0

Luận văn kế toán chủ đề “kế toán nguyên vật liệu”

47 1 0
  • Luận văn kế toán chủ đề “kế toán nguyên vật liệu”

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:14

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vị Ngoc BÝch - K45E GTVT B¸o c¸o Quản lý Lời nói đầu Đánh giá kinh tế đất nước có vững vàng ổn định hay không, người ta thường dựa tiêu chí nguồn tài nguyên khả quản lý Trong khả quản lý vấn đề Nhưng để quản lý tốt phải luôn rèn luyện học hỏi để trau dồi kiến thức, nắm bắt nhanh nhạy biến động xà hội thị trường Đất nước ta đà đổi cách mạnh mẽ khả học hỏi nâng cao trình ®é lµ mét vÊn ®Ị hÕt søc quan träng Nh­ng muốn thực đổi chế quản lý kinh tế đỏi hỏi phải đổi đồng hệ thống công cụ quản lý Trong không nói đến đổi hạch toán kinh tế Đối với tất đơn vị, kể đơn vị hành chí nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh công tác kế toán vấn đề thiếu Vì công tác kế toán đơn vị kèm nhiệm vụ quản lý kiểm soát toàn trình hình thành phát triển vấn đề tài đơn vị, hay nói cách khác, công tác kế toán làm nhiệm vụ quản lý kiểm soát toàn tình hình tài đơn vị Chính lẽ mà công tác kế toán đóng vai trò đặc biệt quan trọng doanh nghiệp ngành nghiệp Thông thường, đà đơn vị không nói đến đơn vị hành hay doanh nghiệp đó, mà đơn vị sử dụng đến nguyên vật liệu, khác sử dụng điều kiện nào, nhiều hay mà Việc sử dụng nguyên vật liệu doanh nghiệp phải phụ thuộc vào quy mô yêu cầu doanh nghiệp, vấn đề thiếu trình hoạt động sản xuất kinh doanh Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vò Ngoc BÝch - K45E GTVT Báo cáo Quản lý Nhưng việc sử dụng nguyên vËt liƯu nh­ thÕ nµo míi lµ u tè qut định đến tình hình phát triển doanh nghiệp Một doanh nghiệp muốn đạt doanh thu hiệu kinh tế cao sản xuất kinh tế đòi hỏi kế toán nguyên vật liệu phải cập nhật cách xác ,đầy đủ trung thực thông tin cầu thiết giúp cho trình sản xuất doanh nghiệp diễn thường xuyên liên tục Công ty TNHH thương mại sản xuất Đại Phú công ty chuyên sản xuất, gia công kinh doanh mặt hàng kim khí Chính lương nguyên liệu nhập xuất hàng ngày phụ liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh liên tục với số lượng lớn công tác kế toán công ty quan trọng việc hạch toán nguyên vật liệu quản lý có ảnh hưởng đến tốc độ sản xuất khả kinh doanh công ty qua tạo điều kiện để thực tốt nhiệm vụ kế toán tài Công tác hạch toán quản lý nguyên liệu tốt việc tiến hành cho sản xuất kinh doanh gặp nhiều thuậnlợi tránh rủi ro đáng tiếc xảy Nhận thức vai trò quan trọng công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ toàn công tác kế toán doanh nghiệp nên em đà chọn đề tài Kế toán nguyên vật liệu làm báo cáo quản lý Bài viết em gồm phần: Phần I: Đặc điểm tình hình công ty Phần II: Chuyên đề kế toán nguyên liệu, vật liệu Phần 3: Kết luận đánh giá Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vò Ngoc BÝch - K45E GTVT Báo cáo Quản lý Vì kiến thức hạn chế thời gian thực tập không nhiều nên báo cáo em tránh khỏi sai sót định Cho nên em kính mong giúp đỡ, góp ý thầy cô giáo môn thầy cô phòng đào tạo quản lý sinh viên Em hoàn thành báo cáo có hướng dẫn cô giáo Mai Anh bảo tận tình cô chú, anh chị phòng kế