0

Khoá luận đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn huyện sóc sơn

81 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:42

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HỨA NGỌC ÁNH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SĨC SƠN 2018 KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2015 – 2019 THÁI NGUYÊN – 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HỨA NGỌC ÁNH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SĨC SƠN 2018 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành/ngành : Khoa học môi trường Lớp : K47 KHMT Khoa : Mơi trường Khóa học : 2015 - 2019 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Thị Huệ THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết quan trọng sinh viên, thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm hệ thống lại tồn chương trình học vận dụng lý thuyết vào thực tiễn Được trí Ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm Khoa Môi Trường, em thực tập Viện Kỹ Thuật Và Công Nghệ Môi Trường Đến em hồn thành q trình thực tập tốt nghiệp Để hoàn thành đề tài này, trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Ban chủ nhiệm khoa tập thể thầy giáo, cô giáo trường truyền đạt lại cho em kiến thức quý báu suốt thời gian học tập rèn luyện nhà trường Ban lãnh đạo tồn thể cán bộ, cơng nhân viên Viện Kỹ Thuật Công Nghệ Môi Trường tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập sở Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn quan tâm, dạy tận tình giáo hướng dẫn ThS Nguyễn Thị Huệ giúp đỡ em suốt q trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, em xin gửi tới gia đình bạn bè ln động viên, giúp đỡ, tạo niềm tin chỗ dựa vững cho em suốt khoảng thời qua vượt qua khó khăn khoảng thời gian thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày……tháng… năm 2019 Sinh viên Hứa Ngọc Ánh ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tác dụng bệnh lý số chất khí độc hại sức khỏe người 29 Bảng 3.1.Thể phương pháp phân tích mẫu 33 Bảng 4.1 Diễn biến cấu giá trị sản xuất ngành nơng nghiệp huyện Sóc Sơn giai đoạn 2012-2016 42 Bảng 4.2 : Vị trí, tọa điểm lấy mẫu 54 Bảng 4.3 Thể kết phân tích khơng khí địa bàn huyện Sóc Sơn 2018 55 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Dân số trung bình huyện Sóc Sơn giai đoạn 2012-2016 45 Hình 4.2 Biểu đồ nồng độ khí SO2 số xã huyện Sóc Sơn năm 2018 58 Hình 4.3 Biểu đồ thể nồng độ khí NO2 số xã huyện Sóc Sơn năm 2018 59 Hình 4.4 Biểu đồ thể nồng độ khí CO số xã huyện Sóc Sơn 2018 60 Hình 4.5 Biểu đồ thể Tổng bụi lơ lửng số xã huyện Sóc Sơn 2018 61 Hình 4.6 Biểu đồ thể nồng độ khí NH3 số xã huyện Sóc Sơn 2018 62 Hình 4.7 Biểu đồ thể nồng độ khí H2S số xã huyện Sóc Sơn 2018 63 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT Ý NGHĨA CỦA TỪ VIẾT TẮT BTNMT Bộ tài nguyên môi trường BVMT Bảo vệ môi trường QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam QTMT Quan trắc mơi trường MTKK Mơi trường khơng khí GTVT Giao thông vận tải UBND Ủy Ban Nhân Dân HĐND Hội Đồng Nhân Dân 10 TSP Tổng bụi lơ lửng 11 KK Khơng Khí 12 WHO Tổ chức y tế giới v MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2.Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2.Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1.Khái niệm môi trường 2.1.2 Ô nhiễm môi trường 2.1.3 Khái niệm khơng khí 2.1.4 Ơ nhiễm khơng khí 2.2 Cơ sở pháp lý 16 2.3 Cơ sở thực tiễn 17 2.3.1 Tình hình mơi trường khơng khí giới 17 2.3.2 Tình hình mơi trường khơng khí Việt Nam 22 2.4 Ảnh hưởng ô nhiễm khơng khí đến sức khỏe cộng đồng 26 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 30 3.1.1.Đối tượng 30 3.1.2.Phạm vi nghiên cứu 30 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 30 3.2.1 Địa điểm 30 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 30 3.3 Nội dung nghiên cứu 30 vi 3.3.1 Đánh giá sơ lược điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Sóc Sơn 30 3.3.2 Đánh giá trạng chất lượng mơi trường khơng khí địa bàn huyện Sóc Sơn 30 3.3.3 Đề xuất số giải pháp bảo vệ mơi trường khơng khí địa bàn huyện Sóc Sơn 31 3.4.Phương pháp nghiên cứu 31 3.4.1 Phương pháp điều tra khảo sát thực địa 31 3.4.2 Phương pháp lấy mẫu, phân tích mơi trường khơng khí 31 3.4.3 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu thứ cấp 33 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Sóc Sơn 34 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 42 4.1.3 Kết luận thực trạng phát triển kinh tế xã hội huyện Sóc Sơn 53 4.2 Đánh giá trạng chất lượng môi trường khơng khí địa bàn huyện Sóc Sơn 54 4.2.1 Vị trí lấy mẫu 54 4.2.2 Kết quan trắc mẫu khơng khí vi khí hậu từ KK1 đến KK6 55 4.3 Đề xuất số giải pháp bảo vệ môi trường khơng khí huyện Sóc Sơn 64 4.3.1 Đề xuất quan quản lý 65 4.3.2 Giải pháp cho phương tiện giao thông 66 4.3.3 Giải pháp người dân 67 4.3.4.Các giải pháp khác 67 PHẦN KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 69 5.1 Kết luận 69 5.2 KIẾN NGHỊ 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Mơi trường khơng khí có vai trị quan trọng góp phần tạo nên sống trái đất – cung cấp O2 cho q trình hơ hấp sống hay CO2 cho trình quang hợp loại sinh vật trái đất, hai trình quan trọng cho tồn phát triển người Do chất lượng mơi trường khơng khí vấn đề quan trọng cần quan tâm hàng đầu Với phát triển kinh tế nay, bảo vệ mơi trường khơng khí khơng riêng quốc gia mà cịn vấn đề tất tập thể cá nhân, vùng, khu vực khắp nơi trái đất Với hoạt động để trì đời sống, loài người từng phút thải vào mơi trường khơng khí khí độc, bụi Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội quốc gia giới thời gian qua có tác động lớn đến môi trường, làm cho môi trường sống người bị thay đổi ngày trở nên tồi tệ Những năm gần nhân loại phải quan tâm nhiều đến vấn đề nhiễm mơi trường khơng khí là: biến đổi khí hậu – nóng lên tồn cầu, suy giảm tầng ozon mưa axít Q trình phát triển công nghiệp từ kỷ XVII đến nay, đặc biệt từ kỷ XX phá huỷ, gây tổn hại nặng nề đến thành phần môi trường Vì thế, sang kỷ XXI này, việc bảo vệ thành phần môi trường vấn đề cấp bách toàn thể nhân loại Trong năm gần q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước ta diễn mạnh mẽ thu nhiều thành cơng đáng khích lệ Đặc biệt Việt Nam nước sớm vượt qua khủng hoảng kinh tế vững bước đường phát triển Bên cạnh thành tựu đó, hoạt động phát triển kinh tế gây nhiều tác động tiêu cực không nhỏ tới mơi trường như: nhiễm, suy thối mơi trường nước, khơng khí mơi trường đất Tốc độ cơng nghiệp hố thị hố nhanh gia tăng dân số gây áp lực ngày nặng nề tài nguyên vùng lãnh thổ Môi trường khơng khí nhiều thị, khu cơng nghiệp làng nghề ngày bị ô nhiễm nước thải, khí thải chất thải rắn Ở thành phố lớn, hàng trăm sở sản xuất công nghiệp gây nhiễm mơi trường khơng khí khơng có cơng trình