0

Tiet 7677 on tap cuoi nam hay

5 1 0
  • Tiet 7677 on tap cuoi nam hay

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:59

Kiến thức: Thông qua nội dung bài dạy, giúp học sinh nắm được  Các kiến thức liên quan đến dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân..  Các kiến thức liên quan đến giới hạn của dãy số và giới h[r] (1)6P Hoạt động 1: (Củng cố số công thức giới hạn dãy số và hàm số) Gv: Tính: lim  n  3n   n đó, làm xuất dạng Bài 1: Tìm giới hạn dãy số sau:  ? lim Gợi ý: Nhân và chia với lượng liên hợp Sau lim LÀM BÀI TẬP ,k  N k n a)  4n   n  3n   n 3lim n  3n   n n 3lim 6 1   1 n n 4 n Gv: Tính lim  3 n n   1 5 lim n n lim   n 1 5  4   1  5 b) 3n  5n 4n  5n Gợi ý: Chia tử và mẫu cho số có số lớn Bài 2: Tìm giới hạn hàm số: a) lim x Gv: Tính 6P lim x x2  4x  x  ? Có dạng  0    0 Gv: Tính lim x 3x  2 x  Có dạng lim x b)  0    0 3x  x  3x  lim x x2   x  4 x  3x   x Gợi ý: Phân tích tử vè dạng tích x  x  1  x  3 lim x   x2  4x  lim   x x x x   x  1  x  2 x 1 lim  x x  x    x    x  3x    x    x  3x   16 lim Bài 3: Gợi ý: Nhân và chia tử với x  x  Gọi q là công bội cấp số nhân đã cho, ta có: u6 u1.q5   128 4.q5  q5  32  q  Suy ra: u2  8; u3 16; u4  32; u5 64 Hoạt động 2: (Củng cố khái niệm liên quan Tổng các số hạng cấp số nhân là: đến cấp số) u1  q n   64  S6    84 Gv: Cho cấp số nhân có số hạng, biết 1 q 1 u1=4, u6= -128 Tìm các số hạng còn lại và Bài 4: Gọi d là công sai cấp số cộng đã cho tính tổng cấp số nhân đó  6P  Gv: Nhắc lại công thức tính số hạng tổng Ta có: u1  u2 1  u1  u1  d 1  2u1  d 1 quát và công thức tính tổng n số hạng đầu (1) (2) cấp số nhân? Mặt khác: S4 30   2u1  3d  30  2u1  3d 15 Gv: Bốn số nguyên lập thành cấp số (2) cộng Tổng chúng 30, tổng hai Giải hệ (1) và (2) ta được: d=7; u1= -3 số hạng đầu Tìm số đó Vậy, số cần tìm là: -3; 4; 11; 18 Bài 5: Ta có: 6P Hoạt động 3: (Củng cố các kiến thức liên quan đến hàm số liên tục) 1 x  lim x x x1 x 8  Mặt khác: f(1) = - lim f ( x) lim   x     1 x ; x 1 Vậy, hàm số đã cho liên tục điểm x =  f ( x)  x     6; x 1  Gv: Cho hàm số Bài 6: Chứng minh hàm số f(x) liên tục x a) Ta có: f '( x ) 6 x  Suy ra: =  x  f '( x) 0  x  0    x 1 Hoạt động 4: (Củng cố PP viết PTTT) Gv: Cho hàm số f ( x ) 2 x  x  1, (C ) 7P a) Giải bất phương trình f '( x) 0 Gv yêu cầu học sinh lên bảng thực Vậy, tập nghiệm BPT là: b) PTTT là: y 18 x  31 b) Viết PTTT với (C) điểm có x0 = 2? 8P Củng cố: (2 phút)Các kiến thức chương III, IV, V Bài tập nhà: (2 phút) Tự ôn tập lại nội dung kiến thức  Xem lại các dạng toán đã hướng dẫn Tiết sau ôn tập tiếp T   ;  1  1;   (3) Ngày soạn:4/5/2014 HS vắng, muộn Thứ Ngày dạy Lớp (Nghỉ không phép: K; nghỉ có phép: P; muộn: M) 11A4 11A5 11A6 Tiết 77 (Theo Phân phối chương trình) ÔN TẬP CUỐI NĂM I Mục tiêu bài học Kiến thức: Thông qua nội dung bài dạy, giúp học sinh nắm  Các