toán công ty với cố gắng học tập tìm hiểu thân Em xin chân thành cảm ¬n! Sinh viªn: Vị Ngäc BÝch Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vị Ngoc Bích - K45E GTVT Báo cáo Quản lý Phần I Đặc điểm tình hình công ty 1-Lịch sử phát triển Bên cạnh biến động lớn lao thị trường giới với phát triển mạnh mẽ nên kinh tế đất nước để khẳng định khả thân cạnh tranh khốc liệt kinh tế thị trường, ông A.V.H đà định đứng thành lập công ty chuyên kinh doanh thép công nghiệp, sản xuất, gia công buôn bán hàng kim khí Lấy tên Công ty TNHH thương mại sản xuất Đại Phú Công ty thành lập ngày 06/03/2001 vào hoạt động theo giấy phép số 0102002059/TLND Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội Từ vào hoạt động đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt hiệu kinh tế cao, sản phẩm đa dạng chủng loại, đảm bảo mặt chất lượng, sản phẩm công ty đà chiếm vị quan trọng thị trường Đặc biệt phụ kiện kết cấu khung nhà thép đà đưa công ty lên vị mới, đà tạo uy tín khẳng định thị trường Để tạo đa dạng, tìm kiếm, phát triển vị thị trường, công ty đà mở thêm lò ủ thép Tuy bước đầu chuẩn bị cho phát triển công ty đà đạt kết qua khả quan Lợi nhuận đạt hàng tỷ đồng tạo công ăn việc làm ổn ®Þnh cho nhiỊu ng­êi lao ®éng Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vị Ngoc Bích - K45E GTVT Báo cáo Quản lý 2- Những thuận lợi khó khăn công ty trình sản xuất kinh doanh a-Những thuận lợi Công ty TNHH thương mại sản xuất Đại Phú công ty hoạt động lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, gia công mặt hàng kim khí Công ty tiến hành sản xuất kinh doanh với giá thành đảm bảo hợp lý dựa phương châm: lấy thị trường làm hướng đạo, lấy sáng tạo làm nòng cốt, gắn chất lượng sản phẩm với tồn vong công ty lấy nhân tài làm chỗ dựa, lấy quản lý để thúc đẩy hiệu quả, đưa công ty theo đường nâng cao uy tín sản phẩm Công ty có máy quản lý có lực, đội ngũ công nhân lành nghề, nhiều kinh nghiệm, có trách nhiệm tinh thần trình làm việc Trong quan hệ tín dụng với ngân hàng đối tác khác công ty khách hàng có uy tín, khoản vay sử dụng mục đích, coi trọng chữ tín, toán đầy đủ khoản nợ đà đến hạn trả, tạo cho đối tác có cảm giác an toàn ký hợp đồng với công ty Công ty đà sử dụng loại phương tiện máy móc thiết bị tiên tiến phù hợp cho trình sản xuất kinh doanh Mặt khác, công ty đà biết kết hợp, phân cấp quản lý tài hợp lý việc sử dụng nguồn tài công ty việc thu, chi khoản tiền mạt, tiền gửi ngân hàng phân giao nhiệm vụ thu, chi cân đối tài Đồng thời, vào dịp nghỉ hè, lễ tết công ty tổ chức cho cán công nhân viên tham quan, nghỉ mát giúp họ có thời gian thư giÃn, vui chơi để giải toả căng thẳng, mệt mỏi sau ngày làm Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vị Ngoc BÝch - K45E GTVT B¸o cáo Quản lý việc Công ty quan tâm đến em cán công nhân viên làm việc công ty ngày tết thiếu nhi, trung thu, dịp khai giảng chế độ thưởng thành tích cho em hä häc tËp… Nhê vËy mµ chÊt lượng công việc đảm bảo, hoàn thành nhanhchóng đem lại hiệu cho công ty b-Những lực lượng thấy ngành sản xuất kinh doanh công ty ngành có lợi nhuận cao, song bên cạnh khó khăn định Bởi lẽ thị trường sắt thép giới có biến