0

Bai 3 Ung dung truyen thang cua anh sang co sua bai tap

25 1 0
  • Bai 3 Ung dung truyen thang cua anh sang co sua bai tap

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:52

 Trả lời: Vì lúc này ta đang đứng trong vùng bóng tối của Mặt Trăng, ánh sáng từ Mặt Trời chiếu tới khu vực có nhật thực toàn phần đã bị Mặt Trăng che khuất hoàn toàn, tại đó ta thấy tr[r] (1)V T Ậ L Ý (2) KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy phát biểu nội dung định luật truyền thẳng ánh sáng ? Trong môi trường suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng 2.Đường truyền tia sáng biểu diễn nào ? Đường truyền tia sáng biểu diễn đường thẳng có mũi tên hướng hình 2.3 hình nào vẽ đúng đường truyền ánh sáng từ không 3.Trong A (1)  khí (1) vào nước (2)? B (2) C (1) (2) D (1) (1) (2) (2) (3) Tiết 3-Bài 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG I Bóng tối – Bóng nửa tối : 1-Thí nghiệm 1: Bố trí thí nghiệm hình 3.1 Hãy quan sát vùng sáng, vùng tối trên màn (4) C1: Hãy trên màn chắn vùng sáng, vùng tối Giải thích vì các vùng các vùng đó lại tối sáng? Vùng sáng Vùng sáng có màu trắng: vì nó nhận ánh sáng từ bóng đèn pin truyền tới Vùng tối Có vùng tối trên màn chắn vì ánh sáng từ đèn chiếu tới màn chắn đã bị miếng bìa chắn lại Mở Mở đèn đèn Hình 3.1 (5) Tiết 3-Bài 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG I Bóng tối – Bóng nửa tối : 1-Thí nghiệm 1: Nhận Xét Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có vùng không nhận ánh nguồn sáng truyền sáng từ…………………… tới gọi là bóng tối (6) Tiết 3-Bài 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG I Bóng tối – Bóng nửa tối : 1-Thí nghiệm 1: Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có vùng không nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới gọi là bóng tối (7) I Bóng tối – Bóng nửa tối : Thí nghiệm 1: Thí nghiệm 2: Bố trí thí nghiệm hình 3.1 Hãy quan sát vùng khác C2: hãy trên màn chắn vùng nào là bóng tối, vùng nào chiếu sáng đầy đủ.Vùng Nhậnbóng xét độ tốisáng vùng còn lại so với vùng trên và giải thích vì có khác đó Vùng bóng -> Vì vùng này nhận phần nửa tối ánh sáng từ đèn điện truyền trên màn tới Vùng chiếu sáng đầy đủ Mở Mở đèn đèn Hình 3.2 (8) Tiết 3-Bài 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG I Bóng tối – Bóng nửa tối : Thí nghiệm 1: Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có vùng không nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới gọi là bóng tối Thí nghiệm 2: * Nhận xét: Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có vùng nhận ánh sáng từ phần nguồn sáng truyền tới gọi là bóng nửa tối ……………… - Kết luận: - Bóng tối nằm phía sau vật cản không nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới - Bóng nửa tối nằm phía sau vật cản nhận ánh sáng từ phần nguồn sáng truyền tới (9) Đây là tượng tự nhiên gì? Nhật thực Nguyệt thực (10) Tiết 3-Bài 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG I Bóng tối – Bóng nửa tối : II Nhật thực-Nguyệt thực : Em hãy nêu Quỹ đạo Mặt Trời,Mặt Trăng và Trái Đất ? (11) (12) Tiết 3-Bài 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG I Bóng tối – Bóng nửa tối : II Nhật thực-Nguyệt thực : 1.Nhật thực (13) Hiện tượng nhật thực Nhật thực toàn phần Nhật thực phần (14) Tiết 3-Bài 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG I Bóng tối – Bóng nửa tối : II Nhật thực-Nguyệt thực : 1.Nhật thực Nhật thực xảy vào ban ngày Khi đó Mặt Trời, Mặt Trăng,Trái Đất cùng nằm trên đường thẳng Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất Vùng tối (hay bóng nửa tối) trên Trái Đất cho ta thấy tượng Nhật thực toàn phần (hoặc phần) (15) Tiết 3-Bài 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG I Bóng tối – Bóng nửa tối : II Nhật thực-Nguyệt thực : 1.Nhật thực C3: Giải thích vì đứng nơi có nhật thực toàn phần ta lại không nhìn thấy Mặt Trời và thấy trời tối lại?  