod cộng [43] tiến hành nghiên cứu 803 trẻ nói tiếng Anh Úc từ 4;0– 5;5 nhằm mục đích mơ tả liệu quy chuẩn tính giá trị ICS [44] DEAP sử dụng để đánh giá lời nói trẻ tính tốn mức độ nghiêm trọng lời nói thơng qua xác định điểm số PCC, PVC PPC Điểm số ICS trung bình trẻ nghiên cứu 4,4 (SD=0,7) Những trẻ có cha mẹ khơng có lo lắng lời nói đạt điểm ICS cao đáng kể (M = 4,6, SD=0,5) so với trẻ có cha mẹ lo lắng (M = 3,9, SD=0,8) Sự khác biệt đáng kể ICS điểm số trung bình ICS có hiệu việc phân biệt trẻ em chưa xác định gặp khó khăn nói phát âm ICS có độ nhạy (0,82) độ đặc hiệu (0,58) cao việc sàng lọc RLALN trẻ em mức điểm cắt tối ưu điểm trung bình ICS 4,6 Với tiêu chuẩn đầu vào để chẩn đoán RLALN trẻ em dựa điểm phần trăm âm vị đánh giá lời nói thang HKCAT, Ng cộng [9] đề xuất tiêu chuẩn nhận diện trẻ RLALN dựa độ dễ hiểu lời nói đánh giá thang ICS-TC Kết 91 Phạm Thị Vấn, Phạm Thị Bền, Sharynne McLeod Võ Nguyên Trung điểm số ICS nhóm trẻ phát triển điển hình 4,56 (SD =0.48) nhóm trẻ RLALN 4.14 (SD = 0.65) Nghiên cứu đưa điểm ICS-TC giới hạn để xác định trẻ RLALN 4,29 với độ nhạy đạt ngưỡng yêu cầu (0.7) độ đặc hiệu đạt mức thấp (0.59) Điều có nghĩa sử dụng ICS-TC cơng cụ sàng lọc RLALN trẻ em Điểm số ICS-TC 4,29 cho tất trẻ riêng nhóm trẻ Kok and To [34] đề cập đến nghiên cứu sau lập bảng chéo với kết chẩn đoán HKCAT Độ nhạy độ đặc hiệu tương ứng với điểm ICS-TC mức 4,29 cho tất trẻ nghiên cứu 0,86 0,32 Với riêng nhóm tuổi, độ nhạy điểm ICS-TC = 4,29 nằm khoảng từ 0,78–1, trừ nhóm trẻ từ 5;6–5;11 (0,54), độ đặc hiệu nhìn chung thấp (0,16–0,46) Ngồi ra, điểm số ICS-TC, độ nhạy độ đặc hiệu ước tính theo nhóm tuổi Kết thu cho thấy trẻ nhóm tuổi 4;0 – 4;5 có độ nhạy (0,8) độ đặc hiệu (0.742) đạt yêu cầu điểm ICS-TC 3,64 Như điểm ICS-TC giới hạn = 3,64 sử dụng làm tiêu chuẩn chẩn đoán RLALN trẻ từ 4;0 – 4;5 tuổi, Kết so sánh điểm số ICS-K hai nhóm trẻ phát triển điển hình nhóm RLALN nghiên cứu, Lee [36] cho thấy có khác biệt đáng kể điểm số ICS-K hai nhóm trẻ với độ nhạy cao (90.9%) độ đặc hiệu phù hợp (77.9%) Điểm số ICS-K tất trẻ nghiên cứu 4,46 (SD = 0,59), với điểm số ICS-K nhóm phát triển điển hình (M= 4,64, SD = 0,41) cao hẳn điểm số ICS-K nhóm trẻ có RLALN (M = 3,67, SD = 0,62) Từ kết thu cho thấy, tính dễ hiểu lời nói tiêu chuẩn thích hợp phân loại trẻ phát triển điển hình hay có RLALN Với mục đích đánh giá giá trị, độ tin cậy, độ nhạy độ đặc hiệu thang đo tính dễ hiểu theo ngữ cảnh phiên bản-Bồ Đào Nha châu Âu (European-Portuguese version of the Intelligibility in Context Scale, ICS-EP) [45], Lousada cộng [46] tiến hành nghiên cứu 76 trẻ từ 3;11– 6;2 gồm 25 trẻ có cha mẹ lo lắng lời nói 51 trẻ mà cha mẹ khơng có lo lắng lời nói Cơng cụ lấy mẫu lời nói trẻ thực kiểm tra ngữ âm – âm vị (Teste Fonộtico-Fonolúgico-Avaliaỗóo da Linguagem Prộ- Escolar, TFF-ALPE) [47] Tng im trung bình trung bình ICS-EP 4,49 (SD = 0,60) cho toàn trẻ nghiên cứu Điểm số ICS-EP nhóm cha mẹ có lo lắng lời nói (3,91) thấp điểm số ICS-EP nhóm mà cha mẹ khơng có lắng lời nói cách đáng kể (4,78) Độ nhạy (0,8) độ đặc hiệu (0,84) tương ứng với điểm ICS-EP = 4,36 thỏa đáng Như vậy, điểm số ICS coi tiêu chí để nhận diện RLALN trẻ em Tiêu chí sử dụng để chẩn đốn RLALN nghiên cứu ngôn ngữ khác Mức điểm trung bình ICS đề xuất để xác định RLALN trẻ em là: 3,64 tiếng Quảng Đông [34], 3,67 tiếng Hàn Quốc [36], 3,9 tiếng Anh [43], 3,91 tiếng Bồ Đào Nha châu Âu [46] 4,14 tiếng Quảng Đơng-Hồng Kơng [9] 2.2.2.4 Tiêu chuẩn chẩn đốn dựa lo lắng cha mẹ giáo viên Lo lắng cha mẹ giáo viên lời nói phát âm trẻ tiêu chuẩn chẩn đoán RLALN đề cập 4/14 nghiên cứu Trong 3/4 nghiên cứu lựa chọn thang sàng lọc Đánh giá cha mẹ tình trạng phát triển (Parents’ Evaluation of Developmental Status, PEDS) [48] làm công cụ sàng lọc mức độ lo lắng cha mẹ, nghiên cứu lại dựa vào báo cáo cha mẹ giáo viên Nghiên cứu McLeod cộng [45, 43] đưa tiêu chí lựa chọn trẻ tham gia nghiên cứu bước thứ hai – bước đánh giá lời nói phải thỏa mãn điều kiện có lo lắng cha mẹ lời nói họ trả lời câu hỏi thang PEDS Tuy nhiên phân tích điểm số ICS, tác giả tính tốn điểm số nhóm trẻ mà cha mẹ giáo viên có lo lắng lời nói trẻ điểm số ICS nhóm trẻ mà cha mẹ khơng có lo lắng lời nói trẻ Kết từ nghiên cứu cho thấy có mối tương quan thuận điểm số ICS với lo lắng cha mẹ 92 Tổng quan tiêu chuẩn chẩn đốn rối loạn âm lời nói trẻ em Bên cạnh sử dụng tiêu chuẩn dựa điểm số PCC để chẩn đốn trẻ có RLALN, nghiên cứu McLeod cộng [6], sử dụng lo lắng cha mẹ giáo viên tiêu chuẩn chẩn đốn RLALN Với tiêu chí này, trẻ mà cha mẹ và/hoặc giáo viên “có lo lắng” “lo lắng chút” cho lời nói trẻ trả lời câu hỏi lấy từ PEDS xác định RLALN Câu hỏi đưa liệu họ có lo lắng trẻ “nói chuyện phát âm” Kết cho thấy tương quan thuận lo lắng cha mẹ với kết đánh giá lời nói DEAP Harrison cộng [8] sử dụng PEDS làm công cụ sàng lọc mức độ lo lắng cha mẹ lời nói trẻ Kết từ nghiên cứu cho thấy có tương quan cao vừa phải (88% 71%) báo cáo cha mẹ giáo viên với đánh giá trực tiếp chuyên viên ngôn ngữ trị liệu Sự tương quan cho thấy việc thu thập thông tin từ phụ huynh giáo viên lượng giá trẻ RLALN bước làm quan trọng, khẳng định vai trị quan trọng cha mẹ chẩn đốn RLALN trẻ em Nhằm mục đích mơ tả đặc điểm âm lời nói trẻ RLALN nói tiếng Việt phương ngữ Nam Tang Balow [49] thực nghiên cứu bốn trẻ có rối loạn âm vị học với hai trẻ 4;4 tuổi trẻ 5;5 tuổi Các trẻ tham gia nghiên cứu xác định bình thường thính lực, thị lực, cấu trúc vùng đầu mặt cổ, hay khơng có bệnh lí khác kèm theo Các tác giả thực thu mẫu lời nói trẻ bảng từ thử Thăm dò ngữ âm tiếng Việt (Vietnamese phonological probe) [50] gồm 85 từ, bao gồm từ đơn, từ ghép (cây dừa), kết hợp từ (coi phim) Kết phân tích dựa vào số lượng phụ âm đầu, phụ âm cuối, nguyên âm điệu phát âm quy trình âm vị Tác giả đưa tiêu chuẩn xác định trẻ có khiếm khuyết âm vị học dựa lo lắng giáo viên phụ huynh suy giảm tính dễ hiểu lời nói trẻ lo lắng điều tra viên Như vậy, lo lắng phụ huynh giáo viên lời nói trẻ coi số sử dụng để chẩn đốn RLALN Tiêu chí sử dụng nghiên cứu ngơn ngữ để chẩn đốn RLALN trẻ với mức độ tương quan với số đánh giá lời nói từ 71% đến 88% 2.2.2.5 Các tiêu chuẩn chẩn đốn khác Ngồi tiêu chuẩn 12/14 nghiên cứu sử dụng để chẩn đoán RLALN, 2/14 nghiên cứu đưa tiêu chuẩn khác để chẩn đoán RLALN Thang đo lường kết trị liệu Úc (Australian Therapy Outcomes Measures, AusTOMS) [51] chứa bốn lĩnh vực thể mức độ nghiêm trọng khiếm khuyết lời nói ảnh hưởng khiếm khuyết tới hoạt động - tham gia trẻ theo thang điểm từ đến 0, với điểm “khơng có khó khăn” điểm “hết sức khó khăn sử dụng làm tiêu chí chẩn đốn trẻ RLALN nghiên cứu Harrison cộng [8] Những trẻ đánh giá điểm thang AusTOMS, trẻ xác định có RLALN Một tiêu chí khác tác giả Nguyễn Thị Ly Kha [52] nhận diện trẻ RLALN nghiên cứu 303 trẻ mẫu giáo Mẫu khảo sát nghiên cứu bao gồm 298 trẻ phát triển bình thường từ 2;6 – 6;3 tuổi năm trẻ có nguy RLALN sống thành phố Hồ Chí Minh Trẻ xác định có nguy RLALN xác định dựa vào nhận xét giáo viên dạy trẻ lớp có “khó khăn phát âm” Với phát từ nghiên cứu thấy tiêu chuẩn