0

Module THCS 30 Danh gia ket qua ren luyen dao duc hoc sinh THCS

7 4 0
  • Module THCS 30 Danh gia ket qua ren luyen dao duc hoc sinh THCS

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:54

- Giáo viên thực hành, vận dụng các nguyên tắc này trong quá trình đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh sau một năm học.. III.[r] (1)Module THCS 30: Đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS. I Mục tiêu. 1 Phân tích ý nghĩa việc xác định mục tiêu đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS. - Đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh khâu vơ quan trọng, thiếu hoạt động giáo dụcở nhà trường THCS - Việc đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS biểu qua thái độ nhận xét giáo viên - Để có đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh cách xác, cơng tồn diện việc xác định mục tiêu đánh giá vơ quan có ý nghĩa lớn - Mục tiêu tiêu chí, tiêu, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể mà cần đạt sau kết thúc hoạt động - Một vai trò quan trọng mục tiêu giáo dục cung cấp chứng tiêu chí đánh giá - Thơng báo kết rèn luyện đạo đức em sau giai đoạn định (như cuối kì, cuối năm) - Xếp thứ tự học sinh tiến emtrong việc đạt mục tiêu rèn luyện đạo đức - Thông báo kết rèn luyện đạo đức học sinh cho gia đình - Nếu mục tiêu đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh xác định cách đắn có ý nghĩa vơ to lớn: + Nó giúp q trình đánh giá vận hành có chất lượng hiệu không chệch hướng + Nó chuẩn để đánh giá sản phẩm người mà trình giáo dục mang lại, xem sản phẩm đạt chuẩn mức 2 Tìm để xác định mục tiêu đánh giá kết rèn luyện đạo đức của học sinmh THCS. (2)- Chương trình kế hoạch cấp học: Dựa vào khung phân phối chương trình Bộ Giáo dục đào tạo ban hành cho cấp học THCS, bắt đầu áp dụng từ năm học 2009 – 2010 Chương trình giáo dục phổ thơng thiết kế tổng thể kế hoạch giáo dục trường phổ thơng, xác định rõ mục tiêu, nội dung, quy trình, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục đánh giá kết giáo dục - Điều lệ nhà trường nội quy lớp: Mỗi nhà trường đề điều lệ riêng, cho phù hợp với điều kiện thực tế, với đối tượng học sinh trường mang tính khả thi cao Song song với điều lệ đó, lớp, học sinh lại đưa nội quy riêng mà tất thành viên lớp tán thành thực - Kết rèn luyện đạo đức học sinh: Dựa vào kết rèn luyện đạo đức học sinh năm học trước 3 Xác định mục tiêu đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS. - Đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh cần phải vào nhưingx biểu cụ thể: + Thái độ hành vi đạo đức + Ứng xử mối quan hệ với thầy, cô, bạn bè quan hệ xã hội + Ý thức phấn đấu vươn lên học tập + Kết tham gia lao động lớp, trường hoạt động xã hội + Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh bảo vệ mơi trường - Xác định mục tiêu đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh cần đảm bảo số yêu cầu sau: + Mục tiêu đánh giá nên viết mức độ vừa phải tập trung vào vấn đề học sinh cần phải đạt trình rèn luyện đạo đức + Xác định mục tiêu đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh cần hướng vào kết cao nhất, đồng thời có tính khả thi, địi hỏi học sinh đạt với nỗ lực cao + Xác định mục cần phù hợp với quy chế đánh giá, xếp loại học sinh Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành 4 Thực hành xác định mục tiêu đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS. - Giáo viên thực hành xác định mục tiêu đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh học sinh lớp dạy sau kì (3)1 Căn để xác định nguyên tắc đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS. - Mục tiêu giáo dục nói chung mục tiêu cụ thể năm học, học kì - Quy chế đánh giá học sinh THCS Bộ Giáo dục đào tạo ban hành - Kinh nghiệp sử dụng nguyên tắc đánh giá - Đặc điểm tâm lí học sinh THCS 2 Các nguyên tắc đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS. - Nguyên tắc phải đảm bảo tính tồn diện - Ngun tắc đảm bảo tính khách quan cộng - Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển nhân văn - Nguyên tắc đảm bảo tính xác, rõ ràng, công khai, chất lượng - Nguyên tắc bảo đảm phối hợp phương pháp kĩ thuật đánh giá - Nguyên tắc đảm bảo phối kết hợp lực lượng giáo dục trình đánh giá 3 Liên hệ thực tiễn việc vận dụng nguyên tắc trình đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức học sinh. - Giáo viên thực hành, vận dụng nguyên tắc trình đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh sau năm học III Nội dung đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS. 1 Căn xác định nội dung đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS. - Mục tiêu giáo dục nói chung mục tiêu giáo dục THCS quy định Luật Giáo dục - Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên giáo dục chuyên nghiệp năm học - Hướng dẫn