0

Thi Hoc ky 2 lop 10NC Ma 360

2 0 0
  • Thi Hoc ky 2 lop 10NC Ma 360

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:08

4M Câu 13: Một vật khối lượng 2m đang chuyển động theo phương ngang với vận tốc v thì va chạm vào vật khối lượng m đang đứng yên.. Sau va chạm, hai vật dính vào nhau và chuyển động với c[r] (1)HỌ VÀ TÊN- LỚP: ĐIỂM/10 KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ LỚP 10NC Các em chọn các câu đúng A,B C D ghi vào phiếu trả lời đây: PHI ẾU TRẢ LỜI 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 11 12 13 14 15 26 27 28 29 30 Câu 1: Tốc độ bay chất lỏng không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? A Thể tích chất lỏng B Diện tích mặt thoáng chất lỏng C Gió D Nhiệt độ Câu 2: Một vật trượt không ma sát trên rãnh phía uốn lại thành vòng tròn có bán kính R= 1m (như hình vẽ), từ độ cao h so với mặt phẳng nằm ngang và không có vận tốc ban đầu Hỏi độ cao h ít phải bao nhiêu để vật không rời khỏi quỹ đạo điểm cao vòng tròn A 2,5m B √ m C 16/9m D 2m Câu 3: độ cao h = 20m vật ném thẳng đứng lên trên với vận tốc đầu v = 10m/s lấy g=10m/s2 Bỏ qua sức cản không khí Độ cao mà đó động vật là: A 25 m B 12,5 m C 15 m D 10 m Câu 4: Véc tơ động lượng là véc tơ: A Có phương vuông góc với véc tơ vận tốc B Cùng phương, cùng chiều với véc tơ vận tốc C Cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc D Có phương hợp với véc tơ vận tốc góc  Câu 5: Khi làm nóng lượng khí có thể tích không đổi thì: A Áp suất khí không đổi B Số phân tử đơn vị thể tích tăng tỉ lệ với nhiệt độ C Số phân tử đơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt độ D Số phân tử đơn vị thể tích không đổi Câu 6: Một tên lửa có khối lượng M = chuyển động với vận tốc v = 100m/s thì phía sau lượng khí mo = 1tấn Vận tốc khí tên lửa lúc chưa là v1 = 400m/s Sau khí vận tốc tên lửa có giá trị A 180 m/s B 225 m/s C 250 m/s D 200 m/s Câu 7: Trong công xưởng công nhân nâng các thùng hàng lên độ cao 10m Trong 2h anh công nhân nâng 72 thùng hàng Biết thùng hàng có khối lượng 60kg Hỏi công suất người công nhân đó là bao nhiêu ? A 60W B 120W C 50W D 55W Câu 8: Một vật ném thẳng đứng từ lên cao Trong quá trình chuyển động vật thì: A Thế vật giảm, trọng lực sinh công dương B Thế vật giảm, trọng lực sinh công âm C Thế vật tăng, trọng lực sinh công dương D Thế vật tăng, trọng lực sinh công âm Câu 9: Một bình ga chứa khí O2 nén áp suất 15KPa có nhiệt độ 37 0C có khối lương (bình và khí) là 50 Kg Sau dùng thời áp suất khí cồn KPa nhiệt độ 70C Khối lượng( bình và khí lúc này còn 48Kg Tính khối lượng khí ban đầu : A 0,584 Kg B 1.17 Kg C 3,17 Kg D 1,584 Kg Câu 10: Nếu áp suất lượng khí lí tưởng xác định biến đổi 2atm thì thể tích biến đổi lít Nếu áp suất lượng khí trên biến đổi 4atm thì thể tích biến đổi lít Biết nhiệt độ không đổi các quá trình trên Áp suất và thể tích ban đầu khí trên là: A 6atm, lít B 6atm, lít C 2atm, lít D 4atm, lít Câu 11: Khi đun nóng đẳng tích khối khí thêm C thì áp suất khối khí tăng thêm 1/360 áp suất ban đầu Nhiệt độ ban đầu khối khí đó là: A 3610C B 3600C C 3500C D 870C Câu 12: Có ba cầu nhỏ đồng chất khối lượng m 1, m2 và m3 gắn theo thứ tự các điểm A, B và C trên AC hình trụ mảnh, cứng, có khối lượng không đáng kể, cho xuyên qua tâm các cầu Biết m = 2m2 = 2M và AB = BC Để khối tâm hệ nằm trung điểm BC thì khối lượng m A M/3 B 2M/3 C 7M D 4M Câu 13: Một vật khối lượng 2m chuyển động theo phương ngang với vận tốc v thì va chạm vào vật khối lượng m đứng yên Sau va chạm, hai vật dính vào và chuyển động với cùng vận tốc Bỏ qua ma sát, vận tốc hệ sau va chạm là : Trang 1/2 - Mã đề thi 360 (2) A 2v/3 B v C 3v/2 D 3v Câu 14: Một máy ép dùng chất lỏng có đường kính hai