De Kiem tra cuoi ky 2Toan lop 8Chan1

4 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:04

Nhận diện nhanh các HĐT, Vận dụng nhanh các phương pháp PTĐT thành nhân tử.. Biến đổi,Vận dụng linh hoạt các phương pháp PTĐT thành nhân tử.[r] (1)ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN: TOÁN THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT MA TRẬN Cấp độ Chủ đề 1.Nhân chia đa thức, đơn thức (7t) Nắm vững quy tắc (nhân)chia đa thức với đơn thức Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1(1a) 0.5đ 5% 1(1b) 0,5đ 5% 2.Những đẳng thức đáng nhớ, Phân tích đa thức thành nhân tử (5t) Biết đa thức có dạng HĐT để phân tích thành nhân tử Nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử Nhận diện nhanh các HĐT, Vận dụng nhanh các phương pháp PTĐT thành nhân tử Biến đổi,Vận dụng linh hoạt các phương pháp PTĐT thành nhân tử Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1(4a) 0.5đ 5% 1(5a) 0,5đ 5% 1(4b) 0,75đ 7,5% 2(4c,5b) 1,75đ 17,5% 3.Các phép toán, quy đồng, rút gọn Phân thức đại số (6t) Biết cộng trừ các phân thức đại số Thực linh hoạt nhân chia các phân thức đại số Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1(3a) 0,75đ 7,5% 1(3b) 0,75đ 7,5% 4.Tứ giác, hình thang, hình bình hành,hình thoi,CN, vuông (6t) Số câu Số điểm Tỉ lệ % 4.Đối xứng trục,đ/x tâm, đthẳng song song (4t) Nhận biết Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao 1,0đ 10% 3,5đ 35% 1,5đ 15% Chứng minh tứ giác là các hình trên 3(2,6a,b) 3,0đ 30% 1(6d) 0,5đ 5% 3,5đ 35% Hiểu và nhận diện hai điểm đối xứng với qua điểm 1(6c) 0,5đ 5% 30đ 40% Cộng Biết vận dụng quy tắc vào giải toán Nắm các dấu hiệu nhận biết các hình Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng :Số câu Số điểm Tỉ lệ % Thông hiểu 2,25đ 22,5% 0,5đ 5% 2,0đ 20% 1,75đ 17,5% 14 10,0đ 100% (2) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (2011 – 2012) TRƯỜNG: Họ và Tên: Lớp: Môn: Toán (Đề chẵn) Thời gian: 90 phút (KKGĐ) Số phách: Đề chẵn Điểm Số phách: Chữ ký giám khảo………… Chữ ký giám thị 1:…………… Chữ ký giám thị 2:…………… ĐỀ: I LÝ THUYẾT:(2,0đ) Câu 1: (1.0 đ) Định nghĩa phương trình bậc ẩn ? Cho ví dụ và rõ a, b ? Câu 2: (1.0 đ) Nêu tính chất đường phân giác tam giác ? Vẽ hình, ghi GT – KL ? II BÀI TẬP:(8.0đ) Câu 3: (1.5đ) Giải các phương trình sau: a 3x(x – 4) + 2(x – 4) = 3x  11 b x  - x  = ( x  1)( x  2) Câu 4: (1.5đ) Giải các bất phương trình: a 2x + > b 3x   x  Câu5: (2.0đ) Một người xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình là 12 km/h Lúc người đó với vận tốc trung bình là 10 km/h, nên thời gian nhiều thời gian là 30 phút Tính độ dài quãng đường AB ? Câu 6: (3.0đ) Cho ABC vuông A, AB = cm, BC = cm Vẽ đường cao AH a ABC và HBA có đồng dạng với không ? Vì ? b Chứng minh: AB2 = BC.HB c Tính tỉ số diện tích ABC và HBA ? ĐÁP ÁN CÂU NỘI DUNG Nêu đúng định nghĩa và lấy đúng ví dụ Nêu tính chất đúng và vẽ hình, ghi GT – KL đúng a 3x(x – 4) + 2(x – 4) = ⇔ (x – 4)(3x+2) = ĐIỂM 1.0đ 1.0đ 0.5đ (3) ⇔ x – = 3x + = ⇔ x=4 x = 2 Vậy S = { ; } −2 3 x  11 b x  - x  = ( x  1)( x  2) ĐKXĐ: x -1 và x  1.0đ Quy đồng và khử mẫu ta được: 2(x – 2) – 1(x + 1) = 3x – 11  2x – – x – = 3x – 11  x = ( thỏa mãn ĐKXĐ) Vậy S = { } a 2x + >  2x >  x > Vậy nghiệm bpt đã cho là: x > b 3x +  -x +  3x + x  –  4x  -1 1  x  x Khi đó: Thời gian là: 12 ( h ) x Thời gian là: 10 ( h ) Vì thời gian nhiều thời gian là 30 phút = h x x nên ta có phương trình: 10 - 12 = Giải phương trình ta được: x = 30 ( thỏa mãn ĐK) Vậy quãng đường AB dài 30 km * Vẽ hình, ghi GT – KL đúng a Xét ABC và  B chung Vậy b Vì ABC 1.0đ 1 Vậy nghiệm bpt đã cho là: x  Gọi quãng đường AB là: x ( km ) (ĐK: x > 0) 0.5đ HBA ta có : ABC SHBA 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.75đ HBA (gn) 0.75đ ( chứng minh trên ) AB BC nên BH = BA => AB2 = BC.HB (đpcm) c ABC 1.0đ BC  HBA theo tỉ số: k = BA Vậy tỉ số diện tích ABC và S ABC 25  5 k    S HBA  3 HBA là: (4) (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: De Kiem tra cuoi ky 2Toan lop 8Chan1, De Kiem tra cuoi ky 2Toan lop 8Chan1