0

Thực trạng và giải pháp nhằm xây dựng nông thôn mới tại xã phấn mễ, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên, giai đoạn 2016 2020

63 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG Tên đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ PHẤN MỄ - HUYỆN PHÚ LƯƠNG - TỈNH THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Định hướng đề tài: Hướng nghiên cứu Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Khoa: Kinh tế & PTNN Khóa học: 2015-2019 Thái nguyên, năm 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG Tên đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ PHẤN MỄ - HUYỆN PHÚ LƯƠNG - TỈNH THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Định hướng đề tài: Hướng nghiên cứu Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Khoa: Kinh tế & PTNN Khóa học: 2015-2019 Giảng viên hướng dẫn: TS Hồ Lương Xinh Thái nguyên, năm 2020 i LỜI CẢM ƠN Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Kinh Tế & Phá Triển Nông Thôn trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, sau hoàn thành trường em tiến hành thực tập tốt nghiệp Phịng Nơng nghiệp Huyện Phú Lương - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên với đề tài: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ PHẤN MỄ HUYỆN PHÚ LƯƠNG - TỈNH THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025’’ Khóa luận hoàn thành nhờ hướng dẫn, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện Thầy, Cô, cá nhân quan nhà trường Em xin chân thành cảm ơn trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên nơi đào tạo, giảng dạy giúp đỡ em suốt trình học tập nghiên cứu trường Có kết lời em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cô giáo TS Hồ Lương Xinh giảng viên khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn, giáo viên hướng dẫn em q trình thực tập Cơ bảo hướng dẫn tận tình cho em kiến thức lý thuyết thực tế kỹ viết bài, cho em thiếu sót sai lầm mình, để em hồn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với kết tốt Cô động viên theo dõi sát trình thực tập người truyền động lực cho em Do kiến thức hạn hẹp nên trình thực đề tài em gặp khơng khó khăn, khó tránh khỏi sai sót, mong Thầy, Cô bỏ qua giúp em hoàn thiện cho em Một lần em xin chân thành cảm ơn ! Thái nguyên, tháng 04 năm 2020 Sinh viên Nguyễn Đình Dương ii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Ý nghĩa Từ viết tắt NTM Nông thôn XDNTM Xây dựng nông thôn BT THPT Bổ túc phổ thông TCCN Trung cấp chuyên nghiệp PCGD,XMC Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ HTX Hợp tác xã GTVT Giao thông vận tải VH TT DL Văn hóa thể thao du lịch iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Các khái niệm nông thôn 2.1.2 Các vấn đề nông thôn 2.1.3 Mơ hình nơng thơn 2.1.4 Tiêu chí nơng thơn 2.1.5 Tiêu chí nông thôn kiểu mẫu 11 2.1.6 Các xây dựng nông thôn 13 2.2 Cơ sở thực tiễn 14 2.2.1 Kinh nghiệm xây dựng mơ hình nơng thơn giới 14 2.2.2 Mơ hình nơng thơn Việt Nam 17 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 28 iv 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 28 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 28 3.2 Nội dung nghiên cứu 28 3.3 Các phương pháp nghiên cứu 28 3.