0

BCKT noi bo ki I 2014 2015

10 4 0
  • BCKT noi bo ki I 2014 2015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:33

1.Kết quả kiểm tra các tổ chuyên môn: Tổng số Số tổ đã Xếp Loại Tỷ lệ % tổ CM kiểm tra Tốt Khá ĐYC CĐYC 3 3 100% 3 *Ưu điểm: - Các tổ chuyên môn lập kế hoạch năm, tháng, tuần, nội dung s[r] (1)PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG CHÀ TRƯỜNG PTDT BT THCS NA SANG Số: /BCKTNB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Mường Chà , ngày 27 tháng 05 năm 2014 BÁO CÁO Tổng kết công tác kiểm tra nội Năm học 2014 - 2015 Kính gửi: Phòng GD&ĐT Mường Chà Thực Kế hoạch số /KH-SGDĐT ngày tháng năm 2013 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên Kế hoạch công tác tra giáo dục năm học 2013 -2014; Kế hoạch số /PGDĐT ngày tháng năm 2013 Phòng GD&ĐT Mường Chà Kế hoạch kiểm tra năm học 2013 – 2014; Căn vào Kế hoạch và kết công tác kiểm tra nội trường học Học kỳ I năm học 2013 – 2014 Trường PTDT BT THCS Na Sang báo cáo kết công tác kiểm tra nội học kì I năm học 2013 -2014, cụ thể sau: I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: Thuận lợi : - Có đầy đủ hệ thống văn hướng dẫn thực công tác tra, kiểm tra nội - Ngay từ đầu năm nhà trường đã XD kế hoạch KT nội cụ thể chi tiết, đạo phận thực đúng chức nhiệm vụ - Cán bộ, giáo viên làm công tác kiểm tra có phẩm chất đạo đức tốt, lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng là giáo viên dạy giỏi, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra - Xác dịnh công tác kiểm tra nội là nội dung quan trọng công tác quản lý; việc tổ chức thực kiểm tra đã vào nề nếp ổn định Công tác thiết lập hồ sơ kiểm tra, lưu trữ thực chu đáo khoa học - Đội ngũ CBGV đào tạo chính quy, có lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trách nhiệm Khó khăn: - Đội ngũ làm công tác kiểm tra là kiêm nhiệm, chưa đào tạo bồi dưỡng bài nên kinh nghiệm KT còn non, đôi lúc chưa thẳng thắn nhận xét đánh giá đồng nghiệp, chưa thật chuyên tâm việc nghiên cứu văn KT đánh giá Nên việc KT dừng lại hoạt động đặc thù II TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG: Số lượng CBGV: Tổng số Ban giám hiệu 39 Tổ kiểm tra nội bộ: STT Họ tên Giáo viên 27 Nhân viên Chức vụ Hợp đồng bảo vệ (2) Nguyễn Thị Thúy Hiệu trưởng Mai Thị Chuyền Phó hiệu trưởng Nguyễn Văn Tỏ Phó hiệu trưởng Bùi Thị Vương Tổ trưởng tổ KHXH Hoàng Thị Tiệp Tổ trưởng tổ KHTN Lê Thu Hà Tổ trưởng tổ Sinh - TH Lê Xuân Tới Tổ trưởng tổ hành chính Mai Thị Dung Trưởng ban TTND Nguyễn Thị Hương P.Ban TTND 10 Ngô Kim Liên Ủy viên Đánh giá tổ kiểm tra: - Kế hoạch kiểm tra nhà trường XD khoa học phù hợp với thực tế nhà trường và theo kế hoạch đạo năm học phòng Nội dung kiểm tra đáp ứng kịp thời xu phát triển giáo dục; quy trình tổ chức kiểm tra thực đúng theo quy định, mang tính khả thi thống và đồng thuận tập thể - Nội dung kiểm tra phong phú và biện pháp thực khoa học đã đánh giá toàn diện nhiệm vụ công tác cán giáo viên Nề nếp kỷ cương kiện toàn, môi trường giáo dục lành mạnh an toàn, thân thiện - Nghiệp vụ công