0

Tài liệu Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho Công ty TNHH Freewell (VN)

115 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGƠ ĐÌNH CƯỜNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO CÔNG TY TNHH FREEWELL (VN) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGƠ ĐÌNH CƯỜNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO CÔNG TY TNHH FREEWELL (VN) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TSKH HỒ ĐẮC LỘC TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: GS TSKH HỒ ĐẮC LỘC Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 12 tháng năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên TS Huỳnh Châu Duy TS Dương Thanh Long TS Trần Thanh Phương PGS TS Trần Thu Hà TS Trần Đình Nhơn Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 20 tháng năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Ngơ Đình Cường Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 05/01/1976 Nơi sinh: TPHCM Chuyên ngành: Kỹ thuật điện MSHV: 1440830003 I- Tên đề tài: NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO CÔNG TY TNHH FREEWELL (VN) II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu tổng quan tình hình tiết kiệm lượng - Quy trình sản xuất tiềm tiết kiệm điện trình sản xuất giày - Các giải pháp tiết kiệm điện cho hệ thống thiết bị tiêu thụ điện cơng ty - Phân tích trạng sử dụng lượng cơng ty - Tính tốn đề giải pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu cho CÔNG TY TNHH FREEWELL (VN) III- Ngày giao nhiệm vụ: 20/08/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 06/01/2016 V- Cán hướng dẫn: GS TSKH HỒ ĐẮC LỘC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH GS TSKH Hồ Đắc Lộc PGS TS Nguyễn Thanh Phương i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Ngơ Đình Cường ii LỜI CẢM ƠN Luận văn thực trường Đại học Cơng nghệ TP.HCM Để hồn thành luận văn nhận nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trước hết, tơi xin bày tỏ lịng cảm ơn sâu sắc đến GS.TSKH Hồ Đắc Lộc; PGS.TS Nguyễn Thanh Phương hướng dẫn tơi thực nghiên cứu Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tập thể thầy cô giáo Trường đem lại cho tơi kiến thức bổ trợ vơ có ích suốt thời gian học tập vừa qua Cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học trường Đại học Công nghệ TP.HCM tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu Ngồi ra, để đạt kết nhờ giúp đỡ Lãnh đạo Công Ty TNHH FREEWELL (VN), tận tình anh em Phịng kỹ thuật Nhà máy giúp tơi hồn thành luận văn Bên cạnh đó, cho tơi gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP.HCM - Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM tạo điều kiện tốt cho tơi q trình học tập Cuối cùng, cảm ơn lời động viên từ gia đình, bạn bè người ln bên tơi, khuyến khích tơi q trình thực đề tài nghiên cứu iii TĨM TẮT Các nguồn lượng sử dụng phổ biến giới nguồn lượng hóa thạch than, dầu, khí…Tuy nhiên tất nguồn lượng lại đứng trước vấn đề cạn kiệt Các nguồn lượng khác lượng mặt trời, lượng gió…việc khai thác sử dụng chúng cịn gặp nhiều khó khăn mặt cơng nghệ chưa hoàn toàn hiệu mặt kinh tế Hơn biến động giá