BAI XAY DUNG MO BAI TRONG VAN MIEU TA CAY COI

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 23:39

-Hôm nay chúng ta cũng sẽ sử dụng hai cách mở bài này để xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối.Chúng ta vào bài “Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối”. Hướ[r] (1)Tên : Luyện tập xây dựng mở văn miêu tả côi I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Nắm hai cách mở (trực tiếp, gián tiếp) văn miêu tả cối 2.Kỹ năng: -Vận dụng kiến thức học để viết đoạn mở văn tả mà em yêu thích 3.Về thái độ: -Giáo dục học sinh thái u quy cối, chăm sóc bảo vệ cối II.Chuẩn bị giáo viên-học sinh 1.Chuẩn bị giáo viên: - Bảng phụ -Giấy khổ lớn để hs trình bày số -Tranh ảnh số loại 2 Chuẩn bị học sinh -Vở chép -Sách giáo khoa -Tranh ảnh lồi mà hs u thích III.Các hoạt động dạy –học chủ yếu: (2)1 Kiển tra cũ: -Gọi hs lên bảng đọc phần tin tóm tắt hoạt động chi đội, lien đội trường em học.(Bài tập tiết luyện tập tóm tắt tin) Dạy mới: a Giới thiệu bài: -Ở tập làm văn trước học cách mở bai nào? -Hôm sử dụng hai cách mở để xây dựng mở văn miêu tả cối.Chúng ta vào “Luyện tập xây dựng mở văn miêu tả cối” b Hướng dẫn luyện tập: Bài tập 1: -GVgọi hs đọc tập -GVgọi hs nêu yêu cầu -Em cho biết đoạn văn miêu tả loại gì? -Em cho biết khác hai cách mở hai đoạn văn giới thiệu hồng nhung -GV kết luận: Điểm khác hai cách mở là, cách a mở trực tiếp giới thiệu cần tả.Cách b cách mở gián tiếp giới thiệu cần tả, nói mùa xuân,các loại vườn giới thiệu cần tả Bài tập 2: -GV gọi hs đọc yêu cầu tập -2 HS lên bảng đọc theo yêu cầu -1 hs trả lời (trực tiếp gián tiếp) -HS nhắc lại tựa -HS đọc -2 HS nêu yêu cầu -HS nhận xét -1HS trả lời.1 HS nhận xét +Đoạn a cách mở giới thiệu trực tiếp hồng nhung +Đoạn b cách giới thiệu gián tiếp hồng nhung -2 HS trả lòi nhận xét -HS lắng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI XAY DUNG MO BAI TRONG VAN MIEU TA CAY COI, BAI XAY DUNG MO BAI TRONG VAN MIEU TA CAY COI