tác kiểm tra cán giáo viên ngày càng hoàn thiện, việc cập nhật, lưu trữ hồ sơ tra thực tốt, khoa học III HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CỦA ĐƠN VỊ 1.Kết kiểm tra các tổ chuyên môn: Tổng số Số tổ đã Xếp Loại Tỷ lệ % tổ CM kiểm tra Tốt Khá ĐYC CĐYC 3 100% *Ưu điểm: - Các tổ chuyên môn lập kế hoạch năm, tháng, tuần, nội dung sinh hoạt chuyên môn cụ thể (kế hoạch chuyên môn sát với kế hoạch chung nhà trường); định hướng trước các nội dung sinh hoạt tới để giáo viên có thời gian chuẩn bị, ưu tiên tập trung vào việc giải các nội dung phục vụ cho việc dạy và học, giáo dục đạo đức học sinh - Thực có hiệu việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Mượn trả đồ dùng dạy học đúng quy định - Đảm bảo thực đủ các tiết thực hành thí nghiệm theo chương trình, tăng cường công tác tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ có hiệu cho tiết học *Hạn chế: Kết kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên - Chất lượng giảng dạy: kết xếp loại giỏi: 18 ; khá: ; Trung bình: - Kiểm tra toàn diện giáo viên Tổng số Số GV đã Xếp loại dạy Tỷ lệ % Ghi Chú GV kiểm tra Giỏi Khá TB Yếu 27 22,2% 0 - Kiểm tra hồ sơ : (3) + Kiểm tra định kỳ: 27/27 giáo viên 100% có đủ hồ sơ , bài soạn theo quy định ; xếp loại hồ sơ: Tốt: 25 bộ, Khá: + Kiểm tra đột xuất: 310 lượt 100% giáo viên có bài soạn trước lên lớp : Xếp loại: Tốt: 260 ; Khá: 50 - Kiểm tra việc thực đề kiểm tra, chấm bài, lưu bài kiểm tra: GV đã thực lập ma trận, đề, chấm bài, lưu bài kiểm tra đúng quy định sau bài kiểm tra có biên thống việc điều chỉnh sử dụng phần các câu hỏi đề kiểm tra để ngân hàng đề sử dụng có chất lượng cho năm tiếp theo, thực nghiêm túc chấm tra 5% bài kiểm tra - Kiểm tra hoạt động giáo viên chủ nhiệm: Kiểm tra việc trì sĩ số và tỉ lệ HS học chuyên cần lớp, KH tuần, tháng KH chủ nhiệm: giáo viên chủ nhiệm đã thực khá tốt, XD KH sát với KH nhà trường, có đủ hồ sơ chủ nhiệm theo quy định và cập nhật thường xuyên các thông tin lớp thường xuyên *Ưu điểm: - Giáo viên có tinh thần trách nhiệm công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt công việc giao, giảng dạy nhiệt tình, đúng phương pháp môn dạy học bám chuẩn kiến thức kỹ năng, đã áp dụng dạy theo định hướng phát triển lực học sinh Sử dụng triệt để đồ dùng có và tự làm thêm đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng dạy - Giáo viên tích cực ứng dụng CNTT dạy học và các thiết bị khác phù hợp với kiểu bài lên lớp *Hạn chế: - Ở số tiết khả vận dụng các phương pháp giảng dạy tích cực và dạy theo hướng phát triển lực học sinh còn hạn chế - Phương pháp chủ nhiệm số giáo viên chưa hiệu nên chưa xây dựng cho các em ý thức tự giác, tự quản học tập dẫn đến chất lượng chưa cao Công tác dân vận đôi chưa hiệu công tác huy động và trì sĩ số HS Kết kiểm tra các chuyên đề chuyên môn 3.1 Kiểm tra việc quản lý và sử dụng thiết bị dạy học *Ưu điểm: - Mỗi giáo viên đã có kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học xây dựng từ đầu năm theo bài dạy và lên kế hoạch mượn theo tuần tổ chuyên