lượng ngày tăng làm thúc đẩy việc thực tiết kiệm lượng cho ngành sản xuất công nghiệp, đặc biệt ngành công nghiệp sản xuất giày phát triển thị trường Chính việc nghiên cứu tìm kiếm giải pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu ngành công nghiệp sản xuất giày nhằm mang lại lợi ích kinh tế, cải thiện môi trường, thực phát triển kinh tế - xã hội bền vững, qua góp phần đảm bảo an ninh lượng quốc gia iv ABSTRACT Nowadays, fossil energy resources such as coal, oil and gas are popular used all around the world Nevertheless, all of the kind of these energies will have been facing to become exhausted Other energies such as solar energy, wind energy to exploit and use are facing many issues about technology In addition, these energies are not efficiency in economic Furthermore, fluctuation of prices of energy prices will have been increasing day by day This action has been speeding up saving energy processes in industry manufacturing especially in shoes manufacturing industry market Hence, researching and seeking the saving energy solutions also efficiency solution in shoes manufacturing industry to enhance the benefit economic, improving environment, implement sustainable economy – social and through that action to ensure national energy security v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ xi MỞ ĐẦU .1 I Đặt vấn đề: II Tính cấp thiết đề tài: III Mục tiêu, nội dung phương pháp nghiên cứu: .3 3.1 Mục tiêu đề tài: 3.2 Nội dung nghiên cứu: 3.3 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu: 3.4 Ý nghĩa khoa học tính thực tiễn đề tài: .4 3.5 Cấu trúc luận văn: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 1.1 Đánh giá tình hình sử dụng lượng giới 1.1.1 Tình hình sử dụng lượng 1.1.2.Chính sách tiết kiệm lượng 1.2 Đánh giá tình hình sử dụng lượng nước 1.2.1 Tình hình sử dụng lượng 1.2.2 Các sách lượng .10 1.2.3 Các đề tài nghiên cứu: 11 CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 12 2.1 Thông tin chung doanh nghiệp 12 2.2 Tình hình sản xuất 13 2.3 Chế độ vận hành .14 vi 2.4 Quy trình sản xuất 14 2.4.1 Sơ đồ quy trình sản xuất 14 2.4.2 Mơ tả quy trình sản xuất 15 2.5 Tiềm tiết kiệm lượng phát hệ thống thiết bị .15 CHƯƠNG 3: NHU CẦU VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG 17 3.1 Cung cấp điện 17 3.1.1 Sơ đồ đơn tuyến điện 17 3.1.2 Thông số điện nguồn cung cấp 18 3.1.3 Biểu giá điện 33 3.2 Tiêu thụ điện 33 3.3 Thiết bị tiêu thụ điện 37 3.4 Ràng buộc mặt kỹ thuật .40 CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG .43 4.1 Hệ thống chiếu sáng .43 4.1.1 Hiện trạng 43 4.1.2 Biện pháp đề xuất 44 4.1.3 Bảng phân tích chi phí – lợi ích 45 4.2 Hệ thống khí nén 50 4.2.1 Hiện trạng 50 4.2.2 Biện pháp đề xuất 54 4.2.3 Bảng phân tích chi phí – lợi ích 54 4.3.1 Hiện trạng 59 4.3.2 Biện pháp đề xuất 59 4.3.3 Bảng phân tích chi phí – lợi ích 60 4.4 Hệ thống Lò dầu tải nhiệt .64 4.4.1 Hiện trạng 64 4.4.2 Biện pháp đề xuất: 65 4.4.3 Bảng phân tích chi phí – lợi ích 66 4.5 Hệ thống chiller 70 85 áp dòng điện cung cấp cho động theo yêu cầu tải làm giảm tối thiểu hao phí điện 4.8 Máy rửa đế: 4.8.1 