Trả lời: Vì lúc này ta đứng vùng bóng tối Mặt Trăng, ánh sáng từ Mặt Trời chiếu tới khu vực có nhật thực toàn phần đã bị Mặt Trăng che khuất hoàn toàn, đó ta thấy trời tối lại (16) Khi đứng vị trị bóng tối hay bóng nửa tối ta quan sát tượng Nhật thực toàn phần.Vì em khẳng định vậy?  Đứng chỗ bóng tối Vì đứng vi trí bóng tối ta không nhìn thấy Mặt Trời ta gọi là có Nhật thực toàn phần Nhật thực toàn phần Khi nào quan sát tượng Nhật thực phần ?  Khi đứng chỗ bóng nửa tối ta nhìn thấy phần mặt trời ta gọi là có nhật thực phần Nhật thực phần (17) Tiết 3-Bài 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG I Bóng tối – Bóng nửa tối : II Nhật thực-Nguyệt thực : 1.Nhật thực 2.Nguyệt thực: (18) Ở vùng bóng tối này xảy tượng Nguyệt Thực Các hình dạng Mặt Trăng diễn Nguyệt thực (19) C4: Hãy trên hình, Mặt Trăng vị trí nào thì người đứng điểm A trên Trái Đất thấy trăng sáng, thấy có Nguyệt thực? A Mặt trăng vị trí và thì người đứng điểm A thấy trăng sáng  Mặt trăng vị trí thì thấy người đứng điểm A thấy Nguyệt thực (20) Tiết 3-Bài 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG I Bóng tối – Bóng nửa tối : II Nhật thực-Nguyệt thực : 1.Nhật thực 2.Nguyệt thực: Nguyệt thực xảy ban đêm Khi đó, Mặt Trời,Trái Đất, Mặt Trăng cùng nằm trên đường thẳng Mặt Trăng bị trái đất che khuất không mặt trời chiếu sáng (21) I Bóng tối – Bóng nửa tối : II Nhật thực-Nguyệt thực : III Vận dụng: C5: Ở thí nghiệm 2, di chuyển miếng bìa từ từ lại gần màn chắn Quan sát xem bóng tối và bóng nửa tối thay đổi nào?  Trả lời: Bóng tối và bóng nửa tối thu bị hẹp dần lại Khi bìa gần màn chắn thì bóng nửa tối biến mất, còn bóng tối Mở Mở đèn đèn Hình 3.2 (22) I Bóng tối – Bóng nửa tối : II Nhật thực-Nguyệt thực : III Vận dụng: C6: Ban đêm dùng che kín bóng đèn dây tóc sáng, trên bàn tối, có không thể đọc sách Nhưng dùng che đèn ống thì ta đọc Giải thích vì lại có khác đó? Trả lời: Vì kích thước nguồn sáng đèn ống lớn, nên ta che thì ánh sáng từ đèn còn tạo ít là bóng nửa tối, nên ta đọc sách Còn đèn dây tóc có kích thước nguồn sáng nhỏ, không tạo bóng nửa tối mà tạo bóng tối nên ta không thể đọc sách (23) (24) BÀI 3: ỨNG DỤNG TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG 3.1.Đáp án B 3.2.Đáp án B 3.3.Vì vào ngày đêm rằm Mặt Trời, Mặt Trăng,Trái Đất có khả nằm thẳng hàng với 3.4 Giải Bóng cọc 0.8 m : Cọc 1m Tia sáng Mặt Trời Bóng cột m: h cột ? Độ cao cột đèn là: = 6,25 (m) h= 0,8 Cột Cọc 1m Bóng cột m Bóng cọc 0.8m (25) 3.5.Đáp án C 3.6.Đáp án D 3.7.Đáp án D 3.8.Đáp án B 3.9.Đáp án B 3.10.Đáp án D 3.11.Đáp án C 3.12.Đáp án: Bóng đèn điện là nguồn sáng nhỏ nên phía sau bàn tay có bóng tối Đèn ống là nguồng sáng lớn nên phía sau bàn tay có bóng tối và bóng nửa tối (26)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 3 Ung dung truyen thang cua anh sang co sua bai tap, Bai 3 Ung dung truyen thang cua anh sang co sua bai tap