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 28 3.3.2 Phương pháp xử lý thông tin 30 3.3.3 Phương pháp so sánh 30 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Điều kiện tự nhiên, tự nhiên – xã hội địa bàn nghiên cứu 31 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 4.1.2 Điều kiện kinh tế-xã hội 34 4.2 Thực trạng nông thơn xã Phấn Mễ theo 19 tiêu chí nơng thôn 37 4.3 Thực trạng nông thôn xã Phấn Mễ theo tiêu chí nơng thơn kiểu mẫu 37 4.3.2 Tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hóa: 39 4.3.3 Tiêu chí Mơi trường 41 4.4 Đánh giá thực trạng chung vấn đề xã Phấn Mễ 44 4.4.1 Phân tích SWOT thuận lợi, khó khăn, hội thách thức địa bàn xã Phấn Mễ 44 4.4.2 Tổng hợp kết so sánh trạng xã Phấn Mễ với tiêu chí quốc gia NTM 45 4.4.3 Tổng hợp kết so sánh trạng xã Phấn Mễ với tiêu chí quốc gia NTM kiểu mẫu 46 4.5 Các giải pháp thực chương trình nơng thơn bền vững nâng cao tiêu chí đạt địa bàn xã Phấn Mễ đến năm 2025 46 4.5.1 Nguyên tắc thực 46 v 4.5.2 Một số giải pháp cụ thể để thực tiêu chí xây dựng chương trình NTM bền vững nâng cao chất lượng tiêu chí đạt xã Phấn Mễ 47 Phần GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ .52 5.1 Giải pháp 52 5.2 Kiến nghị 53 5.2.1 Đối với Nhà nước, cấp Đảng ủy 53 5.2.2 Đối với Uỷ ban nhân dân xã Phấn Mễ 54 5.2.3 Đối với người dân 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất xã Phấn Mễ năm 2019 32 Bảng 4.2: Thực trạng phát triển kinh tế xã Phấn mễ năm 2019 34 Bảng 4.3: Tình hình dân số xã Phấn Mễ năm 2019 35 Bảng 4.4: Tình hình lao động xã Phấn Mễ, năm 2019 36 Bảng 4.5 Tiêu chí Sản xuất - Thu nhập- Hộ nghèo theo tiêu chí nơng thơn kiểu mẫu năm 2019 37 Bảng 4.6 Tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hóa theo tiêu chí nông thôn kiểu mẫu xã Phấn Mễ 2019 39 Bảng 4.7Tiêu chí Mơi trường theo tiêu chí nơng thơn kiểu mẫu xã Phấn Mễ 2019 41 Bảng 4.8 Tiêu chí An ninh trật tự - Hành cơng theo tiêu chí nơng thơn kiểu mẫu xã Phấn Mễ 2019 43 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Chương trình xây dựng nơng thơn (XDNTM) nội dung, nhiệm vụ quan trọng để triển khai thực Nghị số 26-NQ/TW, Nghị tồn diện phát triển nơng nghiệp, nơng dân, nông thôn từ trước tới Công tác xây dựng nơng thơn coi nhiệm vụ trị trọng tâm, thường xuyên; chủ trương XDNTM chủ trương quan trọng, đắn, hợp lòng dân, nhân dân đồng tình ủng hộ Ngay năm đầu triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM nhanh chóng trở thành phong trào nước Thái Nguyên tỉnh vùng núi thuộc Đông Bắc Bộ có địa bàn rộng, nơi sinh sống nhiều dân tộc Trong nhiều năm thực mô hình nơng thơn đạt nhiều thành tựu định Để trì tăng trưởng kinh tế bền vững thực tiến bộ, công xã hội bảo vệ môi trường sinh thái; quản lý sử dụng hiệu tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm người dân phát huy tiềm năng, tham gia thụ hưởng bình đẳng thành phát triển; xây dựng xã hội hịa bình, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh bền vững mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 tỉnh Thái Nguyên Do việc xây dựng nông thôn bền vững, hồn thành tiêu tiêu chí nâng cao cần thiết Cùng với địa phương khác nước, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên sớm tổ chức triển khai thực Chương trình Sau thời gian, Chương trình nhanh chóng vào sống, trở thành phong trào chung hệ thống trị địa bàn, tầng lớp nhân dân quan tâm, ủng hộ tích cực triển khai Xây dựng mơ hình nơng thơn cấp xã phát triển theo quy hoạch găn nông nghiệp với phát triển nhanh tiểu thủ công nghiệp dịch vụ bền vững Kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần dân cư nông thôn cải thiện, hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển, sắc văn hóa dân tộc đc bảo tồn phát huy, mơi trường sinh thái nông thôn xanh - - đẹp, chất lượng, hệ thống trị sở nâng cao Xuất phát từ thực trạng em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng giải pháp nhằm xây dựng nông thôn xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020 ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng nông thôn địa bàn xã Phấn Mễ-huyện Phú Lương-tỉnh Thái Nguyên, đưa giải pháp xây dựng nơng thơn