0

Cau hoi moi trong de thi thu chuyen Le Quy Don

1 0 0
  • Cau hoi moi trong de thi thu chuyen Le Quy Don

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:04

Khi nghiên cứu về sóng địa chấn, Richter đã đề xuất thang đo Richter để xác định biên độ cực đại của một trận động đất tính theo công thức:.. So với biên độ cực đại của trận động đất tại[r] (1)Câu 8: Khi nghiên cứu đặc trưng sinh lí sóng âm, Phếch-ne và Vê-be đã chứng minh cảm giác độ to âm tăng theo mức cường độ âm theo công thức:  I L  lg    I0  với I0 là cường độ âm chuẩn Khi nghiên cứu sóng địa chấn, Richter đã đề xuất thang đo Richter để xác định biên độ cực đại trận động đất tính theo công thức:  A  M  lg    A0  với A là biên độ cực đại sóng địa chấn đo địa chấn kế; A0 là biên độ chuẩn Ngày 01/04/2014 Chile đã xảy trận động đất 8,2 độ Richter gây nên sóng thần cao 2m Vừa qua, ngày 25/04/2015 Nepal đã xảy trận động đất mạnh 7,9 độ Richter So với biên độ cực đại trận động đất Chile, biên độ cực đại trận động đất Nepal A lớn 1,04 lần B nhỏ 0,3 lần C lớn cỡ 1,99 lần D nhỏ cỡ 0,5 lần (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cau hoi moi trong de thi thu chuyen Le Quy Don, Cau hoi moi trong de thi thu chuyen Le Quy Don