0

de thi mon KT cap truong

2 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:13

Ngày thi: Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC Em hãy hoàn thành mẫu thêu với nội dung sau với mũi đâm xô, dây chuyền, mũi sa hạt với mẫu thêu sau :.. Ph[r] (1)PGD VÀ ĐT TAM NÔNG TRƯỜNG THCS PHÚ THÀNH A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự – Hạnh phúc ******************* ĐỀ THI “KỸ THUẬT- THCS” CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC:2013-2014 Ngày thi: Thời gian làm bài: 180 phút ( không kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Em hãy hoàn thành mẫu thêu với nội dung sau với mũi đâm xô, dây chuyền, mũi sa hạt với mẫu thêu sau : Duyệt BGH Phú Thành A,ngày tháng năm Người đề ĐẶNG THỊ MỸ LIÊN (2) Hướng dẫn chấm -Áp dụng đúng các mũi thêu ( điểm ) - Các mũi thêu và đẹp ( điểm ) - Sử dụng màu thêu phù hợp, đẹp ( điểm ) - Sắp xếp bố cục hợp lý ( điểm ) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi mon KT cap truong, de thi mon KT cap truong