0

De thi KSCL nam hoc 20142015

3 0 0
  • De thi KSCL nam hoc 20142015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:36

Trắc nghiệm: 3.0 điểm Khoan tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.. 1300 Câu 5: Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì tạo thành bao nhêu góc vuông: A.[r] (1)TRƯỜNG KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM HỌC 2014 - 2015 THCS PHAN CHU TRINH Họ và Môn thi: Toán 7- Ngày kiểm tra: /08/2014 tên: Thời gian: 45 phút ( không tính thời gian phát đề) Lớp: 7/ Điểm (Bằng số) Điểm (Bằng chữ) Giám khảo Mã đề Lời phê Giám thị Giám thị 01 Đề bài A Trắc nghiệm: ( 3.0 điểm) Khoan tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 1 5  Câu 1: Kết phép tính 16 là 6 6 7 A 24 ; B 16 C 16 D 16 5  Câu 2: Kết phép tính là :  10  10 3 14 A 20 ; B 21 ; C ; D  15 Câu 3: Nếu x - = - thì x bằng: A -11 B 11 C -3 D     Câu 4: Cho xOy và x ' Oy ' là hai góc đối đỉnh, biết xOy = 500 thì x ' Oy ' có số đo độ là: A 300 B 400 C 500 D 1300 Câu 5: Hai đường thẳng vuông góc với thì tạo thành bao nhêu góc vuông: A B C D.1 Câu 6: Khẳng định đúng các khẳng định sau là: A Hai góc có đỉnh chung và là hai góc đối đỉnh B Hai góc có đỉnh chung và có tổng số đo 900 là hai góc đối đỉnh C Hai góc có cạnh góc này là tia đối cạnh góc là hai góc đối đỉnh D Hai góc kề bù và là hai góc đối đỉnh B Tự luận: ( 7.0 điểm) Bài 1: ( 2.0 điểm) Thực phép tính:    a) 12 – 8.( + 6) b) 5 3  42  x   5 Bài 2: (1.0 điểm) Tìm x, biết:  Bài 3: (3.0 điểm) Vẽ hai đường thằng xx’ và zz’ cắt A, cho xAz 50 a) Hãy viết tên các cặp góc đối đỉnh b) Tính số đo các góc còn lại 1 A= + +  + 2.3 3.4 99.100 Bài 4: (1.0 điểm) Tính tổng sau: Bài làm - (2) - ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM A Trắc nghiệm: Mỗi câu chọn đúng 0,5 điểm Câu Đáp án D B D C B Tự Luận: Bài 1: a) b) 12 – 8.( + 6) = 12 – 11 0,5đ = 12 – 88 0,25đ = - 76 0,25đ    5        5   1  0,5đ 0,25đ 0,25đ Bài 2: 5x – 12 = 43 5x = 43 + 12 5x = 55 x = 11 Bài 3: Vẽ hình đúng 0,5 đ a) Các cặp góc đối đỉnh là:   xAz và x'Az' 0,25 đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ A C (3)   x'Az và xAz' 0,25 đ   b) + Ta có: xAz  zAx' 180 (Hai góc kÒ bï )  ' 1800 500  zAx  ' 1300 zAx 1,0 đ + Ta có: mà   zAx' xAz' (Hai gúc đối đỉnh )  ' 1300 zAx  => xAz' = 1300 + Ta có: mà 0,5 đ   zAx x'Az' (Hai gúc đối đỉnh )  xAz 500  => x'Az' = 500 0,5 đ Bài 4: 1   Ta có: 2.3 ; 1   3.4 1 1 1 - +   +  3 99 100 1 49 A=   100 100 1   99.100 99 100 A= 1,0 đ (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi KSCL nam hoc 20142015, De thi KSCL nam hoc 20142015