khẳng định giá trị việc chẩn đoán RLALN trẻ em Yêu cầu đặt cần cơng cụ đánh giá lời nói cho phép có kết phân tích liệu chuẩn trẻ em bình thường Kết từ nghiên cứu tổng quan mô tả đưa nhìn chung tiêu chuẩn chẩn đốn RLALN trẻ em mơ tả phân tích Tuy nhiên nghiên cứu tồn vài nhược điểm Thứ số lượng nghiên cứu sử dụng nghiên cứu tổng quan mô tả cịn Bên cạnh đó, số tài liệu xuất thời gian trước dài nguồn tài liệu tham khảo nước hạn chế 93 Phạm Thị Vấn, Phạm Thị Bền, Sharynne McLeod Võ Nguyên Trung Kết luận RLALN trẻ em nội dung đề cập tới nhiều tài liệu nghiên cứu Việt Nam giới tác động tiêu cực tới giao tiêp, tương tác xã hội tham gia vào sống hàng ngày trẻ Chấn đoán RLALN nội dung quan trọng cung cấp dịch vụ ngôn ngữ trị liệu cho trẻ có RLALN, giúp xác định lập kế hoạch can thiệp trị liệu phù hợp cho trẻ Từ kết phân tích nghiên cứu cho thấy, bốn tiêu chí lựa chọn để chẩn đốn trẻ có RLALN bao gồm: điểm số trung bình phần trăm âm vị (PCC, PICC, PFCC, PVC, PPC); quy trình âm vị; tính dễ hiểu lời nói; lo lắng cha mẹ giáo viên lời nói trẻ Mỗi tiêu chí lại xác định dựa vào tiêu chuẩn cụ thể nghiên cứu Tuy nhiên, để sử dụng tiêu chuẩn chẩn đốn trẻ có RLALN, cần công cụ cho phép đánh giá mẫu lời nói trẻ với liệu chuẩn trẻ em phát triển điển hình để so sánh đối chiếu TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Black LI, Vahratian A, Hoffman HJ, National Center for Health Statistics, 2015 Communication disorders and use of intervention services among children aged 3-17 years: United States, 2012, Hyattsville, MD: U.S Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics [2] McCormack J, McLeod S, McAllister L, Harrison L J, 2010 “My speech problem, your listening problem, and my frustration: The experience of living with childhood speech impairment” Language, Speech and Hearing Services in Schools, 41, pp 379–392 [3] McLeod S, Baker E, 2017 Children’s speech: An evidence-based approach to assessment and intervention, Pearson Education [4] Felsenfeld S, Broen PA, McGue M, 1994 “A 28-year followup of adults with a history of moderate phonological disorder: Educational and occupational results” Journal of Speech and Hearing Research, 37, pp 1341–1353 [5] Hesketh A, 2004 “Early literacy achievement of children with a history of speech problems” International Journal of Language and Communication Disorders, 39, pp 453–468 [6] McLeod S, Harrison LJ, McAllister L, McCormack J, 2013 “Speech sound disorders in a community study of preschool children” American Journal of Speech-Language Pathology, 22 (3), pp 503-522 [7] Baker E, McLeod S, 2011 “Evidence-based practice for children with speech sound disorders: Part narrative review” Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 42, pp 102–139 [8] Harrison LJ, McLeod S, McAllister L, McCormack J, 2017 “Speech sound disorders in preschool children: correspondence between clinical diagnosis and teacher and parent report” Australian Journal of Learning Difficulties, 22 (1), pp 35–48 [9] Ng KYM, To CKS, Mcleod S, 2014 “Validation of the Intelligibility in Context Scale as a screening tool for preschoolers in Hong Kong” Clinical Linguistics & Phonetics, 28 (5), pp 316-328 [10] Haelsig P C, Madison C L, 1986 “A Study of Phonological Processes Exhibited by 3-, 4-, and 5-Year-Old Children” Language Speech and Hearing Services in Schools, 17 (2), pp 107 94 Tổng quan tiêu chuẩn chẩn đốn rối loạn âm lời nói trẻ em [11] Hodson BW, Paden EP, 1981 “Phonological Processes Which Characterize Unintelligible