Hiện trạng Các máy rửa đế sử dụng thiết bị gia nhiệt điện trở tiêu hao nhiều điện Công suất điện trở trung bình máy đo 23.6 kW, có máy hoạt động Máy rửa đế cơng suất điện trở là: 63 kW (1 máy) Tại máy rửa nước nóng, đế giày rửa nước nóng nhiệt độ từ 50÷550C để làm chất nhờn, nước nóng gia nhiệt điện trở Nhiệt độ bề mặt trung bình vỏ ngồi bao che 35-400C Hình 4.11 : Máy rửa đế gia nhiệt nước điện trở 86 Cường độ dòng Biểu đồ Cường độ dòng điện 25,2 25 24,8 24,6 24,4 24,2 24 23,8 23,6 Thời gian Biểu đồ 4.9 : Phụ tải điện trở thùng máy rửa đế Cường độ dòng điện Biểu đồ Cường độ dòng điện 37,5 37 36,5 36 35,5 35 Thời gian Biểu đồ 4.10 : Phụ tải điện trở thùng máy rửa đế Về nguồn nhiệt thải công ty qua xem xét lớn; nguồn nhiệt thu hồi từ nhiệt khói thải 359.30C lị dầu tải nhiệt Theo tính tốn chúng tơi với lượng nhiên liệu sử dụng 50 củi trấu hàng ngày nhiệt khói thải 359.30C lị dầu tải nhiệt lượng nhiệt thu hồi lớn 100 lần so với nhu cầu sử dụng hệ thống máy rửa đế gia nhiệt điện trở Vì ta tận dụng nhiệt khói thải thay điện trở gia nhiệt cho nước máy rửa đế Vị trí lị dầu tải nhiệt sang khu vực rửa khơng xa khoảng 60m 4.8.2 Biện pháp đề xuất 87 Thay điện trở gia nhiệt giải pháp tận dụng nhiệt khói thải thay điện trở gia nhiệt cho nước máy rửa đế Việc đầu tư giải pháp tận dụng nhiệt khói thải có ý nghĩa sau: Hiệu tiết kiệm điện mang lại 100% điện tiêu thụ điện trở gia nhiệt nước máy rửa đế Góp phần giảm tác động đến mơi trường 4.8.3 Bảng phân tích chi phí – lợi ích Bảng 4.30 : Tóm tắt hội TKNL cho máy rửa đế Giải pháp Điện tiết kiệm (kWh/năm) Tiết kiệm ước tính (103 VND /năm) Đầu tư ước tính (103 VND) Thời gian hồn vốn (năm) Giảm thải CO2 (kg/năm) 340,239 502,533 429,975 0.9 190,636 Tận dụng nhiệt khói thải thay điện trở gia nhiệt cho nước máy rửa đế Bảng 4.31: Thay gia nhiệt điện trở thu hồi nhiệt khói thải lị dầu tải nhiệt để gia nhiệt nước cho máy rửa đế Phân tích chi phí - lợi ích giải pháp thay gia nhiệt điện trở thu hồi nhiệt khói thải lò dầu tải nhiệt để gia nhiệt nước cho máy rửa đế Thông tin/ thông số Đơn vị Ký hiệu Giá trị Đơn giá điện trung bình nhà máy đ/kWh A 1,477 Thay gia nhiệt điện trở - thu hồi nhiệt khói thải lị dầu tải nhiệt Hệ thống hữu thời điểm khảo sát Công suất điện trở máy rửa đế trung bình kW B 23.64 Số lượng máy Máy C Tổng Điện tiêu thụ kWh D=BC 118.2 Số vận hành ngày E 9.5 Số ngày vận hành năm ngày F 303 Số vận hành năm G = EF 2,879 88 Điện tiết kiệm năm thực giải pháp kWh H = DG 340,239 Tổng chi phí lượng tiết kiệm hàng năm 1000đ O = NA 502,533 Đơn giá thiết bị thay 1000đ P 300,000 Phụ kiện hệ thống 1000đ Q 90,000 Chi phí nhân cơng 1000đ R = (P+Q)*5% 19,500 S= Chi phí dự phịng 1000đ (R+P+Q)*5% 20,475 Tổng chi phí thực giải pháp 1000đ T = P+Q+R+S 429,975 Thời gian hòan vốn Năm U = T/O 0.86 Giảm khí thải CO2 kg/năm V = 0,5603N 190,636 Suất thu lợi nội % Hàm Excel IRR 114% 1000đ Hàm Excel NPV 1,254,592 Giá trị (5 năm, 15%) 4.9 Hệ thống máy ép đế 4.9.1 Hiện trạng Các máy ép đế gia nhiệt dầu tải nhiệt, nhiệt độ gia nhiệt cho khuôn từ 170– 1900C Các máy ép đế chưa bảo ơn mặt trước, gây thất thóat nhiệt làm nóng mơi trường