cho xã, hồn thiện nâng cao chất lượng nhóm tiêu chí tiêu chí nâng cao Trong giai đoạn hồn thành tiêu chí tiến tới xã nơng thơn kiểu mẫu 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Đánh giá thực trạng địa bàn xã Phấn Mễ theo tiêu chí quốc gia nông thôn Đưa thuận lợi, khó khăn yếu tố ảnh hưởng đến thực nông thôn bền vững nâng cao tiêu chí nơng thơn xã Phấn Mễ - huyện Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên Đưa giải pháp nhằm thực thành cơng tiêu chí đưa xã Phấn-Mễ-Phú Lương-Thái Nguyên trở thành xã nông thôn kiểu mẫu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu Đây hội tốt cho sinh viên thực hành khảo sát thực tế, áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, có hội gặp gỡ, học tập, trao đổi kiến 41 4.3.3 Tiêu chí Mơi trường Bảng 4.7Tiêu chí Mơi trường theo tiêu chí nơng thơn kiểu mẫu xã Phấn Mễ 2019 TT Nội dung tiêu chí Đánh giá theo QĐ 691 Đạt Chưa đạt Tỷ lệ chất thải rắn thu gom xử lý theo quy định đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ rác thải x sinh hoạt phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên; Có từ 60% trở lên số tuyến đường xã, thơn, bản, ấp có rãnh nước trồng bóng mát x trồng hoa, cảnh tồn tuyến; Có mơ hình bảo vệ mơi trường (hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ, đội, nhóm tham gia thực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm khu vực công cộng; câu lạc bộ, x đội tuyên truyền bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút tham gia cộng đồng; Có từ 90% trở lên số hộ chăn ni có chuồng trại chăn ni đảm bảo vệ sinh môi trường; x 100% sở sản xuất, kinh doanh địa bàn thực xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn đảm bảo bền vững x 42 - Năm 2016, UBND xã phối hợp với công ty nước Thái Nguyên thực dự án nhà máy cung cấp nước đến hộ gia đình địa bàn xã, gồm xóm Mỹ Khánh, Bò 1, Bò 2, Bún 1, Bún số xóm khác Hiện cơng ty nước dang hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào hoạt động - Trên địa bàn xã có sở sản xuất kinh doanh có phát sinh chất thải gồm loại hình chủ yếu như: chăn ni gia súc, gia cầm, chế biến gỗ Các sở ký cam kết thực bảo vệ môi trường trình hoạt động Tập trung vận động nhân dân trồng xanh hộ xây dựng cảnh quan môi trường, hàng rào, vệ sinh theo hướng xanh, sạch, đẹp; khơng có hoạt động gây suy giảm mơi trường 100% hộ ký cam kết đảm bảo môi trường Thực phong trào làm đường làng ngõ xóm, tháng 01 lần ngành đồn thể xóm, tồn thể nhân dân xóm tổ chức qt dọn đường làng, khu trung tâm, khơi thông cống rãnh, phát quang hành lang để đảm bảo vệ sinh môi trường Toàn xã xây dựng 109 bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật khu sản xuất, tuyên truyền nhân dân tự giác chấp hành việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật vào nơi quy định để xử lý - Xã có 01 nghĩa trang liệt sỹ 24 nghĩa trang nhân dân Trong đó, 22 nghĩa trang ban hành quy chế quản lý nghĩa trang để nhân dân thực Có 02 nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch Tỷ lệ hộ gia đình có nhà vệ sinh, nhà tắm đạt tiêu chuẩn theo quy định đạt 90,15% 100% số hộ đăng ký không đổ rác bừa bãi, tự phân loại rác thải Số hộ thực theo qui định 70% 43 4.3.4 Tiêu chí An ninh trật tự - Hành cơng Bảng 4.8 Tiêu chí An ninh trật tự - Hành cơng theo tiêu chí nơng thơn kiểu mẫu xã Phấn Mễ 2019 TT Nội dung tiêu chí Đánh giá theo QĐ 691 Đạt Chưa đạt Trong 03 năm liên tục trước năm xét, công nhận xã nông thôn kiểu mẫu, địa bàn xã: khơng có khiếu kiện đơng người trái pháp luật; khơng có cơng dân thường trú xã phạm tội; tệ nạn xã hội kiềm x chế, giảm; Công khai minh bạch, đầy đủ thủ tục hành chính, giải thủ tục hành cho tổ chức, cơng dân đảm bảo