0

HKII Toan 8 20122013

1 3 0
  • HKII Toan 8 20122013

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:48

Viết công thức tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng.. Giải thích các kí hiệu.[r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 01 trang) KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II Năm học: 2012 - 2013 Môn thi: TOÁN - Lớp Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 14/5/2013 Câu 1: ( 2,0 điểm ) 2x  1 Cho phương trình: x  a Tìm điều kiện xác định phương trình b Giải phương trình Câu 2: ( 2,0 điểm ) a Biểu diễn tập nghiệm bất phương trình sau trên trục số: x  ; x < b Cho a > b, so sánh – 2a + với – 2b + Câu 3: ( 1,0 điểm ) Hai vòi nước cùng chảy vào bể cạn, 48 phút đầy bể Nếu chảy riêng thì vòi phải bao nhiêu thời gian đầy bể ? Cho biết suất vòi thứ suất vòi thứ hai Câu 4: ( 1,0 điểm ) Cho tam giác ABC có AD là phân giác góc A Tìm x hình vẽ sau với độ dài cho sẵn hình Câu 5: ( 1,5 điểm ) a Viết công thức tính diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng Giải thích các kí hiệu b Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật với AA’ = 5cm, AB = 3cm, AD = 4cm ( hình vẽ bên ) Câu 6: ( 2,5 điểm ) Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH Kẻ HM vuông góc với AC a Hãy nêu hai cặp tam giác đồng dạng b Chứng minh: tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA c Chứng minh: AB.MC = HA.HC Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh Số báo danh Chữ ký giám thị Chữ ký giám thị (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: HKII Toan 8 20122013, HKII Toan 8 20122013