0

CH TR

16 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 08:38

CHỦ ĐỀ 11: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI BÀI 33: HIỆN TƯỢNG MỌC VÀ LẶN CỦA MẶT TRỜI Môn học: KHTN - Lớp: Thời gian thực hiện: tiết I Mục tiêu Kiến thức: - Phân biệt hình ảnh Mặt Trời di chuyển bầu trời từ Đơng sang Tây khơng phải chuyển động xác Mặt Trời - Trình bày trục Trái Đất đường nối từ cực Bắc đến cực Nam, chiều quay Trái Đất từ Tây sang Đông - Giải thích chuyển động Mặt Trời nhìn từ Trái Đất: Mặt Trời mọc hướng Đông, lặn hướng Tây Trái Đất quay quanh trục từ Tây sang Đơng - Thực hoạt động thực tế: so sánh độ dài bóng que thẳng (cắm thẳng đứng mặt đất) in mặt đất vào lúc giờ, 10 Năng lực: 2.1 Năng lực chung - Năng lực tự chủ tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu chuyển động Trái Đất tượng mọc lặn Mặt Trời - Năng lực giao tiếp hợp tác: thảo luận nhóm để tìm khái niệm, hợp tác thực hoạt động thực tế, so sánh độ dài bóng que thẳng vào mốc thời gian khác thí nghiệm mọc lặn Mặt Trời - Năng lực giải vấn đề sáng tạo: giải câu hỏi, vấn đề liên quan đến kiến thức học, giải vấn đề khó khăn sáng tạo hoạt động thực tế quan sát độ dài bóng que thẳng 2.2 Năng lực khoa học tự nhiên - Trình bày chuyển động Trái Đất tượng mọc lặn Mặt Trời - Xác định tầm quan trọng việc mô tả chuyển động Mặt Trời nhìn từ Trái Đất, từ giải thích cách xác định thời gian - Thực hoạt động thực tế: so sánh độ dài bóng que thẳng (cắm mặt đất) in mặt đất vào lúc giờ, 10 Phẩm chất: Thông qua thực học tạo điều kiện để học sinh: - Chăm học, chịu khó tìm tịi tài liệu thực nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu chuyển động Trái Đất, mọc lặn Mặt Trời - Có trách nhiệm hoạt động nhóm, chủ động nhận thực nhiệm vụ thực hành: so sánh độ dài bóng que thẳng - Trung thực, cẩn thận thực hành, ghi chép kết so sánh độ dài bóng que thẳng II Thiết bị dạy học học liệu - Máy chiếu, laptop, bút - Hình ảnh vũ trụ, Mặt Trời, Trái Đất - Hình ảnh, video chuyển động Mặt Trời Trái Đất - Giá đỡ, đèn, mơ hình người mơ hình Trái Đất - Phiếu học tập KWL III Tiến trình dạy học Hoạt động 1: Xác định vấn đề học tập tìm hiểu chuyển động Trái Đất tượng mọc lặn Mặt Trời a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định vấn đề cần học tập thật chuyển động Mặt Trời; khái niệm sao, hành tinh, vệ tinh? b) Nội dung: Học sinh thực nhiệm vụ cá nhân phiếu học tập KWL để kiểm tra kiến thức học sinh chuyển động Trái Đất tượng mọc lặn Mặt Trời c) Sản phẩm: Câu trả lời học sinh phiếu học tập KWL d) Tổ chức thực hiện: - GV: Trái Đất chuyển động nào? Mặt Trời chuyển động nào? - GV phát phiếu học tập KWL yêu cầu học sinh thực cá nhân theo yêu cầu viết phiếu - GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án, HS trình bày nội dung phiếu, HS trình bày sau khơng trùng nội dung với HS trình bày trước GV liệt kê đáp án HS bảng Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Hoạt động 2.1: Tìm hiểu chuyển động Trái Đất a) Mục tiêu: - Trình bày trục Trái Đất đường nối từ cực Bắc đến cực Nam - Trái Đất khơng đứng yên mà xoay quanh Mặt Trời, xoay quanh trục nó, vịng ngày - Chiều quay Trái Đất từ tây sang đông b) Nội dung: - Định nghĩa trục Trái Đất chiều quay Trái Đất - Trình bày đặc điểm chuyển động Trái Đất - Phân biệt hình đêm Trái Đất - Vận dụng kiến thức học để xếp từ thành câu hồn chỉnh mơ tả chuyển động ngày Trái Đất c) Sản phẩm: Đáp án HS, có thể: - Trục Trái Đất đường nối từ cực Bắc đến cực Nam chiều quay Trái Đất từ tây sang đông - Trái Đất không đứng yên mà xoay xung quanh trục nó, vịng ngày - Trái Đất ln ln có phần hướng phía Mặt Trời ban ngày, phần lại ban đêm Khi Trái Đất quay, phần ban ngày chuyển dần thành ban đêm, đồng thời phần ban đêm chuyển dần thành ban ngày - Trái Đất quay xung quanh trục vịng hết ngày đêm theo chiều từ phía tây sang phía đơng c) Tổ chức thực hiện: - GV chiếu video chuyển động Trái Đất - GV giao nhiệm vụ học tập theo cặp đôi: + HS trình bày khái niệm trục Trái Đất, chiều quay Trái Đất + Đặc điểm chuyển động Trái Đất + Khi Trái Đất có ban ngày? Khi Trái Đất có ban đêm? - GV yêu cầu HS thực theo cặp đôi trả lời câu hỏi phần luyện tập: Sắp xếp từ hay cụm từ cho khung thành câu để mô tả chuyển động ngày Trái Đất HS thảo luận cặp đôi, thống đáp án ghi chép nội dung hoạt động giấy GV gọi ngẫu nhiên HS đại diện cho nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung (nếu có) GV nhận xét chốt nội dung đặc điểm chuyển động Trái Đất Hoạt động 2.2: Tìm hiểu mọc lặn Mặt Trời a) Mục tiêu: - Giải thích chuyển động mọc lặn Mặt Trời nhìn từ Trái Đất: Mặt Trời mọc hướng Đông, lặn hướng Tây Mặt Trời đứng yên, Trái Đất xoay quanh Mặt Trời Trái Đất tự quay quanh trục từ Tây sang Đơng b) Nội dung: - Trình bày mọc lặn Mặt Trời quan sát bầu trời - Dự đốn trường hợp lí giải chuyển động mọc lặn Mặt Trời - Nhớ lại đặc điểm chuyển động Trái Đất - Nhận lí giải xác chuyển động mọc lặn Mặt Trời - Chỉ lưu ý nhìn Mặt Trời c) Sản phẩm: Đáp án HS, có thể: - Vào buổi sáng, Mặt Trời mọc hướng Đơng, sau lặn hướng Tây vào buổi chiều - HS đưa dự đốn cá nhân, là: + TH1: Do Trái Đất đứng yên, Mặt Trời quay quanh Trái Đất + TH2: Mặt Trời đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời + TH3: Do Mặt Trời đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời Trái Đất tự quay quanh từ Tây sang Đơng - Trái Đất chuyển động quay quanh Mặt Trời tự chuyển động quay quanh trục từ Tây sang Đơng - Mặt Trời mọc từ hướng Đông, lặn hướng Tây Mặt Trời đứng yên, Trái Đất tự quay quanh trục từ Tây sang Đơng - Do Trái Đất quay quanh Mặt Trời tự quay quanh trục nó, nên có phần Trái Đất chiếu sáng, cịn phần cịn lại khơng chiếu sáng - Khơng nhìn trực tiếp Mặt Trời mắt thường Muốn quan sát Mặt Trời, phải dùng kính bảo vệ mắt d) Tổ chức thực hiện: - GV đưa video chuyển động Mặt Trời nhìn từ Trái Đất - GV giao nhiệm vụ học tập cá nhân, HS trình bày dự đốn mọc lặn Mặt Trời nhìn từ Trái Đất sau quan sát video vẽ đường cong di chuyển Mặt Trời ngày vào với phía đơng phía tây hình vẽ - GV u cầu HS dự đốn lí giải chuyển động Mặt Trời - GV đưa hình ảnh chuyển động Mặt Trời Trái Đất: chuyển động Mặt Trời Trái Đất theo quan điểm trước Công nguyên kỉ XVI - GV thơng báo lí giải chuyển động Mặt Trời Trái Đất kỉ XVI xác - GV yêu cầu HS đặc điểm chuyển động Trái Đất - GV chiếu video hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm để tìm hiểu chuyển động mọc lặn Mặt Trời - GV giao nhiệm vụ học tập theo nhóm 8, u cầu HS làm thí nghiệm lý giải chuyển động mọc lặn Mặt Trời nhìn từ Trái Đất - HS thảo luận theo nhóm, thống đáp án ghi chép nội dung hoạt động giấy - GV gọi ngẫu nhiên HS đại diện cho nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung (nếu có) - GV nhận xét chốt nội dung chuyển chuyển động Mặt Trời, HS ghi chép lại kiến thức Hoạt động 3: Luyện tập a) Mục tiêu: Hệ thống số kiến thức học b) Nội dung: - HS thực cá nhân phần “Con học học” phiếu học tập KWL c) Sản phẩm: - HS trình bày quan điểm cá nhân đáp án phiếu học tập KWL d) Tổ chức thực hiện: - Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực cá nhân phần “Con