0

ban nhan xet vien chuc

4 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:11

Hoàn thành công việc được giao; - Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội; - Có lối sống hòa nhập cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc [r] (1)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2012-2013 Họ và tên: BÙI THỊ THÚY HẰNG Năm sinh: 1977 Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Duy Phú Nhiệm vụ phân công: Dạy nhô Qua thời gian năm công tác, với chức trách, nhiệm vụ giao, tôi xin tự đánh giá theo các nội dung sau đây: I Ưu điểm: Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết: - Đảm bảo và cập nhật thường xuyên các loại hồ sơ sổ sách theo quy định; - Soạn, giảng theo đúng chương trình, đảm bảo chuẩn kiến thức quy định Đảm bảo đủ tiết, số môn quy định, kế hoạch bài soạn đúng theo tinh thần hướng dẫn ngành; - Thường xuyên cải tiến đổi phương pháp dạy học, dạy học theo hướng “Lấy học sinh làm trung tâm” Áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy như: Thực soạn giáo án vi tính theo giấy phép BGH, dạy giáo án điện tử theo quy định; - Đánh giá, xếp loại HS theo đúng hướng dẫn Bộ Giáo dục; - Ghi điểm, cộng điểm, đánh giá, xếp loại HS thường xuyên, kịp thời, chính xác theo tinh thần TT 32; - Thực thông tin hai chiều chính xác, kịp thời; - Duy trì thường xuyên công tác phụ đạo, bồi dưỡng theo hướng lồng ghép, nhằm nâng cao tỉ lệ học sinh trung bình và cấu HS khá-giỏi khối lớp tham gia giảng dạy; - Không ngừng đổi mới, cải tiến phương pháp dạy học; - Thực đúng trách nhiệm giáo viên dạy môn; - Có chú ý nhiều đến chất lượng mũi nhọn, đặc biệt là học sinh giỏi Qua kiểm tra trường, kết đạt giải đó đạt 03 giải Nhất, 02 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải khuyến khích Kết cuối năm học: - Về học lực: Học sinh lên lớp đợt 1: Khối 1: 98,5%; đó HSG: 41,5%, HSTT: 38,4% - Về hạnh kiểm: 100% học sinh thực đầy đủ - Số lần viết chuyên đề ( Có lưu bài viết tổ): lần - Số tiết hội giảng: (Xếp loại: Trong đó: Tốt: ; Khá: 1) - Số tiết thao giang: (Xếp loại: Trong đó: Tốt: ; Khá: ; T Bình:) - Số tiết dự BGH phân công: (Xếp loại: Trong đó: Tốt: ; Khá: ; TB: ; CĐYC: 0) - Tổng số tiết dự độc hành giáo viên: (Xếp loại: Trong đó: Tốt ; Khá: 2) (2) - Tổng số tiết dự thông qua hội giảng, thao giảng: 16 tiết (Xếp loại: Trong đó: Tốt: 10 ; Khá: 6; - Số đồ dùng tự làm (có chất lượng): đồ dùng; - Hoạt động ngoài lên lớp đạt kết cao: Giải Nhất và giải Nhì hội thi Vở chữ đẹp; giải Nhất hội thi HKPĐ; giải Nhì phong tròa thực “Tuần học tốt”; - Thi HSG trường đạt giải đó đạt 03 giải Nhất, 02 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải khuyến khích; - Bản thân công nhận là Giáo viên dạy giỏi Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện Thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp: - Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách Đảng, pháp luật nhà nước; - Luôn có ý thức giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, gương mẫu công tác, có quan hệ tốt với đồng nghiệp, với quần chúng nhân dân, có tinh thần đoàn kết nội bộ, thẳng thắn phê bình và tự phê bình để giúp cùng tiến Không có tượng quan liêu, tham nhũng, hách dịch và các tượng tiêu cực khác; - Luôn chấp hành tốt quy chế, quy định quan, đảm bảo ngày công lao động Không bỏ giờ, bỏ lớp, không cắt xén chương trình Hoàn thành công việc giao; - Gương mẫu thực nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội; - Có lối sống hòa nhập cộng đồng, phù hợp với sắc dân tộc và thích ứng với tiến xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích biểu lối sống văn minh; - Tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, có thái độ văn minh lịch quan hệ xã hội, giao tiếp với đồng nghiệp, với học sinh; giải công việc khách qun, tận tình, chu đáo; - Công gảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất lực học sinh; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí; Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức: - Có tinh thần đoàn kết nội bộ, không bè phái gây chia rẽ, luôn luôn trung thực công tác, có ý thức trách nhiệm cao công việc, hòa nhã với bạn bè và đồng nghiệp, hết lòng phục vụ nhân dân và học sinh Gần gũi với bà lối xóm nơi sinh sống; - Luôn nói lịch sự, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, không làm điều gì làm tổn hại đến phẩm chất, danh dự và uy tín nhà giáo; Thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức: - Tham gia đầy đủ các phong trào Ngành - Trường phát động như: Khuyến học, đền ơn đáp nghĩa, chữ thập đỏ, - Tham gia điều tra phổ cập theo phân công, đảm bảo chính xác - Thường xuyên quan tâm giúp đỡ học sinh yếu, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn - Thực đầy đủ các nghĩa vụ nơi cư trú (3) II Hạn chế (Nêu hạn chế liên quan đến các mục đã đánh giá phần ưu điểm): - Sử dụng phương pháp học nhóm các môn học chưa thật hiệu III Biện pháp khắc phục: Tăng cường học hỏi thêm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ IV Tự phân loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ Duy Phú, ngày 17 tháng 05 năm 2013 Người tự nhận xét, đánh giá (ký và ghi rõ họ tên) Bùi Thị Thúy Hằng V Tóm tắt nhận xét của tập thể nhà trường (1) Ưu điểm Nhược điểm VI Đánh giá, xếp loại của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (2): Ưu điểm Nhược điểm Phân loại: , ngày tháng năm TRƯỞNG PHÒNG (4) Ghi chú: (1) Chỉ tóm tắt nhận xét, chưa xếp loại (2) Thủ trưởng nhận xét, đánh giá xếp loại Xem gợi ý trang kế GỢI Ý CÁC NỘI DUNG ĐỂ VIẾT BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ Kết thực công việc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết: - Nhiệm vụ giao năm: - Tiến độ thực công việc: - Hiệu thực công việc: - Thành tích đã đạt (của cá nhân): Thực quy định đạo đức nghề nghiệp: - Phẩm chất chính trị (theo Điều 3) - Lối sống tác phong (theo Điều 5) - Đạo đức nghề nghiệp (theo Điều 4) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực quy tắc ứng xử viên chức: - Trách nhiệm thực nhiệm vụ giao: - Thái độ phục vụ nhân dân: - Phối hợp thực nhiệm vụ: + Đối với đồng nghiệp quan: + Đối với công chức, người lao động quan khác: Thực các nghĩa vụ khác viên chức: Riêng viên chức quản lí, ngoài các yêu cầu trên cần làm rõ yêu cầu sau: Năng lực lãnh đạo, quản lí, điều hành và tổ chức thực nhiệm vụ Kết hoạt động đơn vị giao quản lí, phụ trách: - Kểt thực và mức độ hoàn thành công việc: - Thành tích nhà trường đã đạt năm (nêu ngắn gọn thành tích bật nhất) ( HT nhà trường có thể gợi ý thêm để viên chức viết nhận xét sát với tình hình nhà trường) (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: ban nhan xet vien chuc, ban nhan xet vien chuc