de thi hs gioi cap truong toan 9 quynh

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 22:19

Tính độ dài các hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền.. ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN 1.[r] (1)ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN LỚP –THỜI GIAN : 120PHÚT Bài 1:(3đ) So sánh: a, 2+ và 3+ b,3- 10 và 2- Bài2:(3đ) 2010 Cho hàm số f (x) (x  12x  31) 3 Tính f (a) a  16   16  Bài :(3đ) Giải phương trình : a, √ x2 −2 x+1 −2=0 b,( + √ x ¿(1+ √ x)=x+   a 1      : a1 a   a   Bài 4:(4đ) Cho biểu thức: A = a 2  a   a, Tìm giá trị x để A có nghĩa b, Rút gọn A Bài 5:(3đ) Cho tam giác ABC, biết tỉ số hai cạnh góc vuông AB và AC là : 4, cạnh huyền là 125cm Tính độ dài các hình chiếu các cạnh góc vuông trên cạnh huyền Bài 6:(4đ) o  Cho tam giác ABC,đường phân giác AD.Biết AB=c;AC=b; A 2 (   45 ).Chứng minh AD  2bccos  bc ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN (2) LỚP –THỜI GIAN : 120PHÚT Bài 1:3đ) So sánh: a, ta có 3+ =2+1+ để so sánh 2+ và 3+ ,ta cần so sánh số và 1+ ( 3) 3;(1  2)2 3  2 Ta có    10    10      Do đó:2+ <3+ b,Giả sử ta có 3- 10   (1)    10    10   (2) (2) đúng hiển nhiên ,do đó(1) đúng Vậy 3- 10   Bài2:(3đ) a  16   16  3 3  a 32  (16  5)(16  5).( 16   16  )  a 32  3.( 4).a (1,0 đ) (1,0 đ)  a 32  12a  a  12a  32 0  a  12a  31 1 2010  f (a ) 1 1 (0,5 đ) (0,5 đ) Bài :(3đ) Giải phương trình : a, √ x2 −2 x+1 −2=0  |x − 1|− 2=0  |x − 1|=2 x − 1=2 ¿ x −1=−2  ¿ ¿ ¿ ¿ x=3 ¿ x=−1  ¿ ¿ ¿ ¿ Vậy phương trình có hai nghiệm là x = x = -1 b,( + √ x ¿(1+ √ x)=x+ Điều kiện: x 2+3 √ x + x = x +5  √x =3  √x =1 (3)  x =1 Vậy phương trình có nghiệm là x = Bài 4:(4đ) a,Điều kiện xác định A:0<a;a 1;a 4 b Rút gọn Bài 5:(3đ) A a a A a a AB2 = AH.BH; AC2 = AH.CH AB BH = = = Mà AB : AC = : nên 16 AC HC BH CH BH+CH 125 Vậy: =16 = 9+16 = 25 =5 ()  BH = 45; CH = 80 Bài 6(4 đ) Gọi diện tích các tam giác ADB,ADC,ABC là S1, S2 , S S1  AD.c sin  Ta có: S  AD.b sin  S1  S  AD.sin  (b  c) S  bc sin 2 Mặt khác (1) (2) Từ (1) và (2) suy AD  Hay 2bc.cos (b  c) AD  2bc.cos (b  c) (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hs gioi cap truong toan 9 quynh, de thi hs gioi cap truong toan 9 quynh