học học” phiếu học tập KWL - Thực nhiệm vụ: HS thực theo yêu cầu giáo viên - Báo cáo: GV gọi ngẫu nhiên HS trình bày ý kiến cá nhân - Kết luận: GV nhấn mạnh lại nội dung học Hoạt động 4: Vận dụng a) Mục tiêu: Phát triển lực tự học lực tìm hiểu đời sống b) Nội dung: Thực hành đo so sánh độ dài bóng que thẳng (cắm thẳng đứng mặt đất) in mặt đất vào lúc giờ, 10 c) Sản phẩm: HS so sánh độ dài bóng que thẳng d) Tổ chức thực hiện: Giao cho học sinh thực học lớp dựa vào phần hướng dẫn SGK nộp sản phẩm vào tiết sau BÀI 34: CÁC HÌNH DẠNG NHÌN THẤY CỦA MẶT TRĂNG Mơn học: KHTN - Lớp: Thời gian thực hiện: 01 tiết I Mục tiêu Kiến thức: - Hiểu nguyên nhân nhìn thấy Mặt Trăng - Hiểu hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng - Thiết kế mơ hình thực tế (hoặc vẽ hình) để giải thích số hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng tuần trăng Năng lực: 2.1 Năng lực chung - Năng lực tự chủ tự học: tìm kiếm thơng tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, đoạn phim để tìm hiểu Mặt Trăng hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng - Năng lực giao tiếp hợp tác: thảo luận nhóm để thực nhiệm vụ học tập giáo viên giao - Năng lực giải vấn đề sáng tạo: GQVĐ việc thiết kế mơ hình thực tế vẽ hình để giải thích số hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng tuần trăng 2.2 Năng lực khoa học tự nhiên - Hiểu biết Mặt Trăng, hình dạng Mặt Trăng quan sát từ Trái Đất - Nhận dạng vị trí Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng cho hình dạng khác - Thiết kế mơ hình thực tế vẽ hình để giải thích số hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng tuần trăng Phẩm chất: Thông qua thực học tạo điều kiện để học sinh: - Chăm học, chịu khó tìm tịi tài liệu thực nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu tượng thiên văn, Mặt trăng vai trò Mặt Trăng Trái Đất - Có trách nhiệm hoạt động nhóm, chủ động thực nhiệm vụ giáo viên yêu cầu - Có niềm tự hào với phát triển khoa học kĩ thuật lồi người, ý chí phấn đấu vươn lên, khám phá tri thức II Thiết bị dạy học học liệu - Hình ảnh hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng - Bảng phụ tương ứng với số nhóm - Đoạn video giới thiệu Mặt Trăng, trình nhìn thấy Mặt trăng - Đoạn video nhà du hành vũ trụ Neil Amstrong - Các đoạn phim biên tập lại từ đoạn phim tư liệu VTV5: http://www.youtube.com/watch?v=w4msUTV9oel&t=253s - Phiếu học tập KWL (đính kèm) - Mỗi nhóm học sinh tự chuẩn bị: hộp kín bìa, bóng nhỏ, đèn pin, giấy A2, dao, kéo, dây, bút dạ, bút màu III Tiến trình dạy học Hoạt động 1: Xác định vấn đề học tập tìm hiểu Mặt Trăng c) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định vấn đề cần học tập tìm hiểu Mặt Trăng d) Nội dung: Học sinh thực nhiệm vụ cá nhân phiếu học tập KWL để kiểm tra kiến thức nền, hiểu biết học sinh Mặt Trăng e) Sản phẩm: Câu trả lời học sinh phiếu học tập KWL, có thể: Mặt Trăng vệ tinh tự nhiên Trái Đất, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất tháng, nhờ có Mặt Trăng có thủy triều, ta nhìn thấy Mặt Trăng Mặt Trời chiếu ánh sáng đến Mặt Trăng hắt lại,… f) Tổ chức thực hiện: - GV nêu vấn đề học tập nội dung đoạn video giới thiệu Mặt Trăng - GV phát phiếu học tập KWL yêu cầu học sinh thực cá nhân theo yêu cầu viết phiếu - GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án, HS trình bày nội dung phiếu, HS trình bày sau khơng trùng nội dung với HS trình bày trước GV liệt kê đáp án HS bảng Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Hoạt động 2.1: Tìm hiểu hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng d) Mục tiêu: - Hiểu ta nhìn thấy Mặt Trăng - Hiểu Mặt Trăng có hình dạng khác quan sát từ Trái Đất nhìn thấy từ góc khác e) Nội dung: - Nhận biết hình dạng khác Mặt Trăng tùy thuộc vào vị trí Mặt Trời, Trái Đất Mặt Trăng - Nguồn gốc trăng tròn, trăng khuyết, lúc có, lúc khơng; xuất vào ban ngày f) Sản phẩm: Bảng tổng kết ý kiến HS trả lời câu hỏi thảo luận nhóm THỜI HÌNH DẠNG NGUN NHÂN ĐIỂM XẢY QUAN SÁT ĐƯỢC RA Nhìn Mặt Trời chiếu ánh sáng đến Ban ngày Tùy vị trí Mặt Trăng thấy Mặt Mặt Trăng, Mặt Trăng hắt lại ban Mặt Trời chiếu sáng Trăng ánh sáng xuống Trái Đất đêm Mặt Trăng quay xung quanh tháng lặp Mặt Trăng lúc tròn (giữa Trái Đất theo quỹ đạo lại lần tháng), lúc khuyết (một số Tuần xác định ngày khác), lúc khơng có trăng trăng (ngày đầu cuối tháng) g) Tổ chức thực hiện: - HS theo dõi đoạn phim hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng - Thảo luận nhóm HS để trả lời câu hỏi H1 Một HS nói “Ban ngày thấy Mặt Trời, ban đêm thấy Mặt Trăng” Bạn nói khơng? Vì sao? H2 Có tuần ngày trăng trịn ngày trăng tròn tiếp theo? H3 Tại nhìn thấy Mặt trăng lúc trịn, lúc khuyết, lúc thấy trăng, lúc khơng? - HS thảo luận nhóm, thống đáp án ghi chép nội dung hoạt động bảng phụ - GV gọi ngẫu nhiên HS đại diện cho nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung (nếu có) - GV trình chiếu hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng tuần trăng, nhận xét chốt nội dung Hoạt động 2.2: Thiết kế mơ hình thực tế giải thích hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng e) Mục tiêu: - Thiết kế mô hình thực tế (hoặc vẽ hình) để giải thích số hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng tuần trăng - Hiểu nguyên nhân Mặt Trăng có hình dạng khác tuần trăng f) Nội dung: - HS thảo luận nhóm để đề giải pháp thực mơ hình hay tranh vẽ - Sản phẩm phải minh họa rõ nét cho hình dạng Mặt Trăng trả lời cho câu hỏi phần g) Sản phẩm: Mơ hình tranh vẽ thể hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng tuần trăng minh họa cho câu hỏi phần h) Tổ chức thực hiện: - HS thảo luận nhóm thống thực phương án làm mơ hình hay vẽ tranh - Tiến hành thực phương án lựa chọn từ vật dụng nhóm chuẩn bị - GV gọi ngẫu nhiên hai HS đại diện cho hai nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung ý kiến (nếu có) - GV nhận xét, đánh giá; mở rộng thêm hiểu biết HS thông qua đoạn phim giới thiệu nhà du hành vũ trụ Neil Amstrong – người đặt chân lên Mặt Trăng Hoạt động 3: Luyện tập e) Mục tiêu: Hệ thống số kiến thức học f) Nội dung: - HS thực cá nhân phần “Con học học” phiếu học tập KWL - HS tóm tắt nội dung học sơ đồ tư g) Sản phẩm: - HS trình bày quan điểm cá nhân đáp án phiếu học tập KWL h) Tổ chức thực hiện: - Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực cá nhân phần “Con học học” phiếu học tập KWL tóm tắt nội dung học dạng sơ đồ tư vào ghi - Thực nhiệm vụ: HS thực theo yêu cầu giáo viên - Báo cáo: GV gọi ngẫu nhiên HS trình bày ý kiến cá nhân - Kết luận: GV nhấn mạnh nội dung học sơ đồ tư bảng Hoạt động 4: Vận dụng a) Mục tiêu: Phát triển lực tự học lực tìm hiểu đời sống b) Nội dung: Thực trị chơi thể hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng c) Sản phẩm: HS quay lại video thực trị chơi nhóm gửi cho GV d) Tổ chức thực hiện: Giao cho học sinh thực học lớp nộp sản phẩm vào tiết sau BÀI 35: HỆ MẶT TRỜI VÀ NGÂN HÀ Môn học: KHTN - Lớp: Thời gian thực hiện: tiết I Mục tiêu Kiến thức: - Trình bày Mặt Trời phát sáng, Mặt Trăng, hành tinh chổi phản xạ ánh sáng Mặt Trời - Mô tả sơ lược