thiết bị xử lý chất thải Ơ nhiễm khơng khí sản xuất cơng nghiệp nặng Để phục vụ cho nhu cầu phát triển, tiến hành hàng loạt hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường như: xây dựng cơng trình, nhà cửa, nhà máy, khu cơng nghiệp; khai thác tài nguyên làm nguyên liệu phục vụ cho sản xuất Những hoạt động gây tác động tiêu cực cho mơi trường nói chung khơng khí nói riêng Chính nhiệm vụ cấp bách đặt phải bảo vệ môi trường khơng khí Là huyện nằm cửa ngõ phía bắc thủ Hà Nội, Sóc Sơn đầu mối giao thơng quan trọng phía bắc thủ đô Hà Nội với nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như: Quốc lộ 2; Quốc lộ 3; Quốc lộ 18, đường Bắc Thăng Long Nội Bài, Quốc lộ Hà Nội - Thái Nguyên, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, … đặc biệt Sóc Sơn có cảng hàng không quốc tế Nội Bài đầu mối giao thông lớn, quan trọng quốc gia Các nguồn khí thải từ hoạt động giao thơng, xây dựng, sinh hoạt có ảnh hưởng khơng nhỏ đến mơi trường khơng khí, đa dạng sinh học khu vực Xuất phát từ nhu cầu thực tế cần thiết phải đánh giá trạng mơi trường khơng khí huyện Sóc Sơn, để từ đề xuất giải pháp hợp lý bảo vệ mơi trường khơng khí, góp phần đảm bảo sức khỏe cho nhân dân toàn huyện, để làm rõ trạng em xin tiến hành thực đề tài: “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp bảo vệ mơi trường khơng khí địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2018” 59 *NO2 NO2 250 250 200 200 150 150 NO2(µg/m3) 100 100 50 50 QCVN 05:2013/BTNMT 0 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 Địa điểm Hình 4.3 Biểu đồ thể nồng độ khí NO2 số xã huyện Sóc Sơn năm 2018 Nhận Xét: Theo biểu đồ ta thấy mơi trường khơng khí xung quanh địa bàn huyện Sóc Sơn có nồng độ khí NO2 nằm giới hạn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh (trung bình giờ) dao động từ 140 µg/m3 đến 190µg/m3 60 *CO CO 35 35 30 30 25 25 20 20 CO(µg/m3) 15 15 10 10 5 QCVN 05:2013/BTNMT 0 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 Ð?a di?m Hình 4.4 Biểu đồ thể nồng độ khí CO số xã huyện Sóc Sơn 2018 Nhận xét: Qua biểu đồ ta thấy mơi trường khơng khí địa bàn huyện Sóc Sơn có nồng độ khí CO nằm giới hạn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh (trung bình giờ) dao động từ 16 µg/m3 đến 22.8 µg/m3 61 *Tổng bụi lơ lửng TSP 350 350 300 300 250 250 200 200 150 150 100 100 TSP(µg/m3) 50 QCVN 05:2013/BTNMT 50 0 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 Địa điểm Hình 4.5 Biểu đồ thể Tổng bụi lơ lửng số xã huyện Sóc Sơn 2018 Nhận xét: Qua biểu đồ ta thấy: Vị trí (KK1,KK3,KK4,KK5) có hàm lượng TSP vượt mức quy chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh,( trung bình giờ); hàm lượng TSP dao động từ 285 – 308 µg/m3; vị trí KK6(285 µg/m3) có hàm lượng TSP thấp nhất, vị trí KK3(310 µg/m3 ) có hàm lượng TSP cao nhất, vượt quy chuẩn cho phép từ 1,02 – 1,04 lần 62 *NH3 NH3 250 250 200 200 150 150 NH3(µg/m3) 100 100 QCVN 06:2009/BTNMT 50 50 0 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 Địa điểm Hình 4.6 Biểu đồ thể nồng độ khí NH3 số xã huyện Sóc Sơn 2018 Nhận xét : Qua biểu đồ ta thấy: Vị trí (KK1,KK3,KK4,KK5) có nồng độ khí NH3 vượt mức quy chuẩn cho phép QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số chất độc hại khơng khí xung quanh,( trung bình ); nồng độ khí dao động từ 185 – 207 µg/m3; vị trí KK2 (185 µg/m3) có nồng độ khí thấp nhất, vị trí KK4 (207 µg/m3 ) có nồng