kiến thức liên quan đến dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân  Các kiến thức liên quan đến giới hạn dãy số và giới hạn hàm số  Các kiến thức liên quan đến hàm số liên tục  Các kiến thức liên quan đến đạo hàm hàm số Kĩ  Tìm giới hạn dãy số, giới hạn hàm số  Xét tính liên tục hàm số  Tính đạo hàm hàm số và giải các bài toán liên quan đến đạo hàm Thái độ Rèn luyện tính nghiêm túc khoa học, tính cần cù, chịu khó II Chuẩn bị: GV: Giáo án, sgk HS: Sgk, nội dung kiến thức chương III, IV, V III Phương pháp Gợi mở + Nêu và giải vấn đề IV Tiến trình tổ chức bài học Ổn định tổ chức lớp: (2 phút) Kiểm tra bài cũ: (Xen vào bài mới) 3.Giảng bài mới: (39 phút ) Hoạt động 1: Giới hạn TG HĐ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG (4) 24p HĐ1: Xét tính liên tục hàm số : - Nhắc lại hàm số trên khoảng , đoạn, điểm ? Bài 7: - Gọi HS làm bài tập 7: - Học sinh nhận xét ? ¿ x2 − x − , x> x −2 5− x, x≥2 ¿ g (x)={ ¿ x> : Hàm số g( x)= Chiếu đáp án - Giáo viên nhận xét và đánh giá kết x > 2: Hàm số g( x)= x −x−2 x −2 x2 − x − x −2 ⇒ Bài 8: Cho hàm số : ¿ x −5 x+ , x≠1 x−1 a , x=1 ¿ y ={ ¿ liêt tục trên khoảmg 2;( +∞ ¿) x < :Hàm số g(x) = – x, trên khoảng (− ∞; 2) ⇒ liên tục Tại x = 2, ta có f(2) = Xác định a để hàm số liên tục trên R HĐ2: Bài (SGK): HD:Để chứng minh phương trình có nghiệm trên khoảng ( -2; ) ta làm nào? x →2+¿ f ( x)=3 lim f ( x)=3, lim x → 2− ¿ f ( x)=3=f (2) Do đó lim x→ - Tính f(0) = ? , f(1) = ? f( ) = ?, f( ) = ? - Từ đó rút điều gì ? - Gọi học sinh trình bày ? Vậy hàm số liên tục trên R Bài 8: Chiếu Slide x5 -3x4 +5x – =0 có ít nghiệm nằm khoảng ( -2 ; 5) HĐ 3: Củng cố : - Các dạng toán giới hạn, liên Chứng minh: tục : Ta có: f(0) = -2, f(1) = Bài tập làm thêm: f(2) = -8, f(3) = 13 1/ Tính các giới hạn sau: đó f(0).f(1) < , suy có ít a lim( √ n2 +2 n+1 − √ n2 +n+1) nghiệm thuộc khoảng (0;1) +¿ b x→2 ( 1 − ) x −2 x −4 lim ¿ c lim x (√ x +1 − x) x →+∞ và f(1).f(2) < 0, suy có ít nghiệm thuộc khoảng (1;2) và f(2).f(3) < 0, suy phương trình có ít nghiệm thuộc khoảng ( 2;3 ) Vậy phương trình có ít nghiệm thuộc (5) Xét tính liên tục hàm số trên tập xác định khoảng ( -2;5 ) ¿ x +5 x+ , x ≠ −1 x3 +1 , x=−1 ¿ y={ ¿ 3.Cho phương trình x +8 x +1 =0 , phương trình x −2 có nghiệm hay không a Trong khoảng ( 1;3 ) b Trong khoảng ( -3;1 ) Hoạt động 2: Phương trình tiếp tuyến với (C) TG Hoạt động giáo viên và học sinh 15p a/ Của hypebol y x 1 x  điểm A(2;3) NỘI DUNG Viết phương trình tiếp tuyến b/ Của đường cong y x  x  điểm có hoành độ x0  c/ Của parabol y  x  x  điểm có tung độ y0 1 Củng cố: (2 phút)Các kiến thức chương III, IV, V Bài tập nhà: (2 phút) Tự ôn tập lại nội dung kiến thức  Xem lại các dạng toán đã hướng dẫn Tiết sau kiểm tra học kỳ (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 7677 on tap cuoi nam hay, Tiet 7677 on tap cuoi nam hay