0

Bao cao so ket 6 thang dau nam

14 1 0
  • Bao cao so ket 6 thang dau nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:45

Đổi mới công tác vận động quần chúng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đóng góp thiết thực hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thông [r] (1)ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THỊ ỦY CỬA LÒ * Số - BC/ThU Cửa Lò, ngày tháng năm 2014 BÁO CÁO Sơ kết công tác xây dựng Đảng tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ tháng cuối năm 2014 Trong tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế nước tiếp tục khó khăn; dịch bệnh, thời tiết diễn biến không thuận lợi; tình hình biển Đông phức tạp đã tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phong - an ninh và công tác xây dựng Đảng thị xã Cửa Lò Khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập Thị xã, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị xã đã đạt kết sau: I KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Kinh tế Tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.472,9 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 52,2% KH năm 2014, 56,1% KH tỉnh giao Trong đó, ngành dịch vụ ước đạt 1.064,8 tỷ đồng tăng 10,0% so với cùng kỳ 2013, đạt 48,5% KH năm 2014, 57,9 KH tỉnh giao, công nghiệp - xây dựng ước đạt 1.255,5 tỷ đồng tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 56,1% KH năm 2014, 55,3% KH tỉnh giao, nông - lâm - ngư ước đạt 152,6 tỷ đồng tăng 7,1% so cùng kỳ 2013 và đạt 50,7% KH năm 2014, 50,4% KH tỉnh giao - Du lịch và dịch vụ: + Tổng doanh thu du lịch ước đạt 923,4 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 54,1% kế hoạch năm; Tổng lượt khách ước đạt 1.050 ngàn lượt người, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước và 46,7% so với kế hoạch năm; khách lưu trú ước đạt 690 ngàn lượt, đạt 48,3% kế hoạch năm; năm 2014 tăng sở lưu trú, nâng tổng số sở lưu trú toàn thị xã lên 255 sở/7.426 phòng Tăng cường liên kết hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Thái Lan, Lào, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đà Lạt và các địa phương khác + Hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa ổn định; doanh thu tăng khoảng 12-13% so cùng kỳ 2013 Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ (2) ước đạt 2.256 tỷ đồng, 56,4% KH tỉnh, thị xã giao, tăng 17,2% so cùng kỳ năm 2013 Tổ chức tốt hội chợ thương mại du lịch Cửa Lò năm 2014 - Sản xuất công nghiệp: Ước đạt gần 861,0 tỷ đồng, tăng 9,3% so cùng kỳ năm trước và 61,8% kế hoạch năm, 66,7% KH tỉnh giao Sản lượng các sản phẩm chủ yếu tăng, đó có nhiều sản phẩm tăng khá như: Sữa, bánh kẹo, thủy sản chế biến - Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp ổn định: + Tổng diện tích vụ đông xuân năm 2013 - 2014 là 965 đạt 100% kế hoạch, 97% so vụ đông xuân năm 2012 - 2013, đây là vụ mùa từ trước tới Sản lượng lương thực có hạt đạt 1.862 tấn, tăng 368 so với vụ đông xuân năm 2012 - 2013 Năng suất lúa đạt 52tạ/ha, tăng tạ/ha; ngô đạt 46 tạ/ha, tăng tạ/ha; lạc 18,7 tạ/ha, kém khoảng 4-5 ta./ha + Tổng đàn trâu bò ước khoảng 1.485 con, đạt 99% KH năm 2014, tăng 3,5% (50 con) so cùng kỳ 2013; Đàn lợn 3.320 đạt 94,9% KH năm, tăng 3,8% (120 con) so cùng kỳ 2013 + Chăm sóc bảo vệ 100% diện tích rừng có; phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đã trồng 1,4 vạn cây các loại, số tiền xã hội hoá trồng cây là 141,9 triệu đồng + Khai thác thủy hải sản ước đạt 5.200 tấn, tăng 15% (bằng 680 tấn) so với cùng kỳ năm 2013, đạt 53,1% KH 2014 và 62,7% KH tỉnh giao - Quản lý xây dựng và tài nguyên, môi trường: + Tập trung ưu tiên nguồn vốn cho các công trình trọng điểm xúc nhân dân; đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công các công trình đã triển khai Chỉnh trang đô thị, khu lâm viên bãi tắm, phía tây đường Bình Minh và phối hợp giải toả hành lang