thực nhiệm vụ giáo dục năm học - Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS, THPT 2 Các nội dung để đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh. Một số ý kiến nhà giáo dục cho cần đổi đánh giá hạnh kiểm học sinh, cần đánh giá mặt sau: + Rèn luyện phẩm chất đạo đức + Ý thức phấn đấu học tập (4)+ Ý thức rèn luyện thân thể, bảo vệ môi trường + Ý thức tham gia hoạt động tập thể, xây dựng tập thể 3 Các phẩm chất đạo đức học sinh biểu cụ thể đạo đức học sinh đánh giá. - Ln kính trọng người trên, thầy giáo, giáo, cán nhân viên nhà trường; Yêu thương giúp đỡ em nmhỏ tuổi; Có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết với bạn, bạn tin yêu - Tích cực rèn luyện đạo đức, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, khiêm tốn - Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, cố gắng vươn lên học tập - Thực nghiêm túc nội quy nhà trường; Chấp hành tốt luật pháp, quy định trật tự, an tồn giao thơng; Tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tiêu cực học tập, kiểm tra, thi cử - Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh bảo vệ mơi trường - Tham gia đầy đủ hoạt động giáo dục quy định kế hoạch giáo dục, hoạt động trị, xã hội nhà trương tổ chức, tích cực tham gia hoạt động Đội TNTP HCM; Chăm lo giúp đữo gia đình III Phương pháp kĩ thuật đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS. 1 Xác định phương pháp xây dựng quy trình đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS. - Theo quy định đánh giá học sinh giáo viên chủ nhiệm có quyền: + Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học lực học kì, năm học Lập danh sách học sinh đề nghị lên lớp; Học sinh công nhận học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; Học sinh phải rèn luyện hạnh kiểm kì nghỉ hè + Lập danh sách học sinh đề nghị khen thưởng cuối kì, cuối năm học + Ghi vào sổ gọi tên ghi điểm vào học bạ nội dung: -> Kết đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học lực học sinh -> Kết lên lớp, không lên lớp, công nhận học sinh giỏi; Học sinh tiên tiến học kì; Cả năm học, lên lớp sau kiểm tra lại rèn luyện hạnh kiểm kì nghỉ hè -> Nhận xét đánh giá kết rèn luyện toàn diện học sinh (5)Sau sổ mẫu phiếu, tiêu chí để đánh giá, học sinh cân vào điểm, từ điểm sổ đạt phân loại theo múc độ Quy chế đánh giá quy định * Chuyên cần: - Cả tuần thực tốt: 10 điểm + Nghỉ học khơng có giấy xin phép: - điểm + Bỏ tiết: - điểm + Đi học muộn: - điểm * Truy 15 phút đầu giờ: - Cả tuần thực tốt: 10 điểm + Không tham gia truy bài: - điểm/lần + Cố ý làm ồn lớp bị đỏ nhắc: - điểm/lần +Xếp hàng vào lớp không nghiêm túc: - điểm/lần * Lao động - vệ sinh - trực nhật lớp - Làm nhiệm vụ giao trước truy bài, thực tốt công việc suốt buổi học: 10 điểm + Làm muộn truy bài: - điểm/ lần + Thực không chu đáo: - điểm + Không làm trực nhật: -10 điểm + Không lao động: -10 điểm + Đi muộn: - điểm/ lần + Lao động khơng tích cực: - điểm * Tư thế, tác phong người học sinh - Cả tuần thực tốt: -10 điểm + Không đeo khăn quàng: - điểm/ lần + Mặc áo không cổ, quần lúng đến trường: - điểm/ lần + Mang điện thoại hặc đeo máy nghe nhạc đến lớp: - điểm/ lần * Nếp sống văn minh: (6)+ Xé giấy, vứt rác lớp, sân trường: - điểm/ lần + Cãi trêu, chống đối lại đỏ cán lớp: - điểm/ lần + Vô lễ với thầy cô giáo: - 10 điểm hạ bậc hạnh kiểm + Phá hoại công: - 10 điểm bà bồi thường thiệt hại * Thể dục – Xếp hàng – Chào cờ - Cả tuần thực tốt: 10 điểm + Trốn thể dục: - điểm/ lần + Trốn chào cờ: - điểm/ lần + Ra muộn chào cờ, thể hục: - điểm/ lần + Mất trật tự chào cờ thể dục buổi tập trung sân trường: - điểm/ lần * Bảo vệ công - Cả tuần không vi phạm: 10 điểm + Ngồi, trèo lên lan can lớp học: - điểm/ lần + Ngồi lên bàn học: - điểm/ lần + Đập bàn, ghế lớp: - điểm/ lần + Viết, vẽ lên tường lớp, bàn ghế, cánh cửa: - điểm/ lần + Trèo cây, bứt lá, bẻ cành trường: - điểm/ lần * Hoạt động tập thể - Cả tuần thực tốt: 10 điểm + Không tham gia buổi trực tuần lớp chào cờ: - điểm/ lần + Không tham gia đầy đủ thi hay hoạt động chung trường, liên đội, lớp phát đông: - điểm/ lần + Nộp thi muộn: - điểm/ lần + Khơng có phụ huynh họp phụ huynh mà khơng có lí đáng: - điểm/ lần + Để bố mẹ người nhà gây khiếm nhã, lộn xộn: - 50 điểm/ lần * Nghĩa vụ đóng góp thực đợt - Thự tốt đợt đóng góp: 10 điểm + Khơng đóng góp: - 10 điểm/ đợt (7)* Học tập (sổ đầu bài) - Đạt điểm giỏi (9 - 10 điểm): 20 điểm/ lần - Đạt điểm khá: (7 - điểm) : 10 điểm/ lần - Bị điểm yếu, kém: - điểm/ lần * Xếp loại: - Trên 100 điểm: Xuất sắc - Từ 80 – 99 điểm: Tốt - Từ 65 – 79 điểm: Khá - Từ 50 – 64 điểm: Trung bình - Dưới 50 điểm: Yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Module THCS 30 Danh gia ket qua ren luyen dao duc hoc sinh THCS, Module THCS 30 Danh gia ket qua ren luyen dao duc hoc sinh THCS

Từ khóa liên quan