and Intelligible Speech in Early Childhood” Journal of Speech and Hearing Disorders, 46 (4), pp 369 [12] Peters MDJ, Godfrey CM, Khalil H, McInerney P, et al, 2015 “Guidance for conducting systematic scoping reviews” International Journal of Evidence-Based Healthcare, 13 (3), pp 141–146 [13] International Expert Panel on Multilingual Children's Speech, 2012 Multilingual children with speech sound disorders: Position paper, Bathurst, Australia: Research Institute for Professional Practice, Learning and Education (RIPPLE), Charles Sturt University [14] McLeod S, Crowe K, Masso S, Baker E, et al, 2017 “ Profile of Australian preschoolers with speech sound disorders at risk for literacy difficulties” Australian Journal of Learning Difficulties, 22 (1), pp 15 - 33 [15] McLeod S, McCormack J, 2015 Introduction to speech, language and literacy, Melbourne, Australia: Oxford University Press, pp - [16] Đoàn Thiện Thuật, 2003 Ngữ âm tiếng Việt Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội [17] Stein C, Fabus R, 2011 A Guide to Clinical Assessment and Professional Report Writing in Speech-Language Pathology Cengage Learning, pp 140 - 149 [18] Fabiano-Smith L, 2019 “Standardized Tests and the Diagnosis of Speech Sound Disorders” Perspectives of the ASHA special interest groups, (1), pp 58 - 66 [19] Shriberg LD, Austin D, Lewis B, McSweeny JL, et al, 1997 “The Percentage of Consonants Correct (PCC) metric: Extensions and reliability data” Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 40 (4), pp 708-722 [20] Phạm B, McLeod S, 2019 “Vietnamese-speaking children's acquisition of consonants, semivowels, vowels, and tones in Northern Viet Nam” Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 62 (8), pp 2645- 2670 [21] Law J, Boyle J, Harris F, Harkness A, et al, 2000 “Prevalence and natural history of primary speech and language delay: Findings from a systematic review of the literature” International Journal of Language and Communication Disorders, 35 (2), pp 165 - 188 [22] Eadie P, Morgan A, Ukoumunne OC, Ttofari Eecen K, et al, 2015 “Speech sound disorder at years: prevalence, comorbidities, and predictors in a community cohort of children” Developmental Medicine & Child Neurology, 57 (6), pp 578-584 [23] Mullen R, Schooling TL, 2010 “The national outcomes measurement system for pediatric speech-language pathology” Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 41, pp 44 - 60 [24] McLeod S, Harrison LJ, 2009 “Epidemiology of speech and language impairment in a nationally representative sample of 4- to 5-year-old children” Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 52 (5), pp 1213-1229 [25] Shriberg LD, Lewis BA, Tomblin JB, McSweeny JL, 2005 “Toward diagnostic and phenotype markers for genetically transmitted speech delay” Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 48 (4), pp 834-852 [26] Dodd B, 2014 “Differential Diagnosis of Pediatric Speech Sound Disorder” Current Developmental Disorders Reports, 1, pp 189- 196 [27] McLeod S, Baker E, 2014 “Speech-language pathologists’ practices regarding assessment, analysis, target selection, intervention, and service delivery for children with speech sound disorders” Clinical Linguistics & Phonetics, 28 (7-8), pp 508-531 95 Phạm Thị Vấn, Phạm Thị Bền, Sharynne McLeod Võ Nguyên Trung [28] World Health Organization, 2007 ICF-CY: International classification of functioning, disability and health - Children and youth version, Geneva, Switzerland: World Health