có hiệu quả; có mơ hình điển hình cải cách thủ tục hành hoạt động hiệu x Tình hình an ninh, trị, trật tự an tồn xã hội địa bàn ổn định giữ vững, quản lý tốt người bàn giao địa phương, xây dựng kế hoạch tổ chức cho người nghiện trung tâm cai nghiện theo kế hoạch Hàng năm, Đảng ủy xây dựng Nghị quyết, UBND có kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời tổ chức triển khai thực có hiệu chủ trương, biện pháp đảm bảo an ninh trị, trật tự an tồn xã hội tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” - Xã khơng có tổ chức, cá nhân hoạt động chống đảng, quyền, phá hoại mục tiêu kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng; truyền đạo trái pháp luật, khiếu kiện đơng người kéo dài - Xã khơng có tụ điểm phức tạp trật tự xã hội không phát sinh thêm người mắc tệ nạn xã hội địa bàn - Năm 2019 xét theo thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng năm 2012 Công An Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn an ninh trật tự” qua xét duyệt xã có 20/22 xóm cơng nhận đạt tiêu chuẩn an tồn an ninh, trật tự đạt 90,9% Có 02 quan 06 nhà trường công nhận đạt tiêu chuẩn an ninh trật tự, đạt 100% Hàng năm công an xã đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến trở lên 44 4.4 Đánh giá thực trạng chung vấn đề xã Phấn Mễ 4.4.1 Phân tích SWOT thuận lợi, khó khăn, hội thách thức địa bàn xã Phấn Mễ Điểm mạnh(S) Điểm yếu(W) • Người dân có kinh nghiệm sản xuất, • Một phận nhân dân đời đồn kết xây dựng NTM sống cịn khó khăn ảnh hưởng • Xã hồn thành tiêu chí nơng đến đóng góp xây dựng NTM • Thu nhập bình qn chưa đồng thơn • Diện tích đất đai rộng lớn, có tài ngun khống sản than đá có giá trị cao • Một số cán xóm nhân • Nguồn lao động dồi dân chưa chủ động việc • Hệ thống truyền xã triển thực nông thơn khai lắp đặt tất xóm tạo thuận lợi • Các thành viên phụ trách xóm cho công tác tuyên truyền xây dựng NTM kiêm nhiệm, chưa thường tuyền tải thông tin đến tầng xuyên sâu sát sở lớp nhân dân • Cơ hội(O) • Thách thức(T) • Được quan tâm lãnh đạo cấp • Sản xuất kinh tế phát triển dẫn quyền, quan ban ngành cấp đến nhiều vấn đề môi trường, • Các HTX hoạt động hiệu tệ nạn trộm cướp ngày mở rộng quy mơ, phát triển • Q trình thị hóa nông thôn kinh tế hợp tác, hợp tác xã hình diễn ngày nhanh thức tố chức sản xuất phù hợp, hiệu quả; • Người dân thiếu việc làm lúc đẩy mạnh thực liên kết, hợp tác sản nông nhàn xuất tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, phát triển nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao • Thị trường cho sản phẩm nông nghiệp mở rộng 45 Qua bảng phân tích ta thấy xã Phấn Mễ có nhiều hội tồn nhiều thách thức Chính quyền nhân dân xã cần biết nắm bắt, đưa sách hợp lí để tận dụng hội điểm mạnh để phát triển kinh tế, nâng cao mặt đời sống tinh thần vật chất cho người dân địa bàn xã Bên cạnh cần có sách để giải khắc phục thách thức tồn thách thức tương lại 4.4.2 Tổng hợp kết so sánh trạng xã Phấn Mễ với tiêu chí quốc gia NTM 4.4.2.1 Các tiêu chí đạt Xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nhiên cịn tiêu chí đạt với mức độ thấp: • Tiêu chí - Quy hoạch (tiêu chí đạt với mức độ thấp) • Tiêu chí - Giao thơng • Tiêu chí - Thuỷ lợi • Tiêu chí - Điện • Tiêu chí - Trường học • Tiêu chí - Cơ sở vật chất văn hố (tiêu chí đạt với mức độ thấp) • Tiêu chí - Chợ • Tiêu chí - Bưu điện • Tiêu chí - Nhà dân cư nơng thơn • Tiêu chí 10 - Thu nhập • Tiêu chí 11 - Hộ nghèo • Tiêu chí 12 - Lao động có việc làm • Tiêu chí 13 - Hình thức tổ chức sản xuất • Tiêu chí 14 - Giáo dục đào tạo • Tiêu chí 15 - Y tế • Tiêu chí 16 - Văn hố • Tiêu chí 17 - Mơi trường 46 • Tiêu chí 18 - Hệ thống tổ chức trị xã hội • Tiêu chí 19 - An ninh, trật tự xã hội 4.4.2.2 Các tiêu chí chưa đạt Khơng có tiêu chí chưa đạt 4.4.3 Tổng hợp kết so sánh trạng xã Phấn Mễ với tiêu chí quốc gia NTM kiểu mẫu 4.4.1.1 Các tiêu chí đạt  Hộ nghèo  Thu nhập  Giáo dục  Văn hóa 4.4.1.2 Các tiêu chí chưa đạt  Y tế  Môi  An trường ninh trật tự - Hành cơng: 4.5 Các giải pháp thực chương trình nông thôn bền vững nâng cao tiêu chí đạt địa bàn xã Phấn Mễ đến năm 2025 4.5.1 Nguyên tắc thực Một: Các nội dung, hoạt động Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn phải hướng tới mục tiêu thực 19 tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ (sau gọi Bộ tiêu chí quốc gia NTM) Hai: Phát huy vai trò chủ thể cộng đồng dân cư địa phương chính, Nhà nước đóng vai trị định hướng, ban hành tiêu chí, quy chuẩn, sách, chế hỗ trợ, đào tạo cán hướng dẫn thực Các hoạt động cụ thể cộng đồng người dân thôn, xã bàn bạc dân chủ để định tổ chức thực 47 Ba: Kế thừa lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, chương trình, dự án khác dang triển khai địa bàn nông thôn Bốn: Thực Chương trình xây dựng nơng thơn phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội địa phương, có quy hoạch chế đảm bảo thực quy hoạch xây dựng nông thơn cấp có thẩm quyền phê duyệt Năm: Công khai, minh bạch quản lý, sử dụng nguồn lực; tăng cường phân cấp, trao quyền cho cấp xã quản lý tổ chức thực cơng trình, dự án Chương tŕnh xây dựng nơng thôn mới; phát huy vai tṛ làm chủ người dân cộng đồng, thực dân chủ sở trình lập kế hoạch, tổ chức thực giám sát, đánh giá Sáu: Xây dựng nông thôn nhiệm vụ hệ thống trị tồn xã hội; cấp uỷ đảng, quyền đóng vai trị đạo, điều hành q trình xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch tổ chức thực Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị, xã hội vận động tầng lớp nhân dân phát huy vai trị chủ thể xây dựng nơng thôn 4.5.2 Một số giải pháp cụ thể để thực tiêu chí xây dựng chương trình NTM bền vững nâng cao chất lượng tiêu chí đạt xã Phấn Mễ 4.6.2.1 Xây dựng quy hoạch -Giải phát quy hoạch sử dụng đất hạ tầng thiết yếu cho phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa, cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp dịch vụ Vận động người dân tiến hành dồn điền, đổi đất sản xuất, để tạo diện tích đất tập chung cho hộ tham gia sản xuất cánh đồng quy hoạch với phương châm hộ gia đình tự bàn bạc thống nhất, quyền tạo điều kiện làm thủ tục 48 -Nâng cao vai trị khuyến nơng, khoa học, cơng nghệ, chuyển giao tiến kĩ thuật Cách thức tuyên truyền nhân rộng mơ hình khuyến nơng; kĩ thuật ni trồng; chăm sóc giống, thức ăn, canh tác, bảo vệ thực vật, thú y -Phát triển nguồn giống, thuốc bảo vệ thự vật thuốc thú y -Xây dựng cơng trình sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất quy mô vừa nhỏ -Xây dựng dịch vụ cộng đồng tiếp thị nông sản vật tư nông nghiệp -Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hộ-môi trường theo chuẩn mới: Cần tiến hành nâng cấp, cai tạo làm mạng lưới giao thông, điện, trường học cấp, trạm xá, trung tâm văn hóa; thể thao, nhà văn hóa, bưu điện, hệ thống thơng tin liên lạc, nghĩa trang, bãi xử lý rác, hệ thống cung cấp nước sạch, hệ thống nước thải Cơng tác tập huấn, tuyên truyền: - Tăng cường phổ biến, tuyên truyền nhiều hình thức đa dạng phong phú, dễ hiểu, mục tiêu làm cho người dân xóm xã hiểu rõ chủ trương, sách Đảng, nhà nước, tỉnh, huyện, trách nhiệm người dân xây dựng nông thôn giai đoạn 2020 - 2025, thống nhận thức cách làm, đồng thời công khai chế, sách hỗ trợ nhà nước, công việc địa phương nhân dân cần phải thực Đặc biệt, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu phong trào“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoa“ gắn với xây dựng nông thôn Đẩy mạnh thực phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới“ theo đạo, hướng dẫn cấp ngành 4.5.2.2 Xây dựng sở hạ tầng kinh tế-xã hội -Tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, hoạt động dịch vụ làng nghề; Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục triển khai nâng cao hiệu mơ hình cánh đồng giống đẩy mạnh thực chương trình giống vật nuôi, 49 trồng, khuyến nông, phát triển chăn nuôi ni trồng thủy sản theo mơ hình hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động - Phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh; hồn thiện cơng trình thủy lợi, giao thông thiết yếu, vùng sản xuất công nghiệp ; phát triển trang trại chăn ni theo hướng cơng nghiệp, an tồn sinh học Đẩy mạnh đổi phát triển hình thức tổ chức sản xuất nơng thơn, nâng cao lực hoạt động HTX, tổ hợp tác 4.5.2.3.Văn hóa, xã hội, mơi trường: - Hồn thiện thiết chế văn hóa nơng thơn, quan tâm đầu tư sở vật chất phát triển văn hóa, thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa“, trọng tâm xây dựng gia đình văn hóa, xóm văn hóa, khu dân cư văn hóa Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực phong trào chỉnh trang vườn tược, nhà cửa gọn gàng, xanh - - đẹp, nâng cao chất lượng sống gia đình - Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - Hoàn thiện đưa vào sử dụng khu thu gom rác thải khu dân cư, tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu mơ hình đồn thể tham gia trực tiếp tự quản môi trường, đảm bảo vệ sinh mơi trường nơng thơn • NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN -Tổ chức kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo, BQL máy giúp việc Chương trình xây dựng nơng thơn Cần có lãnh đạo, đạo liệt cấp Ủy đảng, quyền, huy động tham gia hệ thống trị người dân, có cách làm sáng tạo Phải xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ việc dân làm, việc Nhà nước hỗ trợ, việc Nhà nước làm; công tác phối hợp, điều hành sát với thực tế, phát huy tính chủ động, sáng tạo việc tổ chức, triển khai thực Chương trình 50 -Tiếp tục thực vận động xã hội sâu rộng xây dựng NTM Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng Chương trình xây dựng nông thôn xác định trách nhiệm “chủ thể” người dân Công tác tuyên truyền phải thật vào chiều sâu, cụ thể, dễ hiểu Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” giai đoạn Triển khai, phát động Phong trào thi đua “Xây dựng xóm nơng thôn kiểu mẫu” Đẩy mạnh thực Cuộc vận động “Tồn dân đồn kết xây dựng NTM, thị văn minh“; Cuộc vận động“;Xây dựng gia đình khơng sạch“; phong trào thi đua đoàn thể Tiếp tục xây dựng nhân rộng mơ hình, cách làm có hiệu xây dựng NTM, xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp -Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, gắn với thực Đề án phát triển nông nghiệp; phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã hình thức tố chức sản xuất phù hợp, hiệu quả; đẩy mạnh thực liên kết, hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Triển khai thực tốt chế, sách Trung ương, tỉnh xây dựng NTM để khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn -Tập trung đạo cải thiện chất lượng môi trường nông thôn Tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng dẫn người dân chủ động phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt hộ gia đình Tập trung xử lý vấn đề rác thải, nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi -Tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa nơng thơn; giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc; nâng cao hiệu sử dụng thiết chế văn hóa - thể thao sở để đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa - thể thao người dân nơng thơn Cải thiện chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu khám chữa 51 bệnh; thực tốt sách bảo hiểm y tế cho người dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa -Tăng cường huy động nguồn vốn để thực Chương trình Phân bổ kịp thời, quy định sử dụng có hiệu nguồn vốn hỗ trợ Trung ương, tỉnh Thực lồng ghép có hiệu nguồn vốn để tổ chức triển khai thực Chương trình Huy động khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện nhân dân, đảm bảo tỷ lệ đóng góp theo quy định, không vượt sức dân Huy động nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất, dịch vụ, đời sống Huy động vốn đầu tư doanh nghiệp cơng trình có khả thu hồi vốn trực tiếp, đồng thời đẩy mạnh vận động đóng góp, tài trợ tổ chức, cá nhân Quá trình thực đạo phải đồng bộ, quán, tập trung, trọng điểm, xây dựng sở hạ tầng thiết yếu phục vụ trực tiếp cho người dân theo nguyên tắc dân có nhu cầu, đề xuất xây dựng cơng trình, Nhà nước phân bổ vốn hỗ trợ người dân thơng qua chế, sách Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc trình thực sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc • -Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn NTM: Xây dựng kế hoạch, lộ trình cân đối, bố trí nguồn lực hỗ trợ thực tiêu chí cần đạt chuẩn từ đầu năm; tập trung đạo xây dựng mơ hình phát triển sản xuất, hợp tác xã, liên kết sản xuất, xây dựng xóm NTM kiểu mẫu, đồng thời tổ chức tốt công tác phổ biến, tuyên truyền nội dung xây dựng NTM, tổ chức tập huấn, học tập kinh nghiệm cho cán cấp người dân • Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cấu ngành nông nghiệp nâng cao hiệu kinh tế hợp tác nông nghiệp, phát triển mơ hình sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực vùng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất bao gồm nông nghiệp công nghệ cao Đẩy mạnh thực chương trình “mỗi xã sản phẩm” (OCOP) 52 Phần GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Giải pháp Để xây dựng nông thôn bền vững nâng cao tiêu chí cho xã Phấn Mễ giai đoạn 2020-2025 cần phải triển khai đồng nội dung: Quy hoạch; xây dựng kinh tế hạ tầng-xã hội, phát triển kinh tế hình thức tổ chức kinh tế có hiệu quả, phát triển văn hóa-xã hội giàu sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn mơi trường xanh-sạch-đẹp, củng cố an ninh, trị, trật tự xã hội địa bàn xã để góp phần nâng cao chất lượng đời sống người nông dân Những tiêu chí đạt cần cố gắng trì tiếp tục cải thiện để nâng cao chức tổng thể Những tiêu chí hồn thành cịn đạt với mức độ yếu cần lên kế hoạch để hoàn thành Tiếp tục thực tiêu chí nâng cao chưa đạt, đăng kí thực xóm kiểu mẫu, tạo sản phẩm đặc trưng địa phương để thực chương trình xã sản phẩm Việc xây dựng mơ hình nơng thơn dưa theo phương châm dựa vào người dân địa phương Nhà nước hỗ trợ, tổ chức trị có vai trị định hướng, hướng dẫn người dân tham gia thực Tăng cường công tác tun truyền nội Đảng, quyền, đồn thể, đặc biệt nhân dân xã yêu cầu, mục tiêu chương trình Phương châm ”dân biết, dân làm, dân giám sát dân hưởng thụ” cần thực đầy đủ coi trọng Tổng kết rút học kinh nghiệm phương pháp tổ chức thực chương trình xây dựng nơng thơn huyện, xã tiến hành thí điểm xây dựng nông thôn nước 53 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Nhà nước, cấp Đảng ủy • Đối với Trung Ương Tỉnh: -Đề nghị Trung ương, Tỉnh cân đối tăng mức hỗ trợ vốn trực tiếp cho chương trình xây dựng NTM để đảm bảo thực đạt tiêu, mục tiêu chương trình (do xã cịn lại phấn đấu đạt chuẩn hầu hết xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn việc triển khai thực xây dựng xã, xóm NTM kiểu mẫu yêu cầu cao nhiều so với xã