an toàn giao thông đường Nguyễn Sinh Cung đến Chợ Sơn Chuẩn bị tổ chức hội nghị giao ban cụm hiệp hội các đô thị Việt Nam Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền việc công nhận đô thị du lịch biển; đề án nâng cấp lễ hội du lịch Cửa Lò + Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho 119 trường hợp (nâng tổng số GCN cấp trên toàn thị xã lên 9.723 GCN, đạt tỷ lệ 91,13%), các hộ trúng đấu giá, tái định cư, tồn đọng, chuyển nhượng ước đạt 532 giấy chứng nhận Tiếp nhận xử lý hồ sơ vay vốn, chấp 1.427 hồ sơ, chuyển quyền sử dụng đất 369 hồ sơ, tách 91 hồ sơ, công nhận lại hạn mức đất ở, chỉnh lý, cấp đổi 141 hồ sơ, trích lục, cắm mốc 09 công trình, dự án Tổ chức đấu giá thành công 32 lô đất, rà soát sử dụng đất công ích, đất nong nghiệp bỏ hoang, tiếp tục đạo công tác dồn điền đổi (3) + Triển khai thực công tác GPMB các dự án: Đại lộ Vinh - Cửa Lò, đường ống gang (Dự án Thoát nước thải Bỉ), Dự án Song Ngư Sơn, đường số 10, Đường dọc số II, đường 15m, đường vào Trung tâm y tế và đường vào Liên đoàn lao động thị xã + Tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh môi trường; triển khai dự án xử lý bãi rác thị xã; tổ chức 03 đợt tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã đảm bảo môi trường “xanh, sạch, đẹp”, văn hoá, văn minh Triển khai thực công tác xã hội hoá môi trường trang bị thùng đựng rác và xe gom rác theo mẫu cho các khách sạn, nhà hàng lớn, hưởng ứng tốt ngày Môi trường Thế giới với chủ đề "Hành động để ngăn nước biển dâng" - Thu, chi ngân sách: + Thu ngân sách ước đạt 104,7 tỷ đồng, 55,1% dự toán HĐND thị xã giao, 57,6% dự toán tỉnh giao, tăng 18,5% so cùng kỳ 2013 Trong đó thu cấp QSD đất ước tỷ đồng đạt 8% KH HĐND thị xã và tỉnh giao, 40,4% cùng kỳ 2013 + Chi ngân sách đạt khoảng 135,2 tỷ đồng, 68,9% KH năm 2014, đạt 71,3% dự toán tỉnh giao, tăng 21,6% so cùng kỳ 2013 Văn hoá - xã hội - Tăng cường các hoạt động VHVN, TDTT, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và năm du lịch 2014: + Tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn tạo không khí sôi các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân toàn thị xã xã hội hoá 500 triệu đồng để mua và treo cờ, băng rôn, hiệu tuyên truyền mừng Đảng - mừng Xuân + Tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch 2014 với quy mô, hoành tráng, an toàn, tiết kiệm, để lại ấn tượng lòng du khách và nhân dân Tổ chức họp báo tuyên truyền quảng bá du lịch Cửa Lò Hà Nội, các tỉnh phía Nam, Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và các địa phương + Công tác xã hội hoá lễ hội thu nhiều kết tích cực với tiền mặt và vật trên 1,8 tỷ đồng Tổ chức hội thi Liên hoan tiếng hát CNVC-LĐ Thị xã năm 2014; thi “Quê mình xứ Nghệ”; Lễ hộ đền Vạn Lộc, Cầu ngư, Đền Làng Hiếu, chương trình nghệ thuật tình ca Song Ngư; tham dự hội thi Tiếng hát Làng Sen; phối hợp tổ chức chương trình “Nối vòng tay biển” lần thứ với 13 Đài PTTH các tỉnh nước và các hoạt động văn nghệ, thể thao khác như: Cầu lông toàn tỉnh, tenis, bóng chuyền bãi biển, giải golf… (4) + Đài TTTH Thị xã tiếp, phát 1.260 giờ, đạt 100% kế hoạch Sản xuất 180 chương trình phát thanh, Quản lý và trì tốt cổng thông tin điện tử Cửa Lò - Giáo dục, y tế, chăm sóc sức khoẻ và an sinh xã hội: + Chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học từ Mầm non đến THPT tiếp tục giữ vững và nâng cao; thi học sinh giỏi và thi tuyển sinh đứng thứ 3/21 đơn vị toàn tỉnh Tập trung xã hội hóa giáo dục để cải tạo, chống xuống cấp sở vật chất, tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia Công tác khuyễn học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập tiếp tục phát huy Có nhiều mô hình phối hợp quản lý giáo dục học sinh ý thức tự học nhà Quan tâm đối tượng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi và các cá nhân có thành tích phòng trào thi đua dạy tốt, học tốt + Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân luôn quan tâm, không có dịch bệnh xảy Thực khám chữa bệnh cho khoảng 45.332 lượt người; làm tốt công tác phòng chống dịch sởi, tiêm vắc xin sởi cho trẻ - 24 tháng tuổi đạt tỷ lệ 96,2%, các cháu - 10 tuổi đạt 66% Tổ chức ký cam kết đảm bảo VSATTP các sở thức ăn đường phố và triển khai kiểm tra VSATTP các nhà hàng ăn uống, khách sạn có kinh doanh ăn uống và các chợ, các ki ốt + Tiếp tục triển khai thực tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2012 - 2020 Sơ kết 02 năm thực Bộ tiêu chí quốc gia y tế phường giai đoạn 2012 - 2013 triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2014 - 2015 Kiểm tra, giám sát đôn đốc phường Nghi Hoà, Nghi Hương thực xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia Tiếp tục đôn đốc thực chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, tăng cường tuyên truyền vận động sử dụng biện pháp tránh thai, làm giảm sinh thứ 3+ Tổ chức triển khai và tuyên truyền chính sách Đảng, pháp luật Nhà nước DS-KHHGĐ + Thực tốt các chính sách an sinh xã hội: tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình khó khăn không nơi nương tựa, hộ nghèo với tổng số tiền 876,3 triệu đồng và 35,5 gạo cứu trợ (31 gạo cứu đói từ nguồn dự trữ quốc gia) Triển khai tuần lễ ATVS phòng chống cháy nổ lần thứ 16 Rà soát lao động nông thôn thu hồi đất nông nghiệp để đào tạo nghề Xây dựng kế hoạch dạy nghề, bảo vệ chăm sóc trẻ em, vì tiến phụ nữ - bình đẳng giới năm 2014 Xây dựng kế hoạch cai nghiện ma túy năm 2014 Sơ kết năm thực chương trình giảm nghèo - GQVL; rà soát hộ cận nghèo và kết xuất lao động năm 2013 Triển khai kế hoạch thu các Quỹ đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ trẻ em, giúp đỡ xã Nghĩa Thọ - Nghĩa Đàn (5) Quốc phòng - an ninh - An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững; lực lượng vũ trang trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tuyển quân đạt 100% kế hoạch Bảo vệ an ninh vùng biển tăng cường, các lực lượng vũ trang đã chủ động năm diễn biến tình hình, xử lý kịp thời và có hiệu các vụ việc xảy ra, đấu tranh phòng chống tội phạm đạt kết tốt, bảo vệ vững chủ quyền an ninh biên giới biển; làm tốt công tác tuyên truyền không để xảy các vụ biểu tình trái phép chống Trung Quốc - Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương Đảng và Nhà nước cấm sản xuất buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ (trong dịp tết nạn đốt pháo không xảy ra) Tổ chức tốt công tác trực ban, trực huy để xử lý các diễn biến bất thường xẩy Các biện pháp phòng chống tội phạm đẩy mạnh Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn cho nhân dân Trong tháng đầu năm xảy 02 vụ tai nạn giao thông làm chết 02 người, 02 vụ đuối nước làm 02 người chết; điều tra khởi tố 12 vụ - 31 đối tượng, đó 01 vụ - 01 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm và thuốc pháo, thu 10,3 kg pháo các loại, 06 vụ - 07 đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu 2,174kg Hêrôin và nhiều tang vật khác, 05 vụ - 23 đối tượng có hành vi đánh bạc; xử lý 71 vụ - 153 đối tượng, đó 41 vụ - 47 đối tượng tội phạm kinh tế và môi trường, 30 vụ - 106 đối tượng có hành vi đánh bạc Ngoài điều tra làm rõ 25/26 vụ tội phạm tệ nạn xã hội, xử lý hành chính 23 vụ - 98 đối tượng có hành vi đánh bạc nhỏ và 07 vu - 08 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý Lập hồ sơ và thực định đưa cai nghiện tập trung 04 đối tượng, lập 27 hồ sơ cai nghiện gia đình và cộng đồng Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam, lễ hội Du lịch Cửa Lò, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 124 năm ngày sinh nhật Bác 19/5, phong trào thi đua chào mừng 20 năm thành lập thị xã, Hiến pháp năm 2013 và luật đất dai sửa đổi Tiếp tục triển khai thực có hiệu Đề án số 02 - ĐA/ThU ngày 11/5/2011 "Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng từ đến năm 2015 và năm tiếp theo”; thực tốt Chỉ thị số 03 - CT/TW Bộ Chính trị "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đôi với làm” nghiêm túc, kịp thời, chất lượng, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét nhận thức, hành động công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với Nghị (6) Trung ương “một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay”; quán triệt và triển khai thực Nghị Trung ương (Kkóa XI) Công tác khoa giáo, huấn học, biên soạn lịch sử đảng tiếp tục quan tâm, là lịch sử Đảng Thị xã Cửa Lò 1994 - 2014; các tổ chức sở đảng tiếp tục biên soạn, bổ sung, hoàn chỉnh lịch sử truyền thống quan, đơn vị mình Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị xã trì tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức nghiệp vụ theo kế hoạch, tham gia hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp Tỉnh đạt giải - Tổ chức tổng kết 30 năm đổi "về xây dựng Đảng cầm quyền, đổi nội dung và phương thức lãnh đạo Đảng"; tổng kết việc triển khai thực đề án 01 - ĐA/ThU ngày 01/11/ 2006 Ban Thường vụ Thị ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", sơ kết đánh giá kết thực các đề án công tác cán bộ, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế làm việc BCH, BTV và Thường trực Thị uỷ, kiện toàn các đoàn đạo sở; đạo giải thể chi quan phường chuyển đảng viên sinh hoạt nơi cư trú Tổ chức kiểm tra diên rộng việc thực các kết luận, việc cần làm sau kiểm điểm Trung ương (khoá XI) và thị 03 - CT/TW; khảo sát hệ thống chính trị vùng giáo, xây dựng và triển khai thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, rà soát bổ sung quy hoạch cán thuộc diện Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020 Thực quy trình bầu bổ sung phó Bí thư Thị uỷ - chủ tịch UBND Thị xã, phó chủ tịch UBND Thị xã; diều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 11 đồng chí giữ chức vụ trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, luân chuển 02 đồng chí sở, 01 đồng chí từ sở Thị xã, 05 đồng chí các quan Thị uỷ, HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể Thị xã Kết nạp 92 đảng viên mới; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 142 cán thuộc diện Ban thường vụ Thị ủy quản lý với số tiền trên 71 triệu đồng Chỉ đạo Đại hội Uỷ ban MTTQ Thị xã và các phường nhiệm kỳ 2014 - 2019 - Ban Thường vụ Thị uỷ đã tiến hành kiểm tra 02 08 tổ chức đảng và 03 đảng viên; 01 giám sát 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên Cấp uỷ sở tiến hành kiểm tra 35 tổ chức đảng, giám sát 02 tổ chức đảng và 01 đảng viên UBKT Thị uỷ và các UBKT Đảng uỷ sở đã tiến hành kiểm tra việc thực nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng và tài chính cấp uỷ 16 tổ chức đảng, qua kiểm tra đã truy thu 664.000đ tiền đảng phí Tiến hành kiểm tra 06 tổ chức đảng và 13 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đó UBKT Thị uỷ kiểm tra 02 tổ chức đảng và 05 đảng viên, UBKT Đảng uỷ sở kiểm tra 04 tổ chức đảng và 08 đảng viên Thực giám sát chuyên đề 01 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên Công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, (7) tháng nhận 06 đơn thư khiếu nại tố cáo 05 đảng viên, đó đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý là 03; qua xem xét nội dung 01 đơn nặc danh tố cáo 01 đảng viên chuyển sang kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, không giải 02 đơn vì nội dung tố cáo không có sở để giải quyết, 02 đơn tố cáo 01 đảng viên tiến hành giải - Tiếp tục đẩy mạnh thực quy chế dân vận hệ thống chính trị; thực tốt quy chế tiếp xúc, đối thoại với nhân dân Xây dựng chương trình hành động thực Nghị số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 Ban Chấp hành Trung ương đảng (khóa XI) “Tăng cường và đổi lãnh đạo đảng công tác dân vận tình hình mới”; tổ chức hội nghị quán triệt và xây dựng kế hoạch số 84-KH/ThU