độ khí cao nhất, vượt quy chuẩn cho phép từ 1,025 – 1,035 lần 63 *H2S H2S 50 50 45 45 40 40 35 35 30 30 25 25 20 20 15 15 10 10 5 H2S(µg/m3) QCVN 06:2009/BTNMT KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 Địa điểm Hình 4.7 Biểu đồ thể nồng độ khí H2S số xã huyện Sóc Sơn 2018 Nhận xét : Qua biểu đồ ta thấy: Vị trí (KK3,KK4,KK5) có nồng độ khí H2S vượt mức quy chuẩn cho phép QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số chất độc hại khơng khí xung quanh,( trung bình giờ) ; nồng độ khí dao động từ 35 – 46 µg/m3; vị trí KK6 (35 µg/m3) có nồng độ khí thấp nhất, vị trí KK4 (46 µg/m3 ) có nồng độ khí cao nhất, vượt quy chuẩn cho phép từ 0,9 – 1,0 lần 64 4.3 Đề xuất số giải pháp bảo vệ mơi trường khơng khí huyện Sóc Sơn Là phận quan trọng nhiệm vụ bảo vệ mơi trường chung thành phố Hà Nội, tình hình huyện Sóc Sơn vấn đề mơi trường khơng khí nên ưu tiên giải quyết, cần chặn đứng đà suy thối mơi trường khơng khí tiến gần Bảo vệ mơi trường khơng khí quan điểm ngăn ngừa, kiểm sốt Trong Chiến lược bảo vệ mơi trường BTNMT, đặt mục tiêu hoàn thành hệ thống quan trắc, hệ thống đánh giá chất lượng môi trường cơng nghệ viễn thám; đến năm 2020, hồn thành hệ thống trạm mặt đất quan trắc, đánh giá chất lượng mơi trường theo cơng nghệ số Chính phủ nước áp dụng biện pháp miễn giảm thuế nhằm khuyến khích hoạt động có lợi cho mơi trường giảm thuế cho ngành sản xuất phân bón vi sinh thay cho phân hố học, ngành công nghiệp xử lý nước thải, rác thải, sản xuất “sản phẩm xanh” Từ quan điểm trên, mục tiêu lâu dài việc BVMT huyện Sóc Sơn khơng ngừng cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao nhận thức BVMT người dân huyện nhằm bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế, xã hội huyện, bảo đảm chất lượng môi trường sống người dân theo tiêu chuẩn quy định hành nhà nước Mục tiêu trước mắt huyện là: - Hồn thiện cơng tác nâng cao ý thức BVMT cho quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư huyện - Tăng cường lực cho máy quản lý môi trường cấp huyện, xã, thị trấn 65 - Tăng cường sở vật chất, kỹ thuật, tài để thực BVMT - Công tác quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội cần gắn kết chặt chẽ với việc BVMT nhằm phịng ngừa nhiễm suy thối mơi trường - Xã hội hố cơng tác bảo vệ mơi trường - Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, điều tra bản, quan trắc môi trường thường xuyên năm tới Phát triển xanh, phát triển sạch, phát triển bền vững mục tiêu mà phịng tài ngun mơi trường huyện Sóc Sơn hướng tới Sau số giải pháp, phương án nhằm cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí huyện Sóc Sơn 4.3.1 Đề xuất quan quản lý Tăng cường xây dựng hệ thống, sách quản lý mơi trường có tham gia cộng đồng pháp luật bảo vệ môi trường, để ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm làm ảnh hưởng xấu đến môi trường khơng khí huyện Cơng cụ quản lý mơi trường tổng hợp biện pháp hoạt động luật pháp, sách, kinh tế, kỹ thuật xã hội nhằm bảo vệ môi trường phát triển bền vững kinh tế - xã hội Xây dựng ngày hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến môi trường, bổ sung nhiều tiêu chuẩn liên quan đến mơi trường khơng khí Thành lập đội tra môi trường trực tiếp kiểm tra đánh giá chất lượng sở sản xuất Tiến hành đổi chế quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường Ngồi để giải tình trạng nhiễm cách triệt để cần phải có phối kết hợp nhiều