làm việc người cơng nhân Nhiệt độ bên ngòai máy ép đế từ 90 – 1860C, nhiệt độ trung bình 1300C 89 Hình 4.12 : Vị trí cần bọc bảo ơn mặt trước Máy ép đế nhiệt độ bề mặt khuôn 4.9.2 Biện pháp đề xuất Đề nghị công ty nên tiến hành bọc cách nhiệt cho tất mặt trước máy ép đế nhằm tránh việc thất thoát nhiệt, giảm chi phí lượng cho cơng ty cải thiện môi trường làm việc cho người công nhân 4.9.3 Bảng phân tích chi phí – lợi ích Bảng 4.32: Tóm tắt hội TKNL cho hệ thống máy ép đế Giải pháp Củi trấu tiết kiệm (kg/năm) Bọc cách nhiệt mặt 204,065 trước máy ép đế Tiết kiệm ước tính (103 VND/năm) 627,296 Đầu tư ước tính (103VND) 84,065 Thời gian hoàn vốn (năm) Giảm thải CO2 (kg/năm) 0.13 4,081 Bảng 4.33: Bọc bảo ôn cho mặt trước trạm ép máy ép đế giày Phân tích chi phí - lợi ích giải pháp Bọc bảo ôn cho mặt trước trạm ép máy ép đế giày Cơ sở tính tốn: Bảo ơn bề mặt nóng nhằm giảm tổn thất nhiệt * Tổn thất nhiệt xạ đối lưu = Số liệu thực nghiệm tra theo chênh lệch nhiệt độ bề mặt nóng nhiệt độ mơi trường * Tổng tổn thất nhiệt = Tổn thất nhiệt xạ đối lưu * Diện tích bề mặt nóng * Năng lượng tiết kiệm = Tổng tổn thất trước bảo ôn - Tổng tổn thất sau bảo ôn 90 * Nhiên liệu tiết kiệm = Năng lượng tiết kiệm / Nhiệt trị nhiên liệu * Chi phí tiết kiệm = Nhiên liệu tiết kiệm * Đơn giá nhiên liệu * Mật độ dòng nhiệt = Tổng tổn thất nhiệt / Diện tích * Bề dày vật liệu cách nhiệt = Hệ số dẫn nhiệt vật liệu cách nhiệt * Chênh lệch nhiệt độ bề mặt nóng trước sau bảo ơn / Mật độ dòng nhiệt Hệ thống hữu (Củi trấu) Ký Đơn vị Giá trị hiệu Cơng thức tính C 130.00 (1) Đo đạc C 34.00 (2) Đo đạc kcal/m2.h 1,319 (3) Thực nghiệm m2 86.00 (4) Đo đạc kj/ngày 11,378,332 (5) =(3)*4.18*24*(4) kgCO2/kg 0.020 (6) Thông số nhiên liệu C 50.00 (7) Mong muốn kcal/m2.h 78 (8) Thực nghiệm kj/ngày 669,969 (9) =(8)*4.18*24*(4) Nhiệt độ bề mặt nóng Nhiệt độ môi trường Tổn thất nhiệt xạ đối lưu Diện tích bề mặt nóng Tổng tổn thất nhiệt Phát thải CO2 nhiên liệu Sau cải tạo (Bơng thủy tinh) Nhiệt độ bề mặt nóng Tổn thất nhiệt xạ đối lưu Tổng tổn thất nhiệt Hệ số dẫn nhiệt vật liệu cách nhiệt Mật độ dịng nhiệt Thơng số vật liệu cách λ (W/m.oC) W/m 0.055 90 (10) (11) =1000*(9)/[(4)*24*3600] Bề dày vật liệu cách nhiệt nhiệt =1000*(10)*[(1)mm 49 (12) (7)]/(11) kj/ngày 10,708,363 (13) =(5)-(9) Nhiệt trị nhiên liệu kj/kg 15,900 (14) Thông số nhiên liệu Nhiên liệu tiết kiệm kg/ngày 673 (15) =(13)/(14) Đơn giá nhiên liệu 1000VND/kg 3.07 (16) Số liệu thực tế Năng lượng tiết kiệm 91 Chi phí tiết kiệm Thời gian vận hành Tuổi thọ thiết bị 1000VND/ngày 2,070 (17) =(15)*(16) ngày/năm 303 (18) Số liệu thực tế năm (19) Tham khảo (20) Tham khảo Chi phí lý Thiết bị cũ 1000VND Chi phí mua Thiết bị 1000VND 73,100 (21) Tham khảo Chi phí thi cơng 1000VND 10,965 (22) Tham khảo Lãi suất ngân hàng % 15% (23) Tham khảo Nhiên liệu tiết kiệm kg/năm 204,065 (24) =(15)*(18) 1000VND/năm 627,296 (25) =(17)*(18) 1000VND 84,065 (26) =-(20)+(21)+(22) năm 0.13 (27) =(26)/(25) IRR % 746% (28) Hàm IRR NPV 1000VND 961,404 (29) Hàm NPV Giảm phát thải CO2 kgCO2/năm 4,081 (30) =(6)*(24) Chi phí tiết kiệm Chi phí đầu tư Thời gian