môn phê duyệt - Hàng tháng tổ chuyên môn cùng nhân viên thiết bị tổng hợp số lượt mượn đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT giáo viên - Các thiết bị quản lí và bảo quản cẩn thận bị hư hỏng có biên sử lí kịp thời Số tiết sử dụng thiết bị dạy học là: 1202, số tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin là : 1178 tiết *Hạn chế: Một số thiết bị chưa sử dụng triệt để nên hiệu dạy chưa cao, GV chưa phát huy hết khả việc tự làm đồ dùng 3.2 Kiểm tra tài chính, chế độ chính sách CBGV và học sinh *Ưu điểm: (4) - Ngay đầu năm học CBGV đã cấp phát văn phòng phẩm theo tiêu chuẩn Chế độ học sinh chi trả kịp thời, đúng văn quy định - Kế toán thực tốt công tác chi trả lương và các phụ cấp khác theo quy định hành - Công đoàn đã phát động các phong trào thi đua, quyên góp ủng hộ các loại quỹ theo quy định nhà nước, đã tổ chức thăm hỏi CBGV, NV ốm đau kịp thời *Hạn chế: 3.3 Kiểm tra việc thực các vận động và phong trào thi đua : - Thực tốt quy chế chuyên môn, thi đua dạy tốt – học tốt - Tuyên truyền và thực tốt ATGT, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội - Thực tốt văn hóa trường học - Tiếp tục thực đổi đồng công tác kiểm tra, đánh giá chống bệnh thành tích thi cử - Triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đặc thù ngành; Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ sống cho HS; Nâng cao đạo đức nghề nghiệp nhà giáo “Mỗi thầy cô giáo là gương đạo đức tự học và sáng tạo” 3.4 Kết triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” * Kết thực nội dung phong trào thi đua: + Ưu điểm: - Mỗi lớp chia khu vực bồn hoa chăm sóc, khu vực dọn vệ sinh nên trường lớp luôn luôn xanh, sạch, đẹp và an toàn - Thầy cô giáo luôn tích cực đổi phương pháp dạy nhằm khuyến khích học sinh tích cực chủ động, tự tin nâng cao chất lượng học - Rèn kĩ sống cho học sinh thông qua tiết học chính khóa các buổi hoạt động ngoài lên lớp, sinh hoạt cờ Tổ chức các hoạt động vui chơi cho học sinh tăng cường trò chơi dân gian - Tổ chức cho học sinh thăm hỏi các đơn vị đội đóng quân trên địa bàn vào dịp 22/12 Tổ chức cho các em tham gia lao động chăm bia tưởng niệm xã Mường Mươn Tham gia tìm hiểu văn hóa, cách mạng địa phương + Hạn chế: - Vẫn có học sinh xếp hạnh kiểm trung bình - Chất lượng học môn Văn, Toán khối còn thấp so với tiêu 3.5 Kết công tác giải khiếu nại, tố cáo: - Nội CBGV nhà trường luôn luôn đoàn kết, thân ái năm học không xẩy trường hợp khiếu nại, tố cáo nào 3.6 Kiểm tra các chuyên đề khác: Đánh giá chung kết công tác kiểm tra: *Ưu điểm: - Nhà trường đã thực tốt công tác kiểm tra theo đúng kế hoạch, kết công tác kiểm tra phù hợp với thực tế nhà trường - Qua kiểm tra các nội dung đã tư vấn, rút kinh nghiệm kịp thời để nên đã thúc đẩy các hoạt động nhà trường lên (5) * Hạn chế: - Một vài nội dung kiểm tra thực chưa khớp với kế hoạch đã xây dựng IV ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Trên đây là báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội năm học 2013 - 2014 Trường PTDT BT THCS Na