cấu trúc hệ Mặt Trời, nêu hành tinh cách Mặt Trời khoảng cách khác có chu kì quay khác - Vận dụng tranh ảnh để hệ Mặt Trời phần nhỏ Ngân Hà Năng lực: 2.1 Năng lực chung - Năng lực tự chủ tự học: tìm kiếm thơng tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu hệ Mặt Trời, Ngân Hà lý ta nhìn thấy sao, Mặt Trăng, hành tinh, chổi - Năng lực giao tiếp hợp tác: thảo luận nhóm để tìm khái niệm, hợp tác thực hoạt động học tập - Năng lực giải vấn đề sáng tạo: giải câu hỏi, vấn đề liên quan đến kiến thức học, giải vấn đề khó khăn sáng tạo hoạt động học tập 2.2 Năng lực khoa học tự nhiên - Trình bày sơ lược cấu tạo hệ Mặt Trời gồm Mặt Trời, hành tinh tiểu hành tinh, vệ tinh, chổi - Trình bày hành tinh chuyển động xung quanh Mặt Trời theo chiều - Trình bày khái niệm chu kì phân biệt hành tinh có chu kì khác - Phân biệt hệ Mặt Trời bao gồm sao, hành tinh, vệ tinh, chổi có phát sáng (Mặt Trời), cịn hành tinh chổi phản xạ ánh sáng Mặt Trời - Trình bày khái niệm Ngân Hà - So sánh độ lớn Hệ Mặt Trời Ngân Hà Phẩm chất: Thông qua thực học tạo điều kiện để học sinh: - Chăm học, chịu khó tìm tịi tài liệu thực nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu sơ lược cấu tạo hệ Mặt Trời, Ngân Hà lý ta nhìn thấy sao, Mặt Trăng, hành tinh, tiểu hành tinh, chổi - Có trách nhiệm hoạt động nhóm, chủ động nhận thực nhiệm vụ thực hành học - Trung thực, cẩn thận thực hành, ghi chép thực nhiệm vụ học II Thiết bị dạy học học liệu - Máy chiếu, laptop, bút - Hình ảnh hệ Mặt Trời, Ngân Hà - Hình ảnh, video chuyển động hệ Mặt Trời - Phiếu học tập KWL III Tiến trình dạy học Hoạt động 1: Xác định vấn đề học tập tìm hiểu hệ Mặt Trời Ngân Hà e) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định vấn đề cần học tập tìm hiểu sơ lược cấu tạo hệ Mặt Trời, Ngân Hà lý ta nhìn thấy Mặt Trời, Mặt Trăng hình tinh, chổi f) Nội dung: Học sinh thực nhiệm vụ cá nhân phiếu học tập KWL để kiểm tra kiến thức học sinh sơ lược cấu tạo hệ Mặt Trời, Ngân Hà lý ta nhìn thấy Mặt Trời, Mặt Trăng hành tinh, chổi g) Sản phẩm: Câu trả lời học sinh phiếu học tập KWL h) Tổ chức thực hiện: - GV đặt câu hỏi: + Cấu tạo sơ lược hệ Mặt Trời gồm gì? + Ngân Hà gì? So sánh độ lớn hệ Mặt Trời Ngân Hà + Tại ta nhìn thấy Mặt Trời, Mặt Trăng hành tinh, chổi? - GV phát phiếu học tập KWL yêu cầu học sinh thực cá nhân theo yêu cầu viết phiếu - GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án, HS trình bày nội dung phiếu, HS trình bày sau khơng trùng nội dung với HS trình bày trước GV liệt kê đáp án HS bảng 10 Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Hoạt động 2.1: Tìm hiểu hệ Mặt Trời d) Mục tiêu: - Trình bày hệ Mặt Trời bao gồm Mặt Trời, hành tinh (Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh) tiểu hành tinh, vệ tinh, chổi - Phân biệt có phát sáng: Mặt Trời - Giải thích lý ta nhìn thấy hành tinh, vệ tinh nhờ chiếu sáng - Nêu khái niệm chu kì quay hành tinh thời gian để hành tinh chuyển động vòng xung quanh Mặt Trời - Trình bày hành tinh khác có chu kì quay khác - Vận dụng đặc điểm cấu tạo hệ Mặt Trời khái niệm chu kì quay để so sánh chu kì quay Thổ Tinh Trái Đất e) Nội dung: - Trình bày sơ lược cấu tạo hệ Mặt Trời - Phân biệt có phát sáng: Mặt Trời - Giải thích lý ta nhìn thấy hành tinh, tiểu hành tinh, vệ tinh, chổi - Trình bày khái niệm chu kì quay hành tinh, đặc điểm chu kì quay hành tinh khác - So sánh chu kì quay Thổ Tinh Trái Đất f) Sản phẩm: Đáp án HS, là: - Trình bày hệ Mặt Trời bao gồm Mặt Trời, hành tinh (Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh) tiểu hành tinh, vệ tinh, chổi - Chỉ có phát sáng Mặt Trời - Các hành tinh, vệ tinh không phát sáng ta nhìn thấy chúng chúng chiếu sáng - Chu kì quay hành tinh thời gian để hành tinh chuyển động vòng xung quanh Mặt Trời - Mỗi hành tinh khác có chu kì quay khác - Thổ Tinh có chu kì quay lớn Trái Đất Thổ Tinh nằm cách xa Mặt Trời Trái Đất e) Tổ chức thực hiện: Phương pháp “Mảnh ghép” - Vịng 1: GV chia học sinh thành nhóm + Nhóm 1, 4: Tìm hiểu sơ lược cấu tạo hệ Mặt Trời + Nhóm 2, 5: Tìm hiểu lý ta quan sát Mặt Trời, Mặt Trăng, hành tinh, chổi + Nhóm 3, 6: Tìm hiểu khái niệm chu kì quay đặc điểm chu kì quay hành tinh khác hệ Mặt Trời - Vịng 2: Nhóm mảnh ghép + Hình thành nhóm mảnh ghép, nhóm gồm có thành viên đến từ nhóm 1,2,3,4,5,6 + Kết nhiệm vụ vịng nhóm mảnh ghép chia sẻ đầy đủ với + Các nhóm mảnh ghép thảo luận thống câu trả lời cho nhiệm vụ trả lời thêm cho câu hỏi: So sánh chu kì quay Trái Đất Thổ Tinh - GV gọi ngẫu nhiên HS đại diện cho nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung (nếu có) - GV nhận xét chốt nội dung sơ lược cấu tạo hệ Mặt Trời; lý ta quan sát Mặt Trời, Mặt Trăng, hành tinh, tiểu hành tinh, chổi; khái niệm chu kì quay, 10 đặc điểm chu kì quay hành tinh khác hệ Mặt Trời ghi chép lại nội dung chính, đáp án câu hỏi SGK Hoạt động 2.2: Tìm hiểu Ngân Hà a) Mục tiêu: - Trình bày Ngân Hà dải sáng màu bạc vắt qua bầu trời - Trình bày Ngân Hà tập hợp nhiều sao, bao gồm Mặt Trời - So sánh hệ Mặt Trời phần nhỏ Ngân Hà - Vận dụng Mặt Trời gần Trái Đất b) Nội dung: - Trình bày khái niệm đăc điểm sơ lược cấu tạo Ngân Hà - So sánh kích thước hệ Mặt Trời Ngân Hà - Chỉ gần Trái Đất c) Sản phẩm: Câu trả lời HS, là: + Ngân Hà dải sáng màu bạc vắt qua bầu trời + Ngân Hà tập hợp nhiều sao, bao gồm Mặt Trời + Hệ Mặt Trời phần nhỏ Ngân Hà + Mặt Trời gần Trái Đất d) Tổ chức thực hiện: - GV giao nhiệm vụ học tập theo nhóm đôi, trả lời câu hỏi: + Đặc điểm sơ lược cấu tạo Ngân Hà gì? + So sánh độ lớn hệ Mặt Trời Ngân Hà + Ngôi gần Trái Đất - GV gọi ngẫu nhiên HS đại diện cho nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung (nếu có) - GV nhận xét chốt nội dung sơ lược cấu tạo Ngân Hà, so sánh độ lớn hệ Mặt Trời Ngân Hà, sau ghi chép lại nội dung 11 Hoạt động 3: Luyện tập i) Mục tiêu: Hệ thống số kiến thức học j) Nội dung: - HS thực cá nhân phần “Con học học” phiếu học tập KWL k) Sản phẩm: - HS trình bày quan điểm cá nhân đáp án phiếu học tập KWL l) Tổ chức thực hiện: - Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực cá nhân phần “Con học học” phiếu học tập KWL - Thực nhiệm vụ: HS thực theo yêu cầu giáo viên - Báo cáo: GV gọi ngẫu nhiên HS trình bày ý kiến cá nhân - Kết luận: GV nhấn mạnh lại nội dung học 12 Hoạt động 4: Vận dụng a) Mục tiêu: Phát triển lực tư duy, tự học b) Nội dung: Trò chơi xếp hệ Mặt Trời 11 c) Sản phẩm: + HS xếp thứ tự hành tinh hệ Mặt Trời d) Tổ chức thực hiện: + GV hướng dẫn HS tổ chức trò chơi lớp theo hướng dẫn SGK BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 11 Môn học: KHTN - Lớp: Thời gian thực hiện: 02 tiết I Mục tiêu 10 Kiến thức: Ơn tập, hệ thống hóa kiến thức thuộc chủ đề 11 về: tượng mọc lặn Mặt Trời; hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng; hệ Mặt Trời Ngân Hà 11 Năng lực: 2.1 Năng lực chung - Năng lực tự chủ tự học: thu thập, xử lí thơng tin, sử dụng kiến thức vật lí có để thực nhiệm vụ học tập - Năng lực giao tiếp hợp tác: hoạt động nhóm, thảo luận nhóm thiết lập sơ đồ tư chủ đề 11 - Năng lực giải vấn đề sáng tạo: GQVĐ sử dụng sơ đồ tư để thực nhiệm vụ học