hồn vốn 92 CHƯƠNG : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Với kết khảo sát Công ty, nhóm kiểm tốn đề xuất giải pháp tiết kiệm lượng sau: Bảng 5.1: Tổng hợp giải pháp tiết kiệm lượng TT Giải pháp Thay đèn T8 1.2m ballast hiệu suất thấp đèn Led tube 1.2m -18W Thay đèn T8 0.6m ballast hiệu suất thấp đèn Led tube 0.6m -9W Sử dụng đèn LED 100W thay cho đèn cao áp thủy ngân 250W Tắt đèn Compact 110W Xưởng C,G vào ban ngày Lắp biến tần cho máy nén khí (22kW) xưởng Bộ gia cơng (FVA) Lắp biến tần cho máy nén khí 2014 (37kW) xưởng C (FVA) Khắc phục rị rỉ khí nén xưởng Bộ gia công (FVA) Lắp biến tần cho 10 quạt hút bụi Xưởng C (45kW) Lắp biến tần cho quạt hút bụi Xưởng C (30kW) 10 Lắp biến tần cho quạt hút bụi Xưởng I (30kW) 11 Kiểm sốt hệ số khơng khí thừa Bọc bảo ôn cho van 12 đường ống dẫn dầu tải nhiệt Tiết kiệm Tiết kiệm Dự kiến Thời gian Giảm thải lượng chi phí (103 đầu tư (103 hoàn vốn CO2 Điện Củi trấu VND/năm) VND) (năm) (kg/năm) (kWh/năm) (kg/năm) 67,193 99,244 159,390 1.6 37,648 20,362 30,074 62,100 2.1 11,409 53,522 79,052 230,000 2.9 29,988 25,064 37,020 0 14,043 12,957 19,138 48,549 2.5 7,260 15,974 23,593 81,650 3.5 8,950 15,612 23,059 11,500 0.5 8,748 221,796 327,593 993,041 3.0 124,272 111,785 165,107 397,216 2.4 62,633 58,554 86,484 198,608 2.3 32,808 291,727 896,769 115,000 0.1 5,835 18,634 57,282 48,875 0.9 373 93 13 Lắp biến tần cho bơm nước lạnh 14 Lắp biến tần cho bơm nước giải nhiệt Thay gia nhiệt điện trở 15 gia nhiệt điện từ cho máy tạo hạt 1,2 Thay gia nhiệt điện trở gia nhiệt điện từ cho 16 máy ép đế xoay tròn IP nhỏ, IP lớn Tận dụng nhiệt khói thải 17 thay điện trở gia nhiệt cho nước máy rửa đế 18 Bọc cách nhiệt mặt trước máy ép đế Tổng cộng 17,668 26,095 33,101 1.3 9,899 19,121 28,242 33,101 1.2 10,713 9,599 14,178 42,998 3.0 5,378 21,641 31,964 100,328 3.1 12,126 340,239 502,533 429,975 0.9 190,636 204,065 627,296 84,065 0.1 4,081 514,426 3,074,723 3,069,497 1.0 576,800 1,011,087 Với giải pháp đưa đây, Cơng ty tiết kiệm 1,011,087 kWh/năm, tức 4.8% điện sử dụng năm 2014; Củi trấu tiết kiệm 514,426 kg/năm, tương đương 3.4% củi trấu sử dụng năm 2014 Tổng chi phí tiết kiệm 3,028,538,000 VND/năm Giảm phát thải môi trường 576,800kg CO2/năm * Các giải pháp tập trung hệ thống thiết bị sau: - Thiết bị chiếu sáng - Máy nén khí - Quạt hút bụi - Lị dầu tải nhiệt - Điều hịa khơng khí - Máy ép đế xoay tròn IP nhỏ, IP lớn - Máy tạo hạt - Máy rửa đế - Máy ép đế 94 5.2 Kiến nghị Nhóm kiểm tốn lượng đề xuất Công ty nên lập kế hoạch thực giải pháp theo thứ tự ưu tiên: - Nhóm giải pháp đơn giản, đầu tư thấp: + Sử dụng đèn Led + Bảo ơn - Nhóm giải pháp phức tạp, đầu tư cao: + Lắp biến tần cho máy nén khí + Lắp biến tần cho máy hút bụi + Lắp biến tần cho bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt + Kiểm sốt hệ số khơng khí thừa + Thay gia nhiệt điện trở gia nhiệt điện từ + Tận dụng nhiệt khói thải thay điện trở gia nhiệt cho nước máy rửa đế * Để thực giải pháp có chi phí đầu tư cao hay phức tạp, Cơng ty phối hợp với bên liên quan gồm: - Về mặt kỹ thuật: + Trung tâm tiết kiệm lượng Tp.HCM hỗ trợ Công ty công tác