Sang./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG CHÀ TRƯỜNG PTDT BT THCS NA SANG HIỆU TRƯỞNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc (6) Số: Mường Chà , ngày 27 tháng 12 năm 2014 /BCKTNB BÁO CÁO Sơ kết công tác kiểm tra nội học kỳ I Năm học 2014 - 2015 Kính gửi: Phòng GD&ĐT Mường Chà Thực Kế hoạch số 1522/KH-SGDĐT ngày 19 tháng năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên Kế hoạch công tác tra giáo dục năm học 2014 -2015; Kế hoạch số 429/PGDĐT ngày 13 tháng 10 năm 2014 Phòng GD&ĐT Mường Chà Kế hoạch kiểm tra năm học 2014 – 2015; Căn vào Kế hoạch và kết công tác kiểm tra nội trường học Học kỳ I năm học 2014 – 2015 Trường PTDT BT THCS Na Sang báo cáo kết công tác kiểm tra nội học kì I năm học 2014 -2015, cụ thể sau: I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: Thuận lợi : - Có đầy đủ hệ thống văn hướng dẫn thực công tác tra, kiểm tra nội - Ngay từ đầu năm nhà trường đã XD kế hoạch KT nội cụ thể chi tiết, đạo phận thực đúng chức nhiệm vụ - Cán bộ, giáo viên làm công tác kiểm tra có phẩm chất đạo đức tốt, lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng là giáo viên dạy giỏi, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra - Xác dịnh công tác kiểm tra nội là nội dung quan trọng công tác quản lý; việc tổ chức thực kiểm tra đã vào nề nếp ổn định Công tác thiết lập hồ sơ kiểm tra, lưu trữ thực chu đáo khoa học - Đội ngũ CBGV đào tạo chính quy, có lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trách nhiệm Khó khăn: - Đội ngũ làm công tác kiểm tra là kiêm nhiệm, chưa đào tạo bồi dưỡng bài nên kinh nghiệm KT còn non, đôi lúc chưa thẳng thắn nhận xét đánh giá đồng nghiệp, chưa thật chuyên tâm việc nghiên cứu văn KT đánh giá Nên việc KT dừng lại hoạt động đặc thù II TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG: Số lượng CBGV: Tổng số Ban giám hiệu 39 Tổ kiểm tra nội bộ: STT Họ tên Nguyễn Thị Thúy Mai Thị Chuyền Giáo viên Nhân viên 27 Chức vụ Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng Hợp đồng bảo vệ (7) Nguyễn Văn Tỏ Phó hiệu trưởng Bùi Thị Vương Tổ trưởng tổ KHXH Hoàng Thị Tiệp Tổ trưởng tổ KHTN Lê Thu Hà Tổ trưởng tổ Sinh - TH Lê Xuân Tới Tổ trưởng tổ hành chính Mai Thị Dung Trưởng ban TTND Nguyễn Thị Hương P.Ban TTND 10 Ngô Kim Liên Ủy viên Đánh giá tổ kiểm tra: - Kế hoạch kiểm tra nhà trường XD khoa học phù hợp với thực tế nhà trường và theo kế hoạch đạo năm học phòng Nội dung kiểm tra đáp ứng kịp thời xu phát triển giáo dục; quy trình tổ chức kiểm tra thực đúng theo quy định, mang tính khả thi thống và đồng thuận tập thể - Nội dung kiểm tra phong phú và biện pháp thực khoa học đã đánh giá toàn diện nhiệm vụ công tác cán giáo viên Nề nếp kỷ cương kiện toàn, môi trường giáo dục lành mạnh an toàn, thân thiện - Nghiệp vụ công tác kiểm tra cán giáo viên ngày càng hoàn thiện, việc cập nhật, lưu trữ hồ sơ tra thực tốt, khoa học III HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CỦA ĐƠN VỊ 1.Kết kiểm tra các tổ chuyên môn: Tổng số Số tổ đã Xếp Loại Tỷ lệ % tổ CM kiểm tra Tốt Khá ĐYC