động phức tạp, can thiệp nhà nước lĩnh vực nhiều nhạy cảm-mặc dù máy móc thiết bị không lạc hậu gặp phải rủi ro sản xuất Khối lượng công việc đợt chưa dứt khoát nên có hạn chế Vì mà khả cạnh tranh thị trường nhiều thiếu sót, khó khăn việc ký kết dự án c-Tổ chức máy công ty Chức công ty nâng cao chất lượng sản, đạt doanh thu cao nhất, hoàn thành tiêu kế hoạch đề nhiệm vụ công ty phải làm để đưa công ty ngày làm ăn phát triển việc sản xuất kinh doanh ngày phát triển nưà Công ty có nghĩa vụ đóng thuế cho ngân sách nhà nước, đảm bảo an toàn lao động, phải đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động chịu rủi ro trình sản xuất kinh doanh Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vị Ngoc Bích - K45E GTVT Báo cáo Quản lý 3.Một số tiêu đơn vị đà đạt a.Về vốn: -Tổng số vốn công ty 500.000.000 -Hình thức sở hữu vốn: Số vốn chủ yếu đầu tư từ nguồn vốn chủ sử hữu sở hình thức vốn góp Luôn xác định thường xuyên cho trình sản xuất kinh doanh ba khâu: dự trữ, sản xuất lưu thông b.Về lao động: Tổng số lao động công ty 43 người ®ã cã 36 lao ®éng trùc tiÕp tham gia s¶n xuất kinh doanh, lại người lao động gián tiếp c Tổng quỹ lương công nhân 31.000.000đ Thu nhập bình quân: 700.000đ/1người/tháng d.Tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty: -Thép dập C,Z chủ yếu phục vụ cho khu công nghiệp để lắp dựng kết cấu khung nhà thép -sản phẩm sóng đường phục vụ cho tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử đường quốc lộ -Lắp ráp khung nhà thép tốt cho khu công nghiệp An Kh¸nh -Cung cÊp nhiỊu thÐp tÊm, thÐp l¸ cho c¸c tổng công ty, số công ty lớn để phục vụ cho việc sản xuất ô tô, xe máy Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vị Ngoc BÝch - K45E GTVT B¸o cáo Quản lý Qua ta thấy tình hình tiêu thụ sắt thép sản phẩm thép công ty mở rộng rõ rệt đạt kết to lớn 4-Chức nhiệm vụ công ty a.Chức sản xuất: Công ty sản xuất mặt hàng thépcắt, thép dập U, C, xà gồ, sóng đường, cột sóng đường b.Chức kinh doanh -Nhận gia công sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng -Nhập nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất Từng bước mở rộng sản phẩm công ty toàn thị trường sắt thép nước c.Nhiệm vụ công ty Thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh sở tự chủ tuân thủ pháp luật nước quốc tế hành -Tuân thủ pháp luật nhà nước quản lý tài chính, quản lý tình hình xuất-nhập -Quản lý sản phẩm nguồn vốn, đầu tư mở rộng đổi trang thiết bị, đảm bảo sản xuất kinh doanh có lÃi làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước +Nghiên cứu thực có hiệu biện pháp nâng cao chất lượng mặt hàng công ty sản xuất kinh doanh nhằm tăng sức cạnh tranh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vị Ngoc BÝch - K45E GTVT B¸o c¸o Quản lý +Quản lý đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên nhằm xây dựng củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuyên môn +Quan tâm chăm lo đến đời sống công nhân mặt vật chất tinh thần d.Sơ đồ tổ chức máy sản xuất kinh doanh công ty Công ty đơn vị kinh doanh thành lập nhằm mục đích chủ yếu thực công tác hoạt động sản xuất kinh doanh Thực số tất khâu trình đầu tư sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm Sơ đồ tổ chức máy Công ty TNHH thương mại sản xuất Đại Phú Giám đốc Phó Giám ®èc P.Kü thuËt P.Kinh doanh Tæ SX sè Tæ SX số Chức nhiệm vụ phận cấu thành máy ->Giám đốc người có quyền định cao Ban giám đốc gần có giám đốc phó giám đốc ->Phó giám đốc giúp giám đốc điều hành công việc công ty theo phân công uỷ quyền giám óc Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vò Ngoc BÝch - K45E GTVT Báo cáo Quản lý ->Phòng kế toán giúp doanh nghiệp nắm bắt tình hình tài doanh nghiệp ->Phòng kinh doanh giúp doanh nghiệp nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ->Tổ chức sản xuất nhiệm vụ sản xuất sản phẩm mà doanh nghiệp đà đề 5-Tổ chức máy kế toán doanh nghiệp Sơ đồ tổ chức máy kế toán KT trưởng KT tổng hợp Thủ quỹ Kế toán N V L Thủ kho Chức phòng kế toán Phòng kế toán có chức quản lý hoạt động tài công ty, giúp giám đốc xây dựng kế hoạch tài chính, tổ chức công tác hạch toán kế toán thống kê theo chế độ kế toán hành Phòng kế toán gồm có người Trong đócó người đà tốt nghiệp Đại học, người tốt nghiệp cao đẳng Kế toán trưởng người nắm quyền điều hành phòng, điều hành sở giao nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên kế toán chịu trách nhiệm khâu phần công việc khâu Từ hình thành mối quan hệ kế toán trưởng với nhân viên kế toán phòng Giữa nhân viên với nhân viên mối quan hệ hữu tạo nên mét vßng trßn khÐp kÝn 10 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vị Ngoc Bích - K45E GTVT Báo cáo Quản lý Đồng thời lập tiếp dự phòng cho niên độ kế toán sau: Nợ TK642 Có TK159 da-Kế toán đánh giá lại vật liệu Đánh giá lại vật liệu vào định quan có thẩm quyền vào biến động giá có ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh Khi đánh giá lại vật liệu doanh nghiệp phải tiến hành kiểm kê toàn vật tư hàng hoá, đồng thời xác định giá chênh lệch giá giá cũ Số chênh lệch phản ánh vào tài khoản 412 TKA12-Số chênh lệch đánh giá lại tài sản Phương pháp hạch toán Khi giá đánh lại lớn giá cũ số chênh lệch phản ánh vào bên có tài khoản 412: Nợ TK152: Có TK421: Khi giá nhỏ giá cũ: Nợ TK412: Có TK152: Khi có định xử lý cấp có thẩm quyền: Ghi tăng nguồn vốn kinh doanh số chênh lệch Nỵ TK412: Cã TK411: 33 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vò Ngoc BÝch - K45E GTVT Báo cáo Quản lý Ghi giảm nguồn vốn kinh doanh số chênh lệch giảm: Nợ TK411 Có TK412 Các TK có liên quan đến kế toán vật liệu mà công ty sử dụng: TK152, 111, 331, 133, 621, 627, 641, 642 Sau số nghiệp vụ phản ánh tình hình nhập xuất nguyên vật liệu công ty quý 1/2004 Ngày 12/1/04 Công ty nhập 50,070 kg thép cán nguội công ty TNHH xây lắp Vật liệu Công nghiệp giá chưa có thuế VAT 7047,619đ/kg Thuế VAT 5% đà trả tiền cho người bán kèm theo chứng từ gốc Nợ TK152: 352.874.283 Nỵ TK133:17.643.714 Cã TK111: 370.517.997 Tõ nghiƯp vơ trªn ta cã chøng tõ sau: 34 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vị Ngoc Bích - K45E GTVT Báo cáo Quản lý Bảng 3: Hoá đơn GTGT Ngày 12/1/04 -Họ tên người mua hàng: Nguyễn Văn Hoài -Địa chỉ: Công ty TNHH thương mại sản xuất Đại Phú -Mà số thuế: 0101102343 -Hình thức toán: Thanh toán tiền mặt chuyển