đánh giá kết tiết kiệm lượng cho giải pháp + Các nhà cung cấp thiết bị điện: chiếu sáng, động cơ, biến tần,…ở Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương… - Về mặt tài chính: Có thể phối hợp tổ chức tài cho vay đầu tư giải pháp tiết kiệm lượng ngân hàng Viettinbank, Công ty ESCO * Tuy nhiên, q trình thực hiện, Cơng ty cần lưu ý số khó khăn xảy trình triển khai như: - Lựa chọn nhà cung cấp thiết bị đáng tin cậy - Cần làm báo cáo đầu tư cho giải pháp đầu tư lớn Ngồi ra, để trì hiệu hoạt động tiết kiệm lượng, Công ty nên thành lập hệ thống quản lý lượng 95 5.3 Quản lý lượng tiêu thụ 5.3.1 Hiện trạng Việc đánh giá, phân tích nguyên nhân phương hướng khắc phục tổn thất lượng gặp nhiều khó khăn, hiệu khơng cao Ý thức trách nhiệm tiết kiệm lượng công nhân viên cịn mang tính tự phát Với hệ thống quản lý lượng tốt, Cơng ty tiết giảm thêm phần lượng tiêu thụ Để góp phần tăng cường việc quản lý lượng Công ty thời gian tới, phần chúng tơi xin đề xuất mơ hình số giải pháp quản lý lượng 5.3.2 Biện pháp đề xuất Hệ thống Quản lý lượng khoa học cần phải bao gồm đầy đủ vấn đề sau: a Lợi ích hệ thống quản lý lượng - Cho phép quản lý chi phí lượng cách có hệ thống nhằm đạt tiết kiệm chi phí lượng, giảm giá thành sản phẩm - Giảm chi phí vận hành bảo trì - Tăng nhận thức nhân viên việc sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, giảm lãng phí - Nâng cao kiến thức lãnh đạo nhân viên quản lý lượng - Có kế hoạch mục tiêu sử dụng lượng - Có hệ thống thủ tục quan sát kiểm tra vấn đề sử dụng lượng - Có hệ thống báo cáo tình hình lượng cho cấp liên quan - Áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 50001, hỗ trợ hệ thống quản lý chất lượng khác ISO 9001, 14001, TQM,v.v b Thành lập Ban quản lý lượng *Chức nhiệm vụ ban QLNL: - Đánh giá trạng sử dụng lượng QLNL Cơng ty - Phân tích điểm mạnh điểm yếu hoạt động QLNL Công ty 96 - Chuẩn bị sách lượng - Xác định khu vực lượng (hay gọi khu vực sử dụng lượng) Công ty - Thiết lập phê duyệt tất quy trình QLNL, công cụ để QLNL - Phê duyệt suất tiêu hao lượng cho tồn Cơng ty - Phối hợp tổ chức phổ biến hoạt động TKNL cho tất CBCNV Công ty biết - Chuẩn bị phê duyệt kế hoạch mục tiêu TKNL toàn Công ty - Giám sát việc thực QLNL - Hỗ trợ thực QLNL giải pháp TKNL - Phê duyệt tiêu đánh giá việc thực - Thường xuyên xem xét lại để đánh giá việc thực QLNL - Xem xét lại điểu chỉnh sách lượng, kế hoạch mục tiêu TKNL *Cấu trúc đề nghị Ban QLNL: - Trưởng ban - Thư ký - Nhân viên kỹ thuật - Nhân viên hành *Tiểu ban lượng: - Xác định dựa kết hợp khu vực chức hệ thống lượng c Theo dõi lượng tiêu thụ - Công ty cần lắp đặt thiết bị đo đếm lượng tiêu thụ (điện, nước, v.v ) khu vực sử dụng lượng nhằm thống kê, theo dõi suất tiêu hao lượng đơn vị sản phẩm - Xác định mức tiêu hao lượng chuẩn, so sánh, phân tích, đánh giá hiệu sử dụng lượng khu vực tồn doanh nghiệp để có giải pháp cải tiến kịp thời suất tiêu hao lượng tăng lên cao mức chuẩn 97 Cán QLNL Hệ thống QLNL Thành lập khung sách NL Thiết lập cam kết Điều khiển Thiết lập mục đích mục tiêu tiết kiệm NL giám Lập kế hoạch thực sát Thực đánh giá hệ thống Hình 