CĐYC 3 100% *Ưu điểm: - Các tổ chuyên môn lập kế hoạch năm, tháng, tuần, nội dung sinh hoạt chuyên môn cụ thể (kế hoạch chuyên môn sát với kế hoạch chung nhà trường); định hướng trước các nội dung sinh hoạt tới để giáo viên có thời gian chuẩn bị, ưu tiên tập trung vào việc giải các nội dung phục vụ cho việc dạy và học, giáo dục đạo đức học sinh - Thực có hiệu việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Mượn trả đồ dùng dạy học đúng quy định - Đảm bảo thực đủ các tiết thực hành thí nghiệm theo chương trình, tăng cường công tác tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ có hiệu cho tiết học *Hạn chế: Một số nội dung kiểm tra tổ chuyên môn thực chưa khớp với kế hoạch đề tháng – 9/2014 Kết kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên - Dự khảo sát chất lượng giáo viên đầu năm : 24 giáo viên kết xếp loại giỏi: 15 ; khá: ; Trung bình: - Kiểm tra toàn diện giáo viên Tổng số Số GV đã Xếp loại dạy Tỷ lệ % Ghi Chú GV kiểm tra Giỏi Khá TB Yếu 27 14,8% 0 (8) - Kiểm tra hồ sơ : + Kiểm tra định kỳ: 25/25 giáo viên 100% có đủ hồ sơ , bài soạn theo quy định ; xếp loại hồ sơ: tốt: 25 + Kiểm tra đột xuất: 150 lượt 100% giáo viên có bài soạn trước lên lớp : Xếp loại: Tốt: 135 ; Khá: 15 - Kiểm tra việc thực đề kiểm tra, chấm bài, lưu bài kiểm tra: GV đã thực lập ma trận, đề, chấm bài, lưu bài kiểm tra đúng quy định sau bài kiểm tra có biên thống việc điều chỉnh sử dụng phần các câu hỏi đề kiểm tra để ngân hàng đề sử dụng có chất lượng cho năm tiếp theo, thực nghiêm túc chấm tra 5% bài kiểm tra - Kiểm tra hoạt động giáo viên chủ nhiệm: Kiểm tra việc trì sĩ số và tỉ lệ HS học chuyên cần lớp, KH tuần, tháng KH chủ nhiệm: giáo viên chủ nhiệm đã thực khá tốt, XD KH sát với KH nhà trường, có đủ hồ sơ chủ nhiệm theo quy định và cập nhật thường xuyên các thông tin lớp thường xuyên *Ưu điểm: - Giáo viên có tinh thần trách nhiệm công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt công việc giao, giảng dạy nhiệt tình, đúng phương pháp môn dạy học bám chuẩn kiến thức kỹ năng, đã áp dụng dạy theo định hướng phát triển lực học sinh Sử dụng triệt để đồ dùng có và tự làm thêm đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng dạy - Giáo viên tích cực ứng dụng CNTT dạy học và các thiết bị khác phù hợp với kiểu bài lên lớp *Hạn chế: - Ở số tiết khả vận dụng các phương pháp giảng dạy tích cực và dạy theo hướng phát triển lực học sinh còn hạn chế - Phương pháp chủ nhiệm số giáo viên chưa hiệu nên chưa xây dựng cho các em ý thức tự giác, tự quản học tập dẫn đến chất lượng chưa cao Công tác dân vận đôi chưa hiệu công tác huy động và trì sĩ số HS Kết kiểm tra các chuyên đề chuyên môn 3.1 Kiểm tra việc quản lý và sử dụng thiết bị dạy học *Ưu điểm: - Mỗi giáo viên đã có kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học xây dựng từ đầu năm theo bài dạy và lên kế hoạch mượn theo tuần tổ chuyên môn phê duyệt - Hàng tháng tổ chuyên môn cùng nhân viên thiết bị tổng hợp số lượt mượn đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT giáo viên - Các