ngày 29/4/2014 triển khai thực Quyết định số 217, 218-QĐ/TW Bộ Chính trị (khoá X); tiếp tục “Triển khai Đề án xây dựng cốt cán tôn giáo” Lựa chọn và trì số cán bộ, đảng viên là cốt cán phong trào tôn giáo Trong tháng Thị xã và các phường tổ chức 15 tiếp xúc, đối thoại hoạt động kinh doanh du lịch, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác vệ sinh môi trường… thực tốt giao ban khối Dân vận nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải các vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng người dân - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã tập trung triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, triển khai nhiều phong trào thi đua, nhiều vận động, nhiều hoạt động hưởng ứng Lễ hội du lịch và chương trình Nối vòng tay biển năm 2014 và các phong trào cấp trên tổ chức; đẩy mạnh quán triệt và triển khai thực Nghị 25 - NQ/TW Khoá XI, Quyết định số 217 - QĐ/TW, 218 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 Bộ Chính trị (khoá XI) Tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Thị xã, Nhiệm kỳ 2014 - 2019; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, hội viên Trong tháng đầu năm các đoàn thể thị xã tập hợp 676 đoàn viên, hội viên, nâng tỷ lệ tập hợp các tổ chức lên 3%; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đoàn viên, hội viên để tuyên truyền vận động chấp hành hành tốt các chủ trương, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước - Tập trung củng cố máy chính quyền Thị xã và các phường Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và biên chế các phòng ban, các trung tâm theo quy định Tiếp tục thực thuyên chuyển công chức, đội ngũ cán quản lý các trường học đảm bảo số lượng và chất lượng Tăng cường quản lý hoạt động Trung tâm giao dịch “một cửa” Thị xã và phận giao dịch cửa các phường Tăng cường công tác giám sát, nâng cao chất lượng giám sát, tiếp xúc cử tri (8) II HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN Hạn chế, yếu kém - Tiến độ GPMB, thi công các công trình XDCB trọng điểm mặc dù đã có nhiều cố gắng chưa đạt yêu cầu đề Một số nhà đầu tư các dự án triển khai thực thực chậm so với tiến độ cam kết - Thu ngân sách từ phát triển quỹ đất đạt thấp Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân còn tồn đọng nhiều, chưa giải - Việc dồn điền, đổi chưa có giải pháp tích cực; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh tế chưa nhiều; huy động nội lực nhân dân để phát triển kết cấu hạ tầng và sản xuất chưa đạt yêu cầu đề và chưa có giải pháp cụ thể - Hạ tầng, việc liên kết và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch chưa phát triển, đơn điệu nên chủ yếu khai thác theo mùa vụ; triển khai thực chủ trương "5 không" mặc dù đã có nhiều cố gắng kết chưa đạt yêu cầu đề ra, cấp uỷ chính quyền sở vào chưa liệt, còn số bất cập tượng bán hàng rong, ăn xin - Quản lý hoạt động xe điện chưa tốt, phát sinh nhiều xe gây nên tranh dành, chéo kéo khách; đẫu, đỗ, lại trên đường không theo quy định gây cản trở các phương tiện khác; mô tô nước chưa đủ các điều kiện hoạt động làm ảnh hưởng đến du khách và vi phạm trật tự an toàn giao thông biển; hoạt động xe ô tô vào đường cấm và đậu, đỗ không đúng quy định còn xảy phổ biến - An ninh vùng đặc thù; khu vực Cảng Cửa Lò còn tiềm ẩn nhiều nguy ổn định - Công tác cải cách hành chính mặc dù quan tâm chưa đáp ứng yêu cầu Quy trình xử lý, giải công việc số lĩnh vực còn phức tạp; tính công khai, minh bạch thủ tục hành chính chưa cao; tính thạo việc, chuyên nghiệp trách nhiệm thực thi công vụ để phục vụ người dân và doanh nghiệp phận cán công chức còn nhiều hạn chế Thực Chỉ thị 03 Bộ Chính trị việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị Trung ương Khóa XI còn hạn chế khâu làm theo, nêu gương và thực việc cần làm sau hội nghị kiểm điểm, sơ kết chưa đạt yêu cầu - Công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp sửa đổi, chính sách pháp luật đất đai còn hạn chế Việc nắm bắt dư luận xã hội còn thiếu sâu sát, chưa kịp thời - Việc xét duyệt chế độ cho người hoạt động cách mạng đã hy sinh từ trần theo Nghị định 31/NĐ-CP Chính phủ còn chậm Chỉ đạo công tác quản lý, (9) theo dõi, đánh giá, xếp loại đảng viên, việc kê khai phiếu đảng viên, hồ sơ đảng viên, công tác lưu trữ hồ sơ đảng viên số tổ chức sở đảng chưa đảm bảo Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng cho người có đạo và chủ doanh nghiệp còn khó khăn - Một số đảng uỷ, UBKT đảng uỷ sở chưa chủ động thực các kiểm tra theo chương trình đề ra, chưa chủ động phát và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm Một số kiểm tra giám sát Ban Thường vụ Thị uỷ chậm tiến độ so với kế hoạch đã đề - Công tác nắm tình hình vùng đặc thù còn hạn chế Công tác vận động quần chúng vùng giáo còn khó khăn, số cấp uỷ đảng, chính quyền chưa quan tâm nhiều đến công tác dân vận Hoạt động số chi hội, chi đoàn còn yếu, chất lượng sinh hoạt chưa cao, tỷ lệ tập hợp hội viên, đoàn viên thấp Nguyên nhân 2.1 Nguyên nhân đạt Cửa Lò tiếp tục Trung ương, tỉnh và các ban sở ngành quan tâm đạo, tập trung đầu tư phát triển, xây dựng thương hiệu du lịch, tăng cường liên kết với các địa phương khác tỉnh, nước và khu vực để cùng với thành phố Vinh là cực tăng trưởng Nghệ An Có nhiều kết luận lãnh đạo Đảng và Nhà nước; Tỉnh ủy và UBND tỉnh Cửa Lò, nhiều công trình lớn ủng hộ đầu tư, đã định hướng và tạo động lực phát triển cho Thị xã Cấp uỷ, chính quyền các cấp đã có tập trung lãnh đạo, đạo; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp đã phối hợp thực tốt cùng với nỗ lực, cố gắng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân và ngoài thị xã 2.2 Nguyên nhân hạn chế, yếu kém Nguyên nhân khách quan: - Thời tiết, khí hậu Cửa Lò không thuận lợi để kéo dài thời gian khai thác đa dạng hóa sản phẩm du lịch; đánh bắt hải sản xa bờ - Thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng nên ngân sách thu không đủ chi Nguồn lực đầu tư từ Trung ương và tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu và có xu hướng giảm dần theo đề án tái đầu tư công, tín dụng ngân hàng giảm, ảnh hưởng đến nguồn lực đầu tư phát triển - Tình hình kinh tế nước và quốc tế diễn biến phức tạp (lạm phát tăng cao và suy thoái kinh tế tác động không nhỏ tới sản xuất và đời sống nhân dân ) Nguyên nhân chủ quan: (10) - Công tác lãnh đạo, đạo, kiểm tra, đôn đốc thực trên số lĩnh vực các cấp, các ngành chưa thật liệt nên kết đạt còn thấp - Ý thức cán bộ, nhân dân còn hạn chế, tư chuyển đổi ngành nghề, việc làm còn chậm Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế, còn tồn tư tưởng trông chờ, ỷ lại Sử dụng nguồn lực còn phân tán, chưa tập trung ưu tiên các nguồn lực địa phương để thực các chương trình, đề án đã đề - Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống có còn hình thức Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật số cấp ủy, UBKT chưa thường xuyên, hiệu hạn chế Vai trò giám sát nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa phát huy, hiệu chưa cao - Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình nhiều nơi thực chưa thường xuyên Việc đánh giá, sử dụng, bố trí cán còn nể nang, cục bộ, chưa chú trọng phát và có chế thật để trọng dụng người có đức, có tài; không kiên thay người vi phạm, uy tín giảm sút, lực yếu III PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG CUỐI NĂM Phát triển kinh tế 1.1 Du lịch, dịch vụ - Tập trung khai thác có hiệu các dịch vụ du lịch; làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, liên kết với các địa bàn du lịch trọng điểm tỉnh (Nam Đàn, Vinh, Đô Lương); ngoài tỉnh (Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Lạt, Đà Nẵng) và các nước khu vực (Lào, Đông Bắc Thái Lan); thực tốt công tác quản lý nhà nước du lịch, liệt thực