0

BE CHOI VAN DONG DE CO SUC KHOE TOT

3 0 0
  • BE CHOI VAN DONG DE CO SUC KHOE TOT

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:13

- Cô yêu cầu trẻ cầm bóng và tung lên giống cô( bóng của cô có cột miệng lại, bóng của trẻ chưa cột miệng).. Cho trẻ quan sát và nhận xét bóng của cô và trẻ rơi như thế nào.[r] (1)TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE KHOA TẠI CHỨC BỒI DƯỠNG LỚP: 12CĐMNB LĨNH VỰC : PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT ********** Đề tài: “Bé chơi vận động để có sức khỏe tốt” Đối tượng: Trẻ - tuổi Thời gian : Thực : Nhóm 5 TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE LỚP: 12CĐMNB (2)GIÁO ÁN LĨNH VỰC : PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT ĐỀ TÀI: BÉ CHƠI VẬN ĐỘNG ĐỂ CÓ SỨC KHỎE TỐT Đối tượng: Trẻ - tuổi I/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Rèn luyện phát triển chân, tay qua kỹ nhảy đánh bóng, bật - Rèn luyện khả khéo léo qua trò chơi phối hợp bạn chuyền bóng bụng Phát triển vận động tinh qua kỹ cột bóng - Biết xếp bóng theo thứ tự màu phù hợp - Phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua trị chơi trang trí lên bóng - Thể hành vi, cử đẹp( biết nhường bạn, chờ thứ tự tuân theo luật chơi) II/ CHUẨN BỊ - Bong bóng, thun cột, hộp đựng bóng - Dây, hình trang trí bóng - Sọt đựng bóng - Máy casset III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Hoạt động cơ Hoạt động trẻ * Hoạt động 1: Bóng to - Cô đưa hộp cho trẻ sờ đốn xem hộp có gì? - Cơ hỏi trẻ với bong bóng làm gì? - Cho trẻ chia nhóm yêu cầu nhóm làm cho bóng to lên - Cơ u cầu trẻ cầm bóng tung lên giống cơ( bóng có cột miệng lại, bóng trẻ chưa cột miệng) Cho trẻ quan sát nhận xét bóng trẻ rơi nào? - Cô hỏi sao? - Làm để bóng khơng bị xẹp - Cơ u cầu cháu thổi lại bóng phát thun cho cháu cột miệng bóng( làm mẫu hướng dẫn trẻ cột bóng) * Hoạt động 2: Bé chơi với bóng - Trẻ sờ đoán - Trẻ trả lời câu hỏi - Trẻ ý - Cô trẻ thực - Trẻ trả lời (3)- Cô mở nhạc cho cháu nhún nhảy, kiểu chân tập phát triển chung nhạc - Cơ đánh bóng lên cao khơng cho bóng rơi để cháu xem - Cơ u cầu cháu đứng rộng làm giống cô - Cơ hỏi trẻ chơi với bóng - Cho trẻ xếp bóng theo màu( rổ màu) cho cháu chơi “chuyền bóng” - Cô chia lớp thành đội - Yêu cầu: “2 bạn đội để bóng kẹp vào bụng bạn, không chạm tay vào bóng chuyển bóng đến sọt, bỏ vào chạy tiếp tục hết hàng Đội chuyền bóng khơng bị rớt, khơng bị bể hết trước đội chiến thắng - Cho cháu hít thở nhẹ nhàng, thả lỏng tay chân * Hoạt động 3: Trang trí lớp với bóng - Cho cháu trang trí thật nhanh lên bóng xâu bóng lại thành dây dài để trang trí lớp - Cơ trẻ thực - Trẻ quan sát - Cô trẻ thực - Trẻ trả lời - Trẻ thực - Trẻ ý lắng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: BE CHOI VAN DONG DE CO SUC KHOE TOT, BE CHOI VAN DONG DE CO SUC KHOE TOT