pittong d 1=4d2 Để cân với lực 10000N cần tác dụng vào pittong nhỏ lực bao nhiêu A 625N B 800N C 2500N D 1000N Câu 15: Một ô tô khối lượng 600kg chuyển động với vận tốc 20m/s thì phanh gấp và chuyển động thêm quãng đường 4m thì dừng lại Tính lực cản tác dụng lên xe Bỏ qua ma sát A 30 000 N B 20 000 N C 15 000 N D 25 000 N Câu 16: Một vùng không khí có thể tích 75.10 m chứa bão hoà 23 C nhiệt độ hạ thấp tới 100C thì lượng nước mưa rơi xuống là bao nhiêu? Biết độ ẩm cực đại không khí 23 0Cvà100C là :20,6g/m3 và 9.4 g/m3 A 16,8.1010kg B 8,4.1010kg C 16,8.107g D Một giá trị khác Câu 17: Có 1g chất khí lí tưởng đựng bình kín có thể tích lít Đun nóng đến 127 0C, áp suất bình là 16,62.105Pa Khí đó là khí gì ? A Nitơ B Ôxi C Hiđrô D Hêli Câu 18: Dùng ống Ven- tu -ri để đo vận tốc chất lỏng Tìm vận tốc phần ống to, biết khối lượng riêng chất lỏng =0,85 103 kg/m3, tiết diện phần ống to lần phần ống nhỏ, độ chênh cột thuỷ ngân ∆p = 15mmHg A 48cm/s B 58,8cm/s C 76,7cm/s D 56cm/s Câu 19: Tính lực cản đất thả rơi hòn đá có khối lượng 500g từ độ cao 50m Cho biết hòn đá lún vào đất đoạn 12,5cm Lấy g = 10m/s2 bỏ qua sức cản không khí A 22 500N B 25 000N C 000N D 500N Câu 20: Một bình thuỷ tinh chứa đầy 150 cm thuỷ ngân 180C Biết: Hệ số nở dài thuỷ tinh là  = 9.10-6 K-1 Hệ số nở khối thuỷ ngân là :  = 18.10-5K-1 Khi nhiệt độ tăng đến 380C thì thể tích thuỷ ngân tràn là: A V = 153cm3 B V = 0,46cm3 C V = 1,5cm3 D V = 0,153cm3 Câu 21: Một xe có khối lượng m = 100 kg chuyển động lên dốc, dài 10 m nghiêng 300 so với đường ngang Lực ma sát Fms = 10N cho g = 10m/s2 Công lực kéo F (Theo phương song song với mặt phẳng nghiêng) xe lên hết dốc là: A 860 J B 5100 J C 100 J D 4900J Câu 22: Một máy bay bay không khí có áp suất p =10 Pa và khối lượng riêng ρ = 1,29kg/m Dùng ống Pitô gắn vào thành máy bay, phi công đo áp suất toàn phần p = 1,25.105Pa Vận tốc máy bay là: A 180m/s B 200m/s C 240m/s D 197 m/s Câu 23: Chu kì vệ tinh bay quanh Trái Đất là giờ, tăng khoảng cách vệ tinh với Trái Đất lên lần so với ban đầu thì chu kì vệ tinh là A 32 B 24 C 20 D 64 Câu 24: Trong các lực sau đây, lực nào có lúc thực công dương (A>0); có lúc thực công âm (A<0), có lúc không thực công (A=0)? A lực kéo động B trọng lực C lực ma sát trượt D lực hãm phanh Câu 25: Chọn câu sai Với lượng khí không đổi, áp suất chất khí càng lớn khi: A Thể tích khí càng lớn B Nhiệt độ khí càng cao C Mật độ phân tử chất khí càng lớn D Thể tích khí càng nhỏ Câu 26: Công suất là đại lượng tính : A Tích lực tác dụng và vận tốc B Thương số công và vận tốc C Thương số lực và thời gian tác dụng lực D Tích công và thời gian thực công Câu 27: Một búa máy khối lượng rơi từ độ cao 3,2m vào cái cọc khối lượng 200kg Va chạm búa và cọc là va chạm mềm Cho g = 10m/s2 Vận tốc búa và cọc sau va chạm là : A m/s B 6,67 m/s C 7,27 m/s D 0,27 m/s Câu 28: Lưu lượng nước ống nằm ngang là 720m /giờ Vận tốc chất lỏng điểm ống có đường kính 20cm là: A 31,8m/s B 3,18m/s C 22,93m/s D 6,37m/s Câu 29: Điều nào sau đây là sai nói đông đặc? A Trong suốt quá trình đông đặc, nhiệt độ vật không thay đổi B Nhiệt độ đông đặc các chất thay đổi theo áp suất bên ngoài C Với chất rắn, nhiệt độ đông đặc luôn nhỏ nhiệt độ nóng chảy D Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn Câu 30: Giả sử thời điểm nào đó, Trái Đất nằm Hỏa Tinh và Mặt Trời Hãy tính xem sau khoảng thời gian ngắn là bao nhiêu thì vị trí này lặp lại? Biết chu kì quay quanh Mặt Trời Trái Đất là 365 ngày, Hỏa Tinh là 687 ngày A 238,3 ngày B 1052 ngày C 778,7 ngày D 322 ngày - HẾT -Trang 2/2 - Mã đề thi 360 (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi Hoc ky 2 lop 10NC Ma 360, Thi Hoc ky 2 lop 10NC Ma 360