khoản Đơn vị: Đồng Số T T Tên hàng §VT A B C 01 ThÐp cuén c¸n Kg Sè lượng Giá chưa VAT 50070 TT 7.047,619 nguội 352.874.28 1x1219+C VAT 5% Công tiền hàng: 352.874.283 Th st GTGT 5% TiỊn thVAT: 17.643.714 Tỉng tiỊn toán: 370.517.997 Số tiền viết chữ: Người mua hàng (Ký, họ tên) Người bán hàng (Ký, họ tên) 35 Thủ trưởng đơn vị (Ký) Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vò Ngoc BÝch - K45E GTVT Báo cáo Quản lý Có nghiệp vụ kinh tế phát sinh quý năm 2004 *Nhập nguyên vật liệu Công ty TNHH TM & SX Đại Phú 438 Tây Sơn - Hà Nội QĐ số 1141TC/CĐKT Ngày 1/11/1995-BTC Phiếu nhập kho (bảng 4) Số 01 Ngày 12/1/2004 Tên người giao hàng: Anh Hà Nhập kho: Thép Đại Phú Đơn vị tính: đồng T.T Tên hàng ĐVT Thép cán nguội Kg Số lượng 50.070 Đơn giá Thành tiền 7047,61 352.874.283 d1 x 1219 x C theo H§KT sè 2512 (CFM-HT) Céng 352.874.283 Số tiề viết chữ: Ba trăm năm hai triệu Phụ trách cung tiêu (ký, họ tên) Người giao hàng (ký, họ tên) 36 Thủ kho Thủ trưởng đơn vị (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vị Ngoc Bích - K45E GTVT Báo cáo Quản lý Đơn vị: Công ty TNHH TM&SX Đại Phú Bộ phận : thu mua QĐ 186-TC/CĐKT Ngày 14/3/1994-BTC Biên kiểm nghiệm vật tư (bảng 5) STT Tên hàng S L theo ĐVT Kết kiểm nghiệm chứng từ S L quy cách PC S L quy cách PC Thép l¸ c¸n ngi TÊn 50,07 50,07 ý kiÕn cđa ban kiểm nghiệm: Chúng ý kiến sau đà kiểm nghiệm Đại diện kỹ thuật Thủ kho Tr­ëng ban (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, họ tên) 37 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vò Ngoc BÝch - K45E GTVT Báo cáo Quản lý Ngày 15/1/2004 chứng từ số 02 xuất kho 46.260 kg sóng đường với đơn giá 8000đ/kg Công ty TNHH TM&SX Đại Phú QĐ số 1141TC/CĐKT 438 Tây Sơn-Hà Nội Ngày1/11/1995-BTC Phiếu xuất kho (Bảng 6) Số 02 Ngày 15/1/2004 Họ tên người nhận hàng: Ông Hùng Lý xuất kho : Làm chắn đường Hồ Chí Minh Xuất kho : Thép Đại Phú STT Tên hàng ĐVT S L thực xuất Đ.giá Thành tiền Sãng ®­êng Kg 46.260 352.454.940 7619 Tỉng 352.454.940 Sè tiền viết chữ: Thủ trưởng đ.vị (Ký, họ tên) K.T trưởng Người giao hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tªn) 38 P.cung tiªu Thđ kho (Ký, hä tªn) (Ký, họ tên) Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vò Ngoc BÝch - K45E GTVT Báo cáo Quản lý * Nhập nguyên liệu vật liệu Ngày 13/1/2004 nhập công ty CPSX kinh doanh kim khÝ: 101.160kg thÐp cuén, gi¸ ch­a cã thuÕ 6.666,66đ/kg chưa trả người bán Nợ TK152 : 674.319.325 Nợ TK133: 33.719.966 Có TK331: 708.119.291 Ngày 14/1/2004 chứng từ 02 nhập công ty khí công nghiệp Hà Nội 30 bình ô xy, giá chưa có thuế 38.000đ/chai thuế VAT 5% toán tiền mặt Nợ TK152: 1.140.000 Nợ TK133: 57.000 Có TK111: 1.197.000 3.Ngày 18/1/2004 xuất quỹ tiền mặt mua 440 kg que hàn, đơn giá 10 ngày/kg đà nhập đủ kho nguyên liệu Nợ TK152 : 4.400.000 Có TK111: 4.400.000 4.Ngày 20/1/2004 nhập công ty TNHH Quang Vinh 10 bình ga, đơn gía 104.545đ/bình đà toán tiền mặt 39 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vị Ngoc BÝch - K45E GTVT B¸o c¸o Quản lý Công ty TNHH TM & SX Đại Phú QĐ số 1141TC/CĐKT 438 Tây Sơn - Hà Nội Ngày 1/11/1995-BTC Phiếu nhập kho (bảng 6) Ngày 01 tháng 04 năm 2004 Họ tên người