5.1 : Sơ đồ hệ thống quản lý lượng Liên tục cải tiến Phát triến bền vững Tăng lợi nhuận 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Thế Bảo (2006), Bảo toàn lượng sử dụng hợp lý, tiết kiệm hiệu công nghiệp, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật [2] Nguyễn Xuân Phú (2002), Sử dụng hợp lý tiết kiệm hiệu điện sản xuất sinh hoạt, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật [3] Trần Ngọc Sơn (2010), Nghiên cứu giải pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu cho công ty cổ phần gỗ MDF GERUC0 Quảng Trị, Luận văn thạc sĩ kỹ thuật – Mã số 60.52.50 – ĐH Đà Nẵng, Việt Nam [4] Lê Kim Hùng, Trần Vinh Tịnh, Võ Khắc Hoàng, Nguyễn Quang Tuấn (2007), Chuyên đề quản lí nhu cầu lượng, Đại học Đà Nẵng [5] http://www.ecc-hcm.gov.vn/ Trung tâm tiết kiệm lượng thành phố Hồ Chí Minh [6] Trần Đình Long (1999), Quy hoạch phát triển lượng điện lực, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật [7] Nguyễn Xuân Nguyên (2004), Tiết kiệm tái sử dụng lượng sản xuất, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội [8] Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật sử dụng lượng tiết kiệm hiệu [9] Nguyễn Bá Tý (2010), Các giải pháp sử dụng lượng hiệu động không đồng bộ, Luận văn thạc sĩ kỹ thuật – Mã số 60.52.50 – ĐH Đà Nẵng, Việt Nam [10] Đinh Văn Thuận Võ Đình Chính (2008) Hệ thống máy thiết bị lạnh Nhà xuất Nhà xuất Khoa học kỹ thuật [11] Hồng Đình Tín (2007) Truyền nhiệt tính tốn thiết bị trao đổi nhiệt Nhà xuất Khoa học kỹ thuật [12] Hồng Đình Tín Bùi Hải (2004) Bài tập nhiệt động học kỹ thuật truyền nhiệt Nhà xuất Đại học Quốc gia TpHCM 99 [13] Lê Văn Doanh cộng (2008) Kỹ thuật chiếu sáng - Chiếu sáng tiện nghi hiệu lượng Nhà xuất Nhà xuất Khoa học kỹ thuật [14] Lê Chí Hiệp (2001) Kỹ thuật điều hịa khơng khí Nhà xuất khoa học kỹ thuật [15] Phạm Lê Dzần Nguyễn Công Hân (2009) Cơng nghệ lị mạng nhiệt Nhà xuất Khoa học kỹ thuật [16] Trung tâm sản xuất Việt Nam (2011) Tài liệu hướng dẫn sản xuất ngành sản xuất giày [17] Tập đồn tài quốc tế IFC Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TpHCM (2009) Tài liệu tiết kiệm lượng dành cho kỹ thuật viên [18] Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TpHCM (2004) Quản lý tiết kiệm lượng Nhà xuất Đại học Quốc gia TpHCM Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TpHCM Các báo cáo kiểm toán lượng ... Tên đề tài: NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO CÔNG TY TNHH FREEWELL (VN) II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu tổng quan tình hình tiết kiệm lượng - Quy trình sản xuất. .. tơi nghiên cứu đề tài ? ?Các giải pháp sử dụng lượng điện tiết kiệm hiệu cho CÔNG TY TNHH FREEWELL (VN) tiết kiệm lượng điện mà cịn tiết kiệm chi phí sản xuất, giúp tăng suất, nâng cao chất lượng. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGƠ ĐÌNH CƯỜNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO CÔNG TY TNHH FREEWELL (VN) LUẬN VĂN THẠC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho Công ty TNHH Freewell (VN), Tài liệu Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho Công ty TNHH Freewell (VN)