bộ, ngành, quan liên quan Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, hợp tác quốc tế nhiều mặt (kỹ thuật, công nghệ, phương thức quản lý) Các cơng cụ kinh tế kiểm sốt ô nhiễm không khí bao gồm lệ phí ô nhiễm khơng khí, thương mại hóa việc xả khí thải, trợ cấp nhà nước cho 66 việc kiểm soát ô nhiễm, khuyến khích cưỡng chế thi hành luật lĩnh vực bảo vệ mơi trường khơng khí Lệ phí xác định mức tiền mà sở có xả thải chất nhiễm phải đóng góp cho quỹ môi trường quốc gia khu vực tùy thuộc vào số lượng chất ô nhiễm loại chất ô nhiễm xả thải 4.3.2 Giải pháp cho phương tiện giao thông Giao thông tác nhân có ảnh hưởng đến nhiễm mơi trường khơng khí Do đó, hệ thống giao thơng, cần phải tiến hành phân luồng, trải thảm nhựa đường có dấu hiệu xuống cấp Tiến hành điều tiết phương tiện giao thông, thông qua việc quy định thời gian lưu thông phương tiện Xây dựng hồn thiện hệ thống giao thơng thị như: giao thông công cộng (xe buýt, tàu điện, tàu điện ngầm…) Đồng thời, khuyến khích phát triển phương tiện, loại hình giao thơng gây nhiễm khơng khí địa huyện Các phương tiện giao thơng khí nguồn thải di động gây ô nhiễm môi trường khơng khí, cần phải đặt tiêu chuẩn xả khí nguồn di động (các loại xe ô tô, xe máy) Các quan quản lý tiến hành cưỡng chế thi hành tiêu chuẩn cách tiến hành chương trình kiểm tra chứng nhận đảm bảo tiêu chuẩn môi trường xe xuất xưởng, xe nhập xe lưu hành đường phố Tổ chức trạm kiểm sốt mơi trường loại xe lưu hành đường phố, bắt giữ, xử phạt thu giấy phép lưu hành xe không đạt tiêu chuẩn môi trường Ưu tiên phát triển giao thông công cộng Cần thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ đột xuất tất cơng trình xây dựng tổ chức cá nhân địa bàn thành phố Cần kiên đình thi cơng cơng trình khơng đảm bảo vệ sinh mơi trường khơng có phương pháp kỹ thuật xe chuyên chở, vận chuyển vật liệu xây dựng loại phế thải 67 4.3.3 Giải pháp người dân Trong đời sống sinh hoạt dịch vụ người dân cần phải hạn chế sử dụng lượng hố thạch Thay vào sử dụng lượng sạch, không gây ô nhiễm với môi trường Ủng hộ việc sử dụng điện, ga thay cho nhiên liệu truyền thống Phát huy nhiều ý tưởng, việc tận dụng, xử lý rác thải thành dầu, phân bón Và hướng hay để giải vấn đề rác thải gây ô nhiễm môi trường không khí Thực chủ trương “Xanh - Sạch - Đẹp” đường làng ngõ phố nhằm góp phần nâng cao ý thức tự giác người dân công tác vệ sinh môi trường khơng khí huyện 4.3.4.Các giải pháp khác Cơng tác giáo dục môi trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm chỉnh luật bảo vệ môi trường huyện quan tâm Hàng năm, huyện tổ chức truyền thông môi trường để hưởng ứng tuần lễ nước vệ sinh môi trường Kết hợp đài phát thanh, báo huyện tổ chức điều tra khu vực ô nhiễm làm tư liệu cho thông tin môi trường Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền môi trường cộng đồng, nhân dân khu vực nông thôn huyện chưa thường xuyên, liên tục để hình thành ý thức thói quen cho tầng lớp nhân dân Bởi vậy, công tác cần phải đẩy mạnh năm tới Nâng cao ý thức người dân doanh nghiệp: tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cộng đồng việc giữ gìn mơi trường sống nói chung mơi trường khơng khí nói riêng Các biện pháp sử dụng thơng tin đài báo, truyền hình, áp phích Thành lập tổ chun trách môi trường dân phố, cụm dân cư, tập thể… Áp dụng chiến lược suất xanh diện rộng Vì xanh nước mặt thị khơng có tác dụng điều hịa vi khí