tập mang tính vận dụng 2.2 Năng lực khoa học tự nhiên - Vận dụng kiến thức chủ đề 11 để giải thích số tượng thực tế liên quan - Vẽ hình minh họa đường truyền ánh sáng để giải thích tượng nhìn thấy hành tinh khác 12 Phẩm chất: Thông qua thực học tạo điều kiện để học sinh: - Chăm học, chịu khó tìm tịi tài liệu thực nhiệm vụ cá nhân - Có trách nhiệm hoạt động nhóm, chủ động nhận thực nhiệm vụ nhóm - Trung thực, cẩn thận thu thập thơng tin, xử lí kết rút nhận xét II Thiết bị dạy học học liệu - Phiếu học tập - Tranh ảnh tập liên quan power point III Tiến trình dạy học 13 Hoạt động 1: Hệ thống kiến thức chủ đề 11 g) Mục tiêu: Hệ thống hóa kiến thức thuộc chủ đề 11 h) Nội dung: - Học sinh trả lời nhanh số câu hỏi trắc nghiệm cũ: Hàng ngày, Mặt Trời mọc lên phía nào? A Phía Bắc B Phía Nam 12 C Phía Đơng D Phía Tây Hàng ngày, ta thấy Mặt Trời xuất chuyển động qua bầu trời Vì ? A Mặt Trời quay xung quanh Trái Đất lần ngày B Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời lần ngày C Trái Đất tự quay quanh lần ngày D Mặt Trời tự quay quanh lần ngày Vật sau nguồn sáng ? A Mặt Trời B Trái Đất C Mặt Trăng D Sao chổi Mặt Trăng vệ tinh thiên thể ? A Mặt Trời B Trái Đất C Hỏa tinh D Thiên Vương tinh Hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng thay đổi theo ngày, ? A Vì kích thước Mặt Trăng thay đổi theo ngày B Vì kích thước vùng Mặt Trăng Mặt Trời chiếu sáng thay đổi ngày C Vì Trái Đất thấy Mặt Trăng góc nhìn khác vào ngày khác D Vì Trái Đất liên tục quay xung quanh Mặt Trời Tính từ Mặt Trời ra, thứ tự tám hành tinh từ gần đến xa Mặt Trời hệ Mặt Trời A Thủy tinh, Kim tinh, Hỏa tinh, Trái Đất, Thổ tinh, Mộc tinh, Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh B Thủy tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Kinh tinh, Thổ tinh, Mộc tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh C Hỏa tinh, Thiên Vương tinh, Trái Đất, Mộc tinh, Thổ tinh, Hải Vương tinh, Kim tinh, Thủy tinh D Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh Ngân Hà A Thiên hà có chứa hệ Mặt Trời B tập hợp nhiều Thiên hà vũ trụ C tên gọi khác hệ Mặt Trời D dải sáng vũ trụ Sắp xếp mục sau theo thứ tự kích thước từ nhỏ đến lớn nhất: Mặt Trời, Hệ Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng, Vũ trụ, Ngân Hà A Vũ trụ, Ngân Hà, Hệ Mặt Trời, Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng B Vũ trụ, Hệ Mặt Trời, Ngân Hà, Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng C Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời, Hệ Mặt Trời, Ngân Hà, Vũ trụ 13 D Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất, Ngân Hà, Hệ Mặt Trời, Vũ trụ - Từ câu trả lời có, HS hoạt động nhóm để xây dựng sơ đồ tư cho kiến thức chủ đề “Chuyển động nhìn thấy Mặt Trời, Mặt Trăng Hệ Mặt Trời Ngân Hà” Gợi ý: chủ đề gồm hai nội dung chính: + Mơ tả giải thích chuyển động nhìn thấy Mặt Trời ngày hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng ngày + Nêu sơ lược Hệ Mặt Trời Ngân Hà i) Sản phẩm: - HS trả lời câu hỏi trắc nghiệm: C C A 4.B C D 7.A 8.C - HS thiết lập sơ đồ tư chủ đề 11: Gồm nội dung chính: + Mặt Trời nguồn sáng, Trái Đất Mặt Trăng vật hắt sáng + Hàng ngày, Mặt Trời mọc đằng Đơng, lặn đằng Tây Trái Đất tự quay quanh từ Tây sang Đơng + Ta nhìn thấy hình dạng Mặt Trăng thay đổi liên tục tháng âm lịch quay quanh Trái Đất, ta thấy Mặt Trăng góc nhìn khác ngày + Hệ Mặt Trời bao gồm Mặt Trời, tám hành tinh, tiểu hành tinh chổi + Ngân Hà thiên hà chứa nhiều ngơi sao, có Mặt Trời j) Tổ chức thực hiện: - Giao nhiệm vụ học tập: + GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi phút + GV yêu cầu HS hoạt động nhóm lớn 10 phút, xây dựng sơ đồ tư cho chủ đề 11 sở gợi ý kiến thức chủ đề - Thực hiện: HS hoạt động cá nhân với câu hỏi ; tìm tịi tài liệu, thảo luận đến thống nhóm sơ đồ tư cho chủ đề - Báo cáo, thảo luận: + Sau phút hoạt động cá nhân GV phát phiếu màu đáp án cho HS( màu ứng với đáp án Ví dụ: màu dương với đáp án A; màu xanh với đáp án B, màu vàng với đáp án C màu đỏ với đáp án D) để HS báo cáo kết câu hỏi Với câu hỏi, YCHS giơ phiếu đáp án Gv gọi HS giải thích đáp án Các HS cịn lại nêu ý kiến khác có Từ thống đáp án câu hỏi cũ trước lớp + Sau hoạt động nhóm, GV yêu cầu nhóm báo cáo kết hoạt động nhóm Các đại diện nhóm cịn lại cho ý kiến Cả lớp thống chọn sơ đồ tư đúng, đủ, logic, hiệu - GV: nhận xét kết hoạt động nhóm chuẩn hóa kiến thức thuộc chủ đề 14 14 Hoạt động 2: Luyện tập h) Mục tiêu: - Củng cố, hệ thống, luyện tập kiến thức chuyển động Mặt Trời, thay đổi hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng; Hệ Mặt Trời, Ngân Hà giải nhiệm vụ học tập giải thích số tượng liên quan đời sống khoa học i) Nội dung: HS trả lời câu hỏi SGK trang 197,198 j) Sản phẩm: Câu trả lời có thể: - Câu hỏi sơ đồ: + Sao nguồn phát sáng, hành tinh không phát sáng mà vật hắt sáng + Hàng ngày ta thấy Mặt Trời mọc phía Đơng, lặn phía Tây Trái Đất tự quay quanh trục theo chiều từ Tây sang Đơng - Bài tập: a Mặt Trời b Mộc tinh, Trái Đất c Mặt Trời d Mặt Trăng Điểm C Vì theo chiều quay Trái Đất, điểm vào vùng bóng tối điểm C Dùng đường thẳng có dấu mũi tên hướng chiếu từ Mặt Trời, đến Hỏa tinh truyền đến vùng buổi tối Trái Đất Chú ý: cường độ ánh sáng từ Hỏa tinh đến Trái Đất yếu so với từ Mặt Trời đến Trái Đất nên ta thấy Hỏa tinh vào ban đêm k) Tổ chức thực hiện: - Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành nhóm HS + Phần câu hỏi sơ đồ: HS nhóm tập trung trả lời phút + Phần tập: sử dụng phương pháp khăn trải bàn để nhóm đồng thời giải câu phút + Sau đó, nhóm thực thảo luận, báo cáo kết nhóm - Báo cáo, thảo luận: Sau HS hoạt động nhóm xong, GV yêu cầu nhóm trả lời câu hỏi tổng câu hỏi Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung - GV: nhận xét chuẩn hóa kiến thức GV chốt lại kiến thức thuộc chủ đề 15 Hoạt động 3: Vận dụng g) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức học vào tìm hiểu cách tính lịch âm, lịch dương, tìm hiểu giải thích tượng Nhật thực, Nguyệt thực tự nhiên h) Nội dung: Hs trả lời câu hỏi sau đây: Câu Khoảng thời gian ngày đêm, tháng âm lịch, năm dương lịch Trái Đất bao lâu? Em cho biết khoảng thời gian thể điều gì? Câu Nhật thực ? Xảy ? 15 Câu Nguyệt thực ? Xảy ? i) Sản phẩm: Câu trả lời có: Câu - Mỗi ngày đêm dài 24h Đây thời gian để Trái Đất tự quay quanh trục hết vịng - Mỗi tháng âm lịch dài khoảng 29,5 ngày Đây thời gian trung bình để Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất hết vòng - Mỗi năm dương lịch dài 365,25 ngày Đây thời gian để Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời hết vòng Câu Nhật thực tượng Mặt Trăng ngăn không cho ánh sáng từ Mặt Trời truyền đến Trái Đất, làm cho Trái Đất dù ban ngày khơng nhìn thấy phần tồn Mặt Trời Xảy Mặt Trời, Mặt Trăng Trái Đất nằm đường thẳng Mặt Trăng nằm giữa, vật cản Câu Nguyệt thực tượng Trái Đất ngăn không cho ánh sáng từ Mặt Trời truyền đến Mặt Trăng Xảy Mặt Trời, Mặt Trăng Trái Đất nằm đường thẳng Trái Đất nằm giữa, vật cản f) Tổ chức thực hiện: Giao cho học sinh thực câu hỏi học lớp nộp làm vào tiết sau 16
- Xem thêm -

Xem thêm: CH TR , CH TR