nhận hàng: Xuất kho : Thép Đại Phú Đơn vị : đồng STT Tên hàng ĐVT S.L nhập Thép cuộn cán Kg Đơn giá 101.160 6.666,66 Thành tiền 674.399.326 nguội Ô xy Bình Que hàn Kg Ga Bình 30 38.000 1.140.000 440 10.000 4.400.000 10 104.545 1.045.450 Céng 680.984.776 Số tiền viết chữ: Sáu trăm tám mươi triệu, chín trăm tám tư ngàn bẳy trăm bảy sáu đồng Phụ trách cung tiêu (Ký, họ tên) Người giao hàng (Ký, hä tªn) Thđ kho (Ký, hä tªn) 40 Thđ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vị Ngoc Bích - K45E GTVT Báo cáo Quản lý *Xuất nguyên vËt liƯu 1.ngµy 15/1/2004 chøng tõ sè 01 xt kho 6280kg thép cho công ty CK Nhật Việt đơn giá 7667 đ/kg Nợ TK621: 48.148.760 Có TK152: 48.148.760 2.Ngày 18/1/2004 chøng tõ sè 02 xuÊt kho 19.230kg thÐp c¾t (dùng để gá vìkèo khung nhà thép) loại với đơn giá 7.000đ/kg cho công ty CK Hồng Đăng Nợ TK621: 134.610.000 Cã TK152: 134.610.000 3.Ngµy 20/1/2004 chøng tõ sè 03 xuất kho 33.330 kg đuôi sáng (dùng để lào cột chắn đường) với đơn giá 8000đ/kg cho công ty giới 144 Nợ 627 : 266.640.000 Có 152: 266.640.000 4.Ngµy 22/1/2004 theo chøng tõ sè 04 xuÊt cho công ty khí ô tô 3/2là 18.340kg thép d1 với đơn giá 7239đ/kg Nợ TK627 : 132.763.260 Có TK152: 132.763.260 Nợ TK152 : 1.045.450 Có TK111: 1.045.450 5.Ngày 17/1/2004 xuất 30 bình ô xy cho tổ sản xuất số theo CT số 11, đơn giá : 38.000đ/bình 41 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vò Ngoc BÝch - K45E GTVT Báo cáo Quản lý Nợ TK627 : 1.140.000 Có TK152: 1.140.000 6.Ngµy 20/1/2004 xt 400 kg que hµn cho tỉ s¶n xt sè theo chøng tõ sè 097, víi đơn giá 10.000đ/kg Nợ TK621 : 4.000.000 Có TK152 : 4.000.000 7.Ngày 22/1/2004 xuất 10 bình ga cho tổ s¶n xt sè theo chøng tõ sè 05, víi đơn giá 104.545đ/bình Nợ TK621: 1.045.450 Có TK152 : 1.045.450 42 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vị Ngoc BÝch - K45E GTVT B¸o cáo Quản lý Công ty TNHH TM&SX Đại Phú QĐ số 1141TC/CĐKT 438 Tây Sơn-Hà Nội Ngày 1/11/1995-BTC Phiếu xuất kho (bảng 7) Ngày 01 tháng 04 năm 2004 Họ tên người nhận hàng: Xuất kho : Thép Đại Phú Đơn vị : đồng STT Tên hàng ĐVT S.L thực xuất Đơn giá Thành tiền Thép Kg 6.280 6.667 41.868.760 B¶n m· Kg 19.230 7.000 134.610.000 Tấm đuôi sáng - 33.330 8.000 266.640.000 Thép d1 - 18.340 7.239 132.763.260 Cộng Thủ trưởng đ.vị (Ký, hä tªn) 575.763.260 K.T tr­ëng Ng­êi nhËn Thđ kho (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 43 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vị Ngoc BÝch - K45E GTVT B¸o c¸o Quản lý Thẻ kho Lập ngày 01/04/2004 Tên nguyên vật liệu : Thép Mà số : 1521 Đ.vị : kg Chứng từ SH 01 Số lượng Diễn giải NT 13/1 NhËp Xt NhËp cđa C«ng ty 101.160 …… Ký x¸c nhËn Tån cđa KT …… …… …… … CPSX KDKK 01 15/1 Xuất cho công ty 6.280 NhËt ViƯt 02 18/1 Xt kho C«ng ty cho …… 19.230 33.330 Hồng Đăng 03 20/1 Xuất cho Công ty giới 144 04 22/1 XuÊt cho c«ng ty …… 18.340 CK «t« 3/2 23.98 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 44 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vò Ngoc BÝch - K45E GTVT Báo cáo Quản lý Phần 3: Kết luận Qua trình thực tập Công ty TNHH thương mại sản xuất Đại Phú bảo tận tình anh, chị phòng kế toán, thân em đà phần hiểu rõ công việc vai trò kế toán Công ty Mặc dù thời gian thực tập có hạn, em đà cố gắng học hỏi, tìm hiểu đà hoàn thành phần viết báo cáo thực tập theo quy định mà nhà trường đà giao Qua thời gian thực tập thực tiễn em đà tự rút học bổ ích cho trình học tập Đó học lý thuyết chưa đủ khó đáp ứng tình hình công việc đơn vị Trong suốt trình thực thị tập Công ty TNHH thương mại sản xuất Đại Phú, em có nhận xét sau: - Đây chưa phải Công ty có tầm cỡ lớn thị trường, song mà việc sản xuất kinh doanh Công ty bị hạn chế Việc sản xuất mặt hàng ngày gia tăng, khối lượng hàng hoá tiêu thụ ngày lớn, sở sản xuất kinh doanh ngày mở rộng, vốn kinh doanh ngày nhiều - Khối lượng lao động đông công nhân lao động có tinh thần, ý thức trách nhiệm cao Thu nhập bình quân theo đầu người tương đối cao, tạo công ăn việc làm thường xuyên ổn định cho người lao động 45 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vị Ngoc BÝch - K45E GTVT B¸o c¸o Quản lý Giám đốc Công ty người có trách nhiệm việc đảm bảo đời sống cho người lao động ngày tiến xa vật chất tinh thần Đặc biệt Công ty đà biết kiệm hợp hài hoà công việc tổ chức khác như: thể thao tạo khu vui chơi lành mạnh bổ ích Máy móc thiết bị đà đổi mới, phù hợp với công nghệ sản xuất Trong công tác kế toán Công ty áp dụng phương pháp ghi sổ tính toán ngắn gọn, dễ kiểm xác Nguồn vốn chủ sở hữu vốn kinh doanh Công ty ngày nhiều Đặc biệt thời gian gần Song Công ty muốn có doanh thu cao doanh nghiệp cần phải để ý đến ®êi sèng thu nhËp cđa ng­êi lao ®éng, chó ý đổi trang thiết bị máy móc phải đảm đáp ứng công nghệ sản xuất ngày đại Nói chung Công ty TNHH thương mại sản xuất Đại Phú Công ty có xu hướng việc phát triển ngành nghề với đội ngũ công nhân tay nghề ngày nâng cao phận cán quản lý giỏi 46 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Vũ Ngoc Bích - K45E GTVT Báo cáo Quản lý Mục lục Lời nói đầu .1 Phần I: Đặc điểm tình hình công ty .4 1-Lịch sử phát triển .4 2-Những thuận lợi khó khăn công ty trình sản xuất kinh doanh 3.Một số tiêu đơn vị đà đạt 4-Chức nhiệm vụ công ty 5-Tỉ chøc bé m¸y kÕ to¸n cđa doanh nghiệp 10 Chức phòng kế toán 10 Phần II: Chuyên đề kế toán nguyên liệu, vật liệu 12 1-Lý chọn chuyên đề 12 2.Vai trß nhiƯm vơ kế toán nguyên liệu, vật liệu 13 3-Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 17 4-Các phương pháp hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 19 Phương pháp hạch toán 33 PhÇn 3: KÕt luËn 67 47 ... Chức phòng kế toán 10 Phần II: Chuyên đề kế toán nguyên liệu, vật liệu 12 1-Lý chọn chuyên ®Ò 12 2.Vai trò nhiệm vụ kế toán nguyên liệu, vật liệu 13 3 -Kế toán chi tiết nguyên vËt... tác kế toán doanh nghiệp nên em đà chọn đề tài Kế toán nguyên vật liệu làm báo cáo quản lý Bài viết em gồm phần: Phần I: Đặc điểm tình hình công ty Phần II: Chuyên đề kế toán nguyên liệu, vật. .. phẩm mà doanh nghiệp đà đề 5-Tổ chức máy kế toán doanh nghiệp Sơ đồ tổ chức máy kế toán KT trưởng KT tổng hợp Thủ quỹ Kế toán N V L Thủ kho Chức phòng kế toán Phòng kế toán có chức quản lý hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kế toán chủ đề “kế toán nguyên vật liệu” , Luận văn kế toán chủ đề “kế toán nguyên vật liệu”