hậu mà cịn 68 hấp thụ chất gây nhiễm mơi trường khơng khí, làm giảm bụi, giảm nhiễm khí độc hại giảm tiếng ồn Để phịng chống nhiễm khơng khí bảo vệ mơi trường khơng khó, biện pháp tích cực nhất, quan trọng lâu dài đảm bảo cân sinh thái cách trồng nhiều xanh Cây xanh có tác dụng “điều hịa” khí hậu, che nắng, thu giữ bụi, che chắn giảm bớt tiếng ồn, tăng vẻ đẹp mỹ quan gây cảm giác thoải mái dễ chịu cho người Khơng khí chứa bụi qua xanh số bụi bị giữ lại rơi xuống, số bụi bị giữ lại Ngoài xanh ngăn cản bụi từ mặt đất bốc lên, làm cho khơng khí đường phố bụi Một số xanh phản ứng với chất độc hại hay, gần nguồn nhiễm trồng loại để “chỉ thị” độ độc hại khơng khí 69 PHẦN KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua thời gian làm đề tài khóa luận tốt nghiệp thực tập Viện kỹ thuật công nghệ môi trường khảo sát thực địa huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội, em xin đưa số nhận xét sau: - Về điều kiện – kinh tế xã hội : Sóc Sơn huyện ngoại thành Hà Nội có nhiều lợi mặt địa lý để phát triển kinh tế xã hội, lưu thông trao đổi hàng hóa, loại vật tư sản xuất nơng nghiệp, công nghiệp việc tiếp cận với tiến khoa học kỹ thuật Địa hình tương đối phẳng, địa chất cơng trình thuận lợi cho phát triển ngành phi nông nghiệp - Về trạng mơi trường khơng khí: Đánh giá trạng mơi trường khơng khí địa bàn huyện Sóc Sơn Nhìn chung chất lượng mơi trường khơng khí địa bàn mức nhiễm nhẹ, có số tiêu môi trường vượt quy chuẩn cho phép là: + Chỉ tiêu TSP vị trí (KK1, KK3, KK4, KK5) vượt mức quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT-Quy chuẩn quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh, vượt quy chuẩn cho phép từ 1,02 – 1,04 lần + Chỉ tiêu NH3 vị trí (KK1, KK3, KK4, KK5) vượt mức quy chuẩn QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số chất độc hại không khí xung quanh, vượt quy chuẩn cho phép từ 1,025 – 1,035 lần + Chỉ tiêu H2S vị trí (KK3, KK4, KK5) vượt mức quy chuẩn QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số chất độc hại khơng khí xung quanh, vượt quy chuẩn cho phép từ 0,9 – 1,0 lần 70 - Từ thực trạng mơi trường khơng khí địa bàn, em xin đưa số giải pháp người dân, phương tiện giao thông, đề xuất giải pháp quan quản lý nhằm khắc phục phần mơi trường khơng khí địa bàn huyện Sóc Sơn 5.2 KIẾN NGHỊ Với điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội mình, huyện Sóc Sơn có tốc độ thị hóa nhanh Sự thị hóa nhanh có tác động đáng kể đến mơi trường, đặc biệt mơi trường khơng khí Bởi vậy, cần có giải pháp khắc phục bất cập công tác quản lý quy hoạch Cần có đồng phối hợp quan chức Phịng Tài ngun Mơi trường Uỷ ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đóng góp ý kiến từ chun gia mơi trường - Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Sóc Sơn kết hợp với người dân khu vực cần tiến hành biện pháp để giải nhiễm khí NH3 H2S Việc chặn đứng ô nhiễm mang lại bầu khơng khí sạch, mơi trường khơng khí lành, hạn chế ảnh hưởng tới sức khỏe người dân - Hoàn thiện hệ thống tiêu chất lượng khơng khí phát triển hệ thống quan trắc mơi trường khơng khí, cần áp dụng pháp luật môi trường việc quản lý nguồn thải hộ dân cư, nhằm vừa răn đe, vừa khuyến khích người dân việc giữ gìn mơi trường xanh, sạch, đặc biệt mơi trường khơng khí - Tăng cường thực nhiệm vụ quản lý môi trường cho Phịng Tài ngun Mơi trường huyện, cụ thể UBND huyện thường xuyên đạo phòng