0

tac dung tu cua dong dien trong tu truong

16 0 0
  • tac dung tu cua dong dien trong tu truong

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:58

1.Ta nói rằng tạithímột điểmphát A trong không 2: Trong phòng nghiệm hiện tác dụng dòng điện, gian từ cócủa từ trường khi: dây dẫn AB được bố trí vật nhưnhẹ thế để nào?. aMột gần A bị hú[r] (1)TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LƯƠNG THẾ VINH MÔN: VẬT LÍ GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THÚY Năm học: 2014-2015 (2) Câu Câu * Khi đặt hai nam châm gần thì chúng tương tác với nào ? *Hai từ cực cùng tên đặt gần thì chúng đẩy nhau, hai từ cực khác tên đặt gần chúng hút * Muốn xác định tên các từ cực nam châm màu sơn đã bị tróc hết ta có thể làm nào? Lấy nam châm còn kí hiệu các cực, đưa cực Bắc gần đầu nam châm bị tróc Nếu chúng đẩy nhau, ta xác định đó là cực Bắc, cực còn lại là cực Nam Nếu chúng hút nhau, ta xác định đó là cực Nam, cực còn lại là cực Bắc (3) (4) I LỰC TỪ: Quan sát tượng, trả lời câu hỏi C1 Thí nghiệm: A B Nam Bắc K A (5) I LỰC TỪ: Thí nghiệm: Kết luận: Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn lực từ có hình dạng bất kì gây tác dụng ………… lên kim tác dụng từ nam châm đặt gần nó Ta nói dòng điện có ……………… (6) I LỰC TỪ: Thí nghiệm: Kết luận: Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kì gây tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt gần nó Ta nói dòng điện có tác dụng từ II TỪ TRƯỜNG: Thí nghiệm: N N S S (7) I LỰC TỪ: Thí nghiệm: Kết luận: II TỪ TRƯỜNG: Thí nghiệm: N N S S (8) I LỰC TỪ: Thí nghiệm: tác dụng từ Kết luận: Dòng điện có………………… Vì nó gây tác lực từ dụng……………lên kim nam châm đặt gần nó II TỪ TRƯỜNG: Thí nghiệm: Kết luận: -Từ trường là môi trường tồn xung quanh nam châm xung quanh……………… dòng điện …………, tác dụng lực từ -Từ trường có khả năng…………………lên kim nam châm đặt nó từ trường - Tại vị trí định trong……………… nam châm dòng điện kim nam châm hướng xác định (9) I LỰC TỪ: Thí nghiệm: tác dụng từ Kết luận: Dòng điện có………………… Vì nó gây tác lực từ dụng……………lên kim nam châm đặt gần nó II TỪ TRƯỜNG: Thí nghiệm: Kết luận: -Từ trường là môi trường tồn xung quanh nam châm xung quanh……………… dòng điện …………, Nhận biết từ trường: kim nam châm - Người ta dùng ………………… (gọi là nam châm thử ) để nhận biết từ trường - Nơi nào không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm ………… thì nơi đó có từ trường (10) I LỰC TỪ: Thí nghiệm: Kết luận: II TỪ TRƯỜNG: III VẬN DỤNG: (11) Thời gian phút Nhóm 1: Trả lời câu C4 Nhóm 2: Trả lời câu C5 Nhóm 3,4: Trả lời câu C6 (12) I LỰC TỪ: Thí nghiệm: Kết luận: II TỪ TRƯỜNG: III VẬN DỤNG: C4: Nếu Đưacó kim lại gần AB.nào Nếuđểkim C4: mộtnam kimchâm nam châm thìdây em dẫn làm phátnam châm hướng thì dây dẫn AB có dòng tronglệch dâykhỏi dẫn có dòngNam-Bắc điện hay không? điện chay qua và ngược lại C5: nào đã làm vớikim kimnam nam châm tỏ C5:Thí Đónghiệm là thí nghiệm đặt châmchứng trạng thái tự xung quanh Đấtyên có từ trường? do, đã Trái đứng kim nam châm luôn hướng Nam- Bắc C6: Tại điểm trên bàn làmxung việc, người ta kim thử thử châm lại có C6: Chứng tỏ không gian quanh nam thấytrường kim nam châm luôn nằm dọc theo hướng xác định, từ không trùng với hướng Nam – Bắc Từ đó có thể rút kết luận gì không gian xung quang nam châm? (13) (14) 1.Ta nói tạithímột điểmphát A không 2: Trong phòng nghiệm tác dụng dòng điện, gian từ cócủa từ trường khi: dây dẫn AB bố trí vật nhưnhẹ để nào? a)Một gần A bị hút phía A A Tạo với kim nam châm góc b)Một đồng để gần A bị đẩy xa A c)Một kim song nam châm đặt nam A bị quay lệch B Song với kim châm C Vuông góc với kim nam châm khỏi hướng Nam-Bắc D Tạo với kim nam châm góc d)Một kim nam châm đặt tai A bị nóng lên nhọn (15) Bài tập : Hãy ghép nội dung thành phần a, b, c, d với thành phần 1, 2, 3, để câu đúng: a) Người Ngườita tadùng dùngkim kimnam nam a) châmđể để châm b) Đặt kim nam châm gần dòng điện điện dòng 1) 1) Chúng Chúng sẽ tương tương tác tác nhau Kim nam châm 2)2) Kim nam châm sẽsẽ bịbị lực lực từ dụng tác dụng từ tác c) c) Hai Hainam namchâm châm đặt đặtgần gần 3) Nhận biết từ trường d) d) Xung Xung quanh quanh nam nam châm châm và dòng điện luôn luôn có 4) Từ trường trường (16) HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc ghi nhớ -Làm bài tập 22.1-22.4 SBT - Đọc trước bài 23 Từ phổ - Đường sức từ (17)
- Xem thêm -

Xem thêm: tac dung tu cua dong dien trong tu truong, tac dung tu cua dong dien trong tu truong