Organization [29] Dodd B, Hua Z, Crosbie S, Holm A, et al, 2002 Diagnostic Evaluation of Articulation and Phonology, Psychological Cooporation [30] Shriberg LD, Kwiatkowski J, Best S, Hengst J, et al, 1986 “Characteristics of children with phonologic disorders of unknown origin” Journal of Speech and Hearing Disorders, 51, pp 140-161 [31] Cheung PPS, Ng AKH, To CKS, 2006 Hong Kong Cantonese Articulation Test Hong Kong Language Information, Sciences & Research Centre, City University of Hong Kong [32] Kok ECE, To CKS, 2019 “Revisiting the Cutoff Criteria of Intelligibility in Context Scale-Traditional Chinese” Language, Speech, and Hearing Services in Schools 50 (4), pp 629-638 [33] Lee Y, 2018 “Exploring the utility of speech intelligibility rated by parents for screening children with speech sound disorders” Communication Sciences & Disorders, 23 (1), pp 198-207 [34] Kim YT, Hong GH, Kim KH, Jang HS, Lee JY, 2009 Receptive and expressive vocabulary test (REVT), Seoul: Seoul Community Rehabilitation Center [35] Incheon: Human Brain Research & Consulting Co [36] Lee Y, 2018 “Validation of the Intelligibility in Context Scale for Korean-speaking preschool children” International Journal of Speech-Language Pathology, Vol 21, Issue 4, pp.395-403 [37] Hoàng Văn Quyên, Trà Thanh Tâm, Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Thị Minh Diễm, et al, 2019 “Đặc điểm âm lời nói trẻ bị rối loạn âm lời nói đến khám bệnh viện nhi đồng trƣờng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ tháng đến tháng năm 2018” Y Học TP Hồ Chí Minh, 23 (4), pp 199 - 202 [38] Hoàng Văn Quyên, Đỗ Thị Bích Thuận, 2013, Bộ test đánh giá phát âm từ đơn hình ảnh, Bệnh viện Nhi Đồng [39] So L, Dodd B, 1994 “Phonologically disordered Cantonese-speaking children” Clinical Linguistics and Phonetics, 8, pp 235–255 [40] So L K H, 1992 Cantonese Segmental Phonology Test (Research Version) (Hong Kong: University Department of Speech and Hearing Sciences), pp [41] Weiner F F, 1979 Phonological Process Analysis Baltimore: University Park Press [42] Hodson B W, 1980 The assessment of phonological processes., Danville: Interstate [43] McLeod S, Crowe K, Shahaeian A, 2015 “Intelligibility in Context Scale: Normative and validation data for English-speaking preschoolers” Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 46 (3), pp 266-276 [44] McLeod S, Harrison L J, McCormack J, 2012 Intelligibility in Context Scale, Bathurst, New South Wales, Australia: Charles Sturt University http://www.csu.edu.au/research /multilingual-speech/ics [45] Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB, 1998 Recommendations for the crosscultural adaptation of health status measures Rosemont, IL: American Academy of Orthopedaedic Surgeons and Institute for Work & Health [46] Lousada M, Sa-Couto P, Sutre D, Figueiredo C, et al, 2019 “Validity and reliability of the Intelligibility in Context Scale: European Portuguese version” Clinical linguistics & phonetics, 33 (12), pp 1125-1138 96 Tổng quan tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn âm lời nói trẻ em [47] Lousada M, Mendes AP, Valente ARS, Hall A, 2012 “Standardization of a phoneticphonological test for European Portuguese children” Folia Phoniatrica Et Logopaedica, 64, 151–156 doi:10.1159/000264712 [48] Glascoe FP, 2000 Parents’ Evaluation of Developmental Status: Authorized Australian Version, Centre for Community Child Health [49] Tang G, Barlow J, 2006 “Characteristics of the sound systems of monolingual