0

BAO CAO TONG KET CONG DOAN NAM 20122013

6 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 10:36

* Công tác tuyên truyền giáo dục và quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của công đoàn: Bước vào đầu năm học, CĐCS nhà trường phối hợp với chính quyền nhà trường quán tri[r] (1)BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2012-2013 NỘI DUNG BÁO CÁO: 1.1 Tình hình đội ngũ : - Tổng số CB,GV,NV :20đ/c nữ :11đ/c Trong đó : ĐH : 10đ/c CĐ : 09đ/c TC : 01đ/c Trung cấp chính trị : 02đ/c QLGD : 01đ/c - Số CB,GV,NV học nâng cao trình độ : Thạc sĩ :00 ĐH :03đ CĐ :00 TC chính trị :01đ/c - Tổng số Đảng viên :13đ/c nữ :11đ/c Trong đó số Đảng viên kết nạp năm học 2012-2013 : - Số GV sinh thứ trở lên ( từ năm 2011 đến ) : 02đ/c sinh thứ (2012-2013) 1.2 Đánh giá phong trào cán bộ, công chức năm học -Được quan tâm các cấp ủy đảng chính quyền địa phương Đặc biệt là quan tâm công đoàn cấp trên, đội ngũ đoàn viên công đoàn trẻ khỏe, yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình công tác Đa số đoàn viên công đoàn có tinh thần trí cao thực tốt việc dân chủ trường học, phân công giáo viên đứng lớp phù hợp với lực -Đời sống CBCC ổn định ,thu nhập lương tháng,chế độ chính sách thực đầy đủ , công khai, minh bạch.Cán bộ, công chức an tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào chính sách ,đường lối Đảng và đổi đất nước 1.3 Đánh giá hoạt động công đoàn tập trung vào các chương trình trọng tâm sau: Chương trình I: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và lao động ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục và đào tạo, phục vụ CNHHĐH đất nước * Việc thực chế độ chính sách cán , giáo viên Với chức công đoàn, công đoàn sở đã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực các chế độ, chính sách đã ban hành, các khoản tiền lương phụ cấp ĐVCĐ nhà trường Nhận, cấp phát lương, công tác phí và các khoản phụ cấp đầy đủ cho ĐVCĐ Trong năm học vừa qua, CĐCS trường đã họp xét nâng lương cho 04 trường hợp Việc thực quy chế dân chủ sở đã làm tốt Đầu năm công đoàn và nhà trường đã tổ chức cho ĐVCĐ học tập Nghị định 71/ 1998/ NĐ- CP ngày 8/9/1998 chính phủ ban hành quy chế thực dân chủ quan và QĐ số 04/2001/ QĐ BGD & ĐT Bộ trưởng Bộ giáo dục việc ban hành quy chế thực dân chủ hoạt động nhà trường Kết quả: có 100% ĐVCĐ nhà trường thực đúng, tạo cởi mở tập thể sư phạm * Công đoàn trường đã chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ CBGV: (2) Công đoàn nhà trường đã làm tốt việc mừng đám cưới, thăm hỏi ĐVCĐ ốm đau, nghỉ sinh, gia đình gặp khó khăn, ma chay Kết quả: Thăm trường hợp nghỉ sinh; 09 trường hợp ốm đau, với tổng số tiền là: 2.000.000đ Ủng hộ quỹ khuyến học: 600.000đ Tổ chức tốt ngày tết trung thu, ngày quốc tế 1/6 cho em ĐVCĐ nhà trường: 1.400.000đ Tổ chức toạ đàm ôn lại ngày thành lập LHPN Việt Nam 20/10/2012, tặng quà chị em và bữa tiệc liên hoan hết 1.500.000đ Vai trò ban tra nhân dân, UBKT sở, uỷ ban kiểm tra công đoàn sở đã phát huy Ban tra nhân dân đã kiểm tra các nội dung: Chuyên môn, sở vật chất, cấp phát cho HS , các chế độ ĐVCĐ Chương trình II: Xây dựng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ nhà giáo và cán quản lý giáo dục, nhằm thực nhiệm vụ: Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ngành * Công tác tuyên truyền giáo dục và quán triệt Chỉ thị, Nghị Đảng, Nhà nước và công đoàn: Bước vào đầu năm học, CĐCS nhà trường phối hợp với chính quyền nhà trường quán triệt GV và HS các vận động lớn : Cuộc vận động “ Hai không” với nội dung; Cuộc vận động “ Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực học tập” Các vận động này lồng ghép các đợt sinh hoạt chủ điểm, các họp Quán triệt nhiệm vụ năm học Bộ GD&ĐT, Thực điểm nhấn Sở GD&ĐT, kế hoạch hoạt động phòng GD&ĐT Học tập định 30 Bộ GD&ĐT đánh giá xếp loại học sinh và đạo kịp thời việc đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 32/2009, các đợt học Nghị Đảng huyện tổ chức Có 100% ĐVCĐ tham gia Công đoàn sở trường đã tổ chức quán triệt Nghị Đại