ban phối hợp với Phịng Tài ngun Mơi trường tổ chức đợt truyền thông bảo vệ môi trường, tham gia hưởng ứng chiến dịch truyền thông công tác bảo vệ môi trường thành phố phát động Phịng Tài 71 ngun Mơi trường Sóc Sơn thực đào tạo chỗ gửi cán tham gia khoá đào tạo chuyên sâu quản lý môi trường sở để quản lý tốt công tác môi trường huyện - Công tác giáo dục môi trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm chỉnh luật bảo vệ môi trường huyện quan tâm Hàng năm, huyện tổ chức truyền thông môi trường để hưởng ứng ngày môi trường Thế Giới 05/06 Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền môi trường cộng đồng, nhân dân khu vực nông thôn huyện chưa thường xuyên, liên tục để hình thành ý thức thói quen cho tầng lớp nhân dân Bởi vậy, công tác cần phải đẩy mạnh năm tới 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Luật bảo vệ môi trường 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường (2013), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh Bộ Tài ngun Môi trường (2009), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại khơng khí xung quanh Bộ Tài nguyên Môi trường (2013), Báo cáo môi trường quốc gia chất thải rắn năm 2013 Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh (2005), Quản lý môi trường cho phát triển bền vững, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Văn Khoa (2011), Con người Môi trường, NXB Giáo dục Đỗ Thị Lan (2017), Giáo trình Độc học mơi trường , Đại học Nơng Lâm Thái Ngun Hồng Đức Nhuận (2000), Bảo vệ Môi trường, NXB Giáo dục Hà Đình Nghiêm (2017), Giáo trình Ơ nhiễm mơi trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 10.Vũ Trung Tạng (2008), Cơ sở sinh thái học, NXB Giáo Dục 11 Đặng Thị Hồng Phương (2017), Giáo trình Cơ sở khoa học môi trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 12 Đinh Phượng Quỳnh (2011), Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật việc kiểm sốt nhiễm khơng khí Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Khoa học Môi trường, Trường Đại học Tài Ngun Mơi Trường, Hà Nội 13 Phịng Tài ngun mơi trường huyện Sóc Sơn(2016), Báo cáo Niên giám thống kê Sóc Sơn(2016), Cục Thống kê Hà Nội 2016 73 14 Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên (2007), Môi trường độc chất, NXB Y học Hà Nội 15 UBND Huyện Sóc Sơn (2018), Báo cáo cơng tác bảo vệ mơi trường, huyện Sóc Sơn 2018 16 Viện Cơng nghệ thơng tin, Kiểm sốt nhiễm mơi trường khơng khí, Đại học Quốc gia Hà Nội Website 17.www.mone.gov.vn/( Bộ Tài nguyên môi trường) 18.http://tainguyenmoitruong.com.vn 19.http://www.khoahoc.com.vn 20.http://www.khoahoc.tv.com.vn 21.http://www.agoviet.gov.vn( Cổng thông tin Bộ NN&PTNT) ... xã hội huyện Sóc Sơn 30 3.3.2 Đánh giá trạng chất lượng mơi trường khơng khí địa bàn huyện Sóc Sơn 30 3.3.3 Đề xuất số giải pháp bảo vệ mơi trường khơng khí địa bàn huyện Sóc Sơn ... 31 - Đánh giá nhận xét trạng chất lượng mơi trường khơng khí số xã địa bàn huyện Sóc Sơn 3.3.3 Đề xuất số giải pháp bảo vệ mơi trường khơng khí địa bàn huyện Sóc Sơn - Đề xuất giải pháp quan... thức người dân bảo vệ môi trường + Từ việc đánh giá trạng môi trường khơng khí huyện Sóc Sơn, đề xuất đưa số giải pháp phù hợp nhằm cải thiện bảo vệ mơi trường khơng khí địa bàn nghiên cứu nói riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn huyện sóc sơn , Khoá luận đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn huyện sóc sơn