thiết bị quản lí và bảo quản cẩn thận bị hư hỏng có biên sử lí kịp thời Số tiết sử dụng thiết bị dạy học là: 957, số tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin là : 952 tiết *Hạn chế: Một số thiết bị chưa sử dụng triệt để nên hiệu dạy chưa cao, GV chưa phát huy hết khả việc tự làm đồ dùng 3.2 Kiểm tra tài chính, chế độ chính sách CBGV và học sinh *Ưu điểm: (9) - Ngay đầu năm học CBGV đã cấp phát văn phòng phẩm theo tiêu chuẩn Chế độ học sinh chi trả kịp thời, đúng văn quy định - Kế toán thực tốt công tác chi trả lương và các phụ cấp khác theo quy định hành - Công đoàn đã phát động các phong trào thi đua, quyên góp ủng hộ các loại quỹ theo quy định nhà nước, đã tổ chức thăm hỏi CBGV, NV ốm đau kịp thời *Hạn chế: 3.3 Kiểm tra việc thực các vận động và phong trào thi đua : - Thực tốt quy chế chuyên môn, thi đua dạy tốt – học tốt - Tuyên truyền và thực tốt ATGT, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội - Thực tốt văn hóa trường học - Tiếp tục thực đổi đồng công tác kiểm tra, đánh giá chống bệnh thành tích thi cử - Triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đặc thù ngành; Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ sống cho HS; Nâng cao đạo đức nghề nghiệp nhà giáo “Mỗi thầy cô giáo là gương đạo đức tự học và sáng tạo” 3.4 Kết triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” * Kết thực nội dung phong trào thi đua: + Ưu điểm: - Mỗi lớp chia khu vực bồn hoa chăm sóc, khu vực dọn vệ sinh nên trường lớp luôn luôn xanh, sạch, đẹp và an toàn - Thầy cô giáo luôn tích cực đổi phương pháp dạy nhằm khuyến khích học sinh tích cực chủ động, tự tin nâng cao chất lượng học - Rèn kĩ sống cho học sinh thông qua tiết học chính khóa các buổi hoạt động ngoài lên lớp, sinh hoạt cờ Tổ chức các hoạt động vui chơi cho học sinh tăng cường trò chơi dân gian - Tổ chức cho học sinh thăm hỏi các đơn vị đội đóng quân trên địa bàn vào dịp 22/12 Tổ chức cho các em tham gia lao động chăm bia tưởng niệm xã Mường Mươn Tham gia tìm hiểu văn hóa, cách mạng địa phương + Hạn chế: - Vẫn có học sinh xếp hạnh kiểm trung bình - Chất lượng học tập kì môn Văn, Toán khối còn thấp so với tiêu 3.5 Kết công tác giải khiếu nại, tố cáo: - Nội CBGV nhà trường luôn luôn đoàn kết, thân ái học kì I không xẩy trường hợp khiếu nại, tố cáo nào 3.6 Kiểm tra các chuyên đề khác: Đánh giá chung kết công tác kiểm tra: *Ưu điểm: - Nhà trường đã thực tốt công tác kiểm tra theo đúng kế hoạch, kết công tác kiểm tra phù hợp với thực tế nhà trường - Qua kiểm tra các nội dung đã tư vấn, rút kinh nghiệm kịp thời để nên đã thúc đẩy các hoạt động nhà trường lên (10) * Hạn chế: - Một vài nội dung kiểm tra thực chưa khớp với kế hoạch đã xây dựng IV ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Trên đây là báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội Học kỳ I năm học 2014 - 2015 Trường PTDT BT THCS Na Sang./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT HIỆU TRƯỞNG (11)
- Xem thêm -

Xem thêm: BCKT noi bo ki I 2014 2015, BCKT noi bo ki I 2014 2015