hội công đoàn các cấp Số lần quán triệt: ; Số người tham gia: 20/20 ĐVCĐ tham gia 100% ĐVCĐ hưởng ứng tốt các đợt phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn như: 20/10; 20/11; 22/12; 08/3 ; 26/03; 30/04 và 01/05; 19/05 Tổ chức kỷ niệm nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn đã thu hút đông đảo ĐVCĐ tham gia như: toạ đàm; hái hoa dân chủ Thông qua các hoạt động này đã góp phần nâng cao ý thức chính trị, phẩm chất lực đội ngũ GV nhà trường * Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên để đáp ứng yêu cầu nghiệp giáo dục: Công đoàn cùng với chính quyền nhà trường đã động viên giáo viên tích cực học tập, bồi dưỡng để đạt trình độ trên chuẩn Kết có 03 đ/c giáo viên theo học lớp đại học từ xa nâng trình độ đào tạo trên chuẩn lên 19 đ/c - Tham gia học các lớp chuyên đề, có 20/20 CBGV tham gia - Trường đã làm tốt công tác thi GV giỏi cấp trường và tham gia cấp huyện,cấp tỉnh, kết đạt sau: + Giáo viên giỏi cấp trường: 12 đ/c + Giáo viên giỏi cấp huyện: 04 đ/c (3) + Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 2đ/c - Công tác và sử dụng đồ dùng dạy học công đoàn và nhà trường chú trọng Tổ chức cho HS thi viết chữ đẹp cấp trường lần/ năm.Tham gia thi viết chữ đẹp cấp huyện, kết đạt sau: +Giáo viên: giải (giải 2,giải 3) +Học sinh : giải * Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT nhân các ngày kỷ niệm lớn năm: Hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT diễn sôi nhà trường Trong năm học Công đoàn trường tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, giáo viên, học sinh cùng tham gia và tổ chức tọa đàm ôn lại ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tổ chức tọa đàm ngày 8/3 và giao lưu Vui hội trò chơi Dân gian cùng các C ĐCS thuộc Cụm IV Qua các hoạt động trên nhằm giáo dục và tạo điều kiện cho CBGV khả tham gia và thưởng thức văn hoá văn nghệ, tăng cường thể lực góp phần thực nhiệm vụ cá nhân và nhà trường Chương trình III: Vận động tổ chức các nhà giáo và lao động ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua và các vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực có hiệu nhiệm vụ chính trị ngành * Kết vận động " Hai không", vận động "Mỗi thầy cô giáo là gương đạo đức, tự học và sáng tạo", vận động " Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào " Trường học thân thiện, học sinh tích cực học tập" Các vận động này tập thể ĐVCĐ nhà trường hưởng ứng và thực tốt Đầu năm học, Công đoàn cùng với nhà trường tổ chức cho GV đăng ký chất lượng lớp mình, trên sở khảo sát chất lượng đầu năm, Cuối HK2 nhà trường tổ chức kiểm định chất lượng Để nâng cao chất lượng dạy và học, Công đoàn và nhà trường tổ chức các chuyên đề đổi phương pháp dạy hoc.Qua việc làm thế, chất lượng học sinh tiến rõ rệt * Phong trào thi đua tốt: Phong trào thi đua tốt trì suốt quá trình năm học Ngay từ đầu năm học, công đoàn cùng với nhà trường thống xây dựng kế hoạch để nâng cao chất lượng dạy - học Tổ chức các chuyên đề cấp tổ, cấp trường và đổi phương pháp dạy học từ khối đến khối 100% GV tham gia góp ý chia xẻ tiết dạy Hàng tuần, GV dự lẫn để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy * Phong trào " Giỏi việc trường, đảm việc nhà" và hoạt động nữ công : Ban nữ công công đoàn trường đã hoạt động: Hoạt động tuyên truyền giới, dân số kế hoạch hoá gia đình Những hoạt động này tổ chức lồng ghép vào các ngày 20/10; 8/3 Phong trào "Giỏi việc trường , đảm việc nhà" đã chị em tích cực hưởng ứng Trong năm qua có nhiều đ/c đã làm tốt công tác này nhà là người mẹ, người vợ đảm giúp đỡ chồng làm tốt kinh tế gia đình, nhiều gia đình đã khấm khá Đến trường các đ/c đã giảng dạy tốt và đã đạt danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".Có nhiều gương điển hình như: đ/c Lê Thị Thu; đ/c Nguyễn Thị Hà;đ/c Trần Thị Hà, * Phong trào "xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động": (4) Phong trào này CĐCS nhà trường chú trọng Đầu năm học tổ chức cho GV - HS trồng cây xanh khuôn viên trường học, đào hố rác dọn vệ sinh