tốt chủ trương “5 không”, chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, giữ vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự trị an xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, cứu hộ cứu nạn Tổ chức tổng kết công tác du lịch năm 2014 đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển du lịch năm 2015 - Xây dựng Đề án công nhận thị xã Cửa Lò là đô thị du lịch biển trình UBND tỉnh, các ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước dịp kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã vào 29/8/2014 Tiếp tục hoàn thiện Đề án nâng cấp Lễ hội du lịch Cửa Lò thành cấp tỉnh theo hướng hiệu quả, chú trọng xã hội hóa các hoạt động du lịch - Nắm bắt thông tin để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực dự án du lịch trọng điểm là Khách sạn Mường Thanh - Cửa Lò (11) và Quần thể du lịch sinh thái Lan Châu - Song Ngư để kịp đưa vào khai thác năm 2015 - Đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động vận tải hàng hóa, bốc xếp, hậu cần, vận chuyển hành khách, lữ hành; bưu chính viễn thông; tài chính ngân hàng 1.2 Về quy hoạch, công nghiệp - xây dựng và kết cấu hạ tầng - Đôn đốc nhà máy lớn trên địa bàn là Sữa Vinamilk và Bánh kẹo Tràng An đẩy mạnh sản xuất, phát huy hết công suất; tăng cường tiếp thị tiêu thụ sản phẩm, tránh hàng tồn kho - Tập trung đạo, đôn đốc tiến độ GPMB và thi công các dự án, các công trình trọng điểm như: Đại lộ Vinh - Cửa Lò; Đường ngang số 10, Đường ống gang Dự án Thoát nước thải và xử lý nước thải giai đoạn 2, Đường dọc số II, III, các khu đấu giá đất và thảm nhựa Đường Bình Minh Xin chủ trương lập các dự án đầu tư vận động nguồn vốn: Mở rộng đường Sào Nam; Mương và Đường dọc số III Giai đoạn 2; Nâng cấp tổng thể hạ tầng đô thị Cửa Lò (ODA) - Hoàn thiện kế hoạch huy động nội lực nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất phường, tổng hợp thành kế hoạch chung Thị xã và triển khai thực - Đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Mở rộng địa giới hành chính trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh cho ý kiến để hoàn thiện trình các ngành Trung ương, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 1.3 Nông - lâm - ngư nghiệp - Thu hoạch gọn vụ xuân và đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa, khai thác vụ cá Nam Chú trọng hoạt động nuôi cá lồng, chế biến và bảo quản hải sản - Đôn đốc tiến độ dồn điền, đổi thửa; ứng dụng và nhân các mô hình sản xuất, là cung ứng hậu cần cho hoạt động du lịch; hạn chế tối đa tượng đất bỏ hoang Tiếp tục kiểm tra công tác phòng chống lụt bão năm 2014 các phường, đơn vị Văn hóa - xã hội - Hoàn thành tốt các kỳ thi vào PTTH, cao đẳng, đại học; Tổng kết năm học 2013 - 2014, bảo đảm an toàn cho học sinh kỳ nghỉ hè và chuẩn bị khai giảng năm học 2014 - 2015 Chăm lo đầu tư cho phát triển đội ngũ nhà giáo và (12) cán quản lý, hoàn thiện xây dựng sở vật chất cho Trường PTTH Cửa Lò để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia Đẩy mạnh xã hội hoá nghiệp giáo dục đào tạo, dạy nghề - Tiếp tục hoàn thiện và thực tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, học nghề, xuất lao động Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo Thực tốt chính sách người có công và công tác bảo trợ xã hội - Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước hoạt động văn hoá, thể thao Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá tiêu biểu và phục dựng các nghi lễ truyền thống gắn với phục vụ du lịch tâm linh - Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh gắn với đề cao y đức; tăng cường công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống, không để phát sinh dịch bệnh Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm Y tế phường Nghi Hòa và Nghi Hương để phấn đấu đạt chuẩn quốc gia Đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình làm giảm tỷ lệ sinh