Vietnamese-speaking children with phonological impairment” Clinical linguistics & phonetics, 20 (6), pp 423-445 [50] Tang G, 2002 Phonological probe for the Vietnamese southern dialect, San Diego, CA: School of Speech, Language, and Hearing Sciences, San Diego State University [51] Perry A, Skeat J, 2004 Australian therapy outcome measures for speech pathology, Melbourne: La Trobe University [52] Nguyễn Thị Ly Kha, 2011 “Nội dung đánh giá khả phát âm âm tiết tiếng Việt trẻ mẫu giáo” Ngôn ngữ, 9, pp – 17 ABSTRACT Review of diagnostic criteria for speech sound disorders in children Pham Thi Van1,2, Pham Thi Ben3, Sharynne McLeod4 and Vo Nguyen Trung1 Faculty of Nursing &Medical Technology, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City Rehabilitation Department, Hai Duong Medical Technical University Faculty of Special Education, Hanoi National University of Education Charles Sturt University, Bathurst, NSW, Australia Speech sound disorders (SSD) is a common communication disorder with long-term consequences in children Diagnosis and assessment play an important role in the identification of SSD and its severity, to assist goal setting and intervention planning and to measure progression In order to define and describe diagnostic criteria regarding SSD in children, this review paper uses content analysis of 14 studies reporting on children with SSD Results reveal that diagnostic criteria for SSD in children include: 1) Mean scores of percentage phonemes correct (e.g., percentage of consonants correct, PCC, and percentage of vowels correct, PVC); 2) phonological processes; 3) “concern” from parents, teachers, and children themselves about children’s speech and pronunciation; and 4) children's speech intelligibility While mean scores of the percentage of consonants correct were varied between studies, diagnostic criteria for identifying SSD were achieving a PCC score between one and two standard deviations below the mean for the child’s age Some children with SSD were reported to use phonological processes that are occasional (>10%) and rare (>5%), or are still being used at an older age compared to typically developing children Many children with SSD had parents and teachers who were concerned about their speech and pronunciation Mean scores of young children’s speech intelligibility measured by the Intelligibility in Context Scale were typically below 4.0 This review provides useful information and a foundation for research and clinical practice in a language in which diagnosis criteria for SSD have not been established Keywords: children, diagnostic criteria, review, speech sound disorder 97 ... mẫu (N, tình trạng) Độ tuổi (năm) Tiêu chí Cơng cụ lượng giá Tiêu chuẩn chẩn đốn cụ thể Tổng quan tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn âm lời nói trẻ em Quy trình âm vị Độ dễ hiểu Lee, [36] 2018 Hàn... 2.2.2 Tiêu chuẩn chẩn đốn rối loạn âm lời nói Từ việc phân tích nội dung 14 nghiên cứu RLALN trẻ em thống kê bảng 1, tiêu chí tiêu chuẩn chẩn đốn RLALN trẻ em đề cập nghiên cứu sau 2.2.2.1 Tiêu chuẩn. .. bao gồm: 1) rối loạn cấu âm; 2) trì hỗn âm vị; 3) rối loạn âm vị ổn định; 4) rối loạn âm vị bất ổn định Rối loạn cấu âm việc suy giảm khả phát âm âm vị cụ thể, thường âm /s, z/ Trì hỗn âm vị biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan các tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn âm lời nói ở trẻ em, Tổng quan các tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn âm lời nói ở trẻ em