hàng tuần, hàng ngày, nhắc nhở HS không vứt rác bừa bãi, tiểu tiện đúng nơi quy định * Cuộc vận động "Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm": Cuộc vận động này tổ chức sâu rộng đơn vị trường học, triển khai đến CBGV nhà trường, kết này có chuyển biến thực sự, đặc biệt là tính dân chủ, nề nếp, kỷ cương nhà trường Tạo đoàn kết, phấn khởi tập thể nhà trường * Cuộc vận động "xã hội hoá giáo dục": Cuộc vận động "xã hội hoá giáo dục " cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương xã, hội cha mẹ HS quan tâm đã tạo thuận lợi cho công tác phổ cập và trì số lượng, vậ lớp, sửa chữa trường lớp, làm hàng rào Phụ huynh đã tổ chức tốt buổi toạ đàm cho GV nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Chương IV: Đổi tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra nâng cao chất lượng đội ngũ cán Công đoàn trường đã quán triệt kịp thời các Nghị đại hội các cấp, sớm đưa Nghị Công đoàn cấp trên vào thực tiễn.Trên sở Nghị Công đoàn cấp trên, Công đoàn trường đã cụ thể hóa kế hoạch công đoàn trường và triển khai cụ thể đến ĐVCĐ Thực công tác đạo công đoàn ngành, công đoàn sở phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị CBCC đầu năm, có 100% ĐVCĐ tham gia Về công tác xây dựng tổ chức sở Đảng và chính quyền vững mạnh Trong năm học CĐCS tổ chức giới thiệu cho chi 03 đ/c làm hồ sơ phát triển Đảng Qua hội nghị CBCC và hội nghị công đoàn đầu năm Giữa công đoàn và nhà trường đã xây dựng quy chế phối hợp nhà trường và công đoàn giao ước ký kết thi đua Trong BCH Công đoàn đề quy chế làm việc BCH công đoàn ĐÁNH GIÁ CHUNG - Nêu thành tích bật đơn vị + Phong trào chữ đẹp đạt 9/10 lớp,tỉ lệ 90% ; thi viết chữ đẹp cấp huyện giáo viên đạt giải (một giải nhì, giải ba), học sinh đạt giải - Những tồn tại, khuyết điểm quá trình thực + Trong năm học qua có hai công đoàn viên vi phạm chính sách dân số KHHGĐ: sinh thứ - Những kiến nghị với: Đảng, Nhà nước, Công đoàn cấp trên + Tập huấn công tác Công đoàn cho cán công đoàn sở ít lần/năm - Bài học rút kinh nghiệm việc đạo, thực + Muốn có đoàn kết trí cao tập thể thì phải biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng CĐV TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ , CHO ĐIỂM, XẾP LOẠI: Công đoàn sở vững mạnh BÁO CÁO SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2012-2013 ST 25 T Tỉ lệ % so vớiNội tổngdung số NG- LĐ I Về tổ chức, cán 1.Về số lượng nhà giáo và lao động (NG - Đơn vị 10% tính Số lượng Ghi chú (5) 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Đóng BHXH, BHYT, BHTN - Số người đã đóng BHXH Tỉ lệ % so với tổng số NG- LĐ - Số người đã đóng BHYT Tỉ lệ % so với tổng số NG- LĐ - Số người đã đóng BH thất nghiệp Tỉ lệ % so với tổng số NG- LĐ Thực quy chế dân chủ - Mở HN CBCC III Công tác thi đua Đề tài khoa học và sáng kiến kinh nghiệm - Đăng ký thực - Đã hoàn thành - Giá trị làm lợi - Tiền thưởng Công trình sản phẩm thi đua - Số công trình, sản phẩm Danh hiệu thi đua - Tỉ lệ % đạt lao động tiên tiến so với số NG-LĐ 20người 100% 20người 100% 20người 100% lần 20NCKH 20NCKH 70% - Chiến sĩ thi đua + Cấp sở 2người + Cấp Ngành + Cấp Nhà nước Công tác nữ - Số người đạt danh hiệu “GVT-ĐVN” 11người + Tỉ lệ so với nữ NG- LĐ 55% - Số người sinh thứ 02người Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là gương đạo đức, tự học và sáng tạo - Đơn vị tự đánh giá xếp loại Tốt - Số cá nhân đạt loại Tốt 16 người IV Công tác đào tạo, bồi dưỡng - Số người đào tạo chuyên môn 03người - Số người đào tạo lý luận chính trị 01người - Số người đào tạo nghiệp vụ CĐ 00người V Công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo - Chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ VNAH - KQ quyên góp ủng hộ xã hội từ thiện 5934000đ - KQ quyên góp ủng hộ giáo dục vùng sâu, vùng xa - KQ quyên góp, ủng hộ Miền Trung bị bão lụt (6) Cam Nghĩa, ngày 20 tháng năm 2013 TM.BCH CĐCS Lê Ngọc Tài (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO TONG KET CONG DOAN NAM 20122013, BAO CAO TONG KET CONG DOAN NAM 20122013