NTM) -Tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho xã đạt chuẩn nông thôn địa bàn huyện Phú Lương để giữ vững nâng cao chất lượng tiêu chí; hỗ trợ kinh phí điều chỉnh quy hoạch, cắm mốc giới cho công tác điều chỉnh quy hoạch; tăng mức hỗ trợ cho xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn năm 2020, xã phấn đấu xây dựng xã nơng thơn kiểu mẫu, xóm nơng thơn kiểu mẫu Hỗ trợ kinh phí cho dự án, mơ hình phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân; hỗ trợ kinh phí để tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền cho cán Nhân dân thực Chương trình • Đối với ủy ban nhân dân Huyện Phú Lương -Phân bổ kinh phí điều chỉnh quy hoạch - Phân bổ kinh phí để hồn thiện nhà đa sân vận động (hiện nhà đa chưa có phịng chức năng) - Xây dựng thêm phòng học bổ xung trang thiết bị cho trường Mầm non Phấn Mễ -Đề nghị Ban quản lý môi trường đô thị có kế hoạch thu gom rác thải xóm địa bàn xã - Đầu tư khuyến khích phát triển xây dựng vùng sản xuất nông - lâm nghiệp - Tổ chức lớp tập huấn tham quan học tập mơ hình xây dựng NTM kiểu mẫu xã NTM kiểu mẫu tỉnh để vận dụng thực hiệu cho giai đoạn 2021 - 2025 54 5.2.2 Đối với Uỷ ban nhân dân xã Phấn Mễ - Cán xã cần thực tốt vai trị lãnh đạo việc đạo thực xây dựng mơ hình nông thôn mới, việc giám sát, quản lý tiến độ - Quyết định mức đóng góp xây dựng cơng trình cơng cộng xóm, xã Tổ chức vận hành quản lý bảo dưỡng cơng trình sau hồn thành - Đẩy mạnh cơng tác bồi dưỡng, đào tạo cán nông thôn - Tận dụng tốt tối đa nguồn lực, sử dụng nguồn lực địa phương - Tăng cường công tác tuyên truyền sách Đảng nhà nước tới nhân dân 5.2.3 Đối với người dân -Người dân cộng đồng phải có ý thức xây dựng, giữ gìn nơi ở, sinh hoạt, kinh doanh không gây ô nhiễm trình sản xuất Xây dựng nâng cấp nhà theo chuẩn nơng thơn -Tham gia đóng góp vào đề án xây dựng nơng thơn xã , cử đại diện tham gia giám sát cơng trình xã 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Bình(biên soạn) Cẩm nang nơng thơn 2.Văn phịng điều phối chương trình nông thôn huyện Phú Lương-Tỉnh Thái Nguyên 3.Tổng kết 10 năm thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn địa bàn huyện Phú Lương, giai đoạn 2010 – 2020: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwGCkZzZDdbJCwcFqjTktg xtjvh?projector=1&messagePartId=0.1 II Tài liệu Internet 1.Kết thực Chương trình MTQG xã Phấn Mê xây dựng nông thôn Theo tiêu chí tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1 2.Quyết định sửa đổi tên gọi điều chỉnh bổ sung số nội dung Bộ tiêu chí Hướng dẫn thực tiêu chí Xã nơng thơn mới, xã nơng thơn kiểu mẫu, xóm nơng thơn kiểu mẫu hộ gia đình nơng thơn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMPhrjfWfXvDzqHQBH NsSDTdF?projector=1&messagePartId=0.1 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG Tên đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ PHẤN MỄ - HUYỆN PHÚ LƯƠNG - TỈNH THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 2020. .. nâng cao Xuất phát từ thực trạng em tiến hành nghiên cứu đề tài: ? ?Thực trạng giải pháp nhằm xây dựng nông thôn xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016- 2020 ” 1.2 Mục tiêu... Lương - tỉnh Thái Nguyên với đề tài: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ PHẤN MỄ HUYỆN PHÚ LƯƠNG - TỈNH THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025’’ Khóa luận hoàn thành nhờ hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nhằm xây dựng nông thôn mới tại xã phấn mễ, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên, giai đoạn 2016 2020 , Thực trạng và giải pháp nhằm xây dựng nông thôn mới tại xã phấn mễ, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên, giai đoạn 2016 2020