hàng năm đạt mục tiêu đề ra, là vùng giáo Quốc phòng - an ninh - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Làm tốt công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, tuyển quân, chính sách hậu phương quân đội, phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác - Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm kìm giữ gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo chủ quyền biển đảo và các vùng đặc thù - Thực tốt công tác tiếp dân và giải khiếu nại tố cáo từ sở Không để xảy “điểm nóng”, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp và khiếu kiện đông người Giải dứt điểm các vụ thi hành án dân còn tồn đọng Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị - Rà soát các tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực thắng lợi Nghị Đại hội đảng Thị xã và sở - Tập trung đạo tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm kỷ niệm các ngày lễ lớn, đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, gương người tốt, việc tốt; phong trào thi đua chào mừng 20 năm thành lập thị xã; chủ trương "5 không" quản lý du lịch Tổ chức quán triệt và thực Nghị Hội nghị Trung ương (khóa XI), thực tốt công tác báo cáo viên, trì sinh hoạt câu lạc thời sự; hoàn thiện lịch sử Đảng Thị xã (13) - Tập trung xây dựng, nâng cao lực lãnh đạo và sức chiến đấu Đảng; tiếp tục thực nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị TW4 (khóa XI) và Chỉ thị số 11-CT/TU việc cần làm sau kiểm điểm TW4; Chỉ thị số 17CT/TU chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương các quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, củng cố hệ thống chính trị vùng giáo Huớng dẫn và chuẩn bị Đại hội các cấp theo thị 36 - CT/TW ngày 30/5/2014 Bộ Chính trị đại hội đảng các cấp - Thực các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức viên chức; xây dựng đội ngũ cán có trình độ và trách nhiệm, là đội ngũ tham mưu và đội ngũ cán chủ chốt phường Đổi công tác thi đua khen thưởng theo hướng gắn hiệu công việc, nhiệm vụ giao Thực nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch hoạt động quan quản lý nhà nước các cấp Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, tham ô lãng phí - Rà soát và triển khai thực nghiêm túc các chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014 đã đề Kết hợp kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát đảng viên là cán chủ chốt chấp hành nghị quyết, thị Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước Chủ động kiểm tra, giám sát phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, kịp thời phát và kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật, giải tốt đơn thư khiếu nại tố cáo tổ chức đảng và đảng viên - Củng cố, kiện toàn máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý, điều hành chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí Đổi công tác vận động quần chúng, nâng cao hiệu hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đóng góp thiết thực hiệu vào việc thực nhiệm vụ chính trị thông qua triển khai thực Nghị 25-NQ/TW (khoá XI) “tăng cường và đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận tình hình mới”; Quyết định số 217- QĐ/TW ”Quy chế giám sát, phản biện xã hội MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội” và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 Bộ Chính trị ”Quy định việc MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền” Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh ủy; - Văn phòng Tỉnh uỷ; - Đ/c Bùi Đình Long - TUV, GĐ Sở Y tế; - Lãnh đạo, chuyên viên các ban Tỉnh uỷ phụ trách Cửa Lò; T/M BAN THƯỜNG VỤ PHÓ BÍ THƯ B/c (14) - Các đ/c Thị uỷ viên; - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể Thị xã; - Các TCCS đảng; - Lưu Phan